Socialret

Satser på det sociale område

Retsregler

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2009

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999


Retsregler

Lov om en satsreguleringsprocent, jf. lovbekg. nr. 237 af 27.02.2020

2024

Cirkulære nr. 9315 af 22.05.2024 om regulering af renteydelser m.v. pr. 1. april 2024 efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre

2023

Vejledning nr. 9983 af 10.11.2023 om regulering pr. 1. januar 2024 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Bekg. nr. 1101 af 21.08.2023 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2024

Vejledning nr. 9993 af 06.12.2023 om satser m.v. 2024 (sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse)

Vejledning nr. 9498 af 15.06.2023 om regulering af satser for social pension mv. 2023

Vejledning nr. 9482 af 15.06.2023 om regulering af satser for social pension mv. 2023

Vejledning nr. 9146 af 24.02.2023 om regulering af renteydelser m.v. pr. 1. april 2023 efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre

2022

Vejledning nr. 10391 af 19.12.2022 om satser mv. 2023 (sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse)

Vejledning nr. 10084 af 27.10.2022 om regulering af satser for social pension mv. 2023

Bekg. nr. 1204 af 16.08.2022 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2023

Vejledning nr. 9768 af 29.06.2022 om satser m.v. 2022 (sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse)

Vejledning nr. 9290 af 21.03.2022 om regulering af renteydelser m.v. pr. 1. april 2022 efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre

2021

Vejledning nr. 9908 af 09.11.2021 om regulering pr. 1. januar 2022 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Bekg. nr. 1713 af 20.08.2021 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2022

Cirkulære nr. 9451 af 16.06.2021 om regulering af renteydelser m.v. pr. 1. april 2021 efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre

2020

Vejledning nr. 10051 af 22.12.2020 om satser m.v. 2020 (sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse)

Vejledning nr. 9883 af 03.12.2020 om satser m.v. 2021 (sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse)

Vejledning nr. 9882 af 03.12.2020 om regulering pr. 1. januar 2021 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Bekg. nr. 1210 af 12.08.2020 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2021

Skrivelse nr. 9175 af 31.03.2020 om regulering af renteydelser m.v. pr. 1. april 2020 efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre

2019

Bekg. nr. 850 af 20.08.2019 om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.

Vejledning nr. 10237 af 27.12.2019 om satser m.v. 2019 (sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, kontantydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob samt befordringsgodtgørelse)

Vejledning nr. 10025 af 15.11.2019 om regulering pr. 1. januar 2020 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 10024 af 15.11.2019 om regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Bekg. nr. 855 af 20.08.2019 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2020

Vejledning nr. 9373 af 24.04.2019 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Vejledning nr. 9165 af 01.03.2019 om regulering pr. 1. januar 2019 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 10112 af 21.12.2018 om regulering pr. 1. januar 2019 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Cirkulæreskrivelse nr. 10095 af 03.12.2019 om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2020 efter serviceloven

Cirkulæreskrivelse nr. 9930 af 29.10.2019 om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2020 efter serviceloven

Cirkulæreskrivelse nr. 9929 af 29.10.2019 om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2020 i friplejeboliger

Cirkulæreskrivelse nr. 9928 af 29.10.2019 om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2020 efter serviceloven

Cirkulæreskrivelse nr. 9927 af 29.10.2019 om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2020 efter serviceloven

2018

Bekg. nr. 1057 af 15.08.2018 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019

Vejledning nr. 9530 af 29.06.2018 om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Vejledning nr. 9515 af 27.06.2018 om satser m.v. 2018

Vejledning nr. 10204 af 07.12.2017 om satser m.v. 2018

Vejledning nr. 10286 af 15.12.2017 om regulering pr. 1. januar 2018 af visse satser m.v. på Børne- og Socialministeriets område

Vejledning nr. 10048 af 03.11.2017 om regulering pr. 1. januar 2018 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

Cirkulæreskrivelse nr. 9938 af 08.11.2018 om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2019 efter serviceloven

Cirkulæreskrivelse nr. 9937 af 08.11.2018 om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2019 efter serviceloven

Cirkulæreskrivelse nr. 9936 af 08.11.2018 om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2019 i friplejeboliger

Cirkulæreskrivelse nr. 9935 af 08.11.2018 om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2019 efter serviceloven

Cirkulæreskrivelse nr. 9934 af 08.11.2018 om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2019 efter serviceloven

2017

Vejledning nr. 9909 af 19.09.2017 om satser m.v. 2017 (sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, kontantydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, samt befordringsgodtgørelse)

Vejledning nr 10366 af 22.12.2016 om regulering pr. 1. januar 2017 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område

2016

Vejledning nr. 9024 af 18.01.2016 om satser m.v. 2016 (sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, kontantydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, samt befordringsgodtgørelse. )

Vejledning nr. 11367 af 30.12.2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område (Reguleringsvejledningen, satsvejledningen)

Vejledning nr. 11284 af 17.12.2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Beskæftigelsesministeriets område

2015

Vejledning nr. 10992 af 06.11.2015 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område (Døgnophold for børn og unge og egenbetaling ved parrådgivning)

Vejledning nr. 10876 af 15.10.2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser på Social- og Indenrigsministeriets område (Reguleringsvejledningen, satsvejledningen)

2014

Vejledning nr. 9043 af 27.01.2015 om satser mv. 2015 (sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, befordringsgodtgørelse samt rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet)

Vejledning nr. 9039 af 23.01.2015 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning nr. 10336 af 16.12.2014 om satser mv. 2015

Vejledning nr. 9805 af 24.10.2014 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning nr. 9781 af 20.10.2014 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser på Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område

Vejledning nr. 9507 af 08.07.2014 om satser mv. 2014

2013

Vejledning nr. 9017 af 14.01.2014 om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social- og Integrationsministeriets område

Vejledning nr. 9796 af 05.12.2013 om satser mv. 2014: sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, uddannelsesydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, befordringsgodtgørelse samt rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet

Vejledning nr. 9594 af 31.10.2013 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Vejledning nr. 9552 af 11.10.2013 om regulering pr. 1. januar 2014 af satser på Social-, Børne- og Integrationsministeriets område.

2012

Vejledning nr. 9625 af 12.12.2012 om satser m.v. 2013: sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, aktiv beskæftigelsesindsats samt rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet

Vejledning nr. 81 af 12.11.2012 om regulering pr. 1. januar 2013 af satser på Social- og Integrationsministeriets område

2011

Vejledning nr. 9602 af 01.12.2011 om satser m.v. 2012: Sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats og børnepasningsorlov

Vejledning nr. 84 af 25.10.2011 om regulering pr. 1. januar 2012 af satser på Socialministeriets område

2010

Vejledning nr. 9679 af 15.12.2010 om satser m.v. 2011: Sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats og børnepasningsorlov

Vejledning nr. 93 af 16.11.2010 om regulering pr. 1. januar 2011 af satser på Socialministeriets område

Vejledning nr. 89 af 02.11.2010 om regulering pr. 1. januar 2011 af satser efter lov om social pension m.v.

2009

Vejledning nr. 9930 af 25.11.2009 om satser m.v. 2010: Sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats og børnepasningsorlov

Vejledning nr. 97 af 19.11.2009 om regulering pr. 1. januar 2010 af satser på Indenrigs- og Socialministeriets område

Vejledning nr. 96 af 19.11.2009 om regulering pr. 1. januar 2010 af satser efter lov om social pension m.v.

2008

Vejledning nr. 68 af 19.11.2008 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område

Vejledning nr. 62 af 10.11.2008 om regulering pr. 1. januar 2009 af satser på Velfærdsministeriets område

Vejledning nr. 9783 af 19.11.2008 om satser mv. i 2009: Sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats.

2007

Vejledning nr. 65 af 14.11.2007 om regulering pr. 1. januar 2008 af satser på Socialministeriets område

Vejledning nr. 10239 af 14.11.2007 om satser mv. i 2008: Sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats.

Vejledning nr. 5 af 31.01.2007 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på Socialministeriets område

Vejledning nr. 82 af 22.11.2006 om regulering pr. 1. januar 2007 af satser på Socialministeriets område

Vejledning nr. 10028 af 01.11.2006 om satser mv. i 2007: Sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats.

2006

Vejledning nr. 4 af 17.01.2006 om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på Familieområdet

Vejledning nr. 118 af 21.12.2005 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på Socialministeriets område

Vejledning nr. 100 af 17.11.2005 om satser m.v. pr. 1. januar 2006: Syge- og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsskade, besættelsestidens ofre, forsikringsrente til enker efter visse fiskere

Vejledning nr. 99 af 16.11.2005 om regulering pr. 1. januar 2006 af satser på Socialministeriets område

Cirk. af 24.10.2005 fra Ministeriets for Familie- og forbrugeranliggender om fripladsskalaen i dagtilbud til børn pr. 1. januar 2006.

2005

Vejledning nr. 23 af 05.04.2005 om regulering pr. 1. januar 2005 af satser på det sociale område

Vejledning nr. 9 af 25.01.2005 om ændring af vejledning om satser m.v. pr. 1. januar 2005

Vejledning nr. 102 af 16.11.2004 om satser m.v. pr. 1. januar 2005 Syge- og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsskade, besættelsestidens ofre, forsikringsrente til enker efter visse fiskere

Cirk. af 14.11.2004 fra Ministeriets for Familie- og forbrugeranliggender om fripladsskalaen i dagtilbud til børn pr. 1. januar 2005.

Vejledning nr. 99 af 11.11.2004 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2005 af satser på det sociale område

Vejledning nr. 96 af 08.11.2004 om regulering pr. 1. januar 2005 af satser på det sociale område

2004

Vejledning nr. 150 af 22.12.2003 om ændring af vejledning om regulering pr. 1. januar 2004 af satser på det sociale område

Vejledning nr. 132 af 21.11.2003 om satser m.v. pr. 1. januar 2004 for syge- og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats, arbejdsskade, besættelsestidens ofre, forsikringsrente til enker efter visse fiskere

Vejledning nr. 124 af 12.11.2003 om regulering pr. 1. januar 2004 af satser på det sociale område

2003

Vejledning nr. 126 af 25.11.2002 om satser m.v. pr. 1. januar 2003 på Beskæftigelsesministeriets område: Syge- og barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, arbejdsskade, besættelsestidens ofre og forsikringsrente til enker efter visse fiskere, aktiv socialpolitik kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse m.m.

Vejledning nr. 116 af 18.11.2002 om regulering pr. 1. januar 2003 af satser på det sociale område

2002

Vejledning nr. 184 af 12.11.2001 om regulering pr. 1. januar 2002 af satser på det sociale område.

2001

Cirkulære nr. 195 af 21.12.2000 om regulering pr. 1. januar 2001 af satser på det sociale område.

Cirkulære nr. 167 af 06.11.2000 om regulering pr. 1. januar 2001 af satser på det sociale område.

2000

Cirkulære nr. 85 af 20.06.2000 om ændring af cirkulære om regulering pr. 1. januar 2000 af satser på det sociale område.

Cirkulære nr. 11 af 02.02.2000 om ændring af cirkulære om regulering pr. 1. januar 2000 af satser på det sociale område.

Cirkulære nr. 168 af 04.11.1999 om regulering pr. 1. januar 2000 af satser på det sociale område.

1999

Cirkulære nr. 68 af 28.05.1999 om regulering pr. 1. juli 1999 af satser på det sociale område.

Cirkulære nr. 184 af 17.11.1998 om regulering pr. 1. januar 1999 af satser på det sociale område

Advokat Jørgen U. Grønborg