Skatteret

Statsskattelovens 100-års jubilæum (d. 15.05.2003)

Svend Hovmand i SR-Skat nr. 3/2003 p. 7-9: Statsskatteloven længe leve.....!

Ole Bjørn i SR-Skat nr. 3/2003 p. 11-25: Træk af skatteforvaltningsrettens udvikling i 100 år.

Aage Michelsen i SR-Skat nr. 3/2003 p. 27-44: Indkomstbegrebet i Statsskatteloven.

Søren Rasmussen i SR-Skat nr. 3/2003 p. 45-58: Statsskatteloven og avancebeskatningen.

John Engsig i SR-Skat nr. 3/2003 p. 59-74: Ejendomsavancebeskatning.

Søren Sønderholm i SR-Skat nr. 3/2003 p. 75-93: Kursgevinstloven.

Christen Amby i SR-Skat nr. 3/2003 p. 95-116: Aktieavancebeskatning i 100 år.

Peter Dyhr i SR-Skat nr. 3/2003 p. 117-123: Beskatningen af immaterialrettigheder.

Steen Askholt i SR-Skat nr. 3/2003 p. 125-139: Driftsomkostningsfradrag.

Jens Drejer i SR-Skat nr. 3/2003 p. 141-159: Afskrivninger gennem 100 år.

Hanne Søgaard Hansen i SR-Skat nr. 3/2003 p. 161-172: Beskatning af pensionsopsparing.

Michael Amstrup i SR-Skat nr. 3/2003 p. 173-185: Udviklingen i skattestrafferetten gennem 100 år.

Kjeld Lund-Andersen i SR-Skat nr. 3/2003 p. 187-202: Hvem var og hvem er skattepligtige til Danmark?

Henrik Nielsen i SR-Skat nr. 3/2003 p. 203-218: Arve- og gaveafgift, samt beskatning ved død i gennem 100 år.

Jan Pedersen i SR-Skat nr. 3/2003 p. 219-232: Selskabsbeskatningen før og nu.

Hans Mølgaard-Christensen i SR-Skat nr. 3/2003 p. 233-267: Skatteberegningsregler gennem 100 år.

Peter Birch Sørensen i SR-Skat nr. 3/2003 p. 269-283: Statsskatteloven i skatteøkonomisk belysning.

Niels Winther-Sørensen i SR-Skat nr. 3/2003 p. 285-299: Udviklingen i dansk udlandsskatteret

Peter Loft i SR-Skat nr. 3/2003 p. 301-311: Hvad så om fremtiden?

Jens Drejer i TfS 2003.392: Forord til: Hundredåret for stadfæstelsen af statsskattelovens af 1903.

I. A. Strobel i TfS 2003-393: Et godt stykke arbejde.

Jane Ferniss i TfS 2003.394: Forhistorien til statsskattelovens §§ 4, 5 og 6.

Hanne Søgaard Hansen i TfS 2003.395: Udviklingen i skattelovgivningen og praksis i 100 år - nogle eksempler.

Kjeld Lund-Andersen og Henrik Klitz i TfS 2003.396: Nogle uddrag af spekulationsbeskatningens historie.

Kjeld Hemmingsen i TfS 2003.397: Arsenik og gamle kniplinger. (Med berigtigelse i TfS 2003.544)

Aage Spang-Hanssen og Jan Steen Hansen i TfS 2003.399: Dynamisk fortolkning af statsskatteloven.

Advokat Jørgen U. Grønborg