Værdipapircentralen

Retsregler

Links

Betænkninger

Bøger

Artikler

Retspraksis


Retsregler

Bekg. nr. 2021 af 08.11.2021 om hvilke fysiske og juridiske personer, der kan udøve investeringsservice og investeringsaktiviteter uden tilladelse efter lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter eller lov om finansiel virksomhed

Bekg. nr. 1175 af 31.10.2017 om registrering m.v. af fondsaktiver i en værdipapircentral

Links

Værdipapircentralen

Betænkninger

Bet. nr. 948/1982: Gennemførelse af lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapircentral

Bet. nr. 793/1977: Det obligations- og aktieløse samfund: EDB-indskrivning i stedet for papirer

Bet. nr. 763/1976: Etablering af et marked for kortfristede værdipapirer

Bøger

Christen Boye Jacobsen: Lov om en værdipapircentral, 1983, 210 sider, DJØF.

Gert Bo Gram og Bent Mebus: Værdipapircentralen, 1984, 212 sider, Gad.

Artikler

Christen Boye Jacobsen i JUR 1980.477-486: Lov om en værdipapircentral.

P. Spleth i UfR 1984 B.337-342: Har man i værdipapircentrallovens § 37, stk. 2 hjemmel til at skære obligationer i småbidder og lægge udgiften på obligationsejerne?

Hans Henrik Brydensholt i UfR 1995 B.457-465: Børsreformens betydning for Værdipapircentralens Klageafdeling - og nye afgørelser fra Klageafdelingen.

Michael Vesthardt og Ole Reinholdt i UfR 2000 B.21-23: Er registreringen i Værdipapircentralen en betryggende sikringsakt over for overdragerens kreditorer?

Hans Henrik Brydensholt i UfR 2000 B.153-154: Registrering af skifteretsafgørelser i Værdipapircentralen.

Michael Vesthardt og Ole Reinholdt i UfR 2000 B.336: Replik vedrørende registrering af skifteretsafgørelser.

Hans Henrik Brydensholt i UfR 2000 B.452-453: Duplik om registrering af skifteretsafgørelser i Værdipapircentralen.

Peter Wendt i Finansfokus nr. 1/2000 p. 31-35: Investeringsbeviser - et legoklodssystem.

Michal Wiik Johansen i NTS nr. 2/2003.174-188: Ny (norsk) lov om registrering av finansielle instrumenter

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen i JUR 2004.176-189: Rettigheder over værdipapirer. Individualisering og sikringsakt.

Karin Wallin-Norman i NTS nr. 1/2005 p. 59-64: Vad är aktier och var finns de? Anteckningar med anledning av Högsta domstolens beslut, Ö 1918-03.

Jukka Mähönen i NTS nr. 4/2005 p. 14: Anmeldelse af; Informaatio, sisäpiiri, markkinat. Arvopaperimarkkinaoikeudellinen tutkimus informaatioepätasapainosta arvopaperikaupassa. (Informationen, insiderkretsen, marknaderna. Värdepappersrättslig undersökning av informationsasymmetrin i värdepappershandel.), af Vesa Antero Annola.

 Lars Hedegaard Kristensen og Mathias Rose Svendsen i UfR 2018 B.248-258: En undersøgelse af de nye regler om registrering af rettigheder over fondsaktiver

Line Samuel Vesth  i NTS nr. 2/3/2020 p. 204-218: SFTR: Nye EU-krav til transaktionsindberetning – Fokus på udnyttelse af eksisterende infrastruktur Vesth

Retspraksis

UfR 1995.652 HKK: Begæring fra anklagemyndigheden om, at Værdipapircentralen skulle udlevere oplysninger fra et depot burde fremmes, selv om den var en privat selvejende institution, da den efter sin efter sin struktur og sit formål måtte ligestilles med en offentlig institution.. Hensynet til hemmeligholdelsen måtte vige for hensynet til sagens oplysning.

UfR 1995.810 ØLK: Kontoførende pengeinstitut skulle straks imødekomme begæring om registrering af skifteretsafgørelse om registrering af en værdipapirbeholdning i et bo.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20