Erhvervsret

Virksomhedsledelse

Bøger

Artikler


Bøger

Jørn Jespersen, Bøje Larsen, Preben Melander og Christian S. Nissen: Ledelse i Danmark - Anklage og forsvar, 1. udg., nov. 2001, 240 sider, DJØF

Bernhard Gomard, Ole Koefod og Claus Müller: Ejer - Leder - Ejerleder - Ejerledede virksomheder - en rapport, 1. udg. nov. 2002, 96 sider, DJØF

Martin Eberhard & Karl-Johan Vibits: Ny i lederjobbet og hva' så? - praktiske erfaringer og gode råd, 1. udg., dec. 2002, 184 sider, DJØF

Per Nikolaj Bukh, Karina Skovvang Christensen & Jan Mouritsen (red.): Videnledelse - Et praksisfelt under etablering, 1. udg., marts 2003, 275 sider, DJØF

Birgit Jespersen og Tage Skjøtt-Larsen: Supply Chain Management. Et strategisk ledelseskoncept, 2. udg., 2003, 160 sider, Thomson.

Henrik W. Bendix & Anders Harbo: Videnledelse i praksis - en brugsbog, 1. udg., aug. 2004, 275 sider, DJØF

Yvonne Due Billing: Ledere under forandring? - om kvinder og identitet i chefjobs, 1. udg. okt. 2005, 224 sider, DJØF

Jørn Hansen, Per Walther Nielsen, Preben Schou & Erik Schäfer: Magtskifte i topledelsen, 1. udg. nov. 2005, 314 sider, DJØF

Annemette Digmann og Tom Mårup (red.): Ledelse med udsigt - Nye horisonter via nye metoder, 1. udg. jan. 2006, 328 sider, DJØF

Jørn Lund og Kim Tange: Ledelse for praktikere, 1. udg., 2005, 254 s., Gyldendals forlag. Anm. af Jens Overgaard Nielsen i Danske Revisorer nr. 1/2005 p. 30.

Claus Arboe-Rasmussen, Peter Heering og Clavs Olsen: Født til ledelse eller lidelse?, 1. udg., dec 2007. 120 sider, DJØF

Ole Fogh Kirkeby: Det nye lederskab, 1. udg., 2004, 279 s., Børsens forlag. Anm. af Allan Ohms i ADV nr. 1/2006 p. 30-31

Erik Johnsen: Lederi på dansk, 1. udg., nov. 2008, 132 sider, DJØF

Richard Ledborg Hansen, Jan Toftholm Andersen & Claus Valentiner: Balanceret lederskab - Fra vision til virkelighed, 1. udg., jan. 2009, 281 sider, DJØF

Preben Melander: Lean med lederskab. Fra systematisk produktivitetsjagt til forankret innovationskultur, 1. udg., april 2009, 496 sider, DJØF

Preben Overgaard: Ledelse af udenlandske datterselskaber. Danske erfaringer fra Rockwool Koncernen, 1. udg., 2009, 280 sider, DJØF

Kaj Ørnfeldt Clausen: Dansk industriledelse. Udviklingstendenser og systemskift gennem det 20. århundrede, 1. udg., april 2010, 216 sider, DJØF

Tobias Dam Hede: Coaching. Samtalekunst og ledelsesdisciplin, 1. udg., aug. 2010, 297 sider, Samfundslitteratur

Preben Melander: Styring gennem lederskab - nye perspektiver og ideer for fremtidens værdiskabelse og kriseledelse, 1. udg., nov. 2010, 172 sider, DJØF

Morten Jakobsen (red.), Inga-Lill Johansson (red.) og Hanne Nørreklit (red.): An Actor's Approach to Management. Conceptual framework and company practices, 1. udg., feb. 2011, 168 sider, DJØF

Jørn Hansen, Knud Erik Nielsen, Per Walther Nielsen, Preben Schou og Erik Schäfer: Veje til topledelse, 1. udg., april 2011, 226 sider, DJØF

Preben Kjær, Barbara Borre Lange, Peter Loft, Thomas Møller Thomsen og Anna Vinding: Ledelse af kommunikation - Erfaringer fra kommunikationsledelse i praksis, 1. udg., juni 2011, 117 sider, DJØF

Peter Lynggård: Risikoledelse og risikostyring, 1. udg., aug. 2011, 131 sider, DJØF

Ledelseskommunikation, 1. udg., sept. 2012, 398 sider, DJØF

Kim Gørtz og Mette Mejlhede: Forstandig ledelse. Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler, 1. udg., nov. 2012, 260 sider, DJØF

Preben Melander: Lederskabsreformationen, 1. udg., 2012, 368 sider, DJØF

Henry Larsen og Henrik Holt Larsen: Mening i forandring. Komplekse interaktioner i arbejdslivet, 1. udg., nov. 2013, 192 sider, DJØF

Eva Panum: Forandringsledelse og kommunikation, 1. udg., nov. 2013, 336 sider, DJØF

Kim Gørtz og Mette Mejlhede: Frivillig ledelse. Erfaringsbaserede refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske synsvinkler, 1. udg., 2013, 320 sider, DJØF

Annette Franck: Modarbejder eller medarbejder. Forandringskommunikation skaber samarbejde, 1. udg., sep. 2014, 173 sider, DJØF

Kim Gørtz og Mette Mejlhede: Forskellig ledelse. Erfaringsbaserede refleksioner og filosofiske synsvinkler, 1. udg., nov. 2014, 312 sider, DJØF

Camilla Sløk: Blod, sved og tårer - om ansvar og skyld i ledelse, 1. udg., dec. 2014, 113 sider, DJØF

Sejr Meldgaard: Tvivl Magt Æstetik. Samtaler, refleksioner og fortællinger om ledelse, 1. udg., feb. 2015, 397 sider, DJØF

Lotte Bøjer & Tune Hein: Strategisk handlekraft i 3D - Succes med eksekvering af strategier, 1. udg., 2015, 194 sider, DJØF

Chris Grew & Bjarne Nybo Jensen: Limbisk lederskab. Personlig udvikling gennem dine ubevidste ressourcer, 1. udg., marts 2015, 204 sider, DJØF

Steen Hildebrandt, Søren Brandi, Jesper Poulsen, Kasper Wittrup og Vicki Juel Isaksen: Ledelse - hele historien, 1. udg., juni 2015, 440 sider, Systime

Peter Beyer: Værdibaseret ledelse. Den ældste vin på den nyeste flaske, 4. udg., aug. 2015, 230 sider, Karnov Group

Annette Klausen Bengtsson: At lede opad - få succes med din chef, 1. udg., okt. 2015, 242 sider, DJØF

Jørgen Lægaard & Elmer Fly Steensen: Strategi med succes, 1. udg., 2016, 397 sider, DJØF

Anders Drejer & Jakob Blok Grabow: Fast Forward Strategi - En moderne og nødvendig opfattelse af strategi!, 1. udg. 2016, 240 sider, DJØF

Sally Khallash: Beslutningsstrategi - Adfærdsøkonomi som katalysator for vækst, 2. udg., 2017, 312 sider, DJØF

Finn Havaleschka: Den generøse leder, 2017, 195 sider, Forlaget Trykværket

Kristian Sørensen: International projektledelse, 1. udg., nov. 2017, 510 sider, DJØF

Helle Hedegaard Hein: Ledetråde - Meningsskabende værdiledelse, 1. udg., 2018, 185 sider, DJØF

Tina Øllgaard Bentzen: Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer, 1. udg., 2018, 190 sider, DJØF

Jan Heiberg Johansen: Paradoksledelse - Jagten på værdi i kompleksitet, 1. udg., 2018, 214 sider, DJØF

Jørn Kjølseth Møller og Steen Hvid: Den undersøgende leder -metoder til dataindsamling og dataanvendelse, 2. udg., 2018, 210 sider, Samfundslitteratur

Marianne Wolff Lundholt og Anette Uldall: Ledelseskommunikation, 1. udg., 2018, 167 sider, Samfundslitteratur

Frode Boye Andersen: Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner, 1. udg., 2018, 265 sider Samfundslitteratur

John Ryding Olsson, Niels Ahrengot og Mette Lindegaard Attrup: Power i projekter og portefølje, 4. udg., 2019, 466 sider, DJØF

Pia Bramming og Vibeke Andersen: Selvledende organisering, 1. udg., maj 2019, 240 sider, Samfundslitteratur

Sverri Hammer og James Høpner Meningsskabelse: Organisering og ledelse, 2. udg, 2019, 283 sider Samfundslitteratur

Lonni Hall: Affektiv ledelse, 1. udg., 2019, 120 sider, Samfundslitteratur

Dag Ingvar Jacobsen: Organisationsændringer og forandringsledelse, 3. udg., 297 sider, 2019 Samfundslitteratur

David Budtz Pedersen, Kristian Martiny, Alfred Birkegaard og Jakob Wested: Kollaboration, 1. udg., 217 sider, 2019, Samfundslitteratur

Sverri Hammer og Mette Elting: Ledelse, organisering og strategisering - Organisation, udvikling og samskabelse. 3. udg., 381 sider, 2019, Samfundslitteratur

Jens Holmgren og Christina Nüssler: Strategisk ledelse for offentlige ledere, okt 2019, 230 sider, Samfundslitteratur

Bjarne Stark: Dialogisk ledelse, 1. udg., dec 2019, 150 sider, Samfundslitteratur

Claus Elmholt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard: Ledelsespsykolog, 2. udg., 2019, 272 sider, Samfundslitteratur

Poula Helth (red.): Ledelse og læring i praksis, 2. udg., 2019, 326 sider, Samfundslitteratur

Per Darmer, Birgit Jordansen og Jens Astrup Madsen: Paradigmer i praksis - Videnskabsteori og metode i ledelses- og organisationsstudier, 2. udg., 2020, 429 sider, DJØF

Amy C. Edmondson: Den frygtløse organisation, 1. udg., 2020, 288 sider, DJØF

DEL 1. Betydningen af psykologisk tryghed
Kapitel 1. Fundamentet
Kapitel 2. Dokumentationen
DEL 2. Psykologisk tryghed på arbejdspladsen
Kapitel 3. Fejl, der kunne være undgået
Kapitel 4. Farlig tavshed
Kapitel 5. Den frygtløse arbejdsplads
Kapitel 6. Trygge rammer
DEL 3. At skabe en frygtløs organisation
Kapitel 7. Få det til at ske
Kapitel 8. Hvad gør vi så?

Erik Werlauff: Bestyrelsens arbejde og ansvar, 3. udg., 2020, 167 sider, Gjellerup

Henrik Holt Larsen og Lilian Mogensen: Håndbog for mellemledere, 1. udg., 2020, 422 sider, DJØF

1. Et stærkt personligt lederskab - faglighed, personlighed og selvindsigt
2. Drop glansbilledet og vær dig selv - den autentiske, troværdige leder
3. Den svære rejse fra specialist til mellemledere - hamskifte og lederidentitet
4. Tiden slår ikke til - hav travlt med det rigtige, ikke blot rigtig travlt
5. Ledelsessprogets mange ansigter - en stærk kommunikator får følgeskab
6. Samfundsansvarlig, bæredygtig ledelse - globale udfordringer på mellemlederens skrivebord
7. Byg ledelsesmæssig bro til civilsamfundet - ledelse af medarbejdere, der involverer sig i frivilligt arbejde
8. Kunden er konge - hjælp, hvad skal man gøre?
9. Innovativ, digital, agil - kunderne stiller krav og sætter tempo
10. Vær ambassadør for purpose og strategi - p'ernes parade: planet, purpose, passion, profession, product/process, people, performance, profit
11. Mellemlederen som personaleleder - mellemlederens 12 must-win battles
12. Få succes sammen med din chef - hvordan spiller man hinanden gode?
13. Ledelse på tværs - stort, når det lykkes
14. Diversitet bringer talent og trivsel i spil - det er enfoldigt ikke at satse på mangfoldighed
15. Egen og andres kompetenceudvikling - at være god til det rigtige og ikke blot rigtig god
16. Talentfuld talentudvikling - måske mellemlederens mest dilemmafyldte opgave
17. Skab nærværende ledelse trods distance - digital ledelse på fremmarch
18. Mental sundhed - mellemlederens rolle fra mistrivsel til velliv
19. De sværeste dage på jobbet - hvordan tackles de tungeste opgaver?
20. Etik og moral - at kunne se verden og sig selv i øjnene
21. Mellemlederen og fremtidens arbejdsmarked - fra lønmodtager til fri agent
22. Afslutning - udkig og trædesten for nutidens og fremtidens mellemledere

Peter Michael Goetz: Psykologisk modstand - i ledelse, samarbejde og forandring, 1. udg., 2020, 255 sider, Samfundslitteratur

Del 1: Hvad er psykologisk modstand?
Kapitel 1. Hvordan kan psykologisk modstand opleves?
Kapitel 2. Individuelle årsager til modstand
Kapitel 3. Modstande knyttet til grupper, organisationer og kulturer
Kapitel 4. Adfærdsformer, der kan være udtryk for indre psykologisk modstand
Kapitel 5. Indre barrierer er ikke altid indre modstand
Kapitel 6. Modstandsfatamorganaer
Kapitel 7. Anden ordens modstand - modstand, der skyldes modstandsantagelser
Kapitel 8. Modstand erkendelsesteoretisk set
Del 2: Håndtering af psykologisk modstand
Kapitel 9. Almindelige færdselsregler i forhold til modstand
Kapitel 10. Evaluering og lokalisering af modstanden
Kapitel 11. Uudtalt håndtering af modstand
Kapitel 12. Generelt om bevidstgørelse og bearbejdning af modstand
Kapitel 13. Bevidstgørelse af modstand
Kapitel 14. Bearbejdning af egen modstand
Kapitel 15. Styrkelse af modstanden

Anne Mette Kjeldsen, Christian Nyvang Qvick, Thomas Jønsson og Lotte Bøgh Andersen: Distribueret ledelse i den offentlige sektor, 1. udg., 2020, 160 sider, DJØF

Kapitel 1. Introduktion
Kapitel 2. Distribueret ledelse som begreb
Kapitel 3. Forudsætninger for at lykkes med distribueret ledelse
Kapitel 4. De organisatoriske rammer for distribueret ledelse: Hvad betyder konteksten?
Kapitel 5. Hvordan distribueret ledelse skaber resultater
Kapitel 6. Konklusion og perspektivering: Potentialer og barrierer for distribueret ledelse

Birger Søndergård og Pernille Damm Mønsted Pjedsted: Leder og ikke-leder - Om inbetweenere i organisationer, 1. udg. 2021, 94 sider, Samfundslitteratur

Kapitel 1. Involverende ledelse
Kapitel 2. Tilblivelsen af en inbetweener
Kapitel 3. Indtag dit inbetweener-rum
Kapitel 4. Ledelse af inbetweeneren
Kapitel 5. Efterskrift

Tina Brøgger Sørensen: Compliance for praktikere, 1. udg., juli 2021, 452 sider, DJØF

Del 1. Data- og informationsrelateret compliance
Del 2. Generel compliance
Del 3. Særlige compliance-områder

Christina Lundsgaard Ottsen og Sara Louise Muhr: Biasbevidst ledelse, 1. udg., 2021, 280 sider, DJØF

Del I - psykologien bag bias i beslutninger
Kapitel 1. Effektive tankemønstre på afveje
Kapitel 2. Gode relationer skaber bedre beslutninger
Kapitel 3. Kønsbalance i ledelse
Del II - brug diversitet i ledelsesudvikling
Kapitel 4. Digital ledelse
Kapitel 5. Adfærdsdesign som ledelsesværktøj
Kapitel 6. Inkluderende ledelse
Del III - biasbevidsthed i organisationer
Kapitel 7. På vej mod biasbevidst ledelse
Kapitel 8. Den organisatoriske start på rejsen
Kapitel 9. Dit træningsprogram til biasbevidst ledelse

Steen Thomsen (red.): Lærebog i bestyrelsesledelse, 1. udg., 2021, 301 sider, DJØF

Poula Helth: At tale med omtanke - kommunikation i det personlige lederskab, 2. udg., 2021, 236 sider, Samfundslitteratur

Catrine Ekdahl, Malene Hindkjær Henriksen, Caroline Thrane-Møller, Bent Petersen og Kim Østergaard: Værdiskabende relationer – contract management og strategisk kontrahering, 1. udg., aug. 2022, 272 sider, Ex Tuto

Bente Overgaard: Virksomhedens grønne omstilling - Toplederens guide til ESG-ledelse i lyset af den finansielle regulering, 1. udg., 2022, 212 sider, DJØF

Lynda Gratton: Den hybride arbejdsplads - En guide til at redesigne arbejdet i organisationer, 1. udg., 2022, 272 sider, DJØF

Liz Wiseman: Multipliers - Hvordan de bedste ledere gør alle klogere, 1. udg., 2022, 438 sider, DJØF

Birgitte Nortvig: Tag konfrontationen, 1. udg., 2022, 120 sider, DJØF

Henrik Holt Larsen, Jens Overgaard Nielsen og Bente Øhrstrøm: HRM i praksis, 2. udg., 2022, 424 sider, Samfundslitteratur

Peter Holdt Christensen: Hybridarbejde - Balancen mellem nye og gamle måder at arbejde på, 1. udg., 2022, 300 sider, Samfundslitteratur

Gitte Gravengaard, Anders Monrad Rendtorff og Kristian Eiberg: The Communications Advisor, 1. udg., 2022, 460 sider, Samfundslitteratur

Signe Ørom: Forstod du, hvad de sagde? / Did You Get the Point?, 1. udg., 2022, 303 sider, Samfundslitteratur (dansk udgave), Samfundslitteratur (engelsk udgave)

Bøgerne er beregnet til lederen, medarbejderen eller teamet, der vil udvikle kulturel intelligens. Der behandles emner som:
· Hvad er kulturel intelligens, og hvordan kan man udvikle den?
· Hvad karakteriserer dansk forretningskultur, og hvordan betragtes den af udenlandske medarbejdere?
· Hvad skal man være opmærksom på som global leder med et overvejende virtuelt samarbejde?
· Hvordan arbejder man effektivt på tværs af flade og høje hierarkier?
· Hvordan skaber man psykologisk tryghed og tillid i et multikulturelt og virtuelt team?

Anne-Marie Thalund og Lis Vibeke Kristensen: Den nye leder, 2. udg, 2023, 206 sider, DJØF

Bente Elkjær: Når læring går på arbejde - i lyset af John Deweys pragmatisme, 2. udg., 2022, 155 sider, Samfundslitteratur

Christian Frankel: Hvordan identificeres organisation? - En (slags) håndbog i organisationsanalyse, 1. udg., 2022, 159 sider, Samfundslitteratur

Søren Obed Madsen: Implementering - Mellem snak og handling, 1. udg., 2022, 280 sider, Samfundslitteratur

Birger Søndergård: Teaming i organisationer, 1. udg., 2023, 124 sider, Samfundslitteratur

Mette Vinther Larsen: Strategi, ledelse og intuition, 1. udg., 2023, 260 sider, Samfundslitteratur

Flemming Smedegaard (red.) og Maria Mejnborg Lidsmoes (red.): Både-og-ledelse - En introduktion til Situationel Dialektisk Ledelse, 1. udg., 2023, 298 sider, Samfundslitteratur

Lone Hersted (red.) og Søren Frimann (red.): Resonans i organisationer - Ledelse, trivsel og læring, 1. udg., 2023, 258 sider, Samfundslitteratur

Mette Aagaard: Medledelse – Når teamet er chef, 1. udg., aug. 2023, 234 sider, DJØF

Rikke Lawsen og Henrik Stockfleth Olsen: Parat til ledelse, 1. udg., 2023, 136 sider, Samfundslitteratur

Jacob Alsted og Ditte Haslund: Ledelse og medarbejdere - samarbejdets psykologi, 4. udg., 2023, 354 sider, Samfundslitteratur

Tina Risager: Ledelse i demensomsorgen, 1. udg., 2023, 320 sider, Samfundslitteratur

Lilian Mogensen: Dit første lederjob – Råd og inspiration fra erfarne ledere, 1. udg., nov. 2023, 288 sider, DJØF

Mie Grønlykke og Heidi Nørby-Jæger: Ledelse og organisationspsykologi - Fra videnskabsteori til praksis, 1. udg., 2023, 192 sider, Samfundslitteratur

Helle Petersen (red.): Ledelseskommunikation - Teori og cases om følgeskab og forandring, 1. udg., 2023, 416 sider, Samfundslitteratur

Poula Helth (red.): Lederskabelse - det personlige lederskab, 5. udg., 2023, 288 sider, Samfundslitteratur

Marianne Eskebæk Larsen, Jakob Matthiesen, Rasmus Bergmann og Anja Svejgaard Pors: Skriv opgaver på diplomuddannelsen i ledelse, 1. udg., jan. 2023, 264 sider, Samfundslitteratur

Sara Louise Muhr og Poornima Luthra: Den inkluderende leder – 5 trin til at lede gennem bias, 1. udg., mar. 2024, 377 sider, DJØF

Henrik Søgaard Hansen: Strategisk ledelse – fra teori til praksis, 1. udg., mar. 2024, 360 sider, DJØF

Artikler

1989

1995

1998

1999

2001

2002

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2020

2022

2023

1989

Allan Ohms i ADV 1989.490-493: Virksomhedsledelse. Noget for advokater? (Omtale af kursus om virksomhedsledelse nov. 1989)

1995

Klaus Frederiksen i R&R nr. 12/1995 p. 31-40: Miljøledelse - ny vin på gamle flasker.

1998

Anker Nielsen, Lars Frydendahl Clausen og Esben Thorbjørnsen i R&R nr. 8/1998 p. 33-39: Forandringsledelse - hvordan du kommer fra her til der ...!

1999

Hans Mikkelsen i INSPI nr. 3/1999 p. 32-37: Ledelse af projekter

2001

Tina Mollerup Laigaard i INSPI nr. 11/2001 p. 58: Ledelse på dagsordenen.

2002

Uffe Ankeraa og Peter Beyer i R&R nr. 11/2003 p. 36-41: Værdibaseret ledelse.

2004

Christian Leth i INSPI nr. 2/2004 p. 16-17: Ledelse og ledere.

Lars Goldschmidt i R&R nr. 8/2004 p. 62-73: Ledelse af professionelle primadonnaer med henblik på at skabe det enestående.

2005

Hanne Baltzer i Revisorbladet nr. 4/2005 p. 17-19: GODE LEDERE kommunikerer godt.

Thomas Riise Johansen i INSPI nr. 10/2005 p. 34-38: Reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.

Hanne Baltzer i Revisorbladet nr. 2/2005 p. 6-9: At lede lykkeligt…

2006

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 28-29: Ledere kan overhales af egen succes. (Interview med Steen Hildebrandt)

2007

Steen Hildebrandt i Danske Revisorer nr. 1/2007 p. 8-11: Ledelse. (Artiklen handler om ledelsen opgaver i at formulere mål og vælge veje.)

2009

Bent Jørgensen og Philip Marker Deichmann i R&R nr. 2/2009 p. 14-17: Ledelse i krisetid. (Om de områder ledelsen bør være særligt fokuseret på under krisen.)

Jørgen Høg i Danske Revisorer nr. 4/2009 p. 14-15: Den gode sparringspartner. (Professor Mette Neville vurderer bestyrelsers betydning i små og mellemstore virksomheder, herunder behovet for tilpasning.)

2010

Björn Kristiansson i NTS nr. 3-4/2010 p. 51-61: Svensk kod för bolagsstyrning 2011 (Gennemgang af de seneste ændringer i regelsamlingen for selskabsledelse (den svenske kod)).

Paul Krüger Andersen i NTS nr. 3-4/2010 p. 62-73: De danske anbefalinger for god selskabsledelse 2010 (Gennemgang af de væsentligste ændringer af 2010-revisionen af anbefalinger for god selskabsledelse).

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 1/2010 p. 26-27: Ledelse er en svær ting. (Om udfordringer og forventninger.)

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 26-27: Den afgørende faktor for god ledelse. (Konsulent definerer god ledelse.)

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 20-21: Kontrol hindrer vækst. (Samtale med professor om barrierer for vækst i små og mellemstore virksomheder. Om sondringen mellem forskellige typer af virksomhedsejere, bestyrelsesarbejde mv.)

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 22-23: Kontrolgen – kendt fænomen. + Guide: Når ejeren er kontrolfreak. (Samtale med revisorer om behovet for uddelegering.)

2011

Jens Kr. Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 9/2011 p. 12-24: Ledelse på flaske? (Et interview med Carlsberg Danmarks administrerende direktør Jesper Jørgensen angående Carlsberg Danmarks strategiske, ledelsesmæssige og kulturelle udvikling indenfor de sidste par år).

2012

Vivian A. Voldgaard i INSPI nr. 1/2012 p. 16-18: Få skærpet strategien med EBIT-ledelse (En vurdering af et projekt om EBIT-ledelse, hvor man ved ca. 30 nøgletal fordelt på fire overordnede områder får større overblik over virksomhedens potentialer).

Jens Kr. Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 2/2012 p. 12-20: Arla (Et interview med administrerende direktør fra Arla Foods, Peder Tuborgh, om de konkrete ledelsesemner Arla er optaget af. Som stikord herfor angives: LEAD – som handler om at have teknisk førerskab, SENSE – som handler om at forstå kontekst og CREATE – der handler om at udvikle).

Jens Kr. Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 4/2012 p. 52-61: Ledelse i videnvirksomheder (Interview med CBS's nye rektor Per Holten-Andersen om en række centrale emner angående CBS (under overskriften ”teori møder praksis” kommer der en række interviews med andre ledere))

Niels Sørensen i Signatur nr. 2/2012 p. 22-23: Partnere kan uddelegere alt – undtagen ledelse (Interview med ledelseskonsulent Pia Palm, der giver gode råd om ledelse).

Niels Sørensen i Signatur nr. 2/2012 p. 24-25: Alle partnere har lederansvar (Korte portrætter af direktørerne for revisionsfirmaerne Beierholm og Christensen Kjærulff, der fortæller om lederansvar).

Jan Wie i Signatur nr. 3/2012 p. 20-21: Søren Bjerre-Nielsen – Jeg savner fra tid til anden adrenalinsuset (Et portræt af bestyrelsesformanden for Nationalbanken Søren Bjerre-Nielsen).

2013

Pernille Nørkær i NTS nr. 1-2/2013 p. 76-79: Nye regler om udarbejdelse af måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen (Artiklen beskriver de nye regler for kønssammensætningen i ledelsen i lov nr. 1383 af 23.12.2012 samt lov nr. 1288 af 19.12.2012).

Anni Haraszuk i R&R nr. 2/2013 p. 12-20: Forretningsmodel i SMV segmentet i et globalt perspektiv (Et interview med det danske iværksætter-team CEO Christian Olsen og Vice President Louise Irgens fra Dot Dot A/S. (Artiklen er den første i en række med fokus på ledelsesmæssige problemstillinger i SMV segmentet)).

Jens Kr. Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 2/2013 p. 22-30: Ledelse i en brydningstid (Et interview med koncernchef Peter Engberg Jensen fra Nykredit der giver en branchediagnose, samt fortæller om, hvordan det er at bedrive ledelse i en brydningstid).

Heidi Fjelsted i Signatur nr. 2/2013 p. 52-53: Hvorfor skulle jeg ville ledes af dig? (Et interview med psykolog Mirja Olesen om generationskonflikt i ledelsen).

Maria Præst i Signatur nr. 3/2013 p. 54: Dit mindset afgør, om du får succes (Et interview med Michael Hansen, mindset trainer og tidligere professionel golfspiller, angående ledelse).

Isa Lindbæk i Signatur nr. 4/2013 p. 24-26: Har du en topleders DNA? (Et interview med Richard Jolly fra London Business School om 6 evner for en ledelsesmodel).

2014

Andreas Bernhard Kirk i ET nr. 1/2014 p. 69-81: Forholdsregler til sikring af overholdelse af straffelovgivning og regulering på bestikkelses- og korruptionsområdet samt betydningen deraf (Med henvisning til US Foreign Corrupt Practises Act og UK Bribery Act undersøger artiklen betydningen af tilstedeværelsen af interne compliance-regler og hvilke forholdsregler danske virksomheder bør implementere).

Kristian Lysholt, Igor Taflev og Caspar Rose i ET nr. 4/2014 p. 331-345: Analyse af kontraktrummet for ledelsesaflønning i børsnoterede selskaber – har man skabt en Pandoras æske? (Artiklen analyserer ledelsens aflønning i børsnoterede selskaber med særligt henblik på de finansielle virksomheder på baggrund af de mange indgreb, der er kommet efter finanskrisen).

Søren Blem Bach i Signatur nr. 1/2014 p. 56-58: Hvordan navigerer generation Y i den nye virkelighed? (Artiklen beskriver generation Y (født mellem 1980-1994 i den vestlige verden), deres forventninger og hvordan de imødekommes).

Heidi Fjeldsted i Signatur nr. 4/2014 p. 18-19: Tre tips du bør kende som ny leder (Et interview med Mathias Hovind, VP Client Engagement i Mannaz, om omstillingen fra medarbejder til leder).

Anne Marx Lorenzen i Signatur nr. 4/2014 p. 44-45: Jeg er ikke længere revisor-typen (Et interview med Benny D. Loft, CFO i Novozymes, angående skiftet fra revisor til CFO).

2015

Catherine Berney i Signatur nr. 1/2015 p. 44-45: Tre trin til visdom - skab en meningsfuld organisation

Heidi Fjelsted i Signatur nr. 2/2015 p. 46-48: Innovationsledelse - sådan gør du!

Heidi Fjelsted i Signatur nr. 3/2015 p. 50-52: Derfor slår organisationsændringer fejl

Michael Hansen i Signatur nr. 3/2015 p. 58-59: Sådan skaber du et "Dream Team"

Heidi Fjelsted i Signatur nr. 4/2015 p. 44-45: Forandring taler to sprog. Hører du dem begge?

2016

Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen i R&R nr. 12/2016 p. 4-13: Leder - Revisorernes rolle er at skabe tillid og troværdighed.

Jens Skou Olsen i R&R nr. 12/2016 p. 30-39: Når ledelse strikker sig selv: ledelsesrelationer i klingende samspil

Heidi Fjelsted i Signatur nr. 1/2016 p. 44-46: Facilitering. Fremtidens vigtigste lederkompetence?

Isa Lindbæk i Signatur nr. 2/2016 p. 24-25: Ledelse i 2016. Har du de rigtige kompetencer?

2017

Kristian Koktvedgaard, Richard B. Larsen og Brian Adrian Wessel i R&R nr. 9/2017 p. 22-35: Rapportering om kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Rasmus Thy Grøn og Claus Elmholdt i Signatur nr. 3/2017 p. 22-26: Sådan udvikler man effektive ledrgrupper i partnerdrevne virksomheder.

2019

Jeanette Willert og Thomas Toldbod i R&R nr. 6/2019 p. 34-47: Forskelle mellem topledelsers brug af ledelsesstyringssystemer i otte EU lande

2020

Pernille Kræmmergaard i R&R nr. 1/2020 p. 26-33: Digitalt lederskab - gamle dyder og nye evner

2022

Nis Jul Clausen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Festskrift til Bent Ole Gram Mortensen, 2022, DJØF, p. 151-166: Myndighedsudøvelse i et privatretligt perspektiv – Eksempler fra det finansielle område

Artiklen omhandler egnethedskravene for en virksomheds ledelse samt storaktionærers erhvervelse af virksomhedsandele og hvordan myndighederne regulerer disse.

Sarah Lykkegaard Døssing i RETTID 2022 afhandling nr. 12: Arbejdsgivers mulighed for at stille krav om tvangsvaccination af sine ansatte, med fokus på arbejdsgivers ledelsesret

2023

Karsten Engsig Sørensen i Juristen nr. 5-6/2023 p. 212-220: Ledelsens pligter og ansvar efter udkastet til et due diligence-direktiv

Om kommissionens direktivforslag om virksomheders due diligence i forbindelse med bæredygtighed (CSDD).

Advokat Jørgen U. Grønborg