Tidsskrift for Familie- og Arveret

Tidsskriftet, som udgives af Forlaget Thomson A/S, har til form? at udbygge kendskabet til praksis ved domstolene, fogedretterne, skifteretterne og de administrative myndigheder. Tidsskriftet d?ker emnem?sigt for?dremyndighed, samv?, v?gem?, hustru- og b?nebidrag m.v., den ?teskabelige formueordning, ?tef?leskifter, d?sboskifter samt arve- og testamentsret.

TFA udkommer 6 gange ?ligt. F?ste nummer af TFA udkom d. 30.06.1997.

Redaktionskomiteen udg?es af

landsdommer, dr. jur. Svend Danielsen
advokat J?gen U. Gr?borg
advokat Sys Rovsing Koch
direkt? Dorrit Sylvest Nielsen, Familiestyrelsen

Landsretsdommene redigeres af

adj. professor, dr. jur. Svend Danielsen
landsdommer Lis Frost

Administrative afg?elser redigeres af

kontorchef Else Marie Thoustrup,
specialkonsulent Lars Th?ersen

1 ?s abonnement koster 1.580 kr. + moms

Ansvarshavende redakt?:

J?gen Barslund


Hit Counter

03-01-20