Særeje

Formkrav til ægtepagter

Kommentarer til ÆFL § 19

Kommentarer til ÆFL § 20

Godkendelse - indtil 01.10.1990

Oversigt over ægtepagter, som tinglysningen er berettiget til at afvise.

Specielle formkrav gældende indtil d. 21.03.2011

Godkendelse, jf. RVL § 36:

Knud Knudsen og Tove Schelle i JUR 1980.304-308: Om godkendelse af ægtepagter.

Ingrid Lund Andersen i UfR 1987 B.155-162: Reglerne om ægtepagter og bodelingsaftaler - lovgivers skisma mellem offentlig kontrol og privat overenskomst.

Kravet om godkendelse blev ophævet fra 01.10.1990, jf. cirk. af 27.06.90 fra Civilretsdirektoratet.

Advokat Jørgen U. Grønborg