Konfliktløsning, retsmægling og mediation

Retsregler

Links

Betænkninger

Bøger

Artikler

Koncept til mediationsklausul

Konfliktråd

Retspraksis


Gratis råd om konfliktløsning kan findes flere steder i landet

Retsregler

§ 1 i lov nr. 168 af 12.03.2008, der indførte retsmægling i RPL - trådt i kraft d. 01.04.2008.

RPL kap. 27

Bekg. nr. 365 af 16.05.2008 om antagelse af advokater som retsmæglere.

Skrivelse af 22.09.2014 om salær til advokater som retsmæglere (fra 01.10.2014)

Skrivelse af 01.10.2012 om salær til advokater som retsmæglere

Links:

Mediationsinstituttet

Foreningen Mediatoradvokater

Betænkninger

Bet. nr. 1481/2006: Reform af den civile retspleje V - Retsmægling

Bet. nr. 5/1951: Forligsmægling i borgerlige retssager

Bøger:

Hans Boserup: Een konflikt, to vindere, Mediation, Dansk Forligsnævn, 1993.

Hans Boserup og Susse Humle: Een konflikt, to vindere, Manual til træning i mediation, Dansk Forligsnævn, 1995

Vibeke Vindeløv: Konflikt, tvist og mægling - konfliktløsning ved forhandling, disputats, 1997. Akademisk Forlag. Anmeldt af Eigil Lego Andersen i ADV 1997.233-234, af Ole Krarup i UfR 1997 B.527-528 og af Peter Blume i UfR 1997 B.528-530: Konflikter og ret.

Vibeke Vindeløv i Ret og privatisering, 1995, GadJura: Civil konfliktløsning i Danmark, et privatiseringsprojekt.

INTO THE 21st CENTURY Through Pieces on Lawyering, Problem Solving and ADR, udgivet 2000 af CPR: Anmeldt af Hans Boserup i ADV 2001.116-122: Erfaringer med mediation.

Vibeke Vindeløv: Mediation - a non-model, 1. udg. jan. 2007, 347 sider, DJØF

Hans Boserup: Mediation - Seks måder på syv dage, 1. udg., sept. 2007, 244 sider, DJØF.

Hans Boserup: Mediation - Six Ways in Seven Days - Special Part of the Mediation Proces, 1. udg., okt. 2007, 263 sider, DJØF

Inger Høedt-Rasmussen: Mægling, 1. udg., sept. 2008, 168 sider, DJØF

Jørgen Dalberg-Larsen: Mægling, ret og samfund, 1. udg., nov. 2009, 180 sider, DJØF. Anmeldt af Vibeke Vindeløv i UfR 2010 B.112-113.

Pia Deleuran (red.): Conflict Management in the Family Field and Other Close Relationships. Mediation as a way forward, 1. udg., 2011, 181 sider, DJØF.

Pia Deleuran (red): Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri - mediation som mulighed, 1. udg., 2011, 264 sider, DJØF

Pia Deleuran (red): Partsadvokatens rolle - mediation som mulighed, 1. udg., 2011, 194 sider, DJØF

Vibeke Vindeløv og Steven Harris: Reflexive Mediation - with a Sustainable Perspective, 1. udg., 2011, 384 sider, DJØF

Henry Brown og Arthur Marriott: ADR: Principles and Practice, 3. udg., dec. 2011, Sweet & Maxwell

Lin Adrian, Mellem retssag og rundbordssamtale – retsmægling i teori og praksis, 1. udg., aug. 2012, 440 sider, DJØF. Anmeldt af Tuk Bagger i UfR 2013 B.48/1

Hans Boserup og Susse Humle: Mediationsprocessen i praksis, 2. udg., 2012, 336 sider, DJØF.

Vibeke Vindeløv: Reflexive Mediation - with a Sustainable Perspective, 1. udg, 2012, 383 sider, DJØF

Claus Kaare Pedersen: Erhvervslivets konfliktløser - Mediation i erhvervstvister, 1. udg., nov. 2012, 276 sider, Karnov Group. Anmeldt af Nicolai Dragsted i ADV nr. 1/2013 p. 45.

Per M. Ristvedt: Advokaten i rettsmekling, 1. udg, 2013, 190 sider, Cappelen Damm Akademisk

Trond Lexau: Juridisk sett Et oppgjør med jussen og et forslag til fornyelse, 1. udg. marts 2017, 285 sider, Frydenlund

Carsten Juul og Thomas Samsø Bloch: Løsningens labyrint - advokaters erfaring med mediation, 1. udg., sept. 2019, 152 sider DJØF. Omtalt i UfR 2020 B.74.

Vibeke Vindeløv: Konfliktmægling - En refleksiv model, 4. udg., jan. 2020, 562 sider, DJØF. 1. udg. 2004 er anmeldt af Tina Monberg i UfR 2004 B.255.

Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen: Mediation - ret og rammer, 3. udg., sept. 2022, 271 sider, Karnov Group. 1. udg., 2006, er anm. af Jes Anker Mikkelsen i ADV nr. 6/1006 p. 26 og af Mads Bryde Andersen i UfR 2007 B.24.

Lin Adrian: Konflikter og konflikthåndtering, 1. udg, 2023, 267 sider, Samfundslitteratur

Artikler

1981

1988

1992

1993

1994

1995

1997

1998

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

2019

2020

2021


1981

Jens Smedegaard Andersen i UfR 1981 B.142-145: Small Claims Court.

1988

John Mosegaard i JUR 1988.324-331: Tendenser i amerikansk civil retspleje - alternativ konfliktløsning.

1992

Henrik Møgelmose i ADV 1992.258-261: Alternative Dispute Resolution.

John Mosegaard i ADV 1992.316: Alternative Dispute Resolution i Danmark?

Vibeke Vindeløv i JUR 1992.397-404: Retssikkerhed og konfliktløsning i civile sager.

1993

Hans Boserup i ADV 1993.309: Advokater kan profilere af at undgå retssager.

1994

Hans Boserup og Anne-Suzette Humle i ADV 1994.119-120: Konfliktløsning i kompagniskaber.

Vibeke Vindeløv og Lin Adrian i ADV 1994.146-147: Mægling - en anden konfliktløsningsmodel.

1995

Jens Smedegaard Andersen i Lov & Ret nr. 5/1995 p. 14-17: Mediation i praksis og Multi-door Courthouse.

1997

Pernille Bigaard i ADV 1997.216: Alternativ konfliktløsning - et alternativ.

Henrik Zahle i JUR 1997.77-81: Konfliktforebyggelse eller konfliktløsning.

1998

Hans Boserup og Susse Humle i ADV 1998.196-199: Fem års erfaring med mediation i Danmark.

Pernille Bigaard, Knud K. Damgaard, Kirsten Reimers-Lund og Henrik Rothe i ADV 1998.199-200: Advokatrådets overvejelser om mediation m.v.

2000

Annelise Lemche og Anja Cordes i ADV 2000.89-92: FAF Mediation - en professionel løsning

Indeholder aftale om mediation i familieforhold og regler for god mediatorskik.

Jakob S. Arrevad i Lov & Ret nr. 5/2000 p. 28-30: Retspleje og konfliktpleje.

Vibeke Vindeløv i Lov & Ret nr. 6/2000 p. 28-30: Mægling i samspil med ny domstolsproces.

2001

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 8/2001 p. 4-7: Mediation bør med i reformovervejelserne.

2002

Malene Stampe og Ulrikke Weinreich Krogbech i ADV 2002.65-66: Advokaten som konfliktløser.

Ann-Lis Buchorn i ADV 2002.80: Mediation - endnu en gang.

ADV 2002.81: Master i konfliktmægling.

ADV 2002.186: Forsøg med retsmægling

Pia Petersen og Tuk Bagger i Lov & Ret nr. 2/2002 p. 10-14: Alternativ konfliktløsning ved domstolene.

Peter Deleuran i Lov & Ret nr. 2/2002 p. 36-38: En ny rolle som dommer?

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 3/2002. p. 22-23: Vigtigt med åbenhed omkring mediation.

Lin Adrian og Vibeke Vindeløv i Lov & Ret nr. 4/2002 p. 34: Retsmægling ved danske domstole.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 4/2002 p. 42-43: Forsøg med mægling.

2003

Mikael Baden i ADV 2003.89-90: Mediatoren som fødselshjælper

Om kursus på Trinity i nov. 2002 - Keld Pagh, Susan Sørensen og Pia Deleuran.

Mikael Baden i ADV 2003.91-92: Mr. Mediator vil glæde begge parter i en konflikt

Om Henry Brown.

Keld Pagh i ADV 2003.92-94: Retsmægling - en anden måde at løse konflikten på.

Henrik Hougaard i ADV 2003.95-96: Hvorfor mediation nu?

Knud K. Damsgaard i ADV 2003.119-120: Konfliktløsning.

Tine Røhling, Ane Davidsen og Pia Deleuran i ADV 2003.177-178: More Tango - less paper

Om mediationskonference i Buenos Aires d. 09-11.05.2003.

Poul Gudberg i ADV 2003.212-213: Retsmægling ctr. retssikkerhed

Mener ikke, at mæglerne er omfattet af RPL § 170.

Peter Deleuran og Kasper Mortensen i ADV 2003.214-215: Om fortrolighed og retsmægling

Anfører, at mæglerne har tavshedspligt.

Henry Brown i ADV 2003.216-217: Engelske erfaringer. Svar til Poul Gudbergs artikel "Retsmægling ctr. retssikkerhed".

Pia Deleuran og Tuk Bagger i ADV 2003.218-221: Retsmægling - om advokaten som bisidder og partsrepræsentant.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 3/2003 p. 28-29: Et nyt tilbud: retsmægling

Om forsøgsordning i København, Århus Aalborg og Roskilde.

2004

Pia Møller i ADV 2004.30-31: Mægling virker i alle slags sager

Keld Pagh i ADV 2004.31-34: Mægling i anden instans

Kaper Mortensen i ADV 2004.35-37: Når snakken handler om andet end jura.

Tina Monberg i ADV 2004.44-46: Fremtidens advokatvirksomhed

Pia Møller i ADV 2004.64-66: Når ret og retfærdighed ikke er det samme.

Sys Rovsing Koch i ADV 2004.149-150: Retsmægling og mediation.

Helle Pallesen i ADV 2004.203-204: Hvordan bliver mediation til forretning - seminar i Nordic Lawyers Academy.

Niels Gangsted-Rasmussen i ADV 2004.227: Mediationshonorar

Inger Høedt-Rasmussen i ADV 2004.250-251: Spændende pionerarbejde i organisationsregi - kan der medieres?

Åse Gahner Klemmensen i ADV 2004.309: How to make a business out of Mediation

Om Nordic Lawyers Academy's seminar d. 26.10.2004 i København.

Claes Nilas i Lov & Ret nr. 5/2004 p. 26: Retsmægling en succes.

2005

Mads Bryde Andersen i ADV 2005.27-30: Mediation, voldgift eller juridisk mediation?

Claus Kaare Pedersen i ADV 2005.31-34: Misforståelser om mediation - kommentar til Mads Bryde Andersen.

ADV 2005.61: Forsøg med retsmægling forlænget

Mads Bryde Andersen i ADV 2005.125-128: Mediationens varebetegnelse og anvendelighed - en replik til Claus Kaare Pedersen.

Claus Kaare Pedersen i ADV 2005.128: Mediation - en duplik.

Anne Buhl i ADV 2005.216-217: Mediation og interessekonflikter.

Signe Sundbøll Madsen i ADV nr. 11/2005 p. 32-35: Advokaters holdning til mediation.

Vibeke Vindeløv i JUR 2005.115-123: Fra Ross til ...? Konfliktmægling i det 21. århundrede.

2006

Jes Anker Mikkelsen og Pia Deleuran i ADV nr. 1/2006 p. 6: Forsikringsselskab vil dække mediation

TRYG Forsikring.

Jesper Lett i ADV nr. 6/2006 p. 38-39: Institut for voldgift, forligsmægling og mediation.

Signe Sundbøll Madsen i Rettid 2006 Afhandling nr. 3: Meditation blandt mediatoruddannede advokater

2007

Sys Rovsing i ADV nr. 1/2007.5: Skal mediation foregå ved domstolene?

Claus Kaare Pedersen i ADV nr. 1/2007.20-22: Mediationsinstitut vil løse konflikter hurtigt og billigt.

Bjarne Bjørnskov Jensen i ADV nr. 3/2007 p. 32-34: Må dommere mægle?

Henrik Karl Nielsen i ADV nr. 8/2007 p. 40-41: Hellere forligsmægling end tilkendegivelse

Vibeke Vindeløv i JUR 2007.150-155: Retsmægling i Danmark - en diskussion om rammer og indhold

Ulrik Nikolajsen i Rettid 2007 Afhandling nr. 7: Udviklingsretningen for mediation i Danmark - med særlig fokus på mediators rolle

Michael Torpe Nathan i R&R nr. 2/2007 p. 52-61: Mediation – eller hvordan konflikter også kan løses

En oversigtspræget introduktion til emnet, der de senere år har vundet stigende udbredelse.

Pia Deleuran i TFA 2007.71-77: Mediation og retsmægling inden for det familieretlige område - et advokatperspektiv på muligheder og begrænsninger.

2008

Rasmus Lindboe i ADV nr. 10/2008 p. 56-57: Virksomheder siger “oui” til mægling

Det franske retsvæsen undergår en forvandling, hvor de største virksomheder vælger mediation frem for retssager.

Jes Anker Mikkelsen i Danske Revisorer nr. 4/2008: Retsmægling – hvad er nu det?

Beskrivelse af retsmægling og den konkrete proces. Om retsmægling i domstolsregi og inden anlæggelse af retssag.

Brian Nygaard Oswald i INSPI nr. 4/2008 p. 50-51: Retsmægling

Om muligheden for retsmægling i retssager fra 1. april 2008. Definition af begrebet og beskrivelse af praktiske forhold vedrørende udførelsen.

Hanne Aagaard og Christina Toftegaard Nielsen i JUR 2008.167-172: Nye regler om retsmægling

Flemming Keller Hendriksen og Mette Bjørndal Laursen i R&R nr. 1/2008 p. 40-44: Løsning af uoverensstemmelser – ny lovgivning, nye aftalemuligheder

Om valg af tvistløsningsorgan. Om ændringen af Sø- og Handelsrettens kompetence, herunder dens konsekvenser for indgåede tvistløsningsklausuler. Karakteristik af voldgiftsinstituttet og mediationsinstituttet.

2009

Rasmus Lindboe i ADV nr. 5/2009 p. 8-12: Retsmægling med torne

Efter det første år med retsmægling ved domstolene er den nyskabende ordning så småt kommet op at køre. Ifølge de advokater, som virker som mæglere, er der flere udfordringer at tage fat på.

Rasmus Lindboe i ADV nr. 9/2009 p. 28-29: Legende: mediation vil tage nyt skridt frem

Advokater i Danmark er klar til at gøre endnu en landvinding i udbredelsen af mediation, mener den britiske advokat Henry Brown, som netop har modtaget Mediationsinstituttets pris.

2010

Anette Maarbjerg og Bjarne Bjørnskov Jensen i ADV nr. 3/2010 p. 30-32: Retsmægling ruller

Tal fra retterne viser, at i omegnen af 1.400 sager har været sendt til mægling på 2 år. Men PR for ordningen kan godt blive bedre.

2011

Lars Økjær Jørgensen i ADV nr. 2/2011 p. 38-39: Er jeg advokat, når jeg medierer?

Advokater som arbejder med mediation, skal være opmærksomme på, hvornår de er omfattet af advokatreglerne.

Pia Deleuran: Et 4-binds-værk med en tematisk samling af artikler om mediation. Anmeldt af Christian Lundblad i UfR 2011 B.333/2–334

2012

Nicolai Dragsted i ADV nr. 5/2012 p. 42-45: Fanget af fortiden

For at få ny viden om mediation har en gruppe danske advokater været på inspirationstur i Sydafrika, hvor en tilsvarende proces har bragt et land ud af fortidens skygger.

Lin Adrian i JUR 2012.51-56: Retsmægling - et reelt alternativ til domstolsbehandling af konflikter?

2013

Claus Kaare Pedersen i ADV nr. 1/2013 p. 31-34: Mediation i kommercielle tvister

Udviklingen i retning af øget anvendelse af mediation i erhvervstvister er ikke forløbet så hurtigt, som mange havde håbet på. Det er der utvivlsomt flere årsager til.

Jes Anker Mikkelsen i ADV nr. 1/2013 p. 36-37: Ikke for rigtige advokater

Mediation er et tidstypisk modelune, hvor konflikterne bliver løst på et ujuridisk grundlag, og hvor det er en fordel at være psykoterapeut frem for at være advokat. Der findes mange varianter af disse udtalelser, men fælles for dem alle er en modvilje over for andre metoder til konfliktløsning end de gængse. De er også udtryk for, at alternative konfliktløsningsmetoder ikke er så lødige, at de bør tages alvorligt.

Jesper Lett og Steffen Pihlblad i ADV nr. 1/2013 p. 38-40: Tilbud om mediation som første stop

Man kan undre sig over, at ikke flere virksomheder benytter sig af mediation. Voldgiftsinstituttets erfaringer med mediation i erhvervstvister er mere positive. Det er en langt hurtigere og billigere løsning end at køre en traditionel sag.

Benjamin Lundstrøm i ADV nr. 3/2013 p. 37-39: Mediationens gennembrud

Forfatteren finder anledning til at nuancere billedet på en række punkter og samtidig beskrive den seneste udvikling set fra sin stol som formand for Danske Mediatoradvokater og Mediationsinstituttet og som udøvende retsmægler og mediator.

Sanne Bager i ADV nr. 3/2013 p. 40-41: Retsmægling er for rigtige parter - og rigtige advokater

Best practice i behandlingen af civile sager er også at overveje retsmægling. For retsmægling er ofte både hurtigere, billigere og bedre for parterne.

Lise Dyrby Nielsen i ET nr. 1/2013 p. 49-55: Hvorfor ignorerer lovgiver udenretlig mægling? – om valg af mægler og dennes fortrolighed

Artiklen redegør for lovgivningen i dansk ret for mægling, og med udgangspunkt i EU-retten og norsk ret gives der forslag til nye regler.

Lin Adrian i JUR 2013.107-116: Procesretfærdighed - det er også måden, der tæller.

2014

Georg Lett og Soffi Bahne Jelstrup i ET nr. 2/2014 p. 185-188: Nye ICC Mediationsbestemmelser

Artiklen gennemgår de vigtigste bestemmelser fra International Chamber of Commerce (ICC) angående mediation per 01.01.2014.

2016

Christian Lundblad i ADV nr. 4/2016 p. 36-39: Kan retsmægling gøres bedre?

Lotte Wetterling i ADV nr. 4/2016 p. 40-42: Øger fokus på forligsmægling i Sø- og Handelsretten

Peter Fogh i ADV nr. 5/2016 p. 5: Mægling og mediation: lad os få det retsafgiftsudvalg!

Et forslag kunne jo være at belønne de parter, der vælger at søge konflikter løst i mindelighed, for eksempel ved at nedsætte retsafgifterne i sager, der løses gennem retsmægling. På den måde vil det være attraktivt for parter ikke bare at deltage i retsmægling men også at arbejde konstruktivt for løsninger ad denne vej.

Sten Thorup Kristensen i ADV nr. 5/2016 p. 8-17: Lad parterne selv finde løsningen

Finn Lærkeholm: Mægling er effektiv også internt i virksomheder, Marianne Pecshcke-Køedt: Domstolsstyrelsen har sat fokus på rets- og forligsmægling, Lin Adrian og Johan Tufte-Kristenen: Danskerne har aldrig forstået retsmægling.

Charlotte Bruun Windahl i ADV nr.8/2016 p. 38-40: Mægling og mediation i klagesager - en status.

2017

Lin Adrian i UfR 2017 B.398-406: Mægling og retspraksis - status over 10 år med afgørelser

2019

Peter Fogh i ADV nr. 3/2019 p. 5: Mediation giver mulighed forparternes indflydelse

Tine Østergaard i ADV nr. 3/2019 p. 10-18: Sæt et hurtigt punktum

Fandt en løsning efter ni timers forhandling - Laura Hurni Jensen
Mediation egner sig til alle erhvervssager - Finn Lænkholm

Johan Tufte-Kristensen i JUR nr. 6/2019 p. 259-266: Fuldbyrdelsen af medierede forlig

Peter Arnt Nielsen i UfR 2019 B.206-216: Bør udenretlig mediation reguleres ved lov?

2020

Clement Salung Petersen og Rasmus Grøntved Nielsen i ADV nr. 4/2020 p. 54-55: Mediationens veje og vildveje

Thomas Samsø Bloch og Kurt Helles Badeleben i ADV nr. 4/2020 p. 56-57: Mediation - vejen frem i virkelighedens verden

2021

Tine Østergaard ADV nr. 4/2021 p. 42-48: Den korteste vej ud af en konflikt er ofte at gå ind i den

Retspraksis

UfR 2005.2459 VLK: Sagsøger tilkendt delvise sagsomkostninger i sag, som blev forligt under retsmægling.

A anlagde d. 22.11.2005 sag mod B med påstand om betaling af 99.416,78 kr. med renter. Efter retsmægling blev sagen forligt, således at B blot skulle betale 62.500 kr. Det blev overladt til retten under kæreforbehold at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Århus Byret ophævede sagens omkostninger, hvorefter A påkærede afgørelsen. VL henviste til, at den aftale, som parterne i en retsmægling indgår senest ved retsmæglingsmødets start, hedder det under afsnittet "Omkostninger ved retsmægling" bl.a.: ”Parterne er enige om, at de i deres indbyrdes forhold hver især bærer egne omkostninger i forbindelse med retsmæglingen.” Efter en beskrivelse af de særlige regler, der gjaldt, hvis en af parterne havde fri proces eller retshjælpsdækning, hed det afslutningsvis i det nævnte afsnit: ”Hvis ingen af parterne har fri proces eller retshjælpsforsikring, skal parterne imidlertid altid - uanset udfaldet af retsmæglingen - hver især afholde egne udgifter i forbindelse med retsmæglingen." I overensstemmelse hermed og ud fra en naturlig sproglig forståelse af aftalens ordlyd var aftalens rækkevidde begrænset til retsmæglingsforløbet i snæver forstand. Fordelingen af de omkostninger, der i øvrigt indgik i retssagen, f.eks. retsafgift og udgifter til advokatbistand ved sagens forberedelse før retsmæglingen, skulle derfor afgøres i overensstemmelse med de almindelige principper for fastsættelse af sagsomkostninger, der fremgik af bestemmelserne i RPL kapitel 30. I den foreliggende sag havde det efter det oplyste været nødvendigt for A at anlægge sagen, og han havde ved forliget fået medhold for et beløb svarende til lidt under 2/3 af det krævede beløb. Han havde derfor krav på godtgørelse for retsafgiften af de 62.500 kr. svarende til 900 kr. og for advokatbistand til udtagelse af stævning og sagens forberedelse indtil retsmæglingen med skønsmæssigt 5.000 kr. inkl. moms. VL havde ved fastsættelsen af udgifterne til advokatbistand før retsmæglingen taget hensyn til de vejledende satser i inkassosager, men med en forhøjelse på grund af oplysningerne om sagens omfang og forløb før retsmæglingen.

UfR 2013.702 ØLK (TFA 2013.248 ØLK): Udkast til forlig kunne ikke fremlægges.

M havde anket en deldom vedrørende nogle bodelingsaftaler mellem ham og H. Ankesagen blev efter parternes fælles ønske udsat på retsmægling, og på baggrund af retsmæglingen underskrev M en forligsaftale, mens H ikke ønskede at underskrive aftalen. M hævede herefter anken. Under en sag, der vedrørte, om der var indgået en mundtlig aftale til fuld og endelig afgørelse under retsmæglingen, anmodede M som sagsøgt om tilladelse til at fremlægge udkast til forligsaftale og til at føre retsmægleren som vidne. Retten i Nykøbing F tillod ikke bevisførelsen, idet det følger af RPL § 277, at oplysninger, der fremkommer under en retsmægling, er fortrolige, og at aftalen alene var underskrevet af M, hvorfor aftalen ikke kunne tillades fremlagt. Retten fandt endvidere ikke, at det kunne pålægges retsmægleren at afgive forklaring om en eventuel aftaleindgåelse i forbindelse med retsmæglingen. Der lagdes vægt på bl.a., at det ikke sås at være af afgørende betydning for sagens udfald, idet sagen om bodeling fortsat verserede. ØL stadfæstede.

UfR 2015.1412 SHD: Selv om mediation skulle foretages inden sagsanlæg, kunne sag anlægges uden mediation.

Vindmølleproducent, A, havde indgået en aftale med transportør, B, om transport af vindmøller. Imellem parterne var der indgået en rammeaftale om, at en eventuel tvist først og fremmest skulle søges løst ved mediation. Først herefter skulle sagen kunne anlægges ved Sø- og Handelsretten. B viderekontraherede transporten til C, som viderekontraherede den til D. Transporten foretoges med lastbiler. Ved et forsøg på overhaling tippede en af lastbilerne ud af rabatten, og dette medførte skader på A's produkter. SH udtalte, at A uanset rammeaftalen om tvistløsning ved mediation, ikke var afskåret fra at anlægge sag mod B, da sagsanlæg var nødvendigt for at afbryde en forældelse af A's eventuelle krav. Retten havde ved vurderingen tillige lagt vægt på, at der efter sagens anlæg havde været mægling i London mellem parterne, der imidlertid ikke resulterede i et forlig af parternes tvist. Som følge heraf kunne sagen ikke afvises. SH udtalte yderligere, at det var chaufførens fejl, at lastbilen tippede, da han i et forsøg på at overhale var kommet for langt ud mod vejkanten. Som følge heraf var B ansvarlig for A's tab, jf. NSAB 2000 § 15 og den indgåede rammeaftale. Da C og D ikke er en del af aftalen mellem A og B, kunne B ikke påberåbe sig ansvarsbegrænsningsreglerne RHA 1998.

UfR 2015.2968 ØLD: Honorering af retsmægler skulle afholdes af statskassen.

En konflikt vedrørende hegnssyn blev forsøgt løst ved hjælp af retsmægling. Retten i Glostrup pålagde efterfølgende sagens parter at betale hver 50 % af udgifterne til retsmægleren. ØL fandt med henvisning til forarbejderne til RPL § 278, at statskassen skulle afholde udgifterne.

Advokat Jørgen U. Grønborg