Oversigt over beløbsgrænser i lejelovgivningen 2015-2023

Oversigt over beløbsgrænser 2005-2014

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. halvår
2022
2. halvår
2023
Konto for indvendig vedligeholdelse - LL § 117, stk. 1 44 44 44 45 45 45 46 46 47 50
Gebyr for kommuners udlæg ved el- vand og varmeforsyning (BFL § 19, stk. 2) 150 152 152 153 155 156 157 159 159 172
Egenbetaling for godtgørelse (LL § 145, stk. 5) 15.344 15.467 15.544 15.653 15.841 15.951 16.015 16.224 16.223 17.537
Maksimum for godtgørelse (LL § 145, stk. 5) 121.373 122.344 122.956 123.816 125.302 126.179 126.684 128.331 128.331 138.726
Minimum for godtgørelse (LL § 145, stk. 5) 3.069 3.094 3.109 3.131 3.169 3191 3.204 3.245 3.246 3.509
§ 63 a konto for forbedring 23 23 23 23 23 23 24 24 24 26
Beløbsgrænse for indkaldelse af beboerrepræsentanterne til møde om forbedringer (LL § 65, stk. 2)               63 64 69
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (LL § 138, stk. 1): 96 97 98 98 99 100 100 102 101 110
Godtgørelse ved råderet (LL § 145, stk. 5)                    
Gebyr for påkrav (LL § 182, stk. 2) 275 277 279 281 284 286 287 291 291 314
Gebyr for påkrav erhvervslejemål 150 152 152 153 155 156 157 159 159 172
Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer                    
Beløb pr. kvm:  (LL § 19, stk. 2) 2.184 2.202 2.213 2.228 2.255 2.271 2.280 2.309 2.310 2.497
Beløb pr. lejemål 249.807 251.805 253.054 254.836 257.894 259.699 260.738 264.127 264.128 285.225
Udgifter til energiforbedringer (LL § 19, stk. 5, 5)                   3.298
Lejeforhøjelser (LL § 23, stk. 4) 92 93 94 94 95 96 96 98 97 105
Varsling af forbedringsarbejder (LL § 105, stk. 1):  96 97 98 98 99 100 100 102 101 110
Energiforbedringer pr. kvm     419 422 427 430 432      
Lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (LL § 196, stk. 1): 191 193 194 195 197 199 199 202 202 218
Gebyr for huslejenævnssag (BFL § 82, stk. 1): 141
01.07.15: 302
305 306 308 312 314 315 319 319 345
Gebyr for forhåndsgodkendelse  (BFL § 82, stk. 1):     511 514 520 524 526 533 533 576
Udlejers gebyr, hvis lejer får fuldt medhold (BFL § 82, stk. 2) 01.07.15:
2.097
2113 2.124 2.139 2.165 2.180 6.024 6.102 6.102 6.597
Ankenævnsgebyr (BFL § 89, stk. 4):  159 161 162 163 165 166 166 169 167 182
Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4)  339 342 343 346 350 352 354 509 509 550
Påkravsgebyr - almene lejligheder 275 277 279 281 284 286 287 291 291 315
Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1) 141 142 143 144 146 147 147 149 139  
Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5) 121.373 122.344 122.956 123.816 125.302 126.179 126.684 128.331 128.331 138.726
Maksimum for forhøjet godtgørelse 176.416 177.828 178.717 179.968 182.127 183.402 184.136

 

186.530 186.530 201.638

Advokat Jørgen U. Grønborg