Oversigt over beløbsgrænser i lejelovgivningen 2015-2021

Oversigt over beløbsgrænser 2005-2014

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Konto for indvendig vedligeholdelse - LL § 22, stk. 1 44 44 44 45 45 45 46
Gebyr for kommuners udlæg ved el- vand og varmeforsyning 150 152 152 153 155 156 157
Egenbetaling for godtgørelse 15.344 15.467 15.544 15.653 15.841 15.951 16.015
Maksimum for godtgørelse 121.373 122.344 122.956 123.816 125.302 126.179 126.684
Minimum for godtgørelse 3.069 3.094 3.109 3.131 3.169 3191 3.204
§ 63 a konto for forbedring 23 23 23 23 23 23 24
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (LL § 66 a): 96 97 98 98 99 100 100
Gebyr for påkrav 275 277 279 281 284 286 287
Gebyr for påkrav erhvervslejemål 150 152 152 153 155 156 157
Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer              
Beløb pr. kvm: 2.184 2.202 2.213 2.228 2.255 2.271 2.280
Beløb pr. lejemål 249.807 251.805 253.054 254.836 257.894 259.699 260.738
Lejeforhøjelser (BRL § 7, stk. 4) 92 93 94 94 95 96 96
Varsling af forbedringsarbejder (BRL § 23, stk. 1):  96 97 98 98 99 100 100
Energiforbedringer pr. kvm     419 422 427 430 432
Lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (BRL § 26, stk. 1): 191 193 194 195 197 199 199
Gebyr for huslejenævnssag (BRL § 39, stk. 1): 141
01.07.15: 302
305 306 308 312 314 315
Gebyr for forhåndsgodkendelse     511 514 520 524 526
Udlejers gebyr, hvis lejer får fuldt medhold (BRL § 39, stk. 2) 01.07.15:
2.097
2113 2.124 2.139 2.165 2.180 6.024
Ankenævnsgebyr (BRL § 44, stk. 4):  159 161 162 163 165 166 166
Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4)  339 342 343 346 350 352 354
Påkravsgebyr - almene lejligheder 275 277 279 281 284 286 287
Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1) 141 142 143 144 146 147 147
Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 88, stk. 5) 121.373 122.344 122.956 123.816 125.302 126.179 126.684
Maksimum for forhøjet godtgørelse 176.416 177.828 178.717 179.968 182.127 183.402 184.136

 

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

29-01-20