Oversigt over beløbsgrænser i lejelovgivningen 2015-2024

Oversigt over beløbsgrænser 2005-2014

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. halvår
2022
2. halvår
2023 2024
Konto for indvendig vedligeholdelse - LL § 117, stk. 1 44 44 44 45 45 45 46 46 47 50 52
Gebyr for kommuners udlæg ved el- vand og varmeforsyning (BFL § 19, stk. 2) 150 152 152 153 155 156 157 159 159 172 178
Egenbetaling for godtgørelse (LL § 145, stk. 5) 15.344 15.467 15.544 15.653 15.841 15.951 16.015 16.224 16.223 17.537 18.151
Maksimum for godtgørelse (LL § 145, stk. 5) 121.373 122.344 122.956 123.816 125.302 126.179 126.684 128.331 128.331 138.726 143.581
Minimum for godtgørelse (LL § 145, stk. 5) 3.069 3.094 3.109 3.131 3.169 3191 3.204 3.245 3.246 3.509 3.631
§ 63 a konto for forbedring 23 23 23 23 23 23 24 24 24 26 27
Beløbsgrænse for indkaldelse af beboerrepræsentanterne til møde om forbedringer (LL § 65, stk. 2)               63 64 69 71
Beløbsgrænse for beboerrepræsentanters godkendelse af forbedringsarbejder (LL § 138, stk. 1): 96 97 98 98 99 100 100 102 101 110 113
Godtgørelse ved råderet (LL § 145, stk. 5)                      
Gebyr for påkrav (LL § 182, stk. 2) 275 277 279 281 284 286 287 291 291 314 325
Gebyr for påkrav erhvervslejemål 150 152 152 153 155 156 157 159 159 172 178
Beløbsgrænser for gennemgribende forbedringer                      
Beløb pr. kvm:  (LL § 19, stk. 2) 2.184 2.202 2.213 2.228 2.255 2.271 2.280 2.309 2.310 2.497 2.584
Beløb pr. lejemål 249.807 251.805 253.054 254.836 257.894 259.699 260.738 264.127 264.128 285.225 295.515
Udgifter til energiforbedringer (LL § 19, stk. 5, 5)                   3.298 3.414
Lejeforhøjelser (LL § 23, stk. 4) 92 93 94 94 95 96 96 98 97 105 109
Varsling af forbedringsarbejder (LL § 105, stk. 1):  96 97 98 98 99 100 100 102 101 110 113
Energiforbedringer pr. kvm     419 422 427 430 432        
Lejeforhøjelse, der udløser erstatningsboligforpligtelse (LL § 106, stk. 1) 191 193 194 195 197 199 199 202 202 218 226
Gebyr for huslejenævnssag (BFL § 82, stk. 1): 141
01.07.15: 302
305 306 308 312 314 315 319 319 345 357
Gebyr for forhåndsgodkendelse  (BFL § 82, stk. 1):     511 514 520 524 526 533 533 576 596
Udlejers gebyr, hvis lejer får fuldt medhold (BFL § 82, stk. 2) 01.07.15:
2.097
2113 2.124 2.139 2.165 2.180 6.024 6.102 6.102 6.597 6.827
Ankenævnsgebyr (BFL § 89, stk. 4):  159 161 162 163 165 166 166 169 167 182 188
Beløb til dækning af beboerrepræsentanternes arbejde (bekendtgørelsens § 4, stk. 4)  339 342 343 346 350 352 354 509 509 550 569
Påkravsgebyr - almene lejligheder 275 277 279 281 284 286 287 291 291 315 326
Beboerklagenævnsgebyr (den almene lejelovs § 102, stk. 1) 141 142 143 144 146 147 147 149 139 161 167
Maksimum for godtgørelse ved råderet (driftsbekendtgørelsens § 90, stk. 5) 121.373 122.344 122.956 123.816 125.302 126.179 126.684 128.331 128.331 138.726 143.581
Maksimum for forhøjet godtgørelse 176.416 177.828 178.717 179.968 182.127 183.402 184.136

 

186.530 186.530 201.638 208.698

Advokat Jørgen U. Grønborg