Revision og regnskab

Betænkninger

Bøger

Bogføring

Due diligence

God revisorskik

FSR - Danske revisorer

Miljøregnskaber

Regnskaber

Revision

Revisorlovgivningen

Revisornævnet

Revisors erklæringer

Revisors uafhængighed

Revisortilsynet - kvalitetskontrol

Revisoruddannelsen

Revisoransvar

Udøvelse af revisorvirksomhed

Videnregnskaber


Betænkninger

Bet. nr. 1066/1986: Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Bøger

Bernhard Gomard: Revisors stilling i retlig belysning, 1979, 116 sider, Munksgårds Forlag. Anmeldt af Hans Fischer-Møller i UfR 1980 B.88-92.

Mogens Christensen og Lars Bo Langsted: Revisorer, lovene om statsautoriserede og registrerede revisorer med kommentarer, 1. udg., 1990, GadJura. Anmeldt af Carsten Fode i UfR 1991 B.239-248.

KPMG C. Jespersen: Significant differences between accounting principles in the US, the UK and Denmark, 1993, FSR.

Tim Kjær Hansen og Peer Slipsager: Etik og revisorer, 1995, FSR. Anmeldt af Søren Bjerre-Nielsen i R&R nr. 8/1995 p. 63-64.

Morten Damgaard Møller: Going concern - en regnskabsforudsætning i revisionsmæssigt perspektiv, 1995, FSR. Anmeldt af Jørgen Dissing i R&R nr. 2/1996 p. 57-58.

Lars Bo Langsted, Mogens Christensen, Torben Haaning og Anne Loft (red.): Revision - koncept & teori. FSR 1996. Anmeldt af Teddy Wivel i R&R nr. 2/1997 p.38-43.

Anne Loft (red): Revision: Funktion og vision. Festskrift for Robert Sloth Pedersen, 1996, Foreningen af Yngre Revisorer.

Filip Cassel: Den reviderade revisorrollen. En oren berättelse, 1996, Nerenius & Santerus Förlag. Anmeldt af Rolf Elm-Larsen i INSPI nr. 3/1998 p. 20-21.

Revisors lovsamling - 1996, udgivet af Foreningen af Yngre Revisorer. Anmeldt af Arne Nielsen i INSPI nr. 3/1997 p. 9.

Olaf Hasselager, Aksel Runge Johansen og Niels Anker Ring: Revisorlovgivningen med kommentarer, 2. udg. 1997, 716 sider, FSR. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1997 B.194 og af Kim Füchsel og Torben Haaning i R&R nr. 6/1997 p. 40-43. Se også Carsten Fodes anmeldelse af 1. udgaven i UfR 1991 B.239-248.

Rolf Elm-Larsen, Peter Christensen, Jan Christensen, Peter Meisner Sørensen, Poul Christensen og Svend Thye: Offentlig revision - struktur og funktion, 1997, FSR, 144 sider, kr. 285 ekskl. moms

Revisorkalenderen 2000, Revifora

Mogens Christensen, Lars Bo Langsted, Anne Loft og Kim Füchsel: Revision - koncept & teori, 2. udg., okt. 2000, 820 sider, Thomson.

Henrik Lyhne og Søren Schulz: Revisor på arbejde - Jura for revisorer, 1. udg. dec. 2002, 186 sider, Thomson

Jens Kristian Elkjær-Larsen: Troværdighed til revision, 1. udg., dec. 2002, 200 sider, Thomson

Anders Bisgaard: Revisor på arbejde - personlige regnskaber, 1. udg., dec. 2002, 192 sider, Thomson

Henry Heiberg og Kim A. Junk: Revisor på arbejde - budgettering, 1. udg., 2003, 117 sider, Thomson

FSR blå faglige notater - April 2004, 1. udg., juni 2004, 177 sider, Thomson

Brian Benjamin Staalkjær: Revisionskomitéers rolle - i et Corporate Governance perspektiv, 1. udg. juli 2005, 133 sider, Thomson

FSR: Revision - Revisionsstandarder, Revisionsvejledninger, Revisionsudtalelser, januar 2008, 840 sider, Forlaget Thomson

Jakob Korshøj: Revisors rolle i relation til earnings management, 1. udg., mar. 2010, 139 sider, Thomson Reuters

Maria Bloch Christensen, Rikke Holmslykke Kristensen og Bent Warming-Rasmussen: Revisors opklaring af besvigelser - Læren af praksis, 2. udg., jan. 2015, 158 sider, Karnov Group

Bent Warming-Rasmussen, Jesper Marquart, Jesper Raalskov, John Wiingaard: Controllerfunktionen - Forebyggelse og håndtering af divergerende rolleforventninger og rollestress. 1. udg. 2018, 130 sider, Karnov Group

Kim Fuchsel, Peter Garth, Lars Bo Langsted, Peter Krogh Olesen og Jens Skovby: Revisor, Regulering & Rapportering, 4. udg., dec. 2017, 443 sider, Karnov Group.

Lars Kiertzner: Når revisorer "sladrer" - særlige rapporteringsforpligtelser. Ledelsesansvar og bogføringslovgivning, Hvidvask og finansiering af terrorisme, Grovere formueforbrydelser, Andre rapporteringsforpligtelser, 1. udg., sep. 2018, 195 sider, Karnov Group

Karnov Group: Revisorhåndbøgerne 2020 pakke, abonnement, aug. 2020, Karnov Group

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen: RevisorManual 2021-1, feb. 2021, Karnov Group

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen: RevisorManual 2021-2, aug. 2021, Karnov Group

Karnov Group: Revisorhåndbogen 2021 - Regnskab, Karnov Group

Karnov Group: Revisorhåndbogen 2021 - Revision, Karnov Group

God revisorskik

Mogens Christensen: Responsumsamling 2005, 3. udg., august 2005, 321 sider, Forlaget Thomson

Lars Kiertzner: Etiske regler for revisorer (Hvad må, vil og kan revisorer), 1. udg., jan. 2022, 246 sider, Karnov Group

Bent Warming-Rasmussen i INSPI nr. 12/1996 p. 33-38: God revisoradfærd. Et spørgsmål om regulering eller moral og etik?

Lars Bo Langsted i Revisorbladet nr. 4/1996 p. 15-18: Revisionspligt i relation til økonomisk kriminalitet.

Aksel Runge Johansen i R&R nr. 11/1996 p.34-43: Nordisk Fjer-sagen - en foreløbig kommentar.

Bent Warming-Rasmussen i INSPI nr. 1/1997 p. 29-37: God revisoradfærd. Et spørgsmål om regulering eller moral og etik?

Lene Lindrup-Nielsen og Anja Krag Kristensen i INSPI nr. 11/1997 p. 10-17: Revisors rolle og ansvar - i forbindelse med økonomisk kriminalitet. (om Kronebanken, Jydekompagniet, C& G Banken, 6. juli banken og Thestrup-sagen).

Jørgen Peter Bærentsen i INSPI nr. 1/1999 p. 16-24: Responsumudvalget - foreningen af statsautoriserede revisorer.

Kurt Gimsing i SR-Skat nr. 2/1999 p. 191-195: Revisionsfirmaernes etik ved skatterådgivning.

Jørgen Peter Bærentsen i R&R nr. 6/2000 p. 5: Responsumudvalget - 75 års jubilæum.

Claus Pio Petersen og René Ringer Dethlefsen i RevisionsOrientering 2004 A.1.2: Responsumudvalget under FSR og dets afgivelse af responsa. Anmeldt af Jens Gielstrup i INSPI nr. 4/2004 p. 32-33.

INSPI nr. 4/2004 p. 35: RevisionsOrientering - et arbejdende udvalg med visioner.

Flemming Houge Nielsen i Danske Revisorer nr. 2/2005 p. 6-8: Alle revisionsvirksomheder overholder endnu ikke kravene til kvalitetsstyring.

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 2/2005 p. 26-27: Få styr på dokumentationen.

Niels J. Sørensen i Danske Revisorer nr. 3/2005 p. 6-9: Revisors erklæringer og kvalitetsstyring/kontrol.

Mogens Olsen i Revisorbladet nr. 1/2006 p. 5: Har du råd til at lade være?

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 1/2006 p. 20: Lad fornuften sikre kvaliteten.

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 1/2006 p. 22-23: Tredje gang bliver lykkens gang.

Lars Økjær Jørgensen i ADV nr. 4/2006 p. 26: Advokat-Revisor idømt bøde.

Christel Maria Thousing i Danske Revisorer nr. 2/2006 p. 6-10: Alle revisionsvirksomheder overholder fortsat ikke kravene til kvalitetsstyring.

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 6-8: Gode intentioner er ikke længere nok.

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 28: Rygraden lagres på harddisken.

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 28-29: Fordele overvandt startbesvær

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 29: Genvejen til samarbejdet.

Henrik Carmel i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 30: Skyldige!

Mogens Olsen i Revisorbladet nr. 3/2006 p. 5: Snyd med Revireg skal stoppes.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 3/2009 p. 8-9: Her er alle kunder utilfredse. (Om klagesagsbehandlingen ved Responsumudvalget samt råd til forebyggelse af sager.)

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 3/2009 p. 10-11: Ingen søvnløse nætter. (En registreret revisor giver sit syn på responsumsager og giver samtidig råd til forebyggelse af klagesagerne.)

Morten Speitzer og Charlotte Jepsen i R&R nr. 5/2013 p. 4: Der skal være gennemsigtighed om kvaliteten af revisors arbejde (Lederen beretter om kampagnen ”synlig kvalitet”, der har til formål at halvere sagerne i Revisionsnævnet).

Morten Speitzer og Charlotte Jepsen i Signatur nr. 2/2013 p. 4: Når troværdighed tæller (Lederen behandler kvaliteten i revisorbranchen og foreningens mål om at halvere sagerne i Revisornævnet).

Henrik Wellejus i Signatur nr. 2/2013 p. 54: Spids blyanten (Artiklen omhandler klagerne i Revisionsnævnet).

Morten Speitzer og Charlotte Jepsen i Signatur nr. 3/2013 p. 4: Når troværdighed tæller (Lederen gennemgår troværdighedens betydning for revisorbranchen).

Claus Bonde Hansen og Rene Hermann Rasmussen i R&R nr. 8/2018 p. 16-25: Responsumudvalget og udvalgte afgørelser

Peter Gath og Charlotte Jepsen i R&R nr. 6/2019 p. 4: Leder - Indsats mod økonomisk kriminalitet: Behov for skærpelser, men uden at sætte retssikkerheden over styr

Henrik Barner Christiansen og Vibeke Sylvest i R&R nr. 5/2020 p. 14-16: Et etisk dilemma Kontante betalinger

Thomas Krath Jørgensen i R&R nr. 6/2019 p. 14-17: Den faglige rubrik - Etiske Regler: Ny struktur og bedre vejledning - gælder fra 15. juni 2019

Carsten Collin og Vibeke Sylvest i R&R nr. 11/2020 p. 12-14: Et etisk dilemma (Kan er revisor delatge i en kundes  fødselsdagsreception og private fest)

Anders Duedahl-Olesen og Vibeke Sylvest i R&R nr. 1/2021 p. 12-15: Et etisk dilemma - Hvornår brænder jorden? (Er der en grænse for hvem du kan leje ud til)

Jesper Hansen, Henning Wiese og Marina Bitsch Madsen i R&R nr. 12/2021 p. 8-14: Et etisk dilemma - Erhvervsnetværk i et øsamfund

FSR - Danske revisorer

Merete Leth i Danske Revisorer nr. 4/2008 p. 4: Tak for valget. (Den nye formand for Foreningen Danske Revisorer præsenterer sig selv og omtaler afgående og nye bestyrelsesmedlemmer samt udfordringer.)

Lisbeth Højvang i Danske Revisorer nr. 4/2008 p. 14-15: Generalforsamling 24. september 2008. (Om FDR's generalforsamling, herunder omtale af hovedpunkter på dagsordenen.)

Tina Berggren Smidt i R&R nr. 6/2008 p. 10: Ny formand for FSR. (Præsentation af den nye formand Kurt Gimsing og hans mærkesager. Tillige benævnelse af FSR's nye bestyrelse.)

Tina Berggren Smidt i R&R nr. 6/2008 p. 11-12: FSR's revisorkonference 2008. (Om debat vedrørende revision for mindre virksomheder, standarder, kommunikation, fremtiden og rekruttering.)

Merete Leth i Danske Revisorer nr. 2/2009 p. 4: Ny direktør i FDR. (Omtale af den tidligere og den nye direktør.)

John Bygholm i R&R nr. 10/2015 p. 12: Mindeord Niels Ebbe Andersen

Charlotte Jepsen og Liselotte Bang i  R&R nr. 11 /2015 p. 14-18: Orden i eget hus FSR – danske revisorer er med vedtægtsændringer, der stiller krav til revisorerne, selv gået i front for at sikre, at der også fremover sættes lighedstegn mellem revisorer og kvalitet

Peter Gath og Charlotte Jepsen i R&R nr. 7/2017 p. 4: Leder - Det er når det bliver svært, at nye ideer opstår

 Brian Adrian Wessel og Lars Kiertzner i R&R nr. 12/2018 p. 14-15: Den faglige rubrik - Hvornår er revisor dataansvarlig respektive databehandler?

Jens Otto Damgaard og Charlotte Jepsen i Signatur nr. 3/2016 p. 4: Den kommende sæson: Omfattende reformer og en ny virkelighed i raketfart.

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 4/2017 p. 4: Grib mulighederne med ny teknologi

Jan Wie i Signatur nr. 4/2017 p. 12-14: De fremtidige revisorydelser - Interview med formanden for FSR Peter Gath

Jesper Hansen og Lars Kiertzner i R&R nr. 7/2018 p. 14-15:  Et etisk dilemma - Tip om svindel

 Carsten Collin og Lars Kiertzner i R&R nr. 3/2019 p. 14-15: Et etisk dilemma - En åbenlys fejl - opfølgning på dilemmaet fra november

Henrik Houborg i Signatur nr. 3/2018 p. 44-46: CaseWare i Clouden

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 4/2018 p. 4: Et slag for kvaliteten.

Anders Birch Breuning i Signatur nr. 4/2018 p. 14-15: Kvaliteten er god - sådan bliver den bedre

Vibeke Sylvest i Signatur nr. 4/2018 p. 16-19: Nye krav til kvalitetsstyrring med fokus på ledelse, risikovurdering, overvågning og kommunikation på vej.

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 1/2019 p. 4: Når troværdigheden tæller

Sara Sayk i Signatur nr. 1/2019 p. 8: Særlig indsats over for SMV-segmentet giver flere medlemsfordele

Nikolaj Johannes Stock i Signatur nr. 1/2019 p. 14-15: Dataetik til revision

Charlotte Jepsen Signatur nr. 2/2019 p. 4: Ledelsesopgaven er mere kompleks end som så

 Lars Kiertzner i R&R nr. 5/2019 p. 16-17: Et etisk dilemma - Lønservice fra vugge til grav

 Henning K. Nielsen og Thomas Krath Jørgensen i R&R nr. 9/2019 p. 16-17: Et etisk dilemma - Revisor for en "bestyrelsesven"

 Anders Duedahl-Olesen og Thomas Krath Jørgensen i R&R nr. 11/2019 p. 16-17: Et etisk dilemma: To kunder med tabstruet mellemværende

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 3/2019 p.4: Tillid kommer ikke af sig selv

Sara Sayk i Signatur nr. 3/2019 p. 6-7: Nyt revisornetværk skal styrke SMV-indsatsen

Charlotte Jepsen Signatur nr. 4/2019 p. 4: Klima og Miljø rykker op på den politiske dagsorden og ind i virksomhedernes regnslab.

Sara Sayk i Signatur nr. 4/2019 p. 8-10: SMV indsatsen -tre nye medlemsfordele

Claus Andersen i Signatur nr. 4/2019 p. 36-38: ISO 27701 introduktion og praktisk anvendelse

Christina Yoon Petersen i Signatur nr. 4/2019 p. 56-57: Det runde portræt - Syede rød bomuldstrød i grønne bogføringsark - Richardt Biger Andersen

Charlotte Jepsen i Signatur nr.1/2020 p. 4: Revisor er garant for ordentlighed og pålidelighed

Marianne Bom i Signatur i nr.1/2020 p. 9-12: Danske erhverv og FSR - danske revisorer fejrer sølvbryllup

Christina Yoon Petersen i Signatur nr. 1/2020 p. 22-23: initiativ kaster lys over miljø-og klimapåvirkning

Lone Schrøder Jeppesen i Signatur nr. 1/2020 p. 44-46: Vejen til værdifuldt netværk

Martin Høgh i Signatur nr. 1/2020 p. 47: FSR revisornetværk - resultater indtil nu

Charlotte Jepsen i Signatur nr. 2/2020 p. 4: En sort svane landede midt i statussæsonen

Sara Sayk i Signatur nr. 2/2020 p. 8: SMV-indsatsen 2020 er coronaramt.

Julie Gjøtterup i Signatur nr. 3/2020 p. 8-9: FSR - danske revisorer får en ny direktør (Om Camilla Hesselby)

Jan Wie i Signatur nr. 3/2020 p. 12-15: Et spejl af branchen

Jan Wie i Signatur nr. 1/2021 p. 10: Faglige medarbejdere kan få gratis interessemedlemskab

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

14-02-20