Revision og regnskab

Betænkninger

Bøger

Bogføring

Due diligence

God revisorskik

FSR - Danske revisorer

Miljøregnskaber

Regnskaber

Revision

Revisorlovgivningen

Revisornævnet

Revisors erklæringer

Revisors uafhængighed

Revisortilsynet - kvalitetskontrol

Revisoruddannelsen

Revisoransvar

Udøvelse af revisorvirksomhed

Videnregnskaber


Betænkninger

Bet. nr. 1066/1986: Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Bøger

1979

1990

1993

1995

1996

1997

2000

2002

2003

2004

2005

2008

2010

2015

2017

2018

2022

2023

2024

1979

Bernhard Gomard: Revisors stilling i retlig belysning, 1979, 116 sider, Munksgårds Forlag. Anmeldt af Hans Fischer-Møller i UfR 1980 B.88-92.

1990

Mogens Christensen og Lars Bo Langsted: Revisorer, lovene om statsautoriserede og registrerede revisorer med kommentarer, 1. udg., 1990, GadJura. Anmeldt af Carsten Fode i UfR 1991 B.239-248.

1993

KPMG C. Jespersen: Significant differences between accounting principles in the US, the UK and Denmark, 1993, FSR.

1995

Tim Kjær Hansen og Peer Slipsager: Etik og revisorer, 1995, FSR. Anmeldt af Søren Bjerre-Nielsen i R&R nr. 8/1995 p. 63-64.

Morten Damgaard Møller: Going concern - en regnskabsforudsætning i revisionsmæssigt perspektiv, 1995, FSR. Anmeldt af Jørgen Dissing i R&R nr. 2/1996 p. 57-58.

1996

Lars Bo Langsted, Mogens Christensen, Torben Haaning og Anne Loft (red.): Revision - koncept & teori. FSR 1996. Anmeldt af Teddy Wivel i R&R nr. 2/1997 p.38-43.

Anne Loft (red): Revision: Funktion og vision. Festskrift for Robert Sloth Pedersen, 1996, Foreningen af Yngre Revisorer.

Filip Cassel: Den reviderade revisorrollen. En oren berättelse, 1996, Nerenius & Santerus Förlag. Anmeldt af Rolf Elm-Larsen i INSPI nr. 3/1998 p. 20-21.

Revisors lovsamling - 1996, udgivet af Foreningen af Yngre Revisorer. Anmeldt af Arne Nielsen i INSPI nr. 3/1997 p. 9.

1997

Olaf Hasselager, Aksel Runge Johansen og Niels Anker Ring: Revisorlovgivningen med kommentarer, 2. udg., 1997, 716 sider, FSR. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1997 B.194 og af Kim Füchsel og Torben Haaning i R&R nr. 6/1997 p. 40-43. Se også Carsten Fodes anmeldelse af 1. udgaven i UfR 1991 B.239-248.

Rolf Elm-Larsen, Peter Christensen, Jan Christensen, Peter Meisner Sørensen, Poul Christensen og Svend Thye: Offentlig revision - struktur og funktion, 1997, FSR, 144 sider, kr. 285 ekskl. moms

2000

Revisorkalenderen 2000, Revifora

Mogens Christensen, Lars Bo Langsted, Anne Loft og Kim Füchsel: Revision - koncept & teori, 2. udg., okt. 2000, 820 sider, Thomson.

2002

Henrik Lyhne og Søren Schulz: Revisor på arbejde - Jura for revisorer, 1. udg., dec. 2002, 186 sider, Thomson

Jens Kristian Elkjær-Larsen: Troværdighed til revision, 1. udg., dec. 2002, 200 sider, Thomson

Anders Bisgaard: Revisor på arbejde - personlige regnskaber, 1. udg., dec. 2002, 192 sider, Thomson

2003

Henry Heiberg og Kim A. Junk: Revisor på arbejde - budgettering, 1. udg., 2003, 117 sider, Thomson

2004

FSR blå faglige notater - April 2004, 1. udg., juni 2004, 177 sider, Thomson

2005

Brian Benjamin Staalkjær: Revisionskomitéers rolle - i et Corporate Governance perspektiv, 1. udg. juli 2005, 133 sider, Thomson

2008

FSR: Revision - Revisionsstandarder, Revisionsvejledninger, Revisionsudtalelser, januar 2008, 840 sider, Forlaget Thomson

2010

Jakob Korshøj: Revisors rolle i relation til earnings management, 1. udg., mar. 2010, 139 sider, Thomson Reuters

2015

Maria Bloch Christensen, Rikke Holmslykke Kristensen og Bent Warming-Rasmussen: Revisors opklaring af besvigelser - Læren af praksis, 2. udg., jan. 2015, 158 sider, Karnov Group

2017

Kim Fuchsel, Peter Garth, Lars Bo Langsted, Peter Krogh Olesen og Jens Skovby: Revisor, Regulering & Rapportering, 4. udg., dec. 2017, 443 sider, Karnov Group.

2018

Bent Warming-Rasmussen, Jesper Marquart, Jesper Raalskov, John Wiingaard: Controllerfunktionen - Forebyggelse og håndtering af divergerende rolleforventninger og rollestress, 1. udg. 2018, 130 sider, Karnov Group

Lars Kiertzner: Når revisorer "sladrer" - særlige rapporteringsforpligtelser, 1. udg., sep. 2018, 195 sider, Karnov Group

Ledelsesansvar og bogføringslovgivning, Hvidvask og finansiering af terrorisme, Grovere formueforbrydelser, Andre rapporteringsforpligtelser.

2022

Anders Larsen og René Yssing Rasmussen: Juridisk metode for revisorer, 1. udg., 2022, 200 sider, DJØF

Karnov Group: Revisorhåndbøgerne 2022 pakke, abonnement, aug. 2022, Karnov Group

2023

Karnov Group: Revisorhåndbogen 2023 - Revision, Karnov Group

Karnov Group: Revisorhåndbogen 2023 - Regnskab, Karnov Group

2024

Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen: Revisormanual 2024-1, feb. 2024, Karnov Group

Advokat Jørgen U. Grønborg