Offentlig ret

Uddannelse

Love

Bekendtgørelser

Cirkulærer

Vejledninger

Betænkninger

Bøger

Artikler

Retspraksis

Erhvervsuddannelse


Love

Folkeoplysningsloven, jf. lovbekg. nr. 1115 af 31.08.2018

Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekg. nr. 1111 af 30.08.2018

Lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v., jf. lovbekg. nr. 1086 af 30.08.2018

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (ÅU-loven), jf. lovbekg. nr. 814 af 21.06.2018

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekg. nr. 813 af 21.06.2018

Lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekg. nr. 812 af 21.06.2018

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., jf. lovbekg. nr. 810 af 20.06.2018

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. lov nr. 698 af 08.06.2018

Lov om forberedende grunduddannelse, jf. lov nr. 697 af 08.06.2018

Lov om Studievalg Danmark, jf. lov nr. 311 af 25.04.2018

Lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekg. nr. 172 af 17.02.2018

Lov om efterskoler og frie fagskoler, jf. lovbekg. nr. 94 af 08.02.2018

Lov om folkeskolen, jf. lovbekg. nr. 1510 af 14.12.2017

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekg. nr 1143 af 23.10.2017

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekg. nr. 1128 af 13.10.2017

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. jf. lovbekg. nr. 1097 af 28.09.2017

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven), jf. lovbekg. nr 1038 af 30.08.2017

Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Adgangsreguleringsloven), jf. lovbekg. nr. 1035 af 30.08.2017

Lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser, jf. lovbekg. nr. 928 af 03.07.2017

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven), jf. lovbekg. nr. 926 af 03.07.2017

Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser, jf. lovbekg. nr. 786 af 21.06.2017

Lov om ungdomsskoler. jf. lovbekg. nr. 438 af 08.05.2017

Lov om produktionsskoler, jf. lovbekg. nr. 97 af 26.01.2017

Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekg. nr. 200 af 08.03.2016

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekg. nr. 772 af 15.06.2015

Lov om kombineret ungdomsuddannelse, jf. lovbekg. nr. 779 af 15.06.2015

Lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekg. nr. 767 af 09.06.2015

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekg. nr. 766 af 09.06.2015

Lov om specialundervisning for voksne, jf. lovbekg. nr. 787 af 15.05.2015

Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekg. nr. 1147 af 23.10.2014

Lov om folkehøjskoler, jf. lov nr. 1605 af 26.12.2013

Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekg. nr. 881 af 08.08.2011

Lov om centre for undervisningsmidler m.v., jf. lovbekg. nr. 879 af 08.08.2011

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., lovbekg. nr. 952 af 02.10.2009

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekg. nr. 878 af 08.08.2009

Lov om almen voksenuddannelse (avu-loven), jf. lovbekg. nr. 852 af 11.07.2006

Lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekg. nr. 1256 af 02.12.2004

Bekendtgørelser

Bekg. nr. 1227 af 23.10.2018 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner

Bekg. nr. 1212 af 11.10.2018 om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser

Bekg. nr. 1199 af 28.09.2018 om uddannelse til specialsygeplejerske i borgernær sygepleje

Bekg. nr. 1169 af 24.09.2018 om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1163 af 25.09.2018 om godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud

Bekg. nr. 1162 af 25.09.2018 om godkendelse af frie grundskoler, der ønsker statstilskud

Bekg. nr. 1157 af 19.09.2018 om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekg. nr. 1150 af 19.09.2018 om styrelse af Den Danske Scenekunstskole

Bekg. nr. 1094 af 30.08.2018 om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse

Bekg. nr. 1090 af 29.08.2018 om folkeskolens prøver (Prøvebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1089 af 29.08.2018 om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (Certificeringsbekendtgørelsen)

Bekg.nr. 1012 af 02.07.2018 om diplomuddannelser (Diplombekendtgørelsen)

Bekg. nr. 985 af 28.06.2018 om akademiuddannelser (Akademibekendtgørelsen)

Bekg. nr. 945 af 28.06.2018 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (Procedurebekendtgørelsen)

Bekg. nr. 922 af 25.06.2018 om folkeuniversitetet (Folkeuniversitetsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 841 af 24.06.2018 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 827 af 22.06.2018 om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse (Studievalgsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1004 af 21.06.2018 om diplom- og masteruddannelser på Kulturministeriets område

Bekg. nr. 798 af 18.06.2018 om uddannelsen til sætteskipper

Bekg. nr. 797 af 18.06.2018 om uddannelsen til skibsfører

Bekg. nr. 774 af 12.06.2018 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen) (HD-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 771 af 06.06.2018 om uddannelsen til professionsbachelor i natur- og kulturformidling

Bekg. nr. 768 af 12.06.2018 om tilskud m.v. til private institutioner for gymnasiale uddannelser

Bekg. nr. 600 af 30.05.2018 om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m.fl.

Bekg. nr. 224 af 19.03.2018 om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser

Bekg. nr. 198 af 08.03.2018 om uddannelsen til professionsbachelor i skat

Bekg. nr. 1770 af 29.12.2017 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse (AMU i fængsler)

Bekg. nr. 1653 af 19.12.2017 om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekg. nr. 1524 af 15.12.2017 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekg. nr. 1497 af 12.12.2017 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekg. nr. 1496 af 12.12.2017 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Bekg. nr. 1074 af 14.09.2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

Bekg. nr. 1064 af 11.09.2017 om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekg. nr. 775 af 14.06.2017 om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse (ProcedureBekg. nr. n)

Bekg. nr. 774 af 14.06.2017 om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (Vejledningsbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 742 af 14.06.2017 om obligatoriske test i folkeskolen

Bekg. nr. 544 af 24.05.2017 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekg. nr. 497 af 18.05.2017 om de gymnasiale uddannelser

Bekg. nr. 487 af 16.05.2017 om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 284 af 27.03.2017 om tilskud m.v. til efterskoler og frie fagskoler

Bekg. nr. 1328 af 15.11.2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 108 af 04.02.2016 om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 663 af 18.05.2015 om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Bekg. nr. 510 af 22.04.2015 om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekg. nr. 114 af 03.02.2015 om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1237 af 24.11.2014 om kombineret ungdomsuddannelse

Bekg. nr. 1511 af 13.12.2013 om den supplerende prøve for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven)

Bekg. nr. 670 af 19.06.2014 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 1039 af 27.08.2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 776 af 26.06.2013 om uddannelsen til studentereksamen

Bekg. nr. 32 af 29.01.2008 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Bekg. nr. 250 af 15.03.2007 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) fra d. 01.09.2007

Bekg. nr. 886 af 21.08.2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen) fra d. 01.09.2006

Bekg. nr. 448 af 18.05.2006 om karakterskala og anden bedømmelse (fra 01.08.2006)

Bekg. nr. 903 af 26.09.2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen)

Bekg. nr. 350 af 19.05.2005 om karakterskala og anden bedømmelse

Bekg. nr. 870 af 19.08.2004 af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Bekg. nr. 575 af 05.07.2002 om journalistuddannelserne.

Cirkulærer

Cirkulære nr. 9498 af 23.06.2018 om Studievalg Danmark

Vejledninger

Vejledning nr. 9698 af 28.08.2018 om retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb

Vejledning nr. 9527 af 28.06.2018 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning nr. 9706 af 11.11.2005 om skolebestyrelsesvalg

Betænkninger

Bet. nr. 1313/1996 om serviceuddannelsen.

Bøger

Preben Espersen, Henrik Kemp og Claus Ulrich: Skolestyrelsesloven, 3. udg., 1987, 286 sider, DJØF.

Kjeld Friis-Hansen: Folkeoplysningsloven m.m., 6. udg., 1997. Kroghs Forlag.

Birgit Andersen, Bodil Horn Andersen og Jane Planck: Universitetsloven, ansættelsesbekendtgørelsen og PhD. Bekendtgørelsen med kommentarer, 1. udg., 1997, DJØF.

Niels Nørgård Kristensen: Skolebestyrelser og demokratisk deltagelse - Støvets fortælling, 1 udg., 1998, 247 sider, DJØF.

Poul Hedemann, Arne Nielsen, Gunnar Dahl Pedersen og Jens Jørgen Vinther: Skoleledelse, 1. udg., 2008, 112 sider, DJØF

Ernst Graversen: Universitetsledelse, 1. udg., nov. 2009, 300 sider, DJØF

Artikler

Jens Frederik Hansen i Justitia nr. 2/1987: Nævn og Rod - et studium i lov om styrelse af højere uddannelsesinstitutioner.

Linda Nielsen i Lov & Ret nr. 5/2003 p. 26-29: Giv universiteterne lov.

Erik Bonnerup i Lov & Ret nr. 6/2004 p.16-19: Slip universiteterne fri.

Jørn Vestergaard i Afmælisrit. Festskrift til Jónatan Þórmundsson, 2007, Reykjavík, p. 555-557: Magtanvendelse i folkeskolen - den juridiske ramme.

Jens Ravnkilde i UfR 2014 B.79-89: Et videnskabsetisk justitsmord En kommentar til afgørelsen af 18. december 2013 fra Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) i Bente Klarlund-sagen.

Retspraksis

UfR 1989.17 HD: Fortolkning og udfyldning af fritidsundervisningslovens § 61, stk. 2. Komm. af Erik Riis i UfR 1989 B.230-232.

UfR 2006.137 HD: Til brug for Undervisningsministeriets U beregning af driftstilskud for år 2001, indberettede Aalborg Studenterkursus S i 2000 nogle oplysninger vedr. læreranciennitet som i november 2001 viste sig at være forkerte. Derved fik S tildelt en for lille andel. S anmodede derfor at få tildelt driftstilskud efter de korrekte oplysninger, hvilket blev afvist. Revisionsselskabet HLB Mortensen & Beierholm som assisterede S ved udarbejdelsen af oplysningerne indtrådte i S´ eventuelle krav og anlagde herefter sag mod U med påstand om betaling af 818.091 kr. i erstatning som følge af at U afslog at foretage omberegning driftstilskuddet på det korrekte grundlag. U blev frifundet i ØL. HR fastslog, at taxametertilskuddet til gymnasieskolerne m.v. var endeligt for de første 7 måneder af finansåret, mens tilskuddet for de resterende 5 måneder kunne reguleres, hvis antallet af årselever pr. 05.09 i finansåret fraveg fra antallet af årselever den 05.09 i året før finansåret. Denne regulering havde alene virkning for de sidste 5 måneder. U havde været berettiget til at fastsætte frist for skolerne til inden 2001 at indsende oplysninger til beregning af driftstilskud for 2001, og at reglerne ikke gav den enkelte skole ret til efterfølgende regulering pga. ændringer i lærernes løntrinsfordeling. Hverken bestemmelser i gymnasieloven/ tilskudsbekendtgørelsen eller almindelige forvaltningsretlige grundsætninger kunne efter omstændighederne føre til, at U var forpligtet til at forhøje tilskuddet for S for 2001. HR frifandt herefter U.

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

08-11-18