<< Tilbage til Themis' startside.
Advokater
Afhandlinger
Artikler
Beregningsprogrammer
Bøger
Databaser
Diskussionsgrupper
Domme
Forlag
Formularer
Gældende regler/love
Jobs for jurister
Jurastudiet
Sted: Beskrivelse:
Synopsis Emneinddelt oversigt over al nyere juridisk litteratur - inklusive over 11.000 domsresumeer. 
FED Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling. 
Magnus Ajour Indeholder den gratis Dags Dato, med dagens indgåede domme fra Østre- og Vestre Landsret. Også betalingsservicen Dags Dato Kumuleret, med de seneste 90 dages domme og nyheder.
Landsskatteretten En usystematiseret database med de seneste 3 måneders kendelser fra Landsskatteretten. Ældre afgørelser slettes.
Forbrugerstyrelsen Indeholder bl.a. de Juridiske Årbøger med årets afgørelser fra Forbrugerstyrelsen.
Nyt Skatteretligt Forlag Adgang til skatteafgørelser i læsevenligt PDF-format
UfR nyhedsservice Forlaget Thomsons resumeer af de seneste højesteretsdomme. Giver indtryk af, hvad de næste numre af Ugeskrift for Retsvæsen vil omhandle.

Bemærk, at mange myndigheder (bl.a. Socialministeriet)  har offentliggjort adm. afgørelser på deres eget website, eller via link til Retsinformation.
Kurser (efterudd.)
Kursusfag (Uni)
Myndigheder
Linksamlinger
Lovforarbejder
Månedens link
Nyhedsbreve
Ordbog
Retshjælp
Søgemaskiner
Udlandet

Om Themis | Kender du et link? | In English | Gør Themis til din startside!

 

Themis anbefaler følgende juridiske websites:

Familieadvokaten.dk
Danmarks største juridiske brevkasse om hverdagens jura.
MinAdvokat.dk
Erfarne familieadvokater skræddersyr testamenter og ægtepagter via internettet.
Synopsis.dk
Domsreferater, formularer mv., til hjælp for jurister i det daglige arbejde.
Advokaterne Skt. Knuds Torv
Advokatfirma i Århus med fokus på løsning af privatretlige problemer.