Themis

Advokater
Afhandlinger
Artikler
Beregningsprogrammer
Bøger
Databaser
Diskussionsgrupper
Domme
Forlag
Formularer
Gældende regler/love
Jobs for jurister
Jurastudiet

Databaser

Sted: Beskrivelse:
Synopsis* Emneinddelt oversigt over al nyere juridisk litteratur. Dele af databasen kræver tilmelding.
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen* Adgang til Publi-com, Webreg, Indberetning.dk  m.m.
Tinglysningssystem* Tinglysningen.
Retsinformation Love, betænkninger m.m.
CPR Søg* Adgang til Cpr-registret. Tilmelding hos Cpr-kontoret.
Nyt Skatteretligt Forlag Adgang til skatteafgørelser i læsevenligt PDF-format
Tvangsauktioner.dk Oversigt over tvangsauktioner i Danmark.

*Databasen kræver tilmelding/betaling, hvis man ønsker fuld adgang.

Om Themis | Kender du et link? | In English

Kurser (efterudd.)
Kursusfag (Uni)
Myndigheder
Linksamlinger
Lovforarbejder
Månedens link
Nyhedsbreve
Ordbog
Retshjælp
Søgemaskiner
Udlandet

Themis anbefaler følgende juridiske websites:

Familieadvokaten.dk
Danmarks største juridiske brevkasse om hverdagens jura.
MinAdvokat.dk
Erfarne familieadvokater skræddersyr testamenter og ægtepagter via internettet.
Synopsis.dk
Domsreferater, formularer mv., til hjælp for jurister i det daglige arbejde.
Advokaterne Skt. Knuds Torv
Advokatfirma i Århus med fokus på løsning af privatretlige problemer.