Themis

Advokater
Afhandlinger
Artikler
Beregningsprogrammer
Bøger
Databaser
Diskussionsgrupper
Domme
Forlag
Formularer
Gældende regler/love
Jobs for jurister
Jurastudiet

Domme

Sted: Beskrivelse:
Synopsis Emneinddelt oversigt over al nyere juridisk litteratur - inklusive over 11.000 domsresumeer. 
FED Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling. 
Magnus Ajour Indeholder den gratis Dags Dato, med dagens indgåede domme fra Østre- og Vestre Landsret. Også betalingsservicen Dags Dato Kumuleret, med de seneste 90 dages domme og nyheder.
Landsskatteretten En usystematiseret database med de seneste 3 måneders kendelser fra Landsskatteretten. Ældre afgørelser slettes.
Forbrugerstyrelsen Indeholder bl.a. de Juridiske Årbøger med årets afgørelser fra Forbrugerstyrelsen.
Nyt Skatteretligt Forlag Adgang til skatteafgørelser i læsevenligt PDF-format
Bemærk, at mange myndigheder (bl.a. Socialministeriet)  har offentliggjort adm. afgørelser på deres eget website, eller via link til Retsinformation.

Om Themis | Kender du et link? | In English

Kurser (efterudd.)
Kursusfag (Uni)
Myndigheder
Linksamlinger
Lovforarbejder
Månedens link
Nyhedsbreve
Ordbog
Retshjælp
Søgemaskiner
Udlandet

Themis anbefaler følgende juridiske websites:

Familieadvokaten.dk
Danmarks største juridiske brevkasse om hverdagens jura.
MinAdvokat.dk
Erfarne familieadvokater skræddersyr testamenter og ægtepagter via internettet.
Synopsis.dk
Domsreferater, formularer mv., til hjælp for jurister i det daglige arbejde.
Advokaterne Skt. Knuds Torv
Advokatfirma i Århus med fokus på løsning af privatretlige problemer.