Themis

Advokater
Afhandlinger
Artikler
Beregningsprogrammer
Bøger
Databaser
Diskussionsgrupper
Domme
Forlag
Formularer
Gældende regler/love
Jobs for jurister
Jurastudiet

Gældende love og regler

Sted: Beskrivelse:
Retsinformation Numero uno. Opdateres hver nat og indeholder såvel gældende som ikke-gældende retsforskrifter. 
Danmarks Familieadvokat Indeholder en samling af de mest benyttede love. Kræver medlemskab.
Synopsis Indeholder en større lovsamling til brug for abonnenter. Enkelte love (eks. Boafgiftsloven) er udførligt kommenteret. MEGET brugervenlig!
Administrative forskrifter (vejledninger, cirkulærer og skrivelser til offentligt ansatte) findes i Retsinformation.

Om Themis | Kender du et link? | In English

Kurser (efterudd.)
Kursusfag (Uni)
Myndigheder
Linksamlinger
Lovforarbejder
Månedens link
Nyhedsbreve
Ordbog
Retshjælp
Søgemaskiner
Udlandet

Themis anbefaler følgende juridiske websites:

Familieadvokaten.dk
Danmarks største juridiske brevkasse om hverdagens jura.
MinAdvokat.dk
Erfarne familieadvokater skræddersyr testamenter og ægtepagter via internettet.
Synopsis.dk
Domsreferater, formularer mv., til hjælp for jurister i det daglige arbejde.
Advokaterne Skt. Knuds Torv
Advokatfirma i Århus med fokus på løsning af privatretlige problemer.