Immaterialret

Generelt

Beskyttelse af domænenavne

Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.

Bioteknologi

Brugsmodeller

Designret - Mønsterret

Fotografiret

Immateriel beskyttelse af edb-programmer

Immaterielle rettigheder og skat

Licensaftaler

Ophavsret

Oplysningspligt ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.

Patentret

Varemærkeret


Generelt

Rigsadvokatens meddelelser

Links

Bøger

Artikler


Rigsadvokatens meddelelser:

Rigsadvokatens meddelelse nr. 9121 af 01.01.2022: Immaterielle rettigheder

Links

Se også links under Patentret

Danske

Internationalt Patent-Bureau - Awapatent
Patent- og Varemærkestyrelsen Patentgruppen
Phillips Nizer Benjamin Krim & Ballon - En oversigt over amerikanske internetrelaterede domme, med udførligt referat og mulighed for fuld-tekst søgning Espacenet - Foretag søgninger i de seneste års patentinformation fra Danmark og udlandet
Larsen & Birkeholm A/S Tidsskriftet NIR - Indeholder bla. udvalgt domspraksis i pdf-format fra 1/1999 og frem

Udenlandske

Directorate Generale/ DG XV - Direktoratet med ansvar for immaterialret The Intellectual Property Forum
World Trade Organisation/WTO WIPO Lex - En oversigt over alverdens immaterialretslovgivning. Udarbejdet af WIPO
World Intellectual Property Organisation/WIPO Max Planck Instituttet
Advokatfirmaet Pillsbury, Madison & Sutro
AIPPI - International forening til beskyttelse af immaterielle rettigheder

Bøger

1936

1964

1965

1984

1989

1994

1996

1997

1998

2001

2003

2005

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1936

Ragnar Knoph: Åndsretten, 1936, 643 sider, Nationaltrykkeriet. Hele bogen kan læses her.

1964

Stig Strömholm: Europeisk upphovsrätt, 1964, Norstedt. Anmeldt af Mogens Koktvedgaard i JUR 1965.191-192.

1965

Mogens Koktvedgaard: Konkurrenceprægede immaterialretspositioner - bidrag til læren om de lovbestemte enerettigheder og deres forhold til den almene konkurrenceret, disputats, 1965, 465 sider, DJØF. Anmeldt af W. E. von Eyben i JUR 1965.125-144 og af Alf Ross i UfR 1965 B.41-47

Genudgivet af DJØF i 1990.

1984

Marianne Levin: Formskydd. En rättvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgivning, disputats, 1984, 555 sider.

1989

Per Håkon Schmidt: Teknologi og immaterialret, disputats, 1989, Gad. Anmeldt af Mogens Koktvedgaard i UfR 1989 B. 413-416.

1994

Mogens Koktvedgaard i Festskrift til Ole Due, p. 177-188: Udviklingslinier i Immaterialretten: Internationalisering eller regionalisering?, 1994, Gads Forlag.

1996

Jens Schovsbo: Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten, 1. udg., 1996, DJØF. Anmeldt af Per Håkon Schmidt i UfR 1996 B.515-516.

1997

Anders Mediaas Wagle og Magnus Ødegaard: Opphavsrett i en digital verden, 1997, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo. Anmeldt af Mogens Koktvedgaard i UfR 1998 B.116.

1998

Red. Mogens Koktvedgaard og Jacob Hedebrinck: Immaterialretlig og konkurrenceretlig domssamling, 2. udg., 504 sider, 1998, DJØF.

Birgitte Kofod Olsen: Identifikationsteknologi og individbeskyttelse - en øvelse i juridisk teknologivurdering, 1 .udg., 1998, DJØF.

Malin Bronthron, Peter Danowsky, Erik W. Essén, Leif Karlsson, Ragnar Lundgren, Henry Olsson, Lars Pehrson og Karl Olov Öster: Immaterialrätt, 1998, 854 sider, Norstedts. Anmeldt af Jens Schovsbo i UfR 1999 B.306/3.

2001

Jens Schovsbo: Immaterialretsaftaler - fra kontrakt til status i kontraktsretten, 1. udg., juni 2001, 448 sider, DJØF. Anmeldt af Mogens Koktvedgaard i UfR 2001 B.471-473 og af Palle Bo Madsen i JUR 2002.105-113: Status i kontraktsretten.

Thomas Riis: Immaterialret og Informationsteknologi, 1. udg., sept. 2001, 232 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2002 B.436

2003

Erling Borcher: Produktefterligninger, 2. udg., 2003, 304 sider, Thomson. 1. udg., 1995 er anmeldt af Mogens Plesner i JUR 1996.191-197, af Mogens Koktvedgaard i UfR 1995 B.335 og af Peter Fosdal i R&R nr. 8/1995 p. 61-63. 2. udg. er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2003 B.315.

Jan Rosén: Medie- och immaterialrätt, 2003, 248 sider, Iustus Förlag. Anmeldt af Jens Schovsbo i UfR 2003 B.191.

Jens Schovsbo (red.): Immaterialrettens afbalancering, 1. udg., dec. 2003, 178 sider, DJØF

2005

Mogens Koktvedgaard ved Jens Schovsbo: Lærebog i Immaterialret, 7. udg., 2005, 491 sider, DJØF. 4. udg. er anmeldt af Janne Glæsel i ADV 1996.145-147. 1. udg. er anmeldt af Mogens Plesner i JUR 1989.118-122.

Marko Karo, Fiona Macmillan, Morten Rosenmeier (red.), Jens Schovsbo, Simon Strokes, Ditlev Tamm og Stina Teilmann: Art and Law: The Copyright Debate, 1. udg., dec. 2005, 168 sider, DJØF

Thomas Riis: Enerettigheder og vederlagsrettigheder. Håndhævelse af immaterialrettigheder i økonomisk perspektiv, 1. udg. 2005, 640 sider, DJØF. Anmeldt af Jens Fejø i UfR 2006 B.227/2 og af Bjørn Ryberg i ET nr. 2/2006 p. 170-173.

Henrik Kure: Kompendium i immaterialret, 1. udg. 2005, 99 sider, Christian Ejlers' Forlag.

2006

Henrik Bengtsson og Ralf Lyxell: Åtgärder vid immaterialrättsintrång 2006, Norstedts Juridik AB. 282 sider. Anmeldt af Thomas Riis i UfR 2006 B.226.

Niels M. Andersen, Arly Carlquist og Anders Rubinstein: Retshåndhævelse af immaterialrettigheder, 1, udg. juni 2006, 631 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2007 B.23/2-24 og af Anders Valentin og Bastian Rankløve i ET nr. 4/2006 p. 357-359

2008

Clement Salung Petersen: Immaterialrettigheder og foreløbige forbud, 1. udg., 2008, 517 sider, DJØF. Anmeldt af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen i UfR 2008 B.408/1 og af Thomas Riis i ET nr. 2/2009 p. 193-197.

Lars Karnøe (red.), Lars Barslev, Jakob Bundgaard, Tinus Bang Christensen, Mikkel Gudsøe, Anders Lotterup, Mads Mortensen, Peter Koerver Schmidt: Immaterialret - indhold, værdiansættelse og skat, 1. udg., dec. 2008, 427 sider, Forlaget Thomson

2009

Cecilie Skovsbøl Andersen og Birgitte Grandjean: Design og Branding - midler til målet?, 1. udg., jan. 2009, 249 sider, DJØF

Birgit Liin: Misligholdelse af immaterialretsaftaler, 1. udg., maj 2009, 368 sider, DJØF. Anmeldt af Susanne Karstoft i UfR 2009 B.288/2-289.

Bjørn Ryberg, Martin Kyst, Martin Sick Nielsen, Peter Schønning og Knud Wallberg: Grundlæggende immaterialret, 2. udg., sept. 2009, 447 sider, Gjellerup. 1. udg., 2003, er anmeldt af Thomas Riis i UfR 2004 B.331-332.

Felix Reimers, Ragnar Vik, Toril Melander Stene og Per Helset: Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo, 2009. 816 sider. Anmeldt af Jens Schovsbo i UfR 2009 B.305/1.

Lars Barslev, Mikkel Gudsøe, Tinus Bang Christensen, Lars Karnøe, Mads Mortensen, Peter Koerver Schmidt, Jakob Bundgaard, og Anders Lotterup: Immaterialret - indhold, værdiansættelse og skat, 1. udg., 2009, 427 sider, Karnov Group. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2009 B.332.

2010

Lars Karnøe: IPR Håndbogen, Håndbog om beskyttelsen af kunst, teknik, design og kendetegn, 2. udg., maj 2010, 347 sider, Thomson Reuters. 1. udg., 2005 er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2006 B.112-113.

2011

Joris Pieter Andersen: Varens form som varemærke, 1. udg., nov. 2011, Boggruppen

Kan købes hos Saxo.
Bogen foretager en gennemgang af europæisk praksis vedrørende de absolutte registreringshindringer, der gælder ved registrering af varens form som et varemærke, herunder særprægskravet samt bestemmelserne vedrørende varens egen karakter, teknisk resultat og væsentlig værdi.

2012

Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett, 1. udg., 2012, Gyldendals Akademisk, 393 sider. Anmeldt af Thomas Riis i UfR 2012 B.321-323.

2013

Bjørn von Ryberg, Martin Lavesen og Christian Kragelund: Immaterialretlige aftaleforhold. Dansk immaterialret III, 1. udg., juni 2013, 540 sider, Gad. Anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2013 B.371-372.

Jeppe Brink-Jensen, Morten Rosenmeier, Jens Schovsbo & Tine Sommer: Ansattes immaterielle rettigheder, 1. udg., dec. 2013, 214 sider, DJØF. Anmeldt af Palle Bo Madsen i UfR 2014 B.91.

2015

Peter Møgelvang-Hansen, Clement Salung Petersen og Thomas Riis: Judicielle forbud/påbud og immaterialretsproces, 1. udg., juli 2015, 468 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauf i UfR 2015 B.436/1.

Bjørn von Ryberg, Martin Lavesen og Christian Kragelund: Immaterialretlig crossover, 1. udg., sept. 2015, 540 sider, Gad.

Bjørn von Ryberg, Martin Lavesen og Christian Kragelund: Sanktioner og håndhævelse. Dansk immaterialret II, 1. udg., nov. 2015, 608 sider, Gad. Anmeldt af Clemens Salung Petersen i UfR 2016 B.152.

2017

Morten Rosenmeier: Lovsamling 2017 - immaterialret, 2. udg., 2017, 210 sider, DJØF

2018

Thomas Riis: Intellectual Property Law in Denmark, 4. udg., 2018, 300 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Mogens Koktvedgaard i UfR 2001 B.70.

2019

Bjørn von Ryberg, Christian Kragelund og Martin Lavesen: Enerettighederne Dansk Immaterialret, bind 1, 1. udg., 2019, 740 sider, Gads forlag Anmeldt af Jens Schovsbo i UfR 2020 B.102 og af Morten Rosenmeier i ET nr. 4/2019 p. 198-199.

Palle Bo Madsen: Markedsret Del 2, 7. udg., april 2019, 382 sider, DJØF.

2020

Henrik Udsen (ansv. red.), Vibeke Borberg, Thomas Riis, Morten Rosenmeier & Jens Schovsbo: Lærebog i informationsret, 2. udg., aug. 2020, 543 sider, DJØF

Omhandler ophavsret, varemærkeret, patentret, forretningshemmeligheder, persondataret, personlighedsret.

2021

Morten Rosenmeier: Immaterialret - Kompendium 2021, 4. udg., 2021, 117 sider, DJØF

Kasper Frahm og Michala Kragmann: Produktefterligninger i praksis, 1. udg., 2021, 362 sider, DJØF. Anmeldt af Palle Bo Madsen i UfR 2021 B.203

Jan Damsgaard: Blockchain business - Ægte, sporbart og uerstatteligt, 1. udg., 2021, 180 sider, DJØF

Jakob Plesner Mathiasen og Lasse Lau Nielsen (red.): Entertainmentretten, 2. udg., nov. 2021, 478 sider, Karnov Group

2022

Peter Istrup: Smart contracts – aftaleret og blockchain, 1. udg., maj 2022, Ex Tuto

2023

Palle Bo Madsen: Immaterialret - Markedsret Del 3, 8. udg., maj 2023, 498 sider, DJØF.

2024

Jens Schovsbo (red.), Jørgen Blomqvist, Vibeke Borberg, Ole Hansen, Olga Kokoulina, Anja Møller Pedersen, Nine Riis, Thomas Riis, Morten Rosenmeier, Sebastian Schwemer, Henrik Udsen, Vibe Ulfbeck og Knud Wallberg: Informationsretsaftaler, 1. udg., jan. 2024, 330 sider, Forlaget Ex Tuto.

Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen: Immaterialret, 7. udg., feb. 2024, 861 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Thomas Riis i ET 2008.167-171.

DJØF: Kompendium i immaterialret – Kompendium 2024, 5. udg., feb. 2024, 124 sider, DJØF.

Artikler

1965

1975

1981

1990

1992

1996

1997

1999

2000

2001

2003

2006

2007

2008

2009

2010

2013

2014

2015

2016

2018

2021

2023

1965

Mogens Koktvedgaard i TfR 1965.571-586: Om købelovgivningens anvendelse på overdragelse af immaterialrettigheder.

1975

Karen Dyekjær-Hansen i UfR 1975 B.214-224: Fire nye afgørelser vedr. EF-rettens forhold til industrielle ejendomsrettigheder.

1981

Mogens Munch i UfR 1981 B.45-51: Know how og arbejdskraftens frie bevægelighed.

1990

Jørn Vestergaard-Jensen i ADV 1990.121-129: Hvordan beskytter en virksomhed sig mod en udenlandsk piratproduktion med særlig vægt lagt på taiwanske plagiater.

Mads Bryde Andersen i Ugeskrift for Læger 1990.1420-1425: Lægers rettigheder over videnskabeligt arbejde.

1992

Karen Dyekjær-Hansen i R&R nr. 5/1992 p.8-15: Immaterielle rettigheder - Gennemgang af den juridiske struktur.

Peter Schønning i UfR 1992 B.371-378: EF-harmoniseringen på ophavsretsområdet - statusoversigt.

1996

Andreas Antoniades og Tomas Kønigsfeldt i Justitia nr. 6/1996: Trip's betydning for den globale beskyttelse af immaterielle rettigheder.

Gunnar Karnell i NIR 1996.387-391: Immaterialrätten i EG-rättsligt perspektiv - EG-rättsliga frågor i forskningssammanhang

Omhandler betydningen af at anskue immaterialretten i et bredere fælleseuropæisk perspektiv.

Marianne Levin m. flere i NIR 1996.406-427: Udviklingen i Norden

Omhandler udviklingen indenfor de enkelte immaterialretlige discipliner i perioden 1994-1996.

Jørn Vestergaard-Jensen og Erik Simonsen i Revisorbladet nr. 6/1996 p. 21-25: Beskyttelse af virksomheders produkter og forretningskendetegn.

Jørn Vestergaard-Jensen og Erik Simonsen i Revisorbladet nr. 7/1996 p. 38-45: Hvordan opnås beskyttelsen af virksomhedens produkter og forretningskendetegn?

Jørn Vestergaard-Jensen og Arne Møllin Ottosen i Revisorbladet nr. 8/1996 p. 24-31: Den årsregnskabs- og skattemæssige behandling af immaterialaktiver.

1997

Jørn Vestergaard-Jensen og Erik Simonsen i Revisorbladet nr. 4/1997 p. 18-26: Hvem tilkommer virksomhedens immaterialrettigheder?

1999

Lise Dybdahl i Festskrift til Finn Taksøe-Jensen, 1999, p. 182-194: Immaterialrettigheder/patenter ved ægtefælle- og dødsboskifte.

Knud Wallberg i UfR 1999 B.55-59: Beskyttelse af forretningskoncepter.

2000

Nicolai Lindgreen i INSPI nr. 10/2000 p. 15-23: Immaterielle rettigheder/aktiver - erhvervsjuridisk behandling.

2001

Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis i Festskrift til Bernhard Gomard, 2001, p. 177-205: Fogedforbud og kompensation ved immaterialretskrænkelser.

Thorkild Fogde og Rasmus Møller Madsen i JUR 2001.329-338: Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder mv.

Omhandler de nye regler i RPL kap 57 a, der trådte i kraft d. 01.04.2001.

2003

Marianne Levin i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, 2003 p. 333-354: Är den moderna immaterialrätten otilbörlig?

Jens Schovsbo i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, 2003 p. 557-571: Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten.

2006

Thomas Elholm i ADV nr. 1/2006 p. 34-35: Immaterialret og straffedomme.

Eva Aaen Skovbo i JUR 2006.214-217: Nye love: Ændringer i immaterialretslovgivningen ved implementering af dele af retshåndhævelsesdirektivet (2004/48/EF)

Birgitte Grønborg Juul i JUR 2006.218-223: Nye love: Nye regler om håndhævelse af immaterialrettigheder

Omhandler lov nr. 279 af 05.04.2006 om ændring af retsplejeloven - Gennemførelse af EU-regler om håndhævelse af immaterialrettigheder mv.

Jonas Christoffersen i UfR 2006 B.319-327: Retten til tavshed over for håndhævelse af immaterialrettigheder

Omhandler hvorvidt Danmark har fejlimplementeret Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.04.2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

2007

Thomas Riis i ET 2007.185-189: ”Praktisk immaterialret”

- En diskussion af forskellen mellem praktisk og upraktisk immaterialret på baggrund af de senere års øgede politiske fokus på nyttig forskning.
- Definition af praktisk ret med fokus på rettens faktiske effekter.
- Definition af praktisk immaterialret som udøvelse og håndhævelse af immaterielle rettigheder samt sammenhæng mellem retsregler.
- Omtale af positive aspekter ved patenttrolde til nuancering af et traditionelt negativt syn på disse.
- Om interne konsistensproblemer, dvs. vedrørende sammenhængen mellem forskellige immaterialretlige regler, og eksterne konsistensproblemer, dvs. vedrørende sammenhængen mellem immaterialretlige og andre regler, samt grænsefladeproblemer, der vedrører sammenhængen mellem immaterialret og retsregler på andre retsområder.

Anders Lotterup i Justitia nr. 3/2007 p. 53-102: Plantebeskyttelse ifølge EF-sortsbeskyttelsesforordningen.

2008

Mads Eegholm og Lars C. Hammer i Justitia nr. 4/2008 p. 49-96: Retsfortabende passivitet i immaterialretten

Om omstændighederne for retsfortabende passivitet i varemærke-, ophavs- og patentretten, herunder en vurdering af retsvirkningerne af disse.

2009

Erling Borcher i UfR 2009 B.151-157: Produktefterligningsbeskyttelsen efter markedsføringslovens § 1.

2010

Pernille Wegener Jessen i UfR 2010 B.159-167: Konkurrencelovens § 11 a og offentlig støtte med samhandelspåvirkning.

2013

Charlotte Kunckel og René Thornfeldt i R&R nr. 8/2013 p. 74-84: Big Data – juridiske udfordringer og råd i forbindelse med kommerciel udnyttelse

Artiklen beskriver Big Data og de juridiske rammer for anvendelsen heraf.

2014

Christian P. Arnesen i Justitia nr. 3/2014 p. 3-54: Protection og Traditional Cultural Expressions

Afhandlingen belyser beskyttelsen af traditionelle kulturelle udtryk ved at analysere relevante immaterialretlige discipliner og udkastet til et internationalt regelsæt i WIPO (World Intellectual Property Organization).

2015

Lasse Buur Heisel og Dennis Bæckmann Rasmussen i UfR 2015 B.97-106: Ansvarsgrundlaget ved immaterialretlig vanhjemmel – ved overdragelse af løsøre, ophavs- og patentrettigheder

Artiklen lægger til grund, at immaterialretlige mangler bør henføres til en selvstændig retsmangelskategori med dertil hørende ansvarsregler, der efter en konkret afvejning allokerer risikoen mellem overdrager og erhverver.

2016

Bjørn von Ryberg, Martin Kyst og Martin Sick Nielsen i ET nr. 1/2016.31-38: Et kig i den immaterialretlige krystalkugle og lidt forslag til optimering af immaterialretsprocessen.

Kathrine Mehlsen Søndergaaard og Nicolai Huus Andersen i RETTID 2016 Afhandling nr. 10: Erstatning og vederlag for krænkelse af immaterielle rettigheder.

Jørgen Blomquist i UfR 2016 B.166-173: Immateriel ret og international frihandel

Artiklen drøfter med afsæt i den senest indgåede traktat, the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (TPP), hvilken indflydelse handelsaspektet har fået på den immaterialretlige regulering.

2018

Astrid Millung-Christoffersen i JUR 2018.35-42: Immaterielle aktiver i et tingsretligt perspektiv

2021

Steen Hellmann og Tobias Vinnes-Weibel i TBB 2021.681-689: Immaterialretlige problemstillinger ved digital projektering

2023

Rasmus Korsgaard og Rasmus Arler Kamstrup Bogetoft i UfR 2023 B.167-176: Udmåling af sagsomkostninger i immaterialretssager

Emil Rosenkvist Ekblom i ET nr. 4/2023 p. 224-240: Eftersyn af anvendelsen af retshåndhævelsesdirektivets artikel 14 ved udmåling af sagsomkostninger i IP-retssager


Fotografiret

Se også Ophavsret

Se også Kommerciel anvendelse af personers navn og billede

Henrik Udsen i UfR 1997 B.261-267: Kommerciel anvendelse af personbilleder.

Birger Stuevold Lassen i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, 2003 p. 325-331: Noe om det fotografiske bilde.

UfR 1982.1137/2 HD: Dagblad fik medhold i, at pressefotograf skulle udlevere negativerne til fotos optaget under hans ansættelse. Komm. af Palle Kiil i UfR 1983 B.50-52.

UfR 1997.1301 ØLD: Erik Haaest havde i et brev forbudt Danmarks Radio at anvende nogle fotografier, som alligevel blev brugt i en genudsendelse af Tv-udsendelsen "Forrædernes børn". DR fandtes at have handlet retsstridigt, jf. den tidligere lov om retten til fotografiske billeder § 18, stk. 1, 2. pkt. EH tilkendt godtgørelse på 5.000 kr.

UfR 2007.280 SHD: Ugebladet Se og Hør bragte uden tilladelse nogle stillbilleder af skuespilleren Mads Mikkelsen, MM, fra filmen Torremolinos 73, der havde haft premiere nogle måneder forinden. SH fandt ikke gengivelsen omfattet af ophavsretslovens § 22. SH henviste herved til Kulturministeriets lovbemærkning til § 22 i lov nr. 395 af 14.06.1995 om ophavsret, hvorefter Kulturministeriet var af den opfattelse, at enkeltbilleder fra film og andre fotografier ikke burde kunne citeres med hjemmel i forslaget til § 22 om citatret. SH fandt heller ikke, at en efter de foreliggende oplysninger helt sædvanemæssig udgivelse af en biograffilm på video og dvd var af sådan ekstraordinær karakter, at der var tale om en dagsbegivenhed som omhandlet i ophavsretslovens § 23, stk. 3. Eksemplarfremstillingen og offentliggørelsen af stillbilleder fra filmen udgjorde herefter en krænkelse af filmselskabets rettigheder efter ophavsretslovens § 70 for hvilken chefredaktør for Se og Hør, Henrik Qvortrup, var erstatningsansvarlig. Erstatningen blev fastsat efter antallet af billeder, den antagelige markedsværdi af billederne sammenholdt med deres karakter skønsmæssigt til 75.000 kr. SH bemærkede desuden, at MM ikke havde lidt et tab som følge af visningen af billederne i Se og Hør. Der er derfor ikke grundlag for at tilkende erstatning efter markedsføringsloven. Billederne var optaget med MM’s samtykke. Samtykket berettigede ikke andre til at tage billederne ud af deres rette sammenhæng eller til at offentliggøre disse. Da de omhandlede billeder imidlertid var blevet optaget med henblik på offentliggørelse som en del af en biograffilm og senere på video og dvd samt forevisning i tv, fandt retten at offentliggørelsen af billederne i Se og Hør ikke udgjorde en krænkelse af MM’s ret til eget billede. Med samme begrundelse fandtes offentliggørelsen ej heller at udgøre en krænkelse som nævnt i EAL § 26. Den utydelige forstørrelse af det ene billede af området omkring MM’s kønsorganer kunne i det foreliggende tilfælde ikke føre til et andet resultat.

UfR 2013.3002 VLD: A havde foræret et foto af 2 omkomne fiskere til de efterladte. Fotoet, som var beskyttet af ophavsret, blev ved et tilfælde brugt i ca. 15 sekunder, 6 sekunder og nogle sekunder i en af B's tv-udsendelse, der omhandlede forliset. A fremsatte et krav om vederlag og godtgørelse efter OPHL § 83. B afslog. VL fandt, at der ikke i uvæsentlig omfang var fokuseret på fotoet, at B i den konkrete situation havde haft pligt til at undersøge, om fotoet var dækket af ophavsretten, og at denne undersøgelse i den konkrete situation ikke havde være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder. B havde desuden offentliggjort et billede, hvor fotoet fyldte langt størstedelen af billedet, og fotoet måtte anses for billedets hovedmotiv. Fotoet kunne derfor ikke anses for at have en underordnet betydning i den pågældende sammenhæng, jf. OPHL § 23 stk. 3. Forliset var sket i januar 2011, og visningen af fotoet var derfor ikke en dagsbegivenhed, jf. herved OPHL § 25 stk. 1. Visningen af billedet havde ikke været nødvendig, og det var derfor ikke i strid med EMRK art. 10 at fastslå, at B havde krænket A's ophavsret. VL fandt dermed, at B skulle betale A et vederlag på 3.000 kr. og en godtgørelse på 3.000 kr., jf. OPHL § 83 stk. 1 og stk. 3.

Oplysningspligt ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.

UfR 2007.1418 VLK: VL afsagde d. 01.06.2005 dom, der fastslog, at et stridspatent, som tilhørte Meyn Food processing Technology, B, og som vedrørte et apparat til behandling af fjerkræ, var gyldigt. I en efterfølgende erstatningssag mod Linco Food Systems A/S, A for krænkelser af B’s patent, indgav B som led i afdækning af omfanget af A’s krænkelser begæring om et informationspålæg, således at A skulle afgive oplysninger om enhver form for bistand, instruktion eller rådgivning om udvælgelse, samling, montering og opstilling af nogle angivne leverancer, jf. RPL § 306, stk. 1, herunder at udlevere alle dokumenter der vedrørte denne bistand, instruktion eller anden form for rådgivning, som var i A's besiddelse. VL fandt efter en samlet vurdering, at B havde fremsat en tilstrækkelig velbegrundet og afpasset anmodning, der opfyldte betingelserne i RPL§ 307, stk. 1, jf. § 306, stk. 1, nr. 1 og var i overensstemmelse med § 306, stk. 2, nr. 2. Herefter, og da en proportionalitetsafvejning af B’s behov for informationspålæg sammenholdt med det besvær, der herved blev påført A, efter de foreliggende oplysninger ikke kunne føre til, at anmodningen skulle afslås, tog VL B’s principale påstand til følge.

UfR 2013.2636 HD: A og B indgik i 2003 et retsforlig med C i anledning af en retssag, som C havde anlagt mod bl.a. A. Sagen for HR angik, om retsforliget var blevet krænket, og om A havde foretaget produktefterligning i strid med MFL § 1, og om der som følge heraf kunne meddeles A og B informationspålæg efter RPL § 306. HR udtalte, at der efter en fortolkning af retsforligets ordlyd sammenholdt med en tegning heri var sket en krænkelse af retsforliget. Det produkt C påstod efterlignet, havde imidlertid ikke særpræg, og der forelå derfor ikke produktefterligning i strid med MFL § 1. Da der ikke forelå ulovlig produktefterligning, var der ikke hjemmel til at meddele A og B informationspålæg som nævnt i RPL § 306, stk. 2, jf. RPL § 306, stk. 1, sammenholdt med RPL § 653, stk. 2, nr. 14.

Advokat Jørgen U. Grønborg