Selskabsret

Generelt

Aktie- og anpartsselskaber

Andelsselskaber

Børsret

Corporate Governance

Europæiske økonomiske firmagrupper

EU-selskabsret

Fonde og legater

Foreninger

Interessentskaber

Kommanditselskaber

Selskabsbeskatning

SMBA'er

Socialøkonomiske virksomheder

Stille selskaber


Generelt

Bøger

Artikler

Artikler om ny lovgivning, ny praksis og ny litteratur

Companies House - søgning på engelske selskaber


Bøger

1919

1949

1961

1984

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2006

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1919

Carl Torp: Den danske Selskabsret, 1919, 327 sider, Gad. Hele bogen kan læses her.

1949

Kristian Sindballe: Dansk Selskabsret, 1949.

1961

Allan Philip: Studier i den internationale selskabsrets teori, disputats, 1961, 257 sider, DJØF. Hele bogen kan læses her.

1984

Ernst Dyrbye: Kortfattet fremstilling af Dansk Selskabsret, 3. udg., 1984, 181 sider, Akademisk Forlag.

1991

Erik Werlauff: Selskabsmasken - loyalitetspligt og generalklausul i selskabsretten, 1. udg., 1991, GadJura. Anmeldt af Bernhard Gomard i JUR 1992.41-48, samt af Jørgen Nørgaard i UfR 1992 B.68-72.

Steen Langebæk: Bestyrelsens idégrundlag og funktion, 2. udg., 1991, GadJura.

Lasse Møller og Poul Wolffsen: Beslutninger i organisationer - offentlige og private, 1. udg., 1991, DJØF.

Eigil Lego Andersen: Kontrakter om virksomhedskøb, 1. udg., 1991, GadJura. Anmeldt af Per Schaumburg-Müller i UfR 1991 B.337-340.

1992

Erik Røsæg: Garantier eller fatiggmanns trøst? - Støtteerklæringer i selskapsforhold av typen "comfort letters", norsk disputats, 1992, Universitetsforlaget, Oslo. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1993 B.431-432.

Wivi Larsen og Anette Viborg: Om køb og salg af Jensens virksomhed, 1. udg., 1992, Teknologisk Institut. Anmeldt af Ole Ravnsbo i ADV 1992.73

En elementær gennemgang af problemer i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Erik Werlauff: Rekonstruktion, 1. udg., 1992, DJØF

Om selskabers kapitaltab og genopretning i retlig belysning.

1993

Jan Kobbernagel: Dirigenten, håndbog i mødeledelse, 2. udg., 1993, Nyt Nordisk Forlag. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1993 B.384.

Roberta Romano: The Genius of American Corporate Law, 1993, The AEI Press, Washington.

John Blendstrup og Per Midtgaard: Køb og salg af virksomhed, herunder revisors rolle, 1993, FSR's Forlag. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1994 B.97.

Mette Neville: Boligfællesskaber i selskabsform, 1. udg., 1993, GadJura. Anmeldt af Sten Schaumburg-Müller i ADV 1993.231-234.

1994

Per Schaumburg-Müller & Erik Werlauff: Industriministeriets Erhvervsankenævn, 1. udg., 1994, GadJura. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1994 B.357.

Anette Friis Brahe: Spaltning af aktieselskaber - selskabsretlige og revisionsmæssige aspekter for revisor som vurderingsmand, 1994, FSR's Forlag. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1995 B.215-216.

Erik Hørlyck: Erhvervsdrivende virksomheder, 1. udg. 1994, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1995 B.45-46.

1995

Red. Nis Jul Clausen: Nye tendenser i skandinavisk selskabslovgivning (1), 1. udg., 1995, 234 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1995 B.311.

Jytte Heje Mikkelsen: Erhvervsdrivende virksomheder - en lovkommentar, 1. udg., 1995, GadJura. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1995 B.285.

Per Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: Unionsretlige selskabs- og børsregler, 1. udg., 1995, DJØF.

Dominik Schnichels: Reichweite der Niederlassungsfreiheit, 1995, Nomos Verlagsgesellschaft.

Erik Werlauff: Selskabsretlige dokumenter, 2. udg., 1995, GadJura.

Paul Krüger Andersen og Mette Neville: Aktie- og anpartsselskabsretlig Domssamling, 1. udg., 1995, DJØF.

1996

Søren Stenderup Jensen: Offentlige-private selskaber, 1. udg., 1996, 192 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1996 B.241-242.

1997

Erik Werlauff: Selskabsretlige domme og kendelser 1950-1996, 2. udg., 1997, 392 sider, GadJura.

Red. Paul Krüger Andersen: Selskabers organisation - Nye tendenser i skandinavisk selskabsret (2), 1. udg. 1997, 317 sider. DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1997 B. 467

Store og små selskaber: Hvilke krav stilles til selskabets organisation, Paul Krüger Andersen
Fokus på små selskaber, Mette Neville
Børsnoterede selskaber - kan markedet regulere sig selv?, Nis Jul Clausen
Harmoniseringen af aktieselskabers struktur, Karsten Engsig Sørensen
Corporate Governance - några implikationer för den svenska aktiebolagslagens utformning, Rolf Skog
Selskabets organisation og ledelsens strafansvar, Lars Bo Langsted
Interessentskabslignende anpartsselskaber, Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen
Om 1990-årenes norske aksjelovreform, Tore Bråthen
Kontroll av aktiebolag i Finland - juridik och verklighet, Heikki Toiviainen

Paul Krüger Andersen: Studier i dansk koncernret, 1. udg., 1997, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i JUR 1998.367-378.

Bernhard Gomard: Samarbejde og ansvar i selskaber og koncerner, 1. udg., 1997, GadJura.

1998

(red): Lennart Lynge Andersen og Jan Schans Christensen: FAKTA Selskaber, 1998, GadJura.

Kristian Mogensen: Håndbog for dirigenter, 2. udg., 1998, GadJura. Anmeldt af Axel Kirkegaard i ADV 1998.134. 1. udg. 1992 er anmeldt af Axel Kirkegaard i ADV 1992.249-252, af Bernhard Gomard i UfR 1992 B.309-311, samt af Robert Koch-Nielsen i JUR 1994.170-176.

Nis Jul Clausen og Karsten Engsig Sørensen: Takeover Bids - The Danish, Norwegian and Swedish regulation, 1. udg., 109 sider, 1998, DJØF.

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til selskabs- og foreningsretten, 1. udg., 1998, 215 sider, GadJura.

1999

Bernhard Gomard: Selskabsretten, 5. udg., 1999, 168 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Niels Mørck i ADV 1989.345-347. 3. udgaven er anmeldt af Carsten Malby i ADV 1991.172, samt af Niels Mørch i JUR 1991.293-295.

Lars Bo Langsted (red.): Selskabers kapital. Nye tendenser i skandinavisk selskabsret (3), 1. udg., 1999, 232 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1999 B.405-406.

Juridisk Institut, Handelshøjskolen i København: Julebog 1999, 338 sider, DJØF. Anmeldt af Paul Krüger Andersen i NTS nr. 4/1999 p. 37.

2000

Marianne Philip, Stig Bigaard og Morten Halskov: Selskabsret, 1. udg., 2000, 410 sider, Schultz. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2001 B.326.

Sten Andersson, Svante Johansson og Rolf Skog: Aktiebolagslagen, En kommentar, Del I og II, 2000, Norstedts Juridik. Anmeldt af Poul Krüger Andersen i NTS 2001.21.

Janet Dine: The Governance of Corporate Groups, 2000, 208 sider, Cambridge University Press. Anmeldt af Poul Krüger Andersen i NTS 2001.24-25.

2001

Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen: The Internationalisation of Companies and Company Laws, 1. udg., juli 2001, 296 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2001 B.424-425

  Groups of companies

 • Corporate Group Law for Europe - the Principles and Proposals of the Forum Europaeum by Peter Hommelhoff
 • Regulation of Groups from a Danish and Nordic Perspective by Paul Krüger Andersen
 • The "Takeover" of Corporate Group Law - examples from a Scandinavian Perspective by Søren Friis Hansen
 • The European Private Company by Robert Drury
 • The European Private Company from a Nordic point of view by Matti Sillanpää
 • The European Private Company - an inspiration for future reforms? By Mette Neville

  Corporate Governance

 • Corporate Governance: Experiences and Questions from Germany by Klaus J. Hopt
 • The Swedish corporate governance system and the international corporate governance debate - a letter to Kathrine by Rolf Skog
 • Convergence goes both ways - an alternative perspective on the convergence of corporate governance systems by Steen Thomsen

  Cross-border Cooperation and Takeovers

 • Cross-border corporate acquisitions - selected issues by Jan Schans Christensen
 • International Joint Ventures by Karsten Engsig Sørensen

  Free Movement of Companies

 • Free movement of companies under Company Law, Tax Law and EU Law by Mette Neville, Niels Winther-Sørensern and Karsten Engsig Sørensen
 • Transfer of the head office function of a Norwegian Public Limited Company or Private Limited Company from Norway to another country by Gunnar Knudsen and Anders Eckhoff
 • The fear of the Delaware-effect - the American Demon? By Hanne Søndergaard Birkmose

  Accounting Rules and Security Law

 • Internationalisation and the company - from the accounting perspective by Peter Thorell
 • Securities markets and their regulaton - a chicken and egg situation? By Nis Jul Clausen

Stefan Lindskog: Lag om handelsbolag och enkla bolag. En kommentar, 1160 sider, 2001, Norstedts. Anmeldt af Carl Svernlöv i NTS 2002.24-28.

2002

Mads R. Løwe: Takeover Defenses and the Legal Duties Of Target Companies Board of Directors, afhandling, sommeren 2002, Boston University School of Law/ Københavns Universitet

Specialet er på engelsk i faget Mergers & Acquisitions/virksomhedsoverdragelse.

2003

Jesper Lau Hansen: Nordic Company Law. The Regulation of Public Companies in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, 1. udg. marts 2003, 263 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2004 B.37-38.

Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen: The Regulation of Companies, 1. udg., dec 2003, 317 sider, Thomson

2005

Bo Svensson og Johan Danelius: Nya Aktiebolagslagen, 1. udg., 2005, 448 sider, Tholin & Larsson. Anm. af Paul Krüger Andersen i NTS nr. 1/2006 p. 16.

2006

Paul Krüger Andersen og Nis Jul Clausen: Shareholder conflicts, 1. udg. sept. 2006, Forlaget Thomson

Tore Bråthen: Selskapsrett, 2. udg., 2006, 284 s., Focus Forlag. Anm. af Olav F. Perland i NTS nr. 3/2006 p. 22.

2008

Paul Krüger Andersen og Karsten Engsig Sørensen: Company Law and Finance, 1. udg., jan. 2008, 347 sider, Forlaget Thomson

2010

Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg Müller: Finansselskabsret - samspillet mellem selskabsret og kapitalmarkedsret, 1. udg., jan. 2010, 231 sider, DJØF. Anmeldt af Lars H. Kristensen i UfR 2010 B.113-114.

Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen: Company Law and SMEs (konferencebog nr. 4), 1. udg., feb. 2010, 382 sider, Thomson Reuters

Troels Michael Lilja: Filialbegrebet, 1. udg., marts 2010, 466 sider, DJØF. Anmeldt af Nis Jul Clausen i UfR B.2010.220/2-221

2011

Martin Poulsen og Erik Werlauff: Selskabsretlige domme og kendelser 1950-2010, 3. udg., juni 2011, 589 sider, Thomson Reuters

Ebbe Melchior og Dorte B. Madsen: Hovedaktionæren. Omtalt af Erik Werlauff i UfR 2011 B.82/1

2012

Søren Bergenser: Tilsynsrådets erstatningsansvar, 1. udg., 2012, 397 sider, Karnov Group. Anmeldt af Vibe Ulfbeck i UfR 2013 B.48/2-49

2013

Mette Neville (red.) og Karsten Engsig Sørensen (red): Selskaber - aktuelle emner, 1. udg., 2013, 408 sider, DJØF. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller i ET nr. 4/2014 p. 359-364

Kapitel 1. Introduktion - af Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen
DEL I: SELSKABSREFORMEN

Kapitel 2. Erfaringerne med selskabsloven fra 2009 - samt revisionen heraf - af Lars Bunch
Kapitel 3. Iværksætterselskabet - af Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen
Kapitel 4. Grænseoverskridende flytning af hjemsted - af Jesper Lau Hansen
Kapitel 5. Særregler for børsnoterede selskaber - af Søren Friis Hansen
DEL II: ANDRE REFORMER

Kapitel 6. Fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde - rapport fra Erhvervsfondsudvalget - af Rasmus Kristian Feldthusen & Martin Poulsen
Kapitel 7. Aktivt ejerskab i erhvervsfonde - af Finn L. Meyer & Steen Thomsen
Kapitel 8. Konkurskarantæne - af Karsten Engsig Sørensen
Kapitel 9. Rekonstruktionsreglerne og mindre virksomheder - af Kresten Trolle
Kapitel 10. Selskabers mobilitet - skatteretlige problemstillinger - af Anders Nørgaard Laursen
Kapitel 11. Nye krav til virksomheders redegørelse for samfundsansvar - af Birgitte Egelund Olsen & Karsten Engsig Sørensen
Kapitel 12. Nye lovinitiativer for flere kvinder i ledelsen - af Caspar Rose
Kapitel 13. Nye regler om revision - af Ole Friis
DEL III: ANDRE AKTUELLE EMNER

Kapitel 14. Retsopgøret i den finansielle sektor - afsmitning på det almindelige bestyrelsesansvar? - af Carsten Fode & Mads Reinholdt Sørensen
Kapitel 15. Kursfastsættelsen ved tvangsindløsning - efter Højesterets domme i bankTrelleborg og Thrane & Thrane - af Martin Chr. Kruhl
Kapitel 16. Retsstillingen for aktiebaserede incitamentsordninger i forhold til tilbagekøbsklausuler - af Janus Winther Høy

2014

Henrik Steffensen, Lars Bunch, Jan-Christian Nilsen og Thomas Booker: Transaktioner i selskaber - selskabsret, regnskab og skat, 1. udg., marts 2014, 723 sider, Karnov Group. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2014 B.436/1 og af Paul Krüger Andersen i NTS nr. 3/2014 p. 124

Bogen anbefales, fordi der her er samlet et forfatterteam, som kan kombinere de tre hovedområder selskabsret, regnskab og skat ud fra en praktisk synsvinkel.

Lars Hedegaard Kristensen og Noe Munck: Selskabsformerne, 7. udg., aug. 2014, 524 sider, DJØF. 1. udg. er anmeldt af Carsten Fode i UfR 1993 B.234-238, samt af Thorbjørn Sofsrud i JUR 1994.213-218. 4. udg. er anmeldt af Søren Friis Hansen i NTS 2002.392-395.

2018

Erik Werlauff: Werlauffs kompendier 4. udgave, august 2018, 800 sider, Ex Tuto Publishing

Lars Bunch og Søren Corfixsen Whitt: Selskabsloven, 3. udg., 2018, 1713 sider Karnov Group

2019

Hanne Søndergaard Birkemose, Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen: Selskaber – Aktuelle emner II, 1. udg., okt. 2019, 415 sider, DJØF

Mathias Dahlerup Krarup: Interessekonflikter i små og mellemstore selskaber, 1. udg., juni 2019, 152 sider, DJØF

Anja Staugaard Jensen og Lise Lauridsen: Ejeraftaler med medarbejderaktionærer, 2. udg., marts 2019, 315 sider, Karnov Group. Anmeldt af Mads Kristian Kruhl i UfR 2014 B.290-291.

Troels Michael Lilja, Claus Parum, David Moalem, Thomas Frøbert og Birka Wendy Mouritzen: Egne aktier, 1. udg., dec. 2019, 210 sider, Karnov Group. Anmeldt af Jesper Lau Hansen i UfR 2020 B.123 og anmeldt af Paul Krüger Andersen i NTS nr. 1/2020 p. 93.

2020

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret I - Indledning til selskabsretten - Kapitalselskaber, 6. udg., sep. 2020, 375 sider, Karnov Group

Karsten Engsig Sørensen: Selskabsstrukturer - joint ventures, koncerner, grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer, 2. udg., sept. 2020, 497 sider, DJØF. Anmeldt af Poul Krüger Andersen i NTS nr. 3/2015 p. 82-84 og af Eigil Lego Andersen i UfR 2015 B.294-295.

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Introduktion til dansk selskabsret II - Personselskaber. Foreninger. Fonde, 4. udg., sep. 2020, 287 sider, Karnov Group, anmeldt i NTS nr. 1/2020 p. 91-92 af Paul Krÿger Andersen

2021

Erik Werlauff (red.), Paul Klumpes, Gitte Søgaard & Anders Larsen: Business law, Europe, 2. udg., sept. 2021, 544 sider, ExTuto

2022

Lars Henrik Gam Madsen og Lars Hedegaard Kristensen: Selskaberne, 1. udg., 2022, 454 sider, DJØF. Anmeldt af Jesper Lau Hansen i UfR 2023 B.103.

Carsten Fode, Noe Munck og Mads Reinholdt Sørensen: Valg af selskabsform - omstrukturering af selskaber, 5. udg., 2022, Karnov Group. 1. udg. 2000 er anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2001 B.161-162 og af Poul Krüger Andersen i NTS 2001.21-24. 3. udg. er anmeldt af Poul Krüger Andersen i NTS nr. 3-4/2012 p. 148-149. 5. udg. er anmeldt af Paul Krüger Andersen i NTS nr. 1/2023 p. 82-83.

Thea Lillebæk og Aspiri A/S: Kompendium i Selskaber og kapitalmarked, 1. udg., 2022, 166 sider, Samfundslitteratur

2023

Jesper Lau Hansen: Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten, 3. udg, aug. 2023, 470 sider, DJØF. 1. udg., er anmeldt af Dan Moalem i NTS nr. 4/2014 p. 70-71 og af Christian Lundgren i UfR 2014 B. 438-439.

Erik Werlauff og Gitte Søgaard: Selskabsret, 12. udg., aug. 2023, 874 sider, Karnov Group. 1. udgaven fra 1989 er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 1990 B.363-365. 5. udg. er anmeldt af Paul Krüger Andersen i NTS nr. 4/2003 p. 414-415.

Sara Spiro Svendsen: Vicarious Liability for Group Torts, 1. udg., aug. 2023, 272 sider, Ex Tuto. Anmeldt af Karsten Engsig Sørensen i NTS nr. 4/2023 p. 360-361

Bogen analyserer eksisterende metoder til at placere ansvar hos moderselskaber for datterselskabers fejl og spørger, om tort kan spille en større rolle ift. at holde hele koncernen ansvarlig.

2024

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel: Dansk Selskabsret 1 - Indledning til selskabsretten, 6. udg., mar. 2024, 430 sider, Karnov Group

Artikler

1986

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1986

Ernst Dyrbye i UfR 1986 B.372-376: Ny norsk selskabslov.

1989

Jan-Erik Svensson i UfR 1989 B.153-160: Europæiske virksomhedssamarbejder - de gode og de onde.

1990

Morten Halskov i ADV 1990.171-173: Companies Act 1989

En introduktion af de ændringer i engelsk selskabsret, som fulgte af vedtagelsen af Companies Act.

Eskil Trolle i ADV 1990.334-336: Væsentlige ændringer på vej i selskabslovgivningen?

Karsten Engsig Sørensen i UfR 1990 B.307-315: Etableringsretten for selskaber i EF.

Per Stakemann i UfR 1990 B.465-470: Skuffeselskaber

Omhandler de specielle regler for skuffeselskaber, deres historie, samt reglerne om aktieafgift.

1991

Preben Sandberg Pettersson i JUR 1991.128-139: Erhvervsfremmeloven.

Erik Werlauff i UfR 1991 B.413-418: Ansvarlig lånekapital.

1991

Jens Peter Fabricius i ADV 1992.33-34: Generalfuldmagt i strid med selskabslovenes og vedtægternes tegningsregler.

Lisa Brønnum, Grete Winther og Else Rendbæk i Justitia nr. 3/1992, p. 1-69: Hæftelsen i uregistrerede selskaber.

1993

Torkil Rasmussen i UfR 1993 B.38-43: Selskabshæftelse eller personlig hæftelse?

Når der faktisk er leveret til et selskab, vil udgangspunktet i de fleste tilfælde være, at der alene er selskabshæftelse.

Karsten Engsig Sørensen i JUR 1993.347-356: Regulering af krydsejerskab (cross-holding).

1994

Jørgen Hammer Hansen og Kim Sparlund i JUR 1994.63-81: Nydannelser i selskabs-, regnskabs- og revisorlovgivningen.

Jørgen Permin i R&R nr. 5/1994 p. 27-32: Finansielle instrumenter som spekulationsobjekter - formål og ugyldighed.

1995

ADV 1995.81-83: Vækst i antallet af papirløse registreringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Noe Munck og Carsten Fode i ADV 1995.242-245: Valg af selskabsform.

Noe Munck og Carsten Fode i ADV 1995.278-283: Valg af selskabsform.

Karsten Engsig Sørensen i R&R nr. 12/1995 p. 15-29: Managementkontrakter i selskabsretlig belysning.

1996

Erik Werlauff i UfR 1996 B.292-296: Om retsgrundlaget for selskabsretlig universalsuccession.

1997

Erik Werlauff i R&R nr. 6/1997 p.25-35 og R&R nr. 7/1997 p. 30-37: God selskabsskik.

1998

Finn Møller Kristensen og Karsten Engsig Sørensen i R&R nr. 1/1998 p. 17-25: Selskabsretlig universalsuccession.

Erik Werlauff i UfR 1998 B.307-312: Selskabs- og børsretlig regelkonflikt.

1999

Paul Krüger Andersen i NTS nr. 1/1999.3-6: Selskabsretten i udvikling og forvandling

Matti J. Sillanpää, Rolf Skog, Tore Bråthen og Poul Krüger Andersen i NTS nr. 1/1999.7-24: Nordisk selskabslovgivning. Status.

Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen i NTS nr. 1/1999.37-61: Selskabers nationalitetsskifte.

Paul Krüger Andersen i NTS nr. 4/1999 p.1-2 Et marked for selskabsret.

Johan Giertsen i NTS nr. 4/1999 p. 43-63: Telia - Telnor. Spennende jus og forretningsmessig havari.

2000

Karsten Duch Lynggaard i INSPI nr. 6/2000 p.11-17: International selskabsret

Sammenligninger med selskabsretten i Tyskland, England, Norge, Sverige og Frankrig.

Paul Krüger Andersen i NTS nr. 1/2000 p. 1-3: Selskabsret og IT.

Niels Reinau, Søren Wiig, Juha Laine og Björn Kristiansson i NTS nr. 1/2000 p. 17-25: IT - på nettet. Internetadresser.

Hanne Søndergaard Birkmose i NTS 2000.291-313: Frygten for Delaware - monsteret fra USA?

Karsten Engsig Sørensen i UfR 2000 B.103-110: Udenlandske selskaber udfordrer dansk selskabsret.

Jesper Lau Hansen i UfR 2000 B.143-149: IT og selskabsretten.

2001

Søren Friis Hansen i NTS nr. 1/2001.58-75: Selskabsretlige aspekter af elektronisk kommunikation.

Aslaug Björgvinsdottir i NTS nr.3/2001 p. 250-259: Islandsk selskabs- og værdipapirmarkedslovgivning.

Jesper Lau Hansen i NTS nr. 4/2001.449-454: Elektronisk kommunikation - en kommentar til Søren Friis Hansen.

Paul Krüger Andersen, Mette Neville og Karsten Engsig Sørensen i R&R nr. 3/2001 p. 34-41: Selskabers internationalisering - perspektiver fra en international konference

Omhandler den 4. nordiske selskabsretskonference, der blev afholdt i Århus i okt. 2000.

Kim Kaiser i TfS 2001.624: Omstrukturering af elselskaber.

2002

Thomas Stampe, Niels Bang Sørensen og Gitte Lykke Pedersen i INSPI nr. 7-8/2002 p. 26-34: Valg af selskabsform - personselskaber, anpartsselskaber og aktieselskaber.

Grethe Krogh Jensen og Helle Jahn i NTS 2002.55-70: Ændringer i dansk selskabs- og revisorlovgivning - Navnlig som følge af ny årsregnskabslov.

Erik Hørlyck i NTS 2002.86-93: Selskabskapitalen i personselskaber.

Karsten Engsig Sørensen i NTS nr. 4/2002.405-416: EU-domstolens seneste praksis om selskabsret: Überseering og hovedsædeteorien.

Maria Nelson i NTS nr. 4/2002.417-438: Überseeringdomen utgör ingen ändring av EG-domstolens praxis.

Claes Beyer i NTS nr. 4/2002.440-450: Revisionskommittéer i börsbolag - en fråga att ompröva?

Søren Vandsø Jacobsen og Christian Lindekilde Schmidt i NTS nr. 4/2002.451-465: Cash Pooling i selskabsretlig belysning.

Kristine Riisberg og Katarina Johannesen i R&R nr. 9/2002 p. 38-43: Udenlandske selskabers registreringspligt i Danmark.

Erik Werlauff i UfR 2002 B.174-179: Regnskabsreformens selskabsretlige konsekvenser - nogle refleksioner over intertemporal selskabsret.

2003

Erik Hørlyck i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, p. 907-920: Selskabsdeltageres dødsfald.

Hans R. Schwencke i NTS nr. 1/2003.41-52: Grensen mellem egenkapital og gjeld i norsk regnskapsrett.

Henrik Kaspersen i NTS nr. 3/2003 p. 328-342: Om reguleringen af Going Private transaktioner.

Peder Harbjerg Reuther i TfS 2003.653: Aktieselskabslignende selskaber - hæftelse.

2004

Elin Skovly og Trond Sanfelt i NTS nr. 2/2004.161-164: Nytt norsk aksjonærregister fra og med 2004

N. Mou Jakobsen i SR-Skat 2004.86-111 Tonnageskat - beskatning af rederivirksomhed.

2005

Peter Fauerholdt Thommesen og Simon Krogh i Justitia nr. 2/2005 p. 3-55: En retsøkonomisk analyse af udvalgte kapitalregler i dansk selskabsret

Peder Juhl Madsen i Justitia nr. 3/2005 p. 3-52: Privatretligt eller statsligt? - om udvalgte juridiske aspekter i tilknytning til *halvoffentlige" organisationer og selvejende institutioner, eksemplificeret ved konkrete cases.

Rolf Skog i NTS nr. 3/2005 p. 34-45: Den nya svenska aktiebolagslagen -en översikt.

Jakob Bundgaard og Arne Møllin Ottosen i SR-Skat 2005.298-311: Alternative selskabsformer - en oversigt

2006

Erik Werlauff i ET nr. 3/2006 p. 189-193: Formålsbestemmelser og finansielle forretninger - i hvilket omfang kan selskaber indgå aftaler om finansielle instrumenter, når formålsbestemmelsen er tavs herom?

Om selskabers muligheder for at indgå bindende aftaler, hvor disse er uomtalte i selskabets bestemmelser. Vurdering af den aktuelle retstilstand og bemærkninger i forhold til, hvordan bundetheden kan sikres.

Jesper Lau Hansen i NTS nr. 1/2006 p. 48-58: Reform af den danske selskabslovgivning.

Daniel Stattin i NTS nr. 1/2006 p. 107-118: Soft Law och Hard Law. Om sambandet mellan Svensk kod för bolagsstyrning och aktiebolagsrätten.

Tore Bråthen i NTS nr. 2/2006 p. 32-46: Etterkontrollen av de norske aksjelovene.

David Moalem i NTS nr. 2/2006 p. 91-106: Storaktionærers flagningspligt.

Rune Møller i R&R nr. 2/2006 p. 50-57: Problemer ved bestemmelse af terminalværdi - og anden kritik af DCF-modellen.

Jakob Bundgaard i UfR 2006 B.124-131: Omkvalifikation af selskaber

Søren Friis Hansen i UfR 2006 B.279 - 288: Tû-Tû i skatteretten - En kommentar til Jakob Bundgaards artikel i UfR 2006 B.124-131.

Rolf Skog i NTS nr. 4/2006 p. 61-73: Är det dags att avskaffa aktiebolagslagens krav på ett minsta tillåtet aktiekapital i privata aktiebolag?

Diskussion om, hvorvidt de svenske lovgivere burde ændre reglerne om mindstekapital i aktieselskaber.

2007

Jone Engh i NTS nr. 4/2007 p. 41-51: Ny lov om samvirkeforetak

Om den nye norske samvirkelov. Om hensynene bag loven, anvendelsesområde, definition af samvirkeforetak og vedtægtsbestemmelser. Tillige om medlemskab, herunder principper, rettigheder og forpligtelser. Omtale af selskabets organer, ledelse, kapital, ansvar og mulighed for omdannelse.

Lena Johnsen i NTS nr. 2/2007 p. 21-35: Norsk filial av Utenlandsk Foretak - NUF

Om den øgede anvendelse af NUF. Vurdering af, om anvendelse af en filial af et engelsk Ltd. frem for et norsk aktieselskab er mere gunstig set fra aktionærernes side. Om regelgrundlag, forholdet til reglerne om konkurskarantæne, udgifter og sagsbehandlingstid. Omtale af regnskabs- og revisionspligt, samt betingelser for fritagelse for revisionspligt. Om den markante forskel i krav til aktiekapital, samt muligheder for aktie- og tingsindskud og uddelinger.

2008

Charlotte Jepsen i R&R nr. 12/2008 p. 4: Tøv en kende

Om arbejdet for en modernisering af selskabsloven, herunder om virksomhedernes revisionspligt.

Stine Winger Minde i NTS nr. 4/2008 p. 63-62: Studentsamskipnader - foreninger, stiftelser, selskaper eller rett og slett studentsamskipnader?

Omtale af det særegne norske fænomen studentsamskipnader. Om den historiske udvikling, regulering, opgaver, medlemsforhold og organisation.

2009

Sanne Dahl Laursen og Thomas Gjøl-Trønning i INSPI nr. 2/2009 p. 46-53: Modernisering af selskabsretten

Omtale af de væsentligste ændringsforslag, herunder struktur, ledelse, stiftelse og krav vedrørende kapital.

Jukka Mähönen i NTS nr. 1-2/2009 p. 146-157: Do we need law and economics in company law?

Om teoridannelse og forholdet mellem politik, økonomi og moderne selskabsret.

Jan Schans Christensen i INSPI nr. 7-8/2009 p. 36-40: Ledelsesmodeller, tilsynsråd, bestyrelse og direktion - pligter og ansvar

Om fleksibilitet vedrørende ledelsesforhold. Om ledelsens opgaver og ansvar.

2010

Frederik Meding og Peer Schaumburg-Müller i ET nr. 2/2010 p. 111-121: Gaver og sponsorater i selskabs- og kapitalmarkedsretten

Om forholdet mellem gaver, sponsorater og maskerede udlodninger.

Julie Bodd Jenssen i NTS nr. 2/2010 p. 39-62: Konsekvensene av samtykkenektelser i aksjeselskap

Om norsk regulering vedrørende nægtelse af samtykke til aktieoverdragelse. Omtale af konkrete bestemmelser. Tillige kort omtale af reguleringen i dansk og svensk ret.

Martin Christian Kruhl i NTS nr. 2/2010 p. 91-96: Pantebrevsselskaber

Om ny regulering af pantebrevsmarkedet og baggrunden for lovtiltaget.

Søren Friis Hansen i R&R nr. 8/2010 p. 22-28: Justering af reglen om kapitaltab

Om kapitalselskabslovens § 119, herunder baggrund samt forholdet mellem egenkapital og selskabskapital.

Mai-Brit Campos Nielsen i R&R nr. 11/2010 p. 102-105: Ny lov om pantebrevsselskaber

Om lovens baggrund og hovedelementer. Vedrørende betingelser for opnåelse af tilladelse til drift.

Simon Mors Hansen i RETTID 2010 afhandling nr. 18: Konflikter i små og mellemstore virksomheder - en kritisk analyse af den nye selskabslovs manglende konfliktløsningsmodeller

Søren Friis Hansen i UfR 2010 B.196-199: Begrænsning af kapitalselskabers levetid.

Søren Friis Hansen i UfR 2010 B.401-408: Rekonstruktørens kompetence i selskabs- og grundretlig belysning

2011

Sara Helene Andersen og Nikolaj Højgaard Svorin i Justitia nr. 6/2011 p. 3-49: En analyse af kreditorernes retsstilling efter Selskabsreformen af 2009

En analyse af lempelserne i den nye selskabslov af 18.01.2010, set ud fra kreditors perspektiv. Der konkluderes, at lempelserne indebærer en strengere ansvarsbedømmelse med krav om øget professionalisering af ledelsens medlemmer med et videregående loyalitetspåbud overfor kreditorerne afledt af den selskabsretlige generalklausul.

Troels Michael Lilja i NTS nr. 1/2011 p. 93-102: ”Det elektroniske netværk” - unik selskabsidentifikator og filialidentifikator på vej

Artiklen klarlægger hvilke perspektiver og retlige konsekvenser, der vil komme af en vedtagelse af EU-Parlamentets og Rådets forslag (KOM (2011/79) til ændring af publicitetsdirektivet, filialdirektivet og direktiv om grænseoverskridende fusioner af s.m.b.a.

Hanne Søndergaard Birkmose i NTS nr. 4/2011 p. 50-71: Whistleblower-ordninger - en forpligtelse for danske selskaber?

En vurdering af hvorvidt de danske anbefalinger for god selskabsledelse og årsregnskabslovens § 99a forpligtiger danske selskaber i relation til at etablere en whistleblower-ordning - og der konkluderes, at der er sket en vis retliggørelse af selvreguleringen.

Anders Nørgaard Laursen i R&R nr. 11/2011 p. 59-66: Iværksætteraktier - L 194

En gennemgang af den nye aktiekategori iværksætteraktien og de dermed forbundne nye begreber så som investorselskab, iværksætterselskab, små og mellemstore virksomheder, igangsætter-, opstarts- og ekspansionsfasen.

Jan Schans Christensen og Lars Bunch i UfR 2011 B.1-10: Selskabets egeninteresse - navnlig set i lyset af selskabslovens generalklausuler

Troels Michael Lilja og Anders Quistgaard i UfR 2011 B.28-35: En storm i et glas vand? - forældelsesloven og resthæftelse i selskaber

Jacob Høeg Madsen i UfR 2011 B.63-72: Forældelse af kapitalselskabers krav på ikke-indbetalt selskabskapital

Christina D. Tvarnø i UfR 2011 B.129-135: Offentlig-privat partnerskab - lovregler eller politisk strategi?

2012

Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen i NTS nr. 2/2012 p. 18-69: Styrkelse af iværksætteri - en ny selskabsretlig dagsorden?

Henrik Kure i UfR 2012 B.139-148: Kaution og sikkerhedsstillelse for koncernselskabers forpligtelser

Det konkluderes, at selskabsretten rummer udfordringer ved koncernfinansieringer, fordi det er uklart, i hvilket omfang koncernens interesser kan tilgodeses på bekostning af det enkelte selskabs egne interesser.

2013

Kristian Webber i Justitia nr. 3/2013 p. 3-48: American Depositaty Receipts i et dansk selskabsretligt perspektiv

Specialet analyserer og redegør for ADR-programmers opbygning, baggrund og formål og fastlægger i hvilket omfang den danske selskabslov finder anvendelse på ADR-ejere.

2015

Tonny Stenheim og Hans Robert Schwencke i NTS nr. 3/2015 p. 26-32: Forslaget til ny norsk regnskapslov

Karsten Naundrup Olesen i UfR 2015 B.297-304: Kommunal styring af kapitalselskaber

Med afsæt i kommuners engagement i kapitalselskaber bliver det i artiklen undersøgt, hvilke muligheder kommunerne har for at styre disse selskabers aktiviteter. Endvidere analyseres det, om kommunalretten stiller krav til den kommunale selskabsejers adfærd.

2016

Peer Schaumburg-Müller i ET nr. 1/2016.47-56: En status for selskabsrettens udvikling i dansk ret.

Eyvindur G. Gunnarsson og Stefán m. Stefánsson i NTS nr. 1/2016 p. 13-25 : Om uddelinger til aktionærerne efter islandsk selskabsret.

Camilla Ottilia John Pedersen i NTS nr. 2/3/2016 p. 8-21: Selskaber i finansiel krise mellem håbløshedstidspunktet og insolvenstidspunktet.

Eirik Wold Sund i NTS nr. 2/3/2016 p. 66-82: Overskridelse av myndigheteksklusivt tillagt et selskpsorgan ved lov.

2017

Søren Brinkmann og Stefan Westh Wiencken i R&R nr. 4/2017 p. 28-29: Finansielle services i en digital tidsalder.

Artiklen omhandler det, som Fintech har gennemgået, samt hvilket potientiale tekologien besidder.

Lars Henrik Gam Madsen og Lars Hedegaard Kristensen i UfR 2017 B.129-137: Forskellen mellem selskabsretlige pligter og obligationsretlige misligholdelsesbeføjelser.

Loyalitetspligten mellem kapitalejere i et mindre aktie og anpartsselskab afvises i artiklen bl.a. med henvisning til SEL § 108.

Hans Peter Lindegård Buhrkal og Helle Bjerring i R&R nr. 4/2017 p.42-51: Er ikke-finansielle data en del af løsningen eller er det en floskel?

Sara Sayk i Signatur nr. 2/2017 p. 20-22: Corporate Capital - investeringer i øjenhøjde.

2018

Stephan Fischer Hvam og Anders Ørgaard i NTS nr. 1/2018 p. 13-23: De selskabsretlige generalklausuler

Andreas Egeblad Arendt og Bjørn Krog Andersen i NTS nr. 1/2018 p. 24-30: Ændringer i selskabsloven

Anna Holtt Langlet og Anja Lamp Vrang i R&R nr. 8/2018 p. 42-49: Ændrede selskabsretlige regler pr. 1. juli 2018

2019

Gitte Søgaard i NTS nr. 2/2019 p. 3-11:Væsentlige transaktioner mellem nærtstående« – et selskabsretligt armslængdeprincip i ny forklædning

Marina B. Madsen, Mette Neville, Hanna Almlöf, Kajsa Haag i NTS nr. 4/2019 p. 73-96: Ejerskabsdynamik i SMV’er – Et svensk/dansk projekt om problemer og løsninger ved ændringer i ejerkredsen

Andri Fannar Bergþórsson i NTS nr. 4/2019 p. 59-63: The EEA and Nordic Company

Tobias Bonde Frost og Joachim Buznicki Nørlem, NTS nr. 4/2019 p. 64-72: Brevstemmers bindende virkning i lyset af den selskabsretlige lighedsgrundsætning

Sof Thrane og Martin Jarmatz i R&R nr. 4/2019 p. 36-47: Pricing management: Information, koordination og kontrol

Caroline Aggestam Pontoppidan i R&R nr. 7/2019 p. 16-23: Nu taler virksomheder om Sustainable Development Goals (SDGs) - Hvad er de næste skridt?

Jon Sundbo i R&R nr. 12/2019 p. 32-41: SERIE IVÆRKSÆTTERE - Hvem er de? Og hvorfor er de her?

Caroline Rødgaard Bjelke i TAXO nr. 2/2019 p. 6-11: Blockchain - en samfundsmæssig og finansiel gamechanger

2020

Seppo Villa i NTS nr. 1/2020 p. 60-72: At the Crossroads of Company and Insolvency

2021

Christoffer Galbo i NTS nr. 1/2021 p. 59-73: Præferencekapitalandele – visse selskabs- og finansieringsretlige spørgsmål

Paul Krüger Andersen i NTS nr. 1/2021 p. 95-100: Nye Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark, 2020

Jesper Seehausen i R&R nr. 3/2021 p. 60-69: Selskabsretlige ændringer fra 1. januar 2021 - "kontrolpakken"

2022

Anders Drustrup Vestergaard og Thomas Drustrup Vestergaard i ET nr. 2/2022 p. 136-149: Rette aftalepart - personen eller selskabet?

Lone Wandahl Mouyal i Juristen nr. 3/2022 p. 120-127: Beskyttelse af danske virksomheders investeringer i Rusland i lyset af krigen i Ukraine

Andrea Minto og Jean Monnet i NTS nr. 2/2022 p. 15-31: The principles guiding the ECB’s enforcement and sanctioning powers

2023

Mikkel Tyrri Hvidkjær i ET nr. 4/2023 p. 209-223: Selskabslovens tilbagebetalingsregler som et alternativ til konkurslovens omstødelsesregler – med vinkler på modregning og forældelse

2024

Gitte Søgaard i NTS nr. 1/2024 p. 33-43: Selskabers partsevne – et krydsfelt mellem selskabsretten og procesretten

Gitte Søgaard i ET nr. 1/2024 p. 58-64: Anvendelsen af processelskaber

Europæiske økonomiske firmagrupper

Leif Thomassen i UfR 1980 B.26-30: Forslaget til europæiske Firmagrupper - EFG.

Kirsten Mandrup og Lene Kjærgaard Hansen i UfR 1986 B.57-63: Europæiske økonomiske firmagrupper.

Henrik Peytz i ADV 1989.305-310: Europæiske Økonomiske Firmagrupper. En nydannelse i EF-retten.

Annette Pedersen og Anni V. Frandsen i JUR 1995.121-128: Lovvalgsaftaler i forbindelse med forordningen om de europæiske økonomiske firmagrupper.

Anja Olsen i FM 1998.152-154: Skifterettens behandling af Europæiske økonomiske firmagrupper.

SMBA'er

Peter-Andreasen Bodilsen i Danske Revisorer nr. 3/2009 p. 4-10: S.m.b.a.'er - selskaber med begrænset ansvar

Definition af selskabet. Omtale af regulering, herunder positive og negative sider ved fleksibiliteten. Om stiftelse, struktur, beskatning m.v.

Jacob Tøjner i ADV nr. 8/2010 p. 44-46: Kan man forestille sig hæftelsesgennembrud i SMBA?

Ny praksis fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen vedrørende SMBA.

Martin Chr. Kruhl i ADV nr. 10/2010 p. 38-40: Anerkendelsesværdig selskabsform eller retlig enfant terrible?

En ny vejledning og praksisændring fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om selskabsformen SMBA er ikke et frikort for kreditorer eller andre til at tilsidesætte en lovlig selskabsform ud fra frie kriterier.

Martin Christian Kruhl og Maj Toftgaard i NTS nr. 2/2011 p. 16-25: Selskaber med begrænset ansvar - efter selskabsreformen i 2010

Artiklen belyser og analyserer en række praktiske og teoretiske problemstillinger ved SMBA'er ved at gennemgå stiftelsesdokumenter og vedtægter for 50 SMBA'er efter selskabsreformen 2010.

Søren Friis Hansen i R&R nr. 12/2011 p. 54-66: Ændring af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

En gennemgang og kritik af lov nr. 616 af 14.06.2011 gældende fra 01.01.2012 angående ændringer af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Kritikken er rettet imod Erhvervs- og Selskabsstyrelsens fortolkning af SMBA som personselskab, som ifølge forfatteren er i uoverensstemmelse med de grundlæggende selskabsretlige principper.

Søren Friis Hansen i SO 2015.91-102: Selskaber med begrænset ansvar i krydsfeltet mellem selskabsret og skatteret - Del 1.

UfR 2023.1885 ØLD: Hæftelsesgennembrud i konkursramt S.M.B.A., fordi A var eneste reelle og aktive ejer, og der derfor var tale om en enkeltmandsvirksomhed og ikke et S.M.B.A.

B havde indgivet konkursbegæring mod Køkken S.M.B.A, K. B mente at have et lønkrav samt feriepenge, og Gældsstyrelsen mente at have et krav på 720.000 kr. Da K blev taget under konkursbehandling, opstod der spørgsmål om hæftelsesgennembrud ift. K’s direktør, A. Hvis A og B begge var selskabsdeltagere, var der tale om et S.M.B.A. Hvis B ikke var selskabsdeltager, var der tale om en enkeltmandsvirksomhed, og A ville i det tilfælde hæfte personligt, jf. lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 3, jf. selskabslovens § 41. Det fremgik af K’s vedtægter, at A og B begge var deltagere i K. A stod dog som den reelle ejer hos Erhvervsstyrelsen, mens B var ansat som medarbejder.
Retten i Helsingør fandt, at A havde været den eneste reelle og aktive deltager i K i hele dens levetid. K måtte derfor anses for en enkeltmandsvirksomhed. A havde været direktør, registreret som ejer og tillagt debiteringsret i banken som den eneste. Der var udarbejdet ansættelseskontrakt med B som medarbejder i K, B havde indgivet konkursbegæringen som medarbejder i K på grundlag af et løntilgodehavende, og A var mødt op i skifteretten som indehaver af K. A hæftede derefter for det påståede krav.
ØL stadfæstede.

Socialøkonomiske virksomheder

Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, jf. lov nr. 711 af 25.06.2014

Line Barfod og Knud Foldschack: Socialøkonomiske virksomheder - en håndbog, 1. udg., 2015, 275 sider, DJØF

Stille selskaber

Carl Martin Roos i TfR 1991.156 ff: Om sleeping partners

John Peter Andersen i UfR 1983 B.373-378: Stille selskaber og UfR 1978.205 VLD

Jørgen Nørgaard i UfR 1984 B.279-282: Mere om stille selskaber - og sleeping partners

John Peter Andersen i UfR 1984 B.380-384: Stille selskaber og långivning.

Jørgen Nørgaard i UfR 1985 B.83-84: Lidt mere om stille selskaber - og sleeping partners.

Henrik Juul Hansen og Noe Munck i UfR 1999 B.437-444: Det stille selskab som selskabsform - det indre selskab.

Peter Ring i UfR 2003 B.131-140: Stille selskabsindskud - særligt om indskyders stilling i konkurs.

Jakob Bundgaard i SR-Skat 2006.161-170: Personselskabsdeltagelse

Troels Michael Lilja i NTS nr. 4/2007 p. 70-87: Stor ståhej for ingenting - Om stille selskaber og indre selskaber

Om begrebet det indre selskab og diskussion af dets berettigelse. Beskrivelse af det stille selskab med omtale af forskellige forfatteres definition og med inddragelse af retspraksis.

Noe Munck i NTS nr. 2/2008 p. 100-113: Mere ståhej for ingenting. Det indre selskab - det stille selskab under afvikling

Som reaktion på artikel af Troels Michael Lilja drøfter forfatteren begreberne det stille selskab og det indre selskab. Omtale af den historiske udvikling. Særlige bemærkninger om kommanditselskabet. Forfatteren vurderer, at der ikke er grund til at bevare begrebet det stille selskab, men fremhæver fordele ved anvendelsen af begrebet det indre selskab.

Troels Lilja i NTS nr. 4/2008 p. 155-166: Når enden er god er alting godt - ”indre selskab” eller blot kommanditselskab

Med udgangspunkt i forfatterens tidligere artikel og Noe Muncks modsvar diskuteres begreberne indre selskab og kommanditselskab.

Noe Munck i NTS nr. 1/2010 p. 153-158: Det indre selskab lever og har det godt

Anden svarartikel i diskussion med Troels Lilja om definitionen af det indre selskab.

UfR 1978.205 VLD: Indskydere i revisors flisefabrik kunne ikke anmelde krav i dennes konkursbo, da de havde medejendomsret til virksomhedens aktiver.

Advokat Jørgen U. Grønborg