Studenterafhandlinger

Læg din afhandling på nettet - læs her hvorfor...

Freja Bossen: Internationale ægtefællers formueordning fra et dansk perspektiv, Århus Universitet, juni 2020

Lotte Elisabeth Bertinus Bendtsen og Louise Lindegaard Hansen: Juridisk forældreskab - En analyse af problemstillingerne i familiekonstellationer med tre forældre. Aalborg Universitet, 2016

Louise Kassentoft Holm: Personskadeerstatningers behandling på separations- og skilsmisseskifter, Århus Universitet. juni 2014

Claus Emil Engel Johansen: Limitation of Liability, Århus Universitet, jan. 2010

Gitte Meldgaard Abrahamsen: Pensionsrettigheders behandling ved separation og skilsmisse – særligt med henblik på mulighederne for kompensation, Århus Universitet, juni 2009

Ditte Sarto: Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering, Århus Universitet, juni 2009

Jesper Håkonsson: "Arvelovsreformen" - Konsekvenser og muligheder for ugifte samlevende?, Århus Universitet, dec. 2008.

Benjamin Bunnage: Andelsboligkonverteringer, Københavns Universitet, juni 2008

Ann Thagaard Olsen: Forlodsudtagelsen af pensionsrettigheder ved separation og skilsmisse efter den 1. januar 2007 – og de pensionsmæssige konsekvenser heraf; Århus Universitet, august 2007

Mikael Forsberg Skovbo: Kreditorforfølgning mod livs- og ulykkesforsikringer, Århus Universitet, sommeren 2005

Johan Stæger: Skifteafkald, Københavns Universitet, januar 2004

Peter Højriis Andersen: Markedsføring og handel på internettet, Århus Universitet, oktober 2001

Erik Matthiesen: Kreditaftaleloven § 41 - tilbagetagelsesregel anvendt som afviklingshjemmel, afhandling, Københavns Universitet - sommeren 2002.

Marianne Lund: Bobestyrerbehandling - håndtering af tvister, afhandling, Københavns Universitet, 2002.

Dea Dorothea Deleuran: Tv-overvågning i databeskyttelsesretligt perspektiv, afhandling, sommeren 2001, Københavns Universitet.

Ulrik Grønborg: Citatrettens Grænser, afhandling, sommeren 2000, Aarhus Universitet.

Sara Gøtske: Menneskerettigheder i EU, afhandling, sommeren 2000, Københavns Universitet.

Lars Sandager-Jørgensen: Ytringsfrihed, afhandling, sommeren 1999, Aarhus Universitet.

Bent A. Østerborg og Jørgen U. Grønborg: Fuldstændig erstatning, sommeren 1967, Århus Universitet


Specialer, der kan hentes som komplette word-filer: (er forfatterens navn understreget, kan vedkommende kontaktes med evt. spørgsmål eller kommentarer).

Denne afhandling kan hentes som word-fil Mads R. Løwe: Takeover Defenses and the Legal Duties Of Target Companies Board of Directors, afhandling, sommeren 2002, Boston University School of Law/ Københavns Universitet. (Fylder ca. 192 kb). Specialet er på engelsk i faget Mergers & Acquisitions.

The paper deals first with a description and analysis of the takeover defenses available to a target company in the event of a hostile takeover; secondly, with a description and analysis of the legal duties of the board of directors (i.e. the fiduciary duties: duty of loyalty and duty of care); and finally an analysis of the balance and interaction between takeover defenses and the legal duties of the board of directors of the target company.

Denne afhandling kan hentes som word-fil Dea Dorothea Deleuran: Tv-overvågning i databeskyttelsesretligt perspektiv, afhandling, sommeren 2001, Københavns Universitet. (Fylder ca. 352 kb). Indholdsfortegnelsen kan hentes separat og fylder ca. 29 kb)

I afhandlingen redegøres for og diskuteres en anvendelse af personoplysningsloven på billedmateriale indsamlet ved tv-overvågning, herunder hvilken betydning en sådan anvendelse vil have for retstilstanden på området.

Denne afhandling kan hentes som word-fil Louise Pedersen: Ytringsfrihed og ansvar for ytringer på Internettet, afhandling, sommeren 2000, Aarhus Universitet. (fylder ca. 200 kb)

Opgaven diskuterer formel og materiel ytringsfrihed i relation til Internettet, samt Medieansvarslovens eventuelle anvendelse på Internet-medier. Derefter diskuteres muligheden for et udbyder-ansvar. Så ses der på jurisdiktionsproblematikken omkring Internettet og en mulig særstilling for markedsføring inden for EU.

Denne afhandling kan hentes som word-fil Trine Haag Kreiser: Forbudet mod anvendelsen af sundhedsanprisninger i markedsføringen af fødevarer, afhandling, sommeren 2000, Københavns Universitet. (fylder ca. 420 kb)

Denne afhandling kan hentes som word-fil
Kristian Bayer: Patentering af software, afhandling, sommeren 1998, Aarhus Universitet. (fylder ca. 360 kb)


Læg din afhandling på nettet

Hvert år bliver der skrevet et stort antal studenterafhandlinger af høj juridisk kvalitet. Men kun et fåtal bliver læst af ret mange andre end vejleder og censor. Dette er ærgerligt, når man tager det store arbejde, der er lagt i afhandlingerne, i betragtning.

Mener du selv, at du har skrevet en afhandling, som andre jurister kan have et udbytte af at læse, så er Synopsis formentlig noget for dig.

FORDELE

Fordelene ved at lægge din afhandling på nettet er mange;

Når afhandlingen er lagt på nettet, vil brugerne vil have mulighed for at læse og søge i afhandlingens fulde tekst. Der vil være en indholdsfortegnelse, hvorfra brugeren kan "klikke" sig frem til de enkelte afsnit i afhandlingen. Afhandlingen vil både blive lagt på det åbne web-site www.themis.dk og på web-sitet www.synopsis.dk, der hvert år besøges af tusinder af jurister, dommere, advokater, studerende m.v.

Det er som nævnt gratis for folk at læse afhandlingerne, og du betaler ikke noget for at få din afhandling lagt på Internettet. Til gengæld får du så heller ikke noget egentligt forfatterhonorar. Du får dog 1 års gratis password til juristernes web-site www.synopsis.dk. Normalpris for færdiguddannede jurister er 5.375 kr. inkl. moms.

Dit navn og e-mailadresse bliver naturligvis skrevet øverst på din afhandling, så folk kan kontakte dig med spørgsmål og kommentarer.

Du kan selvfølgelig når som helst bede om at få din afhandling fjernet fra Themis/Synopsis igen.

DET PRAKTISKE

For så vidt angår det rent praktiske, skal din afhandling være færdigskrevet, læst af censor og bedømt, før du sender den ind.

Send din afhandling som e-mail med en vedhæftet Word-fil til ug@askt.dk.

Ulrik Grønborg,
Advokaterne Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31,
8000 Århus C

Derefter vil din afhandling blive kodet i HTML og lagt på Internettet.

Skriv venligst i din e-mail:

  1. Den fulde titel på afhandlingen
  2. Afleveringstidspunktet (f.eks. efteråret 2021)
  3. Om opgaven er afleveret på Københavns, Aarhus, Aalborg eller Syddansk Universitet
  4. Hvorvidt læsere må kontakte dig pr. e-mail med uddybende spørgsmål og kommentarer
  5. En helt kort beskrivelse af emnet for dit speciale - max. 2-4 linier.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg