IT-ret

Generelt

E-handel

Elektronisk aftaleret

Elektronisk fakturering

Immateriel beskyttelse af edb-programmer

Internet

IT-kontrakter

IT-sikkerhed

Registerret

Telekommunikation

År 2000


Generelt


Links

Phillips Nizer (En oversigt over amerikanske internetrelaterede domme, med udførligt referat og mulighed for at se den fulde tekst).


Betænkninger

Bet. nr. 1356/1998: Rapport fra Skatteministeriets IT-udvalg. Den globale informations-infrastruktur

Bet. nr. 1300/1995: De elektroniske medier

Bet. nr. 578/1970: Datatransmission

Bøger

Ole Bruun Nielsen, Strange Beck og Hanne Bender: Edb-retlige afgørelser 1-3 (1984, 1986, 1988). Edb-retlige afgørelser 2 er omtalt af Hanne Kirk Knudsen i FM 1987.89.

Peter Blume: Retsinformationssamfundet - edb-retlige essays, 1. udg., 1987, DJØF, 184 sider. Hele bogen kan læses her

Mads Bryde Andersen (red.): EDB-ret for brugere, 1. udg., 1987, 295 sider, Teknisk Forlag. Anmeldt af Peter Blume i UfR 1988 B.141-143 og af Jon Bing i JUR 1989.78-83. Hele bogen kan læses her

Mads Bryde Andersen: Edb og ansvar - studier i edb-erstatningsrettens beskrivelsesproblematik, disputats, 1988, 447 sider, DJØF. Anmeldt af Peter Blume i JUR 1989.293-298, af Ole Bruun Nielsen i JUR 1989.299-305, samt af Mogens Koktvedgaaard i UfR 1989 B.268-271. Hele bogen kan læses her

Tarjei Stensaasen: Rettslig Vern av Edb-Programmer og Databaser, 1988, 312 sider, Forlaget Tano. Anmeldt af Per Håkon Schmidt i UfR 1988 B. 45-47.

Peter Blume: Fra tale til data - studier i det juridiske informationssystem, 1990, 464 sider, Akademisk forlag. Anmeldt af Henrik Zahle i JUR 1990.394-400: Loven i tale, skrift og elektronik, samt af Jon Bing i UfR 1990 B.68-72 (anmeldelsen er på norsk). Hele bogen kan læses her

Red. Mads Bryde Andersen: Edb-retten i Europa, 1.udg., 1991, 171 sider, DJØF.

Red. Peter Blume: Nordic Studies in Information Technology and Law, 1.udg., 1991, DJØF.

Mads Bryde Andersen: Lærebog i EDB-ret, 1.udg., 1991, DJØF. Anmeldt af Ole Madsen i ADV 1992.93-94, af Niels Waage i JUR 1993.279-284 og af Jakob Nørager-Nielsen i UfR 1994 B.309-310.

Mads Bryde Andersen: EDB-ret, lovgivning, retsafgørelser, kontrakter, 1.udg., 1991, DJØF. Anmeldt af Niels Waage i JUR 1993.279-284 og af Jakob Nørager-Nielsen i UfR 1994 B.309-310.

Bjarne Kohl og Preben Melander: Ledelse og informationsteknologi - 90'ernes udfordring, 1. udg., 1991, DJØF.

Susanne Karstoft: Elektronisk dokumentudveksling - retlige aspekter, 1994, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1995 B.216.

Jan Rosén: Swedish Software Law - As related primarily to EC Directives, 1995, Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms Universitet, nr. 46. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1995 B.438/1.

Ole Bruun Nielsen i Formueretlige Emner kap. 10. 2. udg. 1996. DJØF.

Klaus Østergård Jensen: Elektronisk udveksling af informationer i juridisk belysning, 1996, EDB Gruppen. Kan bestilles på tlf. 86 24 74 55. eller fax 86 24 72 55.

Peter Blume: Databaseret - on line, - CD-ROM, - multimedier, - kundskabsteknologi, 1996, FSR.

Hanne Bender: EDB rettigheder, 1. udg., 1998, 456 sider, DJØF. Anmeldt af Mads bryde Andersen i UfR 1999 B.304/2-305.

Peter Blume, Helen Holdt, Ruth Nielsen og Thomas Riis: IT-retlige emner, 1. udg. 1998, 398 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2000 B.73-74.

Per Håkon Schmidt: Retsbeskyttelse af Edb-programmer, 1. udg., 1998, 86 sider, Thomson. Anmeldt af Ruth Nielsen i R&R nr. 10/1999 p. 46-47. Hele bogen kan læses her.

God IT-skik - et ansvar for ledelse og organisation, udarbejdet af samarbejdsudvalget mellem FSR og Foreningen af Informationskvalitet, 1999, 35 sider, Thomson.

Kim V. Andersen, Christian S. Friis, Jens Hoff og Hanne W. Nicolaisen: Informationsteknologi, organisation og forandring - den offentlige sektor under forvandling, 1. udg., 1999, 288 sider, DJØF.

Lars Aggergreen, Poul Bostrup og Nicolai Dragsted: Fakta IT Jura & Sikkerhed, En håndbog for virksomheder, 2000, Cd-rom med tilhørende håndbog, 2000, Thomson.

Thomas Riis: Immaterialret og Informationsteknologi, 1. udg., sept. 2001, 232 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2002 B.436

Mads Bryde Andersen: IT-retten, 1 udg. 2001, 989 sider, eget forlag. Anmeldt af Susanne Karstoft i JUR 2002.149-160 og af Ole Horsfeldt i UfR 2002 B.256-258. Hele bogen kan læses her.

Ruth Nielsen & Steen Treumer: The New EU Public Procurement Directives, 1. udg. 2004, 196 sider, DJØF

Ole Horsfeldt: IT Outsourcing, 1. udg. juni 2005, 344 sider, Forlaget Thomson (kan købes hos Karnov Group). Anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2005 B.401-402.

Birgit Jæger (red.): Young Technologies in Old Hands An International View on Senior Citizen's Utilization of ICT, 1. udg., juni 2005, 248 sider, DJØF.

 1. Introduction by Birgit Jæger
 2. Design Paradigms and Misunderstood Technology: The Case of Older Users by Britt Östlund
 3. Elderly People's Use and Acceptance of ICT by Heidrun Mollenkopf & Roman Kaspar
 4. The Image of Senior Citizens, Elderly Care, and ICT in Newspapers by Lars Fuglsang
 5. The Inclusion of Senior Citizens in the Information Society - What have we learned? by Birgit Jæger
 6. Non-users, Users and Ex-users. The Senior Net Project, a Social Experiment with ICT by Sune Johansson
 7. The Digital Literacy of Older Citizens in Extremadura (Spain) by Artemio Baigorri & Mar Chaves
 8. Does Computer Training Translate to E-political Empowerment among Midwestern Senior Citizens? by Lisa Thrane et al.
 9. Getting Older Adults Online: The Experiences of SeniorNet (USA) and Old Kids (China) by Bo Xie
 10. Evaluation of Senior Friendly Product Development: The Impact of Senior Participation by Stefanie Becker
 11. Introduction to references by Birgit Jæger

Søren Sandfeld Jakobsen: Lærebog i elektronisk medieret, 1. udg. marts 2006, 320 sider, DJØF. Anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2006 B.317/2-318.

Kim Viborg Andersen: Den brugerdrevne forvaltning - muligheder og grænser for digitalisering, 1. udg., maj 2007, 176 sider, DJØF

Dag Wiese Schartum (red): Elektronisk forvaltning i Norden, 2007, 306 sider, Fagbokforlaget. Anmeldt af Steen Rønsholdt i UfR 2007 B.215-216.

Georg Strøm: Håndtering af konflikter i IT-projekter, 1. udg. nov. 2009, 179 sider, DJØF. Omtalt af Mads Bryde Andersen i UfR 2010 B.109/1.

Susanne Wøhlk: VBA programming in Business Economics, 1. udg. aug. 2010, 332 sider, DJØF

Kia Dollerschell: Sociale medier i ansættelsesretten, 1. udg., juli 2012, 218 sider, DJØF. Anmeldt af Ole Hasselbalch i UfR 2012.B.436

Christian Have: Kreativ vækst via new media, 1. udg., 2013, 172 sider, DJØF

Jan Damsgaard: Den digitale omstilling. 9 radikale udfordringer erhvervslivet skal overleve, 1. udg., nov. 2015, 196 sider, DJØF.

Introduktion: Maskinerne kommer - kommer du med?
Digitaliseringens naturlove
En æra af kreativ destruktion
Digitale forretningsmodeller Det digitale ægteskab
Netværksøkonomi og principper for valg af digitale tjenester
En, to - mange
Design af profitable digitale platforme
Kampen om brugerne
Strategier for digitale platformes udvikling
Lær at lytte til nettet
Sociale medier i et erhvervsperspektiv
Hvorfor eje, når man kan dele?
Deleøkonomi, crowdfunding og crowdsourcing
15 mia. maskiner kan ikke tage fejl
Værdiskabelse via Internet of Things
Mavefornemmelsen bliver udkonkurreret
Big Data og fakta-baseret ledelse
Farvel til it-afdelingen
Cloudcomputing som afsæt for digitalisering
Efterskrift: Høst fordelene, og tag højde for ulemperne
Anonyme adfærdsprofiler sikrer privatlivets fred

Jesper Løffler Nielsen: IT-retlige metaproblemer - med retsplejen som praktisk studie, 1. udg., nov. 2016, 340 sider, DJØF. Anmeldt af Jakob Juul-Sandberg i UfR 2017 B.116

Anita Rønne og Henrik Stevnsborg: Ret SMART - om smart teknologi og regulering, 1. udg., okt. 2018, 298 sider, DJØF

Niels Chr. Ellegaard: Robots Entering the Legal Profession, 1. udg., 2019, 216 sider, Hans Reitzel

Jesper Hundebøl, Anja Svejgaard Pors og Lars Hove Sørensen et.al.: Digitalisering i offentlig forvaltning, 1. udg., 2020, 209 sider, Samfundslitteratur

Kapitel 1. Offentlig styring i den digitaliserede forvaltning - Af Anja Svejgaard Pors og Niels Ejersbo
Kapitel 2. Digitalisering af den offentlige sektor i et historisk perspektiv - Af Birgit Jæger
Kapitel 3. Digital kommunikation og e-demokrati - Af Lena Kjeldsen
Kapitel 4. Implementering af politik i den automatiserede forvaltning - Af Lars Hove Sørensen
Kapitel 5. Digitalisering af den offentlige økonomistyring - udvalgte erfaringer fra praksis - Af Anne Vivian Johnsen og Ronnie Neumann Fløjbo
Kapitel 6. Projektstyring af offentlige digitaliseringsprojekter - Af Gustav Christoffer Jensen
Kapitel 7. Arbejdets forandring i digitaliserede offentlige organisationer - Af Lise Justesen, Ursula Plesner og Cecilie Glerup
Kapitel 8. Sagsbehandleres roller i den digitale forvaltning - Af Matilde Høybye-Mortensen
Kapitel 9. Administrationsfaglighed og digitale systemer - Af Rikke Thomsen
Kapitel 10. Teknologiforståelse i digital forvaltning - Af Jesper Hundebøl
Kapitel 11. Brug af big data og kunstig intelligens i den offentlige forvaltning - Af Nina Rasmussen og Mette Langelund Klit
Kapitel 12. Digital sagsbehandling - Af Britt Vonger
Kapitel 13. Delegation og tilsyn i den digitale forvaltning - Af Hanne Marie Motzfeldt
Kapitel 14. Digitalisering af økonomisk ansvar - Af Ida Schrøder

Sahar Nami Samavati: Kompendium i IT-ret, 1. udg., 2020, 136 sider, Samfundslitteratur

Sepehr Izadi og Gustav Ottesen: IT-ret kompendium, 1. udg., 2020, 172 sider, Karnov Group

Henrik Udsens: IT-ret, 5. udg., aug. 2021, 880 sider, Forlaget Ex Tuto. 3. udg. er anmeldt af Martin von Haller Grønbæk i UfR 2014 B.315-316.

Del I introducerer læseren til it-ret og teknologi.

Del II behandler immaterialretten, herunder den retlige beskyttelse af edb-programmer, databaser og andre digitale værker, brug af varemærker og søgeord på internettet og reguleringen af domænenavne.

Del III behandler databeskyttelsesretten med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Del IV behandler mellemmandsretten, med særlig fokus på netværksoperatørers, sociale mediers og andre platformes ansvar for ulovligt indhold og adgangen til at få nedlagt forbud mod mellemmænd efter reglerne i retsplejeloven.

Del V behandler en række regelsæt af relevans for e-handel, herunder markedsføring på digitale medier, digital aftaleindgåelse, køb og salg af digitale ydelser og digitale betalinger.

Del VI behandler it-kontraktretten med udgangspunkt i udvalgte centrale kontrakttyper: udviklingsaftaler, driftsaftaler og softwarelicensaftaler, herunder open source-licenser.

Artikler

1968

1986

1987

1988

1989

1994

1995

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

2006

2007

2008

2009

2011

2013

2016

2017

2020

2021

1968

Mogens Koktvedgaard i JUR 1968.157-174: Bidrag til elektronrettens almindelige del.

1986

Peter Blume i JUR 1986.1-15: Den nye teknologis betydning for retssystemet.

Bent Carlsen og Michael Elmer i JUR 1986.295-304: Datakriminalitet. (Omhandler bl.a. STRFL §§ 279 a, 263, stk.2-3 og 193).

Peter Blume i JUR 1986.381-389: Omsætning af dataprogrammer.

Mads Bryde Andersen i UfR 1986 B.361-367: Kopiering af standardprogrammel.

1987

Peter Blume i UfR 1987 B.65-72: Ekspertsystemer.

1988

Per Håkon Schmidt i UfR 1988 B.405-408: Beskyttelse af Micro Chips.

1989

W. E. von Eyben i Festskrift til Ringgaard, 1989, p. 173-188: Jura og EDB.

Peter Blume i JUR 1989.293-298: Om edb og ansvar.

1994

Jørgen Bøegh i R&R nr. 2/1994 p. 59-63: Vurdering af edb programmer. Uafhængig kvalitetstest af edb programmer er ved at blive international standard.

1995

Poul Bostrup og Signe Ettrup i ADV 1995.8-10: Teleworking - en ny arbejdsform og en række nye retlige spørgsmål.

Knud Erik Rasmussen i INSPI nr. 5/1995: Neurale netværk.

Svend J. Jensen i INSPI nr. 6/1995: Implementering af virksomhedens handelstrategier.

Jan Falkensteen i INSPI nr. 6/1995: Revisor og god edb-skik.

Mogens Lynge i INSPI nr. 11/1995: Organisationsanalyse.

Poul Bostrup i Lov & Ret nr. 4/1995 p. 31-32: Dansk lovgivning halter håbløst efter udviklingen. (Dansk EDI-råd foreslår, at al lovgivning gennemgås for at sikre relevante muligheder for elektronisk kommunikation)

1997

Jens Kr. Elskjær-Larsen i R&R nr. 12/1997 p. 30-32: Euroens IT-mæssige aspekter.

1998

Jesper Kaltoft og Christoffer Søborg Hansen i Justitia nr. 5/1998 p. 47-92: Softwareklausuler.

Jytte Hilden i Lov & Ret nr. 1/1998 p. 29-34: Regeringens krav om digital kommunikation.

Thorkild Høyer i ADV 1998.106-109: Tag kontoret med i tasken (Anmeldelse af håndholdte PC'ere).

1999

Kristian E. Beyer i Justitia nr. 4/1999: Patentering af computerprogrammer.

Michael B. Elmer i Lov & Ret nr. 3/1999 p. 25-29: Den digitale verden og det juridiske univers.

Peter Blume i UfR 1999 B.194-199: Ansattes e-post.

2000

Lars Kiertzner i INSPI nr. 5/2000 p. 5-11: God IT-skik.

Òli Meinertson Hansen i Justitia nr. 3/2000 p. 49-94: IT som kreditsikringsobjekt.

Lau Normann Jørgensen i R&R nr. 2/2000 p. 26-31: Implementering af ERP-systemer. (Enterprise Resource Planning)

Jesper Lau Hansen i UfR 2000 B.143-149: IT og selskabsretten.

Karsten Hillestrøm i ADV 2000.150-152: Den digitale transformation og erhvervslivets rådgivere.

2001

Janne Glæsel i R&R nr. 11/2001 p. 10-15: Status på det IT-retlige område.

2002

Erik Lennings i INSPI nr. 7-8/2002 p. 62-66: Skift af virksomhedens IT-system. Overvejelser og risici i forbindelse med IT-systemanskaffelse.

Janne Glæsel i R&R nr. 3/2002 p. 42-46: Status på det IT-retlige område.

Janni Glæsel i R&R nr. 6/2002 p. 40-43: Udviklingen på det IT-retlige område.

Thomas Eriksen i R&R nr. 6/2002 p. 44-45: IT-sikkerhed for alle medarbejdere.

Janni Glæsel i R&R nr. 8/2002 p. 34-37: Udviklingen på det IT-retlige område.

Janni Glæsel i R&R nr. 11/2002 p. 34-38: Status på det IT-retlige område.

2003

Jon Bing i Festskrift til Mogens Koktvedgaard, 2003 p. 43-62: Immaterialrettslige aspekter ved elektroniske agenter.

Janne Glæsel i R&R nr. 5/2003 p. 59-63: Status på det IT-retlige område

Jens Ole Kaslund i R&R nr. 6/2003 p. 11-15: Lad være med at købe ny IT - brug hellere det eksisterende.

Janne Glæsel i R&R nr. 7/2003 p. 36-37: Rådet for IT-sikkerhed.

2004

Janne Glæsel i R&R nr. 1/2004 p. 40-48: Status på det IT-retlige område

Janne Glæsel i R&R nr. 5/2004 p. 56-58: Status på det IT-retlige område

Janne Glæsel i R&R nr. 9/2004 p. 68-72: Udviklingen på det IT-retlige område

Bent Soling og Patrick Sorrentino i R&R nr. 11/2004 p. 18- 29: Succes med implementering af it! En beslutningsmodel for den internationale virksomheds valg af it-implementering

2005

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 2/2005 p. 12-13: IT - ud af huset.

Mogens Kühn Pedersen og Jens Kr. Elkjær i R&R nr. 8/2005 p. 64-71: Kontroloverskuddet som barriere for digitalisering.

Janne Glæsel i R&R nr. 12/2005 p. 46-49: Udviklingen på det IT-retlige område. Perioden marts 2005 til september 2005.

2006

Astrid Friis Jørgensen i ADV nr. 2/2006 p. 30-31: Ingen reel ophavsretlig beskyttelse af EDB-programmer.

Peter Lind Nielsen i ADV nr. 4/2006 p. 30-31: Ingen reel beskyttelse af EDB-programmer?

Rikke Frank Jørgensen i EU-ret & Menneskeret 2006.139-144: Informationssamfundets dilemmaer og politiske udfordringer.

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 18-19: Flere revisorkunder i nettet.

Kasper Malling i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 20-21: Ikke plads til hobbybutikkerne.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 2/2006 p. 22-23: You´ve got m@il.

Ole Horsfeldt i R&R nr. 7/2006 p. 48-52: Udviklingen på det IT-retlige område. Perioden oktober 2005-marts 2006.

Ole Horsfeldt i R&R nr. 9/2006 p. 46-47: Udviklingen på det IT-retlige område. Perioden marts 2006 til juli 2006.

Ole Horsfeldt i R&R nr. 12/2006 p. 65-67: IT-sikker. (Udviklingen på det IT-retlige område i perioden juli 2006-oktober 2006.)

Peter Blume i UfR 2006 B.251-259: Den digitale gabestok. (Om offentliggørelse af oplysninger om personer eller virksomheder, der ikke har overholdt regler fastsat i lovgivningen).

2007

Kim Frost i UfR 2007 B.309-317: Om eksemplarfremstilling og spredning af digitale værker.

2008

Ole Horsfeldt i R&R nr. 3/2008 p. 68-72: Udviklingen på det IT-retlige område. (Perioden fra oktober til december 2007. Domme og kendelser: Bl.a. Spam-dom mod Midt-Data A/S stadfæstet af Højesteret, arbejdsrettens dom vedrørende hemmelige jobklausuler og dom vedrørende licensafgift. Love og bekendtgørelser. Litteratur samt artikler. Andet.)

Ole Horsfeldt i R&R nr. 10/2008 p. 74-77: Udviklingen på det IT-retlige område. (Perioden dækker april til juni 2008. Lovgivning, Bekendtgørelser, EU-regulering, Administrative afgørelser og udtalelser samt Andet.)

2009

Ole Horsfeldt i R&R nr. 11/2009 p. 62-63: Udviklingen på det IT-retlige område. (Perioden dækker juli til september 2009. Afgørelser, EU-regulering og Andet.)

2011

Ole Horsfeldt i R&R nr. 1/2011 p. 48-49: Udviklingen på det IT-retlige område. (Perioden dækker sept-nov 2010. Afgørelser, EU-regulering og Andet.)

2013

Charlotte Kunckel og René Thornfeldt i R&R nr. 8/2013 p. 74-84: Big Data - juridiske udfordringer og råd i forbindelse med kommerciel udnyttelse (Artiklen beskriver Big Data og de juridiske rammer for anvendelsen heraf).

2016

Sten Thorup Kristensen i ADV nr. 1/2016 p. 8-20: Når der kommer strøm på papir.

Myndighederne glemmer forvaltningsregler ved digitalisering (Jonas Bering Liisberg)
Digitaliseringen kan blive en bet for de svageste (Niels Fenger)
Skinnerne er lagt - desværre det forkerte sted (Rikke Frank Jørgensen)
Ny forordning afløser persondataloven (Rikke Frank Jørgensen)
Arbejdsgruppe i Folketinget undersøgte datasikkerheden (Rikke Frank Jørgensen)

2017

Christina Egelund i ADV nr. 6/2017 p. 30: Stil også det offentlige til ansvar

2020

Michael Gøtze i ADV nr. 2/2020 p. 44-47: Systemfejl som medaljens bagside (Omhandler bl. a.  teledata-sagen, EFI-skandalen, tinglysningskaos)

Michael Gøtze i ADV nr. 4/2020 p. 44-47: Der mangler digitaliseringsklar vagthund

2021

Michelle Bech Hansen i RETTID 2021 afhandling nr. 2: Udvikling af automatiserede sagsbehandlingssystemer og systemudviklingsmetoder - En juridisk og erhvervsøkonomisk analyse af udviklingsarbejdets tilrettelæggelse

Michael Gøtze i R&R nr. 1/2021 p. 34-42: Lovgivning i digitalt format - et skridt FREM OG TILBAGE


IT-sikkerhed

Lov om MitID og NemLog-in, jf. lov nr. 783 af 04.05.2021

Lov om supplerende bestemmelser til forordningen om ENISA (Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed), om cybersikkerhedscertificering af informations- og kommunikationsteknologi og om ophævelse af forordning (EU) nr. 526/2013 (forordningen om cybersikkerhed) (lov om cybersikkerhedscertificering), jf. lov nr. 780 af 04.05.2021

Lov om sikkerhed i net og tjenester, jf. lovbekg. nr. 153 af 01.02.2021

Lov om Center for Cybersikkerhed (CFCS-loven), jf. lovbekg. nr. 836 af 07.08.2019

Bekg. nr. 1778 af 01.09.2021 om MitID til privatpersoner

Bekg. nr. 261 af 22.02.2021 om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

Bekg. nr. 260 af 22.02.2021 om sikkerhedsgodkendelse af medarbejdere på området for sikkerhed i net og tjenester

Bekg. nr. 259 af 22.02.2021 om sikkerhed og beredskab i net og tjenester

Bekg. nr. 258 af 22.02.2021 om oplysnings- og underretningspligter vedrørende sikkerhed i net og tjenester

Bekg. nr. 896 af 21.08.2019 om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

Bet. nr. 1417/2002: IT-kriminalitet. Delbetænkning VIII afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet

Bet. nr. 1032/1985: Datakriminalitet

Copenhagen Hearing on Digital Signatures and Encryption

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabsramme for elektroniske signaturer

Birgitte Kofod Olsen: Identifikationsteknologi og individbeskyttelse - en øvelse i juridisk teknologivurdering, 1. udg., 1998, DJØF.

Rolf Riisnæs: Digitale sertifikater og sertifikattjenester - roller, oppgaver og ansvar, 2007, 478 sider, Fagbokforlaget. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2007 B.324.

Søren Sandfeld Jakobsen, Max Gersvang Sørensen, Mathias Mølsted Andersen, Bent Ole Gram Mortensen og Daniel Hartfield-Traun: Informationssikkerhedsret, 1. udg., april 2021, 288 sider, Ex Tuto, anmeldt af Henrik Udsen i UfR 2021 B.222

Mads Bryde Andersen i R&R nr. 2/1991.39 ff.: Datasikkerhed i åbne net - retlige aspekter.

Peter Landrock i UfR 1992 B.176-180: Elektroniske dokumenter. (der gives en introduktion til kryptering, og sikring af elektroniske dokumenters ægthed).

Christian Lund i ADV 1995.110-114: Hvad gik galt? - om tab af data og edb-sikkerhed i almindelighed.

Mads Bryde Andersen og Peter Landrock i JUR 1995.306-317: Kryptering og efterforskning.

Niels E. Valdal i ADV 1997.51: Noget om edb-sikkerhed.

Eivind Einersen i INSPI nr. 9/1997 p. 30-32: EDI - kan det gøres sikkert nok?

Steen Hermansen i ADV 1998.189-190: Sikkerhed ved brug af disketter og e-mail. (oplyser, at man kan finde antivirusprogrammer på hjemmesiderne for Dr.Solomon, Norton og McAfee)

Bent Poulsen i INSPI nr. 6/2000 p.21-25: De revisionsmæssige aspekter ved handel på Internettet.

Martin von Haller Grønbæk og William Reilly i R&R nr. 12/2001 p. 22-24: Den Uforsvarlige Netværksadministrator. Medvirkens- eller undladelsesansvar ved utilstrækkelig IT-sikkerhed.

Ole Stampe Rasmussen i R&R nr. 12/2001 p. 25: Bonus Pater netværksadministrator - en kommentar.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 2/2004 p. 8-11: Sæt it-sikkerhed på dagsordenen.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 2/2004 p. 24-25: It-sikkerhed handler om sund fornuft

Revisorbladet nr. 2/2004 p. 30-31: Sådan sikrer vi os.

Ole Horsfeldt i R&R nr. 11/2007 p. 40-44: IT-sikkerhed. Udviklingen på det IT-retlige område. Perioden januar 2007-marts 2007. (Ny EU-regulering vedrørende roaming på offentlige mobiltelefonnet. Omtale af domme og andet.)

Peter Blume i UfR 2008 B.327-329: Datasikkerhed som menneskerettighed. (I lyset af en nyligt afsagt dom fra menneskerettighedsdomstolen, behandles spørgsmål om datasikkerhed. Herunder mulighed for erstatning ved integritetstab, som følge af sikkerhedsbrud.)

 Lene Wacher Lentz, Alexander Dietz Pagter, Emil Løgstrup Myrup, Magnus Ellermann og Rune Nygaard Larsen i TfK 2021 p. 361-370: Ransomware i dansk strafferet

 Jesper Løffler Nielsen og Mikkel Orthmann Grønbech i UfR 2021 B.129-137: Den stigende regulering af data - med særlig fokus på »dataejerskab«


Elektronisk fakturering

Lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekg. nr. 798 af 28.06.2007

Bekg. nr. 346 af 15.03.2019 om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske serviceorienterede infrastruktur

Bekg. nr. 991 af 07.10.2004 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder

Dorthe Tolborg i R&R nr. 1/2005 p. 14-17: Elektronisk fakturering til/fra offentlige myndigheder

Danske Revisorer nr. 4/2005 p. 38: Bedre kvalitet i elektroniske regninger.


År 2000

Bech-Brunn & Trolles Temanummer om år 2000-problemet, oktober 1998

Karin Absalonsen og Lau Normann Jørgensen i R&R nr. 1/1998 p. 26-31: År "00" - om ansvarsvurdering for manglende år 2000 kompatibilitet i edb-systemer.

Helle Pallesen i ADV 1998.28-29: År 2000-parat - et ledelsesansvar.

Birthe Møller og Lise Westphal i Ejendomsmægleren nr. 12/1998 p. 4-6: Ejendomsmæglere rammes hårdt af "År 2000"-problemet.

Leif B. Christiansen i HUSET nr. 9/1998 p. 28-29: Hvad er år 2000 problemet?

Torben Jørgensen i Revisorbladet nr. 2/1998 p. 16-21: år 2000-problemet - et spørgsmål om tro, håb og - udfordringer.

Bent Hansen i R&R nr. 7/1998 p. 5: År 2000-problematikken.

Gorm Østergaard og Niels Holger Poulsen i R/R nr. 7/1998 p. 15-18: Dommedag i År 2000?

Peter Vadsholt i ADV 1998.103-105: År 2000: Hvordan klares udfordringen?

Sven Bentzen i Revisorbladet nr. 8/1998 p. 24-25: år 2000-problemet i EU og de fremtidige krav til virksomhedens IT-systemer.

Kurt Grøndahl i Ejendomsmægleren nr. 12/1999 p. 22-24: Kom godt ind i år 2000.

Nils Wilhjelm i Revisorbladet nr.3/1999 p.16-17: Danmarks år 2000-parathed.

Mads Bryde Andersen: Nogle IT-retlige problemer ved årtusindskiftet - en juridisk oversigt.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

14-03-20