International ret

Andre landes ret

Folkeret

Komparativ ret

International arbejdsret

Internationale bekendtgørelser

International handel

International køberet

International privatret

International procesret

International skatteret

International strafferet

International voldgift

Internationale ægteskabssager

Ulandsbistand


Internationale bekendtgørelser

BKI nr. 9 af 06.05.2024: Bekendtgørelse om opsigelse af noteveksling af 19. december 1925 med Østrig om udveksling af landbrugs praktikanter

BKI nr. 8 af 06.05.2024: Bekendtgørelse af Europarådets konvention af 3. juli 2016 om en integreret tilgang til sikkerhed, tryghed og service ved fodboldkampe og andre sportsbegivenheder

BKI nr. 7 af 06.05.2024: Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

BKI nr. 6 af 08.03.2024: Bekendtgørelse af aftale af 22. september 2022 med De Forenede Nationer vedrørende FN-kontorernes status i Danmark

BKI nr. 5 af 08.03.2024: Bekendtgørelse af aftale af 4. december 2023 med Tyskland om tekniske ordninger for transport med modulvogntog på tværs af grænsen mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland

BKI nr. 4 af 01.03.2024: Bekendtgørelse om protokol af 12. februar 2004 om ændring af konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område, som ændret ved tillægsprotokol af 28. januar 1964 og ved protokol af 16. november 1982

BKI nr. 3 af 01.03.2024: Bekendtgørelse om forlængelse af gyldighedsperioden for overenskomst af 18. august 1998 med Sri Lanka om hjemsendelse af srilankanske statsborgere, som ikke har eller ikke længere har ret til at opholde sig i Danmark

BKI nr. 2 af 01.03.2024: Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

BKI nr. 1 af 01.03.2024: Bekendtgørelse af noteveksling af 6. september 2022 og 13. september 2022 med Colombia om arbejdstilladelse for medfølgende ægtefæller og andre afhængige familiemedlemmer

BKI nr. 6 af 28.12.2023: Bekendtgørelse af overenskomst og tilhørende protokol af 4. februar 2022 mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Franske Republiks regering til ophævelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter og forhindring af skatteunddragelse og -omgåelse

BKI nr. 5 af 17.12.2023: Bekendtgørelse af overenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets regering til ophævelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter og forhindring af skatteunddragelse og omgåelse

BKI nr. 4 af 04.12.2023: Bekendtgørelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning

BKI nr. 3 af 13.11.2023: Bekendtgørelse om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Rusland

BKI nr. 2 af 03.03.2023: Bekendtgørelse af ændret aftalememorandum af 10. november 2020 med Chile om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie)

BKI nr. 1 af 09.01.2023: Bekendtgørelse af protokol af 12. februar 2004 om ændring af Tillægskonventionen af 31. januar 1963 til konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område, som ændret ved tillægsprotokol af 28. januar 1964 og ved protokol af 16. november 1982

BKI nr. 12 af 16.12.2022: Bekendtgørelse af protokol til ændring af overenskomsten mellem Kongeriget Danmarks regering og Ukraines regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter

BKI nr. 11 af 05.12.2022: Bekendtgørelse om opsigelse af konvention af 10. juni 1925 om erstatning for erhvervssygdomme

BKI nr. 10 af 13.10.2022: Bekendtgørelse af traktat af 17. marts 2022 om udlevering mellem de Forenede Arabiske Emirater og Kongeriget Danmark

BKI nr. 9 af 13.10.2022: Bekendtgørelse af traktat af 17. marts 2022 om gensidig retshjælp i straffesager mellem de Forenede Arabiske Emirater og Kongeriget Danmark

BKI nr. 8 af 29.09.2022: Bekendtgørelse af ændring af aftalememorandum af 3. maj 2011 med Argentina om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie)

BKI nr. 7 af 29.08.2022: Bekendtgørelse af ændring af 1. juli 2022 til aftalememorandum af 26. april 2001 med Australien om tilladelse til begrænset arbejde under ferieophold (arbejdsferie)

BKI nr. 6 af 10.05.2022: Bekendtgørelse om anvendelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomst af 12. september 1989 mellem de nordiske lande for så vidt angår skatter af arv og gaver

BKI nr. 5 af 27.04.2022: Bekendtgørelse af international konvention af 20. december 2006 om beskyttelse af personer mod tvungen forsvinding (Tvangsforsvindings-konventionen)

BKI nr. 4 af 25.02.2022: Bekendtgørelse om tilbagekaldelse af territorial erklæring om anvendelse på Færøerne af konvention af 5. oktober 1961 om afskaffelse af kravet om legalisering af udenlandske offentlige dokumenter (Apostille-konventionen)

BKI nr. 3 af 25.02.2022: Bekendtgørelse om aftale af 23. april 2021 med Singapore om gensidig beskyttelse af klassificerede informationer inden for forsvars- og forsvarsindustriområdet

BKI nr. 2 af 24.01.2022: Bekendtgørelse om noteveksling med Japan om virkningstidspunkt for bestemmelse om indbringelse af sager til voldgiftsbehandling i overenskomst af 11. oktober 2017 mellem Kongeriget Danmark og Japan til ophævelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter og forhindring af skatteunddragelse og omgåelse

BKI nr. 1 af 10.01.2022: Bekendtgørelse af protokol til ændring af overenskomsten af 22. november 1995 mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter og for så vidt angår skatter i boer, af arv og af gave samt vedrørende bistand i skattesager

BKI nr. 12 af 07.12.2021: Bekendtgørelse om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Trinidad og Tobago

BKI nr. 11 af 15.09.2021: Bekendtgørelse om aftale af 25. oktober 2016 mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Sammenslutningen af Latinamerikanske og Caribiske Stater (CELAC) på den anden side om oprettelsen af den internationale EU-LAC-FOND

BKI nr. 10 af 16.08.2021: Bekendtgørelse af aftale af 3. oktober 2018 om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav

BKI nr. 9 af 16.06.2021: Bekendtgørelse af aftale af 21. oktober 2020 mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om at opdatere bilag II i aftalen mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater til forbedring af efterrettelighed vedrørende international beskatning og til gennemførelse af lovgivning om efterrettelighed vedrørende beskatning af konti i udlandet

BKI nr. 8 af 28.06.2021: Bekendtgørelse af aftale af 27. oktober 2020 med Vietnam om arbejdstilladelse til familiemedlemmer til diplomater

BKI nr. 7 af 28.06.2021: Bekendtgørelse af aftale af 11. september 2019 med Island om repræsentation på visum- og opholdsområdet

BKI nr. 6 af 11.05.2021: Bekendtgørelse om ophør af konvention af 22. januar 1976 med Tyrkiet om social sikring

BKI nr. 5 af 11.05.2021: Bekendtgørelse af aftale af 14. december 2020 med Tyskland om solidaritetsforanstaltninger til varetagelse af gasforsyningssikkerheden

BKI nr. 4 af 28.04.2021: Bekendtgørelse af tillægsaftale til aftale mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen

BKI nr. 3 af 28.04.2021: Bekendtgørelse af aftale af 23. april 2021 mellem Danmark og Sverige om grænsetoldsamarbejde vedrørende Øresundsforbindelsen

BKI nr. 2 af 14.04.2021: Bekendtgørelse om overenskomster angående dansk udviklingssamarbejde

BKI nr. 1 af 10.02.2021: Bekendtgørelse af ILO-konvention af 14. juni 2007 om arbejdsforhold i fiskerisektoren

BKI nr. 10 af 23.11.2020: Bekendtgørelse om noteveksling af 30. maj 2007, 31. juli 2007, 12. oktober 2007, 20. februar 2019 og 4. april 2019 med Montenegro om succession i visse aftaler indgået med Jugoslavien

BKI nr. 9 af 11.11.2020: Bekendtgørelse af aftale af 11. maj 2017 om styrkelse af det internationale arktiske videnskabelige samarbejde

BKI nr. 8 af 29.09.2020: Bekendtgørelse af aftale af 25. april 2019 med Norge om transport af norsk gas i rørledning fra Europipe II til Danmark

BKI nr. 7 af 29.09.2020: Bekendtgørelse af aftale af 11. december 2018 med Polen vedrørende Baltic Pipe-projektet

BKI nr. 6 af 15.07.2020: Bekendtgørelse af aftale af 24. september 2019 med Verdensbanken om status, immuniteter og privilegier for Verdensbankens medarbejdere, som skal arbejde i det fælles Verdensbank-UNHCR datacenter

Ulandsbistand

Bet. nr. 1252/1993: Danmarks internationale indsats

Bet. nr. 1006/1984: Statslige støtteordninger til private kapitaloverførsler til udviklingslandene

Bet. nr. 958/1982: Principperne for den danske bistand til udviklingslandene (Bilag)

Bet. nr. 565/1970: Danmarks samarbejde med udviklingslandene

Bet. nr. 280/1961: Tilrettelæggelse og udvidelse af Danmarks bistand til udviklingslandene

Advokat Jørgen U. Grønborg