International ret

Andre landes ret

Generelt

Afrikanske lande

Europæiske lande

Øvrige lande

Skat i udlandet


Generelt

Bekendtgørelse af europæiske konvention af 7. juni 1968 om oplysninger om fremmed ret

Europæisk Retligt Netværk for civil- og handelssager

Den europæiske e-justice-portal

Cornell Law Library

Katharina Boele-Woelki, Bente Braat og Ian Summer: European Family Law in Action. Volume I: Grounds for Divorce, 2003, 466 sider, Intersentia, Antwerpen. Anmeldt af Lise Krabbe i TFA 2003.255-256.

Katharina Boele-Woelki, Bente Braat og Ian Summer: European Family Law in Action. Volume II: Maintenance between Former Spouses, 2003, 496 sider, Intersentia, Antwerpen. Anmeldt af Lise Krabbe i TFA 2003.255-256.

Katharina Boele-Woelki, Bente Braat og Ian Curry-Sumner: European Family Law in Action. Volume III: Parental responsibilities, juni 2005, 821 sider, Intersentia, Antwerpen.

Katharina Boele-Woelki, Bente Braat og Ian Curry-Sumner: European Family Law in Action. Volume IV: Property relations, april 2009, 1.242 sider, Intersentia, Antwerpen.

Katharina Boele-Woelki, Charlotte Mol og Emma van Gelder: European Family Law in Action. Volume V: Informal relationships, sep. 2015, 1.170 sider, Intersentia, Antwerpen.


Europæiske lande

Baltiske lande

Engelsk ret

Fransk ret

Græsk ret

Hollandsk ret

Italiensk ret

Kosovo

Norsk ret

Polsk ret

Spansk ret

Svensk ret

Tysk ret


Øvrige lande

Afrikanske lande

Amerikansk ret

Canadisk ret

Islamisk ret

Israelsk ret

Japansk ret

Kinesisk ret

Russisk ret

Tyrkiet

Vietnamesisk ret


Afrikanske lande

Jahrbuch für Afrikanisches Recht, Band 1, 1980, C.F. Müllers juristischer Verlag. Anmeldt af Joseph M. Lookofsky i UfR 1983 B.131-132.

Mikael Kamber i Lov & Ret nr. 6/1992 p. 19-22: Forfatning på afrikansk

Om den nye forfatning i Uganda.

Peter Bach i Lov & Ret nr. 1/1995 p. 26-32: Krigsretsopgør efter 17 rædselsår i Ethiopien.

Henrik Døcker i Lov & Ret nr. 4/1995 p. 30: Om retsopgøret i Ethiopien efter Mengistus fald.

Carl Aage Nørgaard i EU-ret & Menneskeret nr.3/1999 p.95-104: Den Sydafrikanske Sandheds- og Forsoningskommission

Omhandler bl.a. den rapport, som kommissionen afgav ved afslutningen af sit arbejde i oktober 1998.

Amerikansk ret

Links:

All Law databasen - Henvisninger til lovgiving, retspraksis og meget mere

Findlaw databasen - Indeholder også store mængder af links

Cornell University - Legal Information Institute - Indeholder nyere højesteretsdomme, links. m.v.

Bøger:

Bob Woodward og Scott Armstrong: The Brethren - inside the Supreme Court, 1981, 558 sider, Coronet Books. Hodder and Stoughton. Anmeldt af W. E. von Eyben i UfR 1982 B.353-355.

Jørgen Albæk Jensen: Politiske partier i amerikansk forfatningsret, 1. udg., 1991, 94 sider, DJØF.

Generalkonsulatet i Los Angeles og Finn Martensen: Etablerings- og kontraktsforhold i USA, 1996, Udenrigsministeriet, Sekretariatet for Udenrigshandel.

Helle Porsdam: Legally Speaking. Contemporary American Culture and the Law, 1999, 269 sider, University of Massachusetts Press. Anmeldt af Peter Garde i UfR 2000 B.365-367.

Franklin A. Gevurtz: Corporation Law, 2000, 792 sider, West Group, Hornbook Series. Anmeldt af Paul Krüger Andersen i NTS 2000.215-217.

Guylando Moreno, Susan Grogan Faller, Joseph J. Dehner: Unlocking America - Legal Keys to Business Success in the United States, 1. udg., dec. 2012, Boggruppen

Kan købes hos William Dam.

Artikler:

P. Groth i UfR 1970 B.63-71: Amerikansk antitrust-lovgivning og denne lovgivnings betydning for europæiske virksomheder.

Jens Smedegaard Andersen i UfR 1981 B.142-145: Small Claims Court.

Jan-Erik Svensson i UfR 1983 B.229-236: Extraterritorial rækkevidde af national, navnlig amerikansk lovgivning.

Tina Franck i Justitia nr. 4/1984: Udvidede beføjelser hos præsidenten

Om amerikansk statsforfatningsret.

Ole Lando i JUR 1985.137-141: Trusten.

Ebbe Suenson i ADV 1989.327-328: Strafferetsplejen i Bronx

Omtale af Tom Wolfe: The Bonfire of the Vanities.

Søren Halling-Overgaard i ADV 1989.425-431: Aktionærudlodninger. En analyse af betingelserne herfor i amerikansk ret.

Leif Weizman i ADV 1991.95-106: Amerikanske domstole

En gennemgang af den amerikanske domstolsorganisation, møderet, retsafgifter, sagsomkostninger mm.

Leif Weizman i ADV 1991.326-329: U.S. Supreme Court under konservativ dominans.

Malene Frese-Madsen i FM 1992.90: "Videofremstillinger" i Californien

Michael Sørensen og Ria Falk i TfS 1993.254: Clintonomics - Nyt fra USA

Artiklen omhandler Clinton-administrationens udkast til en selskabsbeskatning med særligt henblik på betydningen heraf for danske selskaber med aktiviteter i USA.

Frank Esmann i Lov & Ret nr. 2/1994 p. 18-20: Det vilde vestens dusørjægere er nu blevet til USA's erstatningsjægere.

John Peter Andersen i ADV 1993.251-258: Advokatansvar i Amerika.

Steffen Graae i Lov & Ret nr.1/1996 p.32-34: O. J. Simpson-sagen retfærdig trods TV's gyserhistorier.

Antonio Arochio i JUR 1998.226-232: En rest af dansk ret bliver stadig brugt på de Dansk-vestindiske Øer.

Jens Rostock-Jensen i ADV nr. 4/2007 p. 38-40: At føre retssager i USA - danske advokaters medvirken

Christian Juel Jørgensen og Henrik Pryser Libell i ADV nr. 10/2008 p. 12-15: Barack Obama skal tilbage til retsstaten

Advokat og tidligere vicepræsident Walter Mondale retter en hård kritik af de sidste otte års udvikling for retsområdet i USA. Barack Obamas nye regering får travlt med at rette op på skaderne, mener han.

Hanne Hauerslev i ADV nr. 4/2018 p. 26-29: Jeg trævler sagen op stykke for stykke

Baltiske lande

Nicolaj Petersen: The Baltic States in International Politics, 1993, DJØF.

Ole Espersen og Jacob Gammelgaard i Lov & Ret nr. 2/1999 p. 29-30: Østersølandene indleder samarbejde om øget lovkvalitet.

Canadisk ret

Marianne Højgaard Pedersen og Bent Carlsen i JUR 2011.1-8: Domstolene i Charterland

Omhandler det Canadiske Charter of Right and Freedoms fra 1982.

Engelsk ret

Legislation.Gov.Uk - Indeholder Public Acts og Bills fra 1994 og frem

Houses of Parliament - Forarbejder m.v.

British Library

Gov.Uk -Regeringens officielle website

Westlaw.Uk

Lawtel

Cambridge University - Faculty of Law

Swarb - David Swarbricks database over al engelsk case-law fra 1992 og frem. Se også Law-bytes, med gode råd om forskellige område af engelsk ret

Theodor Petersen: Retsliv og retspleje i England, 1949.

Lord Denning: The Due Process of Law, 1980, Butterworths. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1981 B.234-237.

Jesper Nielsen: Introduktion til engelsk kontraktsret, 1998, 115 sider, Danmarks Forvaltningshøjskole. 38 14 52 00.

Randi Bach Poulsen og Ib Bjørnbirk: Fast ejendom i England, 4. udg., januar 2001, 60 sider. Kan rekvireres gratis hos forfatterne. Anmeldt af Palle Ulstrup i Ejendomsmægleren nr. 5/2001 p. 19-21.

Stuart G. Bugg: Contracts in English an introductory guide to understanding, using and developing "Anglo-American" style contracts, 1. udg., maj 2010, 215 sider, DJØF.

J. Kisbye Møller i UfR 1977 B.217-225: Skal alle familieretssager overgå til domstolene? Samt lidt om engelsk ægteskabsret.

Synøve Falk-Rønne i Justitia nr. 5/1982: Faktiske mangler; hævebeføjelsen i dansk og engelsk ret.

Kim Jybæk i ADV 1989.235-236: Bestyrelsesansvar i England.

F. Bang-Olsen i ADV 1991.312-314: Engelske nævninge har helt andre opgaver end deres danske kolleger.

Jens Frederik Hansen i ADV 1992.102-104: Nye trends i engelsk strafferetspleje.

Kristine Røbjerg i Rettid 2003 - Studenterafhandlinger nr. 1: Common Law & The Human Rights Act 1998

Claus Andersen og Miller Rosenfalck i ADV nr. 3/2011 p. 10-13: Forebyggelse af bestikkelse - er din virksomhed klar

Ny engelsk anti-korruptionslov har konsekvenser for danske virksomheder. Advokater, der rådgiver virksomheder med engelske aktiviteter, bør kende til de nye regler.

Lars Gorton i ET nr. 1/2015 p. 39-52: Något om avtalstolkning i engelsk rätt

Fransk ret

Legifrance databasen - Samlet indgang til love og retspraksis

Cour de Cassation - Højesteretsafgørelser

Gérard Cornu: Les Régimes matrimoniaux, 6. udg., 1992, Thémis Driot privé.

J. Kisbye-Møller i UfR 1981 B.417-426: Om retspleje og familieret i Frankrig.

Dan Shefet i ADV 1992.130-131: Fransk lovgivning om urbanisering og byggeri.

Dan Shefet i ADV 1993.134-135: Bankansvar under fransk ret.

Karsten Hansen i ADV 1993.299: Etablering af selskab i Frankrig.

Karsten Hansen i ADV 1996.105-106: Mange vil etablere sig i Frankrig.

Dan Shefet i ADV 2001.200-202: Bestyrelsesansvar i franske aktieselskaber.

Bertil Jacobi i TFA 2009.12-23: Døds- og skilsmisseboer med fransk ejendom

Græsk ret

Red. K. D. Kerameus og P. J. Kozyris: Introduction to Greek Law, 1993, Deventer. Anmeldt af Ole Lando i JUR 1995.336-340.

John Kahlke og Mogens Flagstad i ADV 1991.5: Køb af fast ejendom i Grækenland.

Israelsk ret

Herluf Cohn i UfR 1983 B.17-18: Kort oversigt over israelsk arve- og skiftelovgivning.

Islamisk ret

Maja H. Nørgaard: Shari'as ægteskabret, 1997, 117 sider, Jura tryk, Århus Universitet.

Jamal J. Nasir: The Islamic Law of Personal Status, 3. Edition, 2001, Kluwer Law International.

Rubya Mehdi: Gender and Property Law in Pakistan - Resources and Discources, 1. udg. nov. 2001, 320 sider, DJØF.

Rubya Mehdi (red.), Inger Dübeck, Marie-Claire Foblets, Maja Holmlund, Jørgen S. Nielsen, Linda Nielsen, Hanne Petersen og Jens Jørn Viuf: Integration & Retsudvikling, 1. udg. 2007, 298 sider, DJØF.

1. Indholdsoversigt
2. Forord
3. Introduktion af Rubya Mehdi
4. Preservation and Change of Customary Laws and Procedures: The Case of Pakistanis in Denmark af Rubya Mehdi
5. Indgåelse af ægteskab af Maja Holmlund
6. Arrangerede- / tvangsægteskaber og æresdrab under sharia og under pakistansk ret og sædvaneret af Rubya Mehdi
7. Mangfoldige familiemønstre i det moderne Danmark og dansk familielovgivning af Linda Nielsen
8. Danish Law and the Practice of mahr among Muslim Pakistanis in Denmark af Rubya Mehdi
9. Regler om skilsmisse og separation I samspil og modspil af Rubya Mehdi
10. Facing the enigma: Talaq-e-tafweez a need of Muslim women in Nordic Perspective af Rubya Mehdi
11. The admissibility of repudiation: requirements in private international law. Recent developments in France, Belgium and The Netherlands af Marie-Claire Foblets
12. Børns retsstilling under dansk og muslimsk ret Rubya Mehdi
13. Islamisk arveret i Danmark - 2006 Jens Jørgen Viuff
14. Udviklingen i sharia og pluralistiske samfund Jørgen S. Nielsen
15. Ægteskabsrettens historie og kristendommens betydning for dens udvikling i Danmark Inger Dübeck
16. Integration i foranderlighed Hanne Petersen
17. Forfatteroplysninger
18. Bilag: Muslimske ægteskabskontrakter & skilsmissepapirer

Rubya Mehdi (red.) og Jørgen S. Nielsen (red.): Embedding Mahr (Islamic dower) in the European Legal System, 1. udg. feb. 2011, 300 sider, DJØF. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2011 B.194 og af Maja Holmlund i TFA 2011.222

Rubya Mehdi, Werner Menski & Jørgen S. Nielsen (red.): Interpreting Divorce Laws in Islam, 1. udg., nov. 2012, 318 sider, DJØF. Anmeldt af Ingrid Lund-Andersen i UfR 2013 B.368.

Del I: Realities: Case Study and Reforms
Chapter 1. Interpreting Divorce Laws in Pakistan - af Muhammad Khalid Masud
Chapter 2. The Politics of Divorce Laws in Iran - af Ziba Mir-Hosseini
Chapter 3. Egyptian Khul´: Legal Reform, Courtroom Practices and Realities of Women - af Mulki Al-Sharmani
Chapter 4. Justice for Everyone? Implementation of Morroco's 2004 Mudawana Reforms - af Rachel Newcomb
Del II: Comparative
Chapter 5. Divorce at the Woman's Initiative in India, in Pakistan and in the Diasporas - af Livia Holden
Chapter 6. The Right to Divorce for Women (Khul´) in Islam: Comparative Practices in Mauritania and Egypt - af Corinne Fortier
Chapter 7. Muslim Divorces in Denmark - Findings from an Empirical Investigation - af Anika Liversage
Chapter 8. In the Shadow of the Law - af Ralph D. Grillo
Chapter 9. No-Fault Talaq: Divorce in Canadian Immigration and Family Law - af Pascale Fournier, Aida Setrakian og Pascal McDougall
Chapter 10. Muslim Women, Divorce and Shari'ah Councils in Britain - af Samia Bano
Del III: Secular Perspectives of Divorce
Chapter 11. Muslim Divorce Law Reform in Secular India - af Tahir Mahmood
Chapter 12. Divorce - how Danish Law became liberal, and what to do now? - af Annette Kronborg & Idamarie Leth Svendsen

Jesper Petersen og Niels Valdemar Vinding: Sharia og samfund - Islamisk ret, etik og praksis i Danmark, 1. udg., 2020, 288 sider, Samfundslitteratur.

Jørgen Henrik Jørgensen i UfR 1982 B. 52-55: Om nogle hovedpunkter i islamisk ret.

Leif Weizman i ADV 1992.317-323: Mellemøstlige kont(r)akter I

En behandling af den mellemøstlige kontraktsregulering, med særligt henblik på reglerne i Israel og i Saudi Arabien.

Leif Weizman i ADV 1993.52-58: Mellemøstlige kont(r)akter II

Fortrinsvis om islamisk ret.

Lars Møller og Søren Svith i Lov & Ret nr. 6/1994 p. 32-34: Yemen i splid med sig selv.

Laura Dybdahl Østerborg i Justitia nr. 5/1999 p. 49-100: Indgåelse og opløsning af ægteskab i arabisk muslimsk ret.

Marcus Rubin i JUR 1999.415-423: "Det, som er retfærdigt i Isfahan, kalder man uretfærdigt i København!"

Om midlertidigt ægteskab i Iran.

J. O. Viuff i ADV 2001.46: Islamisk ret.

Nicholas Symes i ADV 2001.60: Islamisk ret.

Maja Nørgaard i TFA 2001.159-165: Den islamiske brudepris mahr's betydning i dansk ret.

Jørgen Bæk Simonsen i Lov & Ret nr. 2/2002 p. 3-5: Islamisk ret og et moderne samfund - er det muligt?

Jens Jørgen Viuff i Sten Schaumburg-Müller & Bodil Selmer (red.): Retlig mangfoldighed - en fælles udfordring for retsvidenskab og antropologi, 1. udg. marts 2003, 283 sider, DJØF

Islamisk arveret i Danmark.

Sarah Lindasdatter Troelsen Krarup i ET nr. 3/2010 p. 181-185: Islamiske finansieringsaftaler

Beskrivelse af begrebet islamisk finansiering, herunder overordnede gyldighedskrav. Om renteforbud og typer af finansieringsaftaler.

Hollandsk ret

Lise Heide-Jørgensen i TFA 2007.19-24: De hollandske regler om fælles forældremyndighed efter skilsmisse

Italiensk ret

Det italienske retssystem - Det italienske justitsministerium.

Morten Beiter i Lov & Ret nr. 3/1994 p. 4-7: Retfærdighed koster blod

Om den italienske dommer Antonio Caponnetto.

Morten Beiter i Lov & Ret nr. 5/2002 p. 8-13. En ret, to vrang

Om korruptionssager mod Silvio Berlusconi.

Sandra Moll i TFA 2012.491-496: Køb af fast ejendom i Italien

Japansk ret

Tord Eide: Etableringsret i Japan. En håndbog om etablering på det japanske marked, 1. udg., 1989, DJØF.

Arne Højriis Frandsen og Marie Louise Flach de Neergaard: Japansk Erhvervsjura, 1. udg., 1991, DJØF.

Kinesisk ret

Per Zerman og Ole Damsbo: En introduktion til den retlige regulering af investeringer i folkerepublikken Kina, 1.udg., 1988, Udgivet af Ole Damsbo privat.

Jonas Bering Liisberg: Kinas retssystem og retsreformer, 1. udg., 1999, 179 sider, DJØF. Anmeldt af Henning Koch i UfR 2000 B.213-214.

Karin Buhmann: Implementing human rights through administrative law reforms. The potential in China and Vietnam, 1. udg., nov. 2001, 601 sider, DJØF.

Ole Lando: Kontraktsretten i Kina, 1. udg., dec. 2008, 189 sider, DJØF. Anmeldt af Ditlev Tamm i UfR 2009 B.353/1.

Andreas Laursen i Lov & Ret nr. 7/1995 p. 29-30: Kinas urimelige fortolkning af menneskerettighederne.

Kosovo

Lis Sejr i Lov & Ret nr. 6/2002 p. 9-13: Mødet med Kosovos retsvæsen.

Mellemamerikanske lande

Stig Glent Madsen i Lov & Ret nr. 2/1993 p. 33-35: Den skrøbelige fred i El Salvador.

Lars Møller i Lov & Ret nr. 5/1996 p. 30-31: Retssystem under anklage

Om dansk juristdelegations besøg i Guatemala.

Norsk ret

Stiftelsen Lovdata - Norsk "Retsinformation" - indeholder blandt andet love og nyeste domme.

Stortingets informasjonstjener - Indeholder blandt andet de nyeste lovforarbejder.

Regjeringen.No

Oslo Universitets juridiske fakultetsbibliotek - Indeholder blandt andet søgesystemet Bibjur, samt mange links til norske kilder.

Birger Stuevold Lassen og Knut S. Selmer (red.): Knophs oversikt over Norges rett, 1969, 767 sider, Universitetsforlaget, Oslo. Anmeldt af Louis le Maire i UfR 1970 B.7-8.

Frede Castberg: Juridiske Stridsspørgsmål i Norges politiske Historie, 1971. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1972 B.43-44.

Hans Jacob Bull i UfR 1981 B.137-142: Oversikt over norsk petroleumsrett.

Magnus Matningsdal: Siktedes rett til å eksaminere vitner, 2007, 284 sider, Fagbokforlaget. Anmeldt af Peter Garde i UfR 2007 B.236/2.

Tore Bråthen og Stine Winger Minde i NTS nr. 4/2022 p. 50-74: Styrets arbeid med bærekraft etter norsk rett

Polsk ret

Den polske grundlov oversat til dansk

Hans Henrik Tausen i ADV 1996.54-57: Virksomhedsetablering i Polen.

Russisk ret

Wladimir Pustogarow: Udvikling af retsstatsprincipper i Sovjetrusland, 1.udg., 1989, Juridiska Fakulteten, Stockholm. Anmeldt af Alf Bent Hermann i ADV 1990.19-141.

Karin Hilmer Pedersen: Rusland mod årtusindeskiftet - retstat, velfærdsstat, feudalstat eller ...?, 1. udg., 1998, 280 sider, DJØF.

Arnold Rothenborg i ADV 1990.329-332: Stat og ret i dagens Sovjet.

Thomas Salicath i ADV 1993.213: Pant i Den Russiske Føderation.

Aleksander Molotnikov og Jonas Heli i NTS nr. 1/2012 p. 7-19: Influence and Rights in Russian Companies from a Minority Shareholder's Perspective

Artiklen gennemgår nogle hovedpunkter i russisk selskabsret i henhold til minoritetsaktionærer og konkluderer, at deres situation er forbedret ved bl.a. bedre corporate governance politik.

Goerg Lett i ADV nr. 7/2017 p. 34-36: Polens retsvæsen i koma

Spansk ret

Jan Hinze: Spaniensdanskeren, 4. udg., 1989, 300 sider.

Frantz Dahl i ADV 1990.56-57: Guld og grønne skove i Spanien

Om køb af fast ejendom i Spanien.

Birgit Philipp i R&R nr.12/1994 p.37-39: Spaniens arbejdsmarkedsreform - øget orientering efter markedsvilkårene.

Svensk ret

Juridik og IT

Juridiska Fakulteten ved Lunds Universitet - Mange links, oversigt over doktorafhandlinger siden 1900 m.v.

Rättsnätet - Oversigt over svenske og EU-retlige retskilder

Sveriges Riksdag - Sveriges Riksdags hjemmeside

Lagrummet - Regeringskansliets hjemmeside med lovgivning, SOU-betænkninger og administrative afgørelser

Norstedts Juridik - Sveriges største juridiske forlag - udgiver litteratur og domssamlinger

Linda Lauritsen i FM 1986.168-170: Indtryk fra en svensk domstol.

Sven Lindberg i Lov & Ret nr. 5/1994 p. 26-27: Ikke vanddomstolens, men regeringens ansvar

Om den svenske beslutningsproces omkring Øresundsforbindelsen.

Ulf Bernitz i NIR 1996.128-145: Den nya svenska marknadsföringslagen - særskilt skyddet för näringsidkare mot efterbildning

Om den svenske markedsføringslovs beskyttelse mod efterligning af forretningskendetegn.

Marianne Levin i NIR 1996.297-309: Varumärkesrättsligt "designskydd" ur et svensk perspektiv

Omhandler bla. beskyttelsen af vareudstyrsmærker.

Joakim Nergelius: Konstitutionellt rättighetsskydd – Svensk rätt i et komparativt perspektiv, 1996, 802 sider, Norstedts Juridik. Anmeldt af Jens Elo Rytter i JUR 1997.89-97.

Hans Regner og Göran Regner: Svensk Juridisk Litteratur 1990-2005, 2007, 908 sider, Norstedts Juridik.

Eleonor Alhager: Deklarationer på Internet - rättssäkert eller osäkert, 2007, 199 sider, Norstedts Juridik.

Tysk ret

Tysk ret - Information om tysk ret, med særligt fokus på regler af betydning for danske firmaer

JURIS - Lovgivning, retsafgørelser og henvisninger til litteratur

Deutcher Bundestag -Adgang til lovforarbejder m.v.

Der Jura-Lotse - Indeholder emneinddelt oversigt over tyske juridiske links, samt en mindre litteraturoversigt

German Law Archive - Gerhard Dannemanns engelsksprogede samling af domme, love og litteratur

Ellen Schlüchter: Tysk straffeproces - Kernen, 1. udg., 1998, 225 sider, DJØF.

Tysk erhvervsret i praksis, Deutches Wirtschaftsrecht im Überblick, 67 sider, Udenrigsministeriet, januar 1999. Skrevet af Gerhardt Link, Links & Milewich, Rechtsanwälte und Notare, Mommsenstrasse 19, 10629 Berlin, tlf.: 0049 30 324 16 00, Fax: 0049 30 324 31 26. E-mail: Milewich@t-online.de

Heike Simon og Gisela Funk-Baker: Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache, 5. udg., dec. 2012, 350 sider, DJØF. 1. udg., 1999, er anmeldt af Carsten Bo Nielsen i FM 1999.105.

J. Kisbye-Møller i UfR 1980 B.253-263: Den vesttyske ægteskabsreform. Lidt om retspleje i Vesttyskland, især om familiesager.

Allan Phillip i ADV 1990.85: Vesttyske salærregler.

Marc Hansen i ADV 1990.361: Krav hidrørende fra ekspropriation af ejendom i Østtyskland efter 1949.

Christa Jørgensen i TBB 2000.369-373: Vermieterpfandrecht - udlejers lovbestemte panteret i tysk ret.

Adam Beresowsky i JUR 2004.270-277: Religiøse symboler i Tyskland

Roland Mörsdorf i NTS nr. 2/2011 p. 1-15: Share deals i Tyskland i et norsk perspektiv

En gennemgang af forskellene i tysk og norsk ret for erhvervelse af virksomhed gennem en share deal i Tyskland, så som signeringsprocessen, god tro erhvervelse, samtykke fra selskab og tredjeparter – godkendelse fra det tyske konkurrencetilsyn.

Lone Mai Truelsen i Rettid 2012 afhandling nr. 2: Abstraktionsprincippet og konsensusprincippet. En komparativ analyse af det tyske abstraktionsprincip og det danske konsensusprincip

Lars Eriksen i SO 2012.413-422: Skat og forfatning i Tyskland: Introduktion til tysk erhvervsforfatningsret.

Lars Eriksen i Skat Udland 2014.148: Tyskland: Unternehmersgesellschaft (haftungsbeschränkt) siden 2008, ny femårs statistik

Tyrkiet

Maja Holmlund og Ümit Gezder i TFA 2011.525-535: Bobehandling, når boet indeholder ejendom i Tyrkiet

Vietnamesisk ret

Thomas Stenfeldt Mathiasen i Lov & ret nr. 7/2002 p. 28-30: Et anderledes udviklingsprojekt

Omhandler JOPSO, der yder støtte til Vietnams Nationalforsamling, højesteret og anklagemyndighed.

Advokat Jørgen U. Grønborg