Nyheder på Synopsis

 
15.05.2024 Nyt emne: Genoptagelse af ejendomsvurderinger
12.05.2024 Lovsamlingen er opdateret til d. 12.05.2024
25.04.2024 Nyt emne: Nulstilling af A skat
24.04.2024 Nye koncepter: Indkaldelse til 1. bomøde i bobestyrerbo og referat af 1. bomøde i bobestyrerbo
23.04.2024 Nyt emne: Arbejdstid  (Nye regler pr. 01.07.2024)
05.03.2024 Synopsis indeholder nu over 127.000 emneinddelte henvisninger til afgørelser, bøger og artikler
29.02.2024 Ægtefælleloven er desværre fuld af fejl og forglemmelser. Der er formentlig tale om den danske lov, som har flest juridiske fejl. Se denne oversigt over 50 fejl og forglemmelser i ægtefælleloven.
25.02.2024 Vejledning i aflysning af forældede udlæg
01.02.2024 Befordringsfradraget er fra 2024 forhøjet med 10,75% for beboere i yderkommuner. Dette er indarbejdet i programmet til beregning af befordringsfradrag
22.01.2024 Konceptet til testamente med 30%-løsningen er ændret som følge af, at søskende fritages for tillægsboafgift fra d. 01.01.2027.
14.01.2024 Programmet til beregning af erstatning for frihedsberøvelse, jf. RPL § 93 a, er ajourført med satserne for 2024.
31.12.2023 Oversigten over beskatning af pensionsordninger er suppleret med reglerne i LL § 9 om ekstra pensionsfradrag
30.12.2023 Ni beregningsprogrammer er ajourført med den nye procesrente pr. d. 01.01.2024 på 11,75% p.a.
20.12.2023 Nyt program til beregning af rekvirentsalær på tvangsauktion 2024
19.12.2023 Alle 43 beregningsprogrammer, hvor satserne for 2024 kendes, er nu opdaterede med 2024-satserne.
21.10.2023 Nyt koncept: Særeje- og delingsformueklausuler i begunstigelsesklausuler
10.11.2023 Ny oversigt over reguleringskrav og misbrugskrav
05.11.2023 Synopsis indeholder nu over 126.000 emneinddelte henvisninger til afgørelser, bøger og artikler
16.09.2023 Du kan nu finde satserne inden for lejeretten for 2024
14.09.2023 Forhøjelsen af diskontoen pr. d. 15.09.2023 fra 3,35% p.a. til 3,60% p.a. er indarbejdet i 10 beregningsprogrammer
12.09.2023 Det er nu muligt at beregne ejendomsværdiskatten for 2024 på dette program: Ejendomsværdiskat 2000-2024
11.08.2023 Ny studenterafhandling: Freja Bossen: Internationale ægtefællers formueordning fra et dansk perspektiv, Århus Universitet, juni 2020
06.08.2023 Nyt emne: Investeringsscreening
31.07.2023 Forhøjelsen af diskontoen pr. d. 28.07.2023 fra 3,10% p.a. til 3,35% p.a. er indarbejdet i 10 beregningsprogrammer
08.07.2023 Synopsis indeholder nu over 125.000 emneinddelte henvisninger til afgørelser, bøger og artikler
27.06.2023 Ni beregningsprogrammer er ajourført med den nye procesrente pr. d. 01.07.2023 på 11,25% p.a.
20.06.2023 Programmet til beregning af folkepension er opdateret som følge af, at indtægter ved personligt arbejde fra d. 01.01.2023 ikke påvirker folkepensionens størrelse
16.06.2023 Forhøjelsen af diskontoen pr. d. 16.06.2023 fra 2,85% p.a. til 3,10% p.a. er indarbejdet i 10 beregningsprogrammer
02.06.2023 Der er fra d. 02.06.2023 indført forhøjelser af gebyrerne til Familieretshuset. Se denne oversigt
04.05.2023 Forhøjelsen af diskontoen pr. d. 08.05.2023 fra 2,60% p.a. til 2,85% p.a.  er indarbejdet i 10 beregningsprogrammer
16.04.2023 Ny bog: Jørgen Ulrik Grønborg: Ægtefælleskifteloven med kommentarer, 1. udg., 14.04.2023, 432 sider, Forlaget Synopsis.dk. Bogen kan bestilles her
16.03.2023 Forhøjelsen af diskontoen pr. d. 17.03.2023 til 2,60% p.a. er indarbejdet i 10 beregningsprogrammerne
28.02.2023 De nye faldende middellevetider (2021:2022) fra Danmarks Statistik er nu indarbejdet i programmerne til beregning værdien af en rentepension, en ægtefællepension og rimelighedskompensation
25.02.2023 Synopsis indeholder nu over 124.000 emneinddelte henvisninger til afgørelser, bøger og artikler
02.02.2023 Forhøjelsen af discontoen pr. d. 03.02.2023 til 2,10% p.a. er indarbejdet i 10 beregningsprogrammerne
01.01.2023 Nyt emne: Modregning i fogedretten
19.01.2023 Nyt emne: Vederlagskrav ved skifte af uskiftet bo
31.12.2022 Ni beregningsprogrammer er ajourført med den nye procesrente pr. d. 01.01.2023 på 9,90% p.a.
27.12.2022 Nyt emne: Genoptagelse af straffesager
21.12.2022 Nyt emne: God revisorskik
17.12.2022 Alle 43 beregningsprogrammer, hvor satserne for 2023 kendes, er nu opdaterede med 2023-satserne.
15.12.2022 Forhøjelsen af discontoen pr. d. 16.12.2022 til 1,75% p.a. er indarbejdet i 10 beregningsprogrammer
12.12.2022 Synopsis indeholder nu kommentarer til de enkelte paragraffer i ægtefælleskifteloven. Klik blot på paragrafnummeret. Der er links til hver enkelt bestemmelses forarbejder, omfattende litteraturhenvisninger og referater af al retspraksis siden 2013. Du kan afgrænse din søgning, så du kun søger i kommentarerne til ægtefælleskifteloven.
10.12.2022 Synopsis indeholder nu over 123.000 emneinddelte henvisninger til afgørelser, bøger og artikler
08.12.2022 Ny oversigt over 71 autoriserede bobehandlere
12.11.2022 Linda Nielsen har anmeldt Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., 26.05.2021, 635 sider. Synopsis.dk. Du kan læse anmeldelsen her. Bogen kan bestilles her
10.11.2022 Nyt emne: Revisorportrætter
31.10.2022 Forhøjelsen af discontoen pr. d. 28.10.2022 til 1,25% p.a. er indarbejdet i 8 beregningsprogrammer
17.10.2022 Nyt emne: Sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger
21.09.2022 Oversigt over beløbsgrænser vedrørende skat er ajourført med tallene for 2023
21.09.2022 Oversigt over beløbsgrænser vedr. dødsbobeskatning, bo- og gaveafgift og dødsboskifte er ajourført med beløbsgrænserne for 2023.
12.09.2022 Forhøjelsen af discontoen pr. d. 09.09.2022 til 0,65% p.a. er indarbejdet i 8 beregningsprogrammer
11.09.2022 Synopsis indeholder nu over 122.000 emneinddelte henvisninger til afgørelser, bøger og artikler
29.08.2022 Nyt emne: Udtagningsmoms
25.07.2022 Formularerne til købsaftaler vedr. ejerlejligheder og villaer/fritidshuse er opdaterede med brændeovnsklausuler og erklæringer efter lov om erhvervelse af fast  ejendom.
28.06.2022 Nyt emne: IT-sikkerhed
24.04.2022 Synopsis indeholder nu over 121.000 henvisninger til afgørelser, bøger og artikler
21.04.2022 Nyt beregningsprogram: Beregning af rater på ratepension
10.04.2022 Ny formular: Gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med 13,5% til velgørende forening
10.04.2022 Civilstyrelsen har for første gang offentliggjort 13 afgørelser om fremtidsfuldmagter
02.04.2022 Nyt emne: Forsøgs- og forskningsudgifter
01.04.2022 Synopsis har i dag været på nettet i 25 år og har haft næsten 13.750.000 besøg.
25.02.2022 De nye middellevetider (2020:2021) fra Danmarks Statistik er nu indarbejdede i programmerne til beregning værdien af en rentepension, en ægtefællepension og rimelighedskompensation
04.02.2022 Synopsis indeholder nu over 120.000 henvisninger til afgørelser, bøger og artikler
04.02.2022 Programmet til beregning af  erstatning for frihedsberøvelse, jf. RPL § 93 a, er ajourført med satserne for 2022, som Rigsadvokaten har offentliggjort d. 01.02.2022
28.01.2022 Notat om bopælsbegrebet i familieretten
27.01.2022 Ny oversigt over autoriserede bobestyrere
06.01.2022 Nyt emne: Insolvente bobestyrerboer
06.01.2022 Nyt emne: Begravelse og bisættelse
05.01.2022 Nyt emne: Ændring af børnebidragets størrelse
31.12.2021 Ni beregningsprogrammer er ajourført med den nye procesrente pr. d. 01.01.2022 på 7,55% p.a.
28.12.2021 Synopsis indeholder nu over 119.000 henvisninger til domme, bøger og artikler
27.01.2021 Nyt beregningsprogram: Renter af restskat 2021
23.12.2021 Ny artikel af Svend Danielsen: Fremtidsfuldmagtshistorie
11.12.2021 Alle 43 beregningsprogrammer, hvor satserne for 2022 kendes, er nu opdaterede med 2022-satserne.
10.12.2021 Programmet til beregning af børne- og ungeydelse 2022 er nu ændret på mange punkter som følge af de nye regler om deling af ydelserne mellem forældrene
09.12.2021 Nyt emne: Bidragsloftet
27.11.2021 Notat om 30%- og 13,5%-løsningen
20.11.2021 Nyt emne: Adoption uden samtykke
01.10.2021 De nye regler om retsafgift, som er trådt i kraft d. 01.10.2021, er indarbejdede i alle de 7 beregningsprogrammer, hvor retsafgift beregnes.
25.09.2021 Nyt emne: Sexchikane
17.09.2021 Oversigt over beløbsgrænser vedrørende skat er ajourført med tallene for 2022
17.09.2021 Oversigt over beløbsgrænser vedr. dødsbobeskatning, bo- og gaveafgift og dødsboskifte er ajourført med beløbsgrænserne for 2022
08.09.2021 Programmet til beregning af proceduresalær og retsafgift er opdateret med de nye regler om retsafgift, som træder i kraft d. 01.10.2021.
02.09.2021 Nyt emne: Læger
20.08.2021 Ny formular: Samtykke til behandling af personoplysninger i et ansættelsesforhold
10.08.2021 Synopsis indeholder nu over 118.000 henvisninger til domme, bøger og artikler
08.08.2021 Nyt emne: Revisors uafhængighed
30.06.2021 De 9 beregningsprogrammer, hvori der regnes med procesrenter, er ajourført med Nationalbankens nye udlånsrente på -0,35% p.a. pr. d. 01.07.2021
19.06.2021 Nyt emne: Overvåget samvær
25.05.2021 Ny bog: Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., 26.05.2021, 635 sider. Synopsis.dk. Bogen kan bestilles her
14.04.2021 Nyt emne: Momsfritagelse ved levering af fast ejendom
05.04.2021 Synopsis indeholder nu over 117.000 henvisninger til domme, bøger og artikler
04.04.2021 Synopsis indeholder nu 278 links til bøgerne på Karnov-Online
29.03.2021 Synopsis indeholder nu links til alle 1571 betænkninger siden 1951. De ligger alle som søgbare pdf-filer
28.03.2021 Nyt emne: Spiritusafgift
28.03.2021 Nyt emne: Tobaksafgift
27.03.2021 Synopsis har nu 487 links til alle bøgerne på Jurabiblioteket hos DJØF
22.03.2021 Nyt emne: Spilleafgift
21.03.2021 Nyt emne: Udbytteskat
21.03.2021 Nyt emne: Gasafgift
23.02.2021 De nye middellevetider (2019:2020) fra Danmarks Statistik er nu indarbejdede i programmerne til beregning værdien af en rentepension, en ægtefællepension og rimelighedskompensation
25.01.2021 Programmet Renter af restskat er ajourført med satserne for renter af restskat for 2020
24.01.2021 Synopsis indeholder nu over 116.000 henvisninger til domme, bøger og artikler
23.01.2021 Programmet til beregning af  erstatning for frihedsberøvelse, jf. RPL § 93 a, er ajourført med satserne for 2021
30.12.2020 Alle 43 beregningsprogrammer, hvor satserne for 2021 kendes, er nu opdaterede med 2021-satserne. Godt nytår
04.12.2020 Ny oversigt over typiske anvendelsestilfælde for afkald på ventende og falden arv
17.10.2020 Nyt emne: Covid-19
29.09.2020 Regneark til beregning af ekstra pensioner, jf. ÆFL §  34, stk. 4.
26.09.2020 De nye middellevetider (2018:2019) fra Danmarks Statistik er nu indarbejdede i programmerne til beregning værdien af en rentepension, en ægtefællepension og rimelighedskompensation
25.09.2020 Oversigt over beløbsgrænser vedrørende skat er ajourført med tallene for 2021
25.09.2020 Oversigt over beløbsgrænser vedr. dødsbobeskatning, bo- og gaveafgift og dødsboskifte er ajourført med tallene for 2021
09.09.2020 Ny formular: Testamente mellem ægtefæller med fuldstændigt særeje og særbørn - gensidigt arveafkald, dog arveret og tilbagefaldsret til fast ejendom, køberet/brugsret
05.09.2020 Nyt emne: Forsvaret
09.08.2020 Synopsis indeholder nu over 115.000 henvisninger til domme, bøger og artikler
11.07.2020 Nyt emne: Advokatbeskikkelse
11.07.2020 Nyt emne: Tavshedspligt for advokater
11.07.2020 Nyt emne: Efteruddannelse for advokater
11.07.2020 Nyt emne: Klima
20.06.2020 Den midlertidige forhøjelse af bureaufradraget i 2020 er indarbejdet i programmet til beregning af skat ved udlejning af sommerhuse
14.05.2020 Ny formular: Klausul om båndlæggelse af friarv på livstid
12.04.2020 Nyt emne: Juridisk rådgivning
05.04.2020 Synopsis indeholder nu kommentarer til hver enkelt af de 18 paragraffer i ægtefællepensionsloven. Klik blot på paragrafnummeret. Der er links til hver enkelt bestemmelses forarbejder og omfattende litteraturhenvisninger.
11.03.2020 Synopsis indeholder nu kommentarer til hver enkelt af de 84 paragraffer i ægtefælleloven. Klik blot på paragrafnummeret. Der er links til hver enkelt bestemmelses forarbejder, omfattende litteraturhenvisninger og referater af al retspraksis siden 1995. Du kan afgrænse din søgning, så du kun søger i kommentarerne til ægtefælleloven.
24.01.2020 Synopsis indeholder nu over 113.000 henvisninger til domme, bøger og artikler
14.01.2020 Nyt emne: Formueretlige godtgørelseskrav mellem ægtefæller
12.01.2020 Nyt emne: Forsørgelsesydelser mellem ægtefæller
01.01.2020 Alle 107 beregningsprogrammer og alle 282 formularer er nu ajourførte til det nye år 2020. Godt nytår!
25.12.2019 Nyt emne: Skifterettens stedlige og internationale kompetence i dødsboer
23.12.2019 Nyt emne: Ægtefællebidrag under samlivsophævelse
14.12.2019 De nye takster for proceduresalær for 2020 er indarbejdede i programmet Beregning af proceduresalær og reetsafgift
08.12.2019 Ny formular: Transport i fordring
29.11.2019 Ny formular: Overdragelsesaftale i familiehandel med særejeklausul og skatteforbehold
26.11.2019 Ny formular: Selvskyldnerkaution
23.11.2019 Nyt emne: Successionsrækkefølger
19.11.2019 Programmet til beregning af befordringsfradrag er opdateret med satserne i 2020
14.11.2019 Ny formular: Skrivelse til skifteretten om ophør af uskiftet bo efter arveafkald
13.11.2019 Synopsis indeholder nu over 112.000 henvisninger til domme, bøger og artikler
11.11.2019 Ny oversigt over Båndlæggelse af tvangsarv og friarv
29.10.2019 Nyt emne: Generelt om ægtefælleloven
07.10.2019 Ny formular: Testamente for mand, der vil begunstige sin samlever for at sikre samleverpension fra pensionskasse
12.09.2019 Oversigt over beløbsgrænser vedrørende skat er ajourført med tallene for 2020
12.09.2019 Oversigt over beløbsgrænser vedr. dødsbobeskatning, bo- og gaveafgift og dødsboskifte er ajourført med tallene for 2020
09.09.2019 De nye middellevetider (2017:2018) fra Danmarks Statistik er nu indarbejdede i programmerne til beregning værdien af en rentepension, en ægtefællepension og rimelighedskompensation
16.08.2019 Ny vejledning i omdannelse til afgiftspantebrev.
09.08.2019 Nyt emne: Udeblivelse i straffesager
05.06.2019 Ny formular: Lovvalgsklausuler i testamenter
01.04.2019 Synopsis indeholder nu over 110.000 henvisninger til domme, bøger og artikler
14.03.2019 I samtlige formularer er Statsforvaltningen erstattet af Familieretshuset
14.03.2019 Ny oversigt over nogle af de nye regler i lov om Familieretshuset
04.02.2019 Programmet til beregning af  erstatning for frihedsberøvelse, jf. RPL § 93 a, er ajourført med satserne for 2019
03.02.2019 Ny oversigt over renten på lån til betaling af ejendomsskatter
01.02.2019 Nyt emne: Beskatning af jubilæumsgratialer
31.01.2019 Ny formular: Købsaftale på ideel halvpart af fast ejendom
29.01.2019 Lov om Familieretshuset, som træder i kraft d. 01.04.2019, er nu på Synopsis med links fra de enkelte 48 paragraffer til de specielle og almindelige bemærkninger
27.01.2018 Nyt emne: Menneskerettighedsdomstolen
20.01.2019 Nyt program: Beregning af skat ved hævning af opsparet overskud
19.01.2019 Programmet til beregning af skatteprocenter i alle landets kommuner beregner nu også højeste marginalskatteprocent incl. AM-bidrag i lyset af skatteloftet
03.01.2019 Programmerne Beregning af børnebidrag og beregning af børne- og ægtefællebidrag kan nu også beregne uddannelsesbidrag
31.12.2018 Alle 106 beregningsprogrammer (bortset fra erstatning for frihedsberøvelse) og alle 274 formularer er nu ajourførte til det nye år 2019. Godt nytår!
30.12.2018 Nyt program Beregning af skat ved udlejning af værelser i lejebolig eller andelsbolig
05.11.2018 Ny formular: Procestilvarsling
25.10.2018 Ny formular: Erklæring om ønsket bobestyrer - efter forsøg på afvikling som privat skifte
12.10.2018 Ny formular: Konkurrenceklausul og kundeklausul
19.08.2018 Nyt program: Beregning af standardstraf ved spirituskørsel
17.08.2018 Nyt emne: Hunde
05.07.2018 Ny formular: Begæring om tredjemandsedition
05.07.2018 Ny formular: Ægtepagt om abstrakt beløbsbestemt fuldstændigt særeje (sumsæreje)
14.06.2018 De nye middellevetider (2016:2017) fra Danmarks Statistik er nu indarbejdede i programmerne til beregning værdien af en rentepension, en ægtefællepension og rimelighedskompensation
09.06.2018 Nye formularer: Kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig og Kombineret vedvarende fuldmagt og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige
17.05.2018 Nyt beregningsprogram: Beregning af morarente af boafgift efter BAL § 38, stk. 2
12.05.2018 Ny boopgørelse ved fællesboskifte med ophørsdag efter d. 31.12.2017 (med forholdsmæssig fordeling af gæld efter ÆFL § 29, stk. 3)
25.04.2018 Ny formular: Erklæring om begravelsesønsker
18.04.2018 Nyt emne: Isoleret bevisoptagelse
17.04.2018 5 nye emner: Vidneførsel i civile sager, Vidneførsel i straffesager, Vidnebeskyttelse, Vidnetvang; Vidnegodtgørelse
02.04.2018 Programmet til beregning af  erstatning for frihedsberøvelse, jf. RPL § 93 a, er ajourført med satserne for 2018
18.02.2018 Oversigt over 33 fejl og forglemmelser i ægtefælleloven
21.01.2018 Ny formular: Ægtepagt om, at personlige erstatninger og personlig goodwill skal være delingsformue
18.01.2018 Ny oversigt over regler, som de nye regler i ÆFL har afløst
16.01.2018 Ny oversigt over regler i RVL, som er/ikke er videreført i ÆFL
02.01.2018 Nyt emne: Samtykkereglerne i ÆFL §§ 6-9
31.12.2017 Alle beregningsprogrammer og alle formularer er nu ajourførte til det nye år 2018. Godt nytår!
16.12.2017 Ny oversigt over gebyrer til Statsforvaltningen
10.12.2017 De 8 programmer til beregning af personskadeerstatning er opdaterede med satserne for 2018
09.12.2017 Opdateret formular: Interne retningslinier til opfyldelse af hvidvaskforpligtelserne  
07.10.2017 Nyt emne: Sumsæreje og sumdeling
16.09.2017 Nye formularer: Fremtidsfuldmagt med een fuldmægtig og fremtidsfuldmagt med flere fuldmægtige
26.08.2017 Nyt emne: Energiret
07.08.2017 Ny formular: Samtykkeerklæring til udstedelse af auktionsskøde
12.06.2017 Ny formular: Særeje- og delingsformueklausuler i gavebreve
07.06.2017 Programmerne til beregning af incassosalær og beregning af salær og retsafgift ved betalingspåkrav er opdaterede med de nye takster fra 01.06.2017
06.06.2017 Nye formularer til vedtægter for aktieselskab og aktieoverdragelsesaftale
06.06.2017 Nye formularer til advarsel til funktionær og  bortvisning af funktionær
05.06.2017 Lov nr. 548 af 30.05.2017 om ægtefællers økonomiske forhold, ægtefælleloven, som træder i kraft d. 01.01.2018, er nu på synopsis med interne links og links fra de enkelte bestemmelser til de specielle bemærkninger.
07.05.2017 Ny oversigt over nogle af forskellene mellem Retsvirkningslovsudvalget udkast og Børne- og socialministeriets forslag til en ny lov om ægtefællers økonomiske forhold
14.04.2017 Ny oversigt over behandlingen af pensionsordninger på skifte
13.04.2017 De nye middellevetider (2015:2016) fra Danmarks Statistik er nu indarbejdede i programmerne til beregning værdien af en rentepension, en ægtefællepension og rimelighedskompensation
27.03.2017 Nye formularer til omkostningsoplysninger i bobestyrerboer og i bobehandlerboer
06.03.2017 Nyt emne: Tvangsbøder
06.03.2017 Nyt emne: International fuldbyrdelse af straf
24.02.2017 Nyt emne: Erhvervshemmeligheder
21.02.2017 Nyt emne: Lysning af vielsesattest
04.02.2017 Nyt emne: Beskatning af kommanditselskaber
03.12.2016 Nyt beregningsprogram: Afdragenes størrelse ved gældssanering
01.12.2016 Nyt beregningsprogram: Udligningsskat på pensionsudbetalinger 2011-2017
29.11.2016 Nyt emne: Kommerciel anvendelse af personers navn og billede
21.09.2016 Regeringen er d. 21.09.2016 fremkommet med 22 forslag i udspillet: Ét system for skilsmissefamilier
20.09.2016 Ny formular: Stiftelsesdokument og vedtægter for iværksætterselskab
09.09.2016 Nyt emne: Revisornævnet
09.08.2016 Nyt emne: Fogedrettens samtale med barnet
05.08.2016 Ny vejledning i tinglysning af vielsesattest
16.07.2016 Nyt emne: Opsigelsesvarsel, FUL § 2
16.07.2016 Nyt emne: Sygdom, FUL § 5
15.07.2016 Nyt emne: Investeringsforeninger
13.07.2016 Nyt emne: AB 1992
02.07.2016 Nyt emne: Dagtilbud til børn og unge
15.06.2016 Ny kandidatafhandling: Lotte Elisabeth Bertinus Bendtsen og Louise Lindegaard Hansen: Juridisk forældreskab - En analyse af problemstillingerne i familiekonstellationer med tre forældre. Aalborg Universitet, 2016
11.06.2016 Lov om fremtidsfuldmagter er indarbejdet med links fra hver enkelt paragraf til de specielle bemærkninger
06.06.2016 De nye takster for udenretlige inddrivelsesomkostninger, som gælder fra d. 01.07.2016, er indarbejdede i programmet til beregning af inkassosalær
03.06.2016 Nyt emne: Indsamlinger
03.06.2016 Nyt emne: Digital tinglysning
02.06.2016 Nyt emne: Skadelidtes medvirken - egen skyld
28.05.2016 Nyt emne: Tavshedspligt i forvaltningen
28.05.2016 Nyt emne: Arbejdsretten
27.05.2016 Nyt emne: Iværksætterselskaber
27.05.2016 Nyt emne: Sagkyndige erklæringer
24.05.2016 Nyt emne: Konkurs - Retssager ved de almindelige domstole
23.05.2016 Nyt emne: Licensaftaler
06.05.2016 Nyt emne: Biblioteksafgift
30.04.2016 Nyt emne: Konkursværneting
30.04.2016 Ny formular: Blankt delvist afkald på ventende arv
21.04.2016 Nyt emne: Fri proces i ægteskabssager
14.03.2016 Nyt emne: Grundejernes Investeringsfond
07.03.2016 De nye middellevetider fra Danmarks Statistik er nu indarbejdede i programmerne til beregning værdien af en rentepension, en ægtefællepension og rimelighedskompensation
02.03.2016 Nyt emne: Magtanvendelse over for voksne
11.02.2016 Nyt emne: Proceshabilitet
30.01.2016 Nyt emne: Midlertidige afgørelser om forbud eller påbud i en borgerlig sag
12.01.2016 Nyt emne: Konkurskarantæne
11.01.2016 Nyt emne: Årsagsforbindelse og adækvans
10.01.2016 Synopsis indeholder nu over 100.000 henvisninger til domme, bøger og artikler
25.12.2015 Lov  om ansættelsesklausuler ligger nu i lovsamlingen med links fra de enkelte paragraffer til de specielle bemærkninger
20.12.2015 Samtlige beregningsprogrammer er nu ajourført med beløbene for 2016
15.12.2015 Nyt emne: Fri kost og logi
22.11.2015 Nyt emne: Lovbestemte panterettigheder
27.10.2015 Nyt emne: Kulbrintebeskatning
25.10.2015 Nyt emne: Mortifikation
24.10.2015 Nyt emne: Pakkerejser
24.10.2015 Nyt emne: Kulafgift
24.10.2015 Nyt beregningsprogram: Beregning af værdien af brugs-, rente- eller indtægtsnydelser
14.10.2015 Nyt emne: Køre- hviletidsbestemmelser
13.10.2015 Nyt emne: Retsafgift i borgerlige sager
13.10.2015 Nyt emne: Aftaler i strid med lov og ærbarhed
12.10.2015 Nyt emne: Tvangsindløsning
06.10.2015 Nyt emne: Dørlukning
02.10.2015 Nyt emne: Navneforbud i straffesager
12.09.2015 Nyt emne: Tilbudspligt efter lejeloven
19.08.2015 Nyt emne: Etablering af virksomhed
04.08.2015 Nyt emne: Opløsning af sameje mellem ugifte samlevende
27.07.2015 Nyt emne: Konkurs - Prøvelse af fordringer
17.07.2015 Nyt emne: Revisortilsynet - kvalitetskontrol
11.07.2015 Nyt emne: Tolkebistand i retssager
11.07.2015 Nyt emne: Opsigelse og afskedigelse
01.07.2015 Morarenten er fra d. 01.07.2015 nedsat til 8,05% p. a.. Dette er indarbejdet i 8 beregningsprogrammer
23.06.2015 Den nye formular til  Lejekontrakt til beboelse typeformular a, 9. udg. (fra 01.07.2015) er nu i formularsamlingen
02.06.2015 Nyt emne: Hæftelsesgennembrud
29.05.2015 Ny oversigt over efterløns- og folkepensionsalder
04.03.2015 Programmerne til beregning af værdien af en rentepension og værdien af en ægtefællepension samt rimelighedskompensation er opdaterede med levetidstabellerne fra Danmarks Statistik for 2013-2014.
28.01.2015 Bet. nr. 1552/2015 om ægtefællers økonomiske forhold er nu offentliggjort. Se denne oversigt over nogle af de nye regler i udkastet til  lov om ægtefællers økonomiske forhold.  Du kan også læse selve lovudkastet med links fra hver enkelt paragraf til de specielle bemærkninger.
24.01.2015 Programmet til beregning af  erstatning for frihedsberøvelse, jf. RPL § 93 a er ajourført med satserne for 2015
23.01.2015 Oversigt over beskatning af pensionsordninger er ajourført med tallene for 2015
17.01.2015 Lov om formidling af fast ejendom er nu forsynet med links fra de enkelte paragraffer til de specielle bemærkninger
14.01.2015 Nyt koncept til testamente for enlig uden børn (med 30%-begunstigelse af velgørende institution, indbotestamente, fordeling af boafgiften)
30.12.2014 Programmet til omregning af nettoindkomst til bruttoindkomst er opdateret med tallene for 2015
28.12.2014 Nyt emne: Entreprenørens mangelsansvar
25.12.2014 Nyt program til beregning af renter af restskat for 2014
23.12.2014 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er opdateret med beløbsgrænserne for 2015
23.12.2014 Programmerne til beregning af børnebidrag  og ægtefællebidrag er nu opdaterede med satserne for 2015
23.12.2014 De 8 programmer til beregning af personskadeerstatning er opdaterede med satserne for 2015
22.12.2014 Programmerne til beregning af folkepension, opsat folkepension  og førtidspension er nu opdaterede med satserne for 2015
18.12.2014 Programmet til beregning af ydelser til enlige forsørgere er opdateret med tallene for 2015
18.12.2014 Programmet til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn er ajourført med satserne for 2015
18.12.2014 Programmet til beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre er opdateret med tallene for 2015
18.12.2014 Programmet til beregning af børne- og ungeydelse er ajourført med tallene for 2015
15.12.2014 Programmet til beregning af boligstøtte er nu opdateret med tallene for 2015
13.12.2014 Nyt emne: Biintervention
09.11.2014 Ny formular: Servitut om færdselsret
31.10.2014 Ny oversigt over ændringerne i dødsboskifteloven pr. 01.07.2014
20.08.2014 Nyt emne: Samejeoverenskomster mellem ugifte samlevende
04.08.2014 Nyt emne: Momsfritagelse på sundhedsområdet
30.07.2014 Nyt emne: Forbrug af egne varer
22.07.2014 Nyt emne: Grænsehandel og moms
19.07.2014 Nyt emne: Udeholdte indtægter
18.07.2014 Nyt emne: Mineralvandsafgift
16.07.2014 Nyt emne: International arbejdsudleje
16.07.2014 Nyt emne: Offentlige myndigheders modregningsadgang
08.07.2014 To nye formularer: Påkravsskrivelse til andelshaver i beboelseslejlighed, og Eksklusion af andelshaver i beboelseslejlighed
01.07.2014 Programmerne til beregning af børnebidrag og ægtefælle- og børnebidrag er ajourført med de nye børnebidragsregler pr. 01.07.2014
01.07.2014 Ny oversigt over ændringer i reglerne om børnebidrag fra d. 01.07.2014
08.06.2014 Nyt emne: Fast driftssted i Danmark
07.06.2014 Nyt emne: Beskatning af kapitalejerlån
07.06.2014 Nye oversigter over befordringsfradrag og befordringsgodtgørelse
06.06.2014 Nyt emne: Anklagemyndigheden
04.06.2014 Ny studenterafhandling:  Louise Kassentoft Holm: Personskadeerstatningers behandling på separations- og skilsmisseskifter, Århus Universitet. juni 2014
24.04.2014 Nyt emne: Ugifte samlevende - forsørgelsespligt
11.04.2014 Ny formular til gældbog i konkursbo
04.02.2014 Programmet til beregning af  erstatning for frihedsberøvelse, jf. RPL § 93 a er ajourført med satserne for 2014
26.12.2013 Programmet til beregning af værdien af fri bil er opdateret med tallene for 2014
24.12.2013 Programmerne til beregning af børnebidrag  og ægtefællebidrag er nu opdaterede med satserne for 2014
10.12.2013 De 8 programmer til beregning af personskadeerstatning er opdaterede med satserne for 2014
09.12.2013 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er opdateret med beløbsgrænserne for 2014
08.12.2013 Programmet til beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre er opdateret med tallene for 2014
08.12.2013 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2014
08.12.2013 Programmerne til beregning af folkepension  og førtidspension er nu opdaterede med satserne for 2014
07.12.2013 Programmet til beregning af boligstøtte er nu opdateret med tallene for 2014
06.12.2013 Programmet til beregning af begravelseshjælp er ajourført med satserne for 2014
24.11.2013 Programmet til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn er ajourført med satserne for 2014
28.10.2013 Nyt emne: Anmeldelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
27.10.2013 Ny formular: Ægtepagt om vedtagelse af dansk familieformueret med engelsk oversættelse
22.10.2013 Nyt emne: Ægtefælleskiftet - Immaterialrettigheder
18.10.2013 Programmet til beregning af børne- og ungeydelse er ajourført med tallene for 2014 og de nye komplicerede regler om indkomstregulering.
17.10.2013 Nyt emne: Forhåndsaftaler mellem ægtefæller om kompensation
17.10.2013 Nyt emne: Regres for udgifter ved fri proces i ægtefælleskifter
10.10.2013 Der er nu links til samtlige 175 artikler i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret - T:BB - siden starten i 1998.
09.10.2013 Nyt emne: Entrepriseforsikring
08.10.2013 Nyt emne: Øl- og vinafgift
15.09.2013 Nyt emne: Godtgørelse for svie og smerte
11.09.2013 Nyt emne: Bobehandlerboer
02.09.2003 Programmet til beregning af påkravsgebyr ved lejerestance er ajourført med tallene for 2014
25.08.2013 Nyt emne: Revisionsudvalg
24.08.2013 Nyt emne: Offentlig ledelse
23.08.2013 Middellevetiden 2011:2012 er indarbejdet i programmerne til beregning af værdien af en rentepension og en ægtefællepension og i programmet til beregning af rimelighedskompensation
28.07.2013 Nyt emne: Spildevandsafgift
28.07.2013 Nyt emne: Klagenævnet for Ejendomsformidling
22.07.2013 Nyt emne: Risikostyring
13.07.2013 Nyt emne: Udsættelse af sag om gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær
01.07.2013 Nationalbankes udlånsrente pr. 01.07.2013 på 0,20% p.a. er indarbejdet i 8 beregningsprogrammer.
29.06.2013 Nyt emne: Chokoladeafgift
29.06.2013 Nyt emne: Jagtloven
11.05.2013 Nyt program til beregning af Forældrebetaling ved formidlede døgnophold uden for hjemmet
19.04.2013 Ny formular: Pantsætning af ejerandele i aps.
11.04.2013 Nyt program til beregning af bagatelgrænsen ved fællesskabskompensation, jf. RVL § 16 d.
01.04.2013 Ny oversigt over retspraksis vedr. pensionsdeling og pensionskompensation
31.03.2013 Ny oversigt over nogle af ændringerne i L 157 (2012-2013) om en enhedsforvaltning, ret til skilsmisse ved enighed og nye gebyrer på separation, vilkårsforhandling og ansøgninger om ændring af børnebidrag.
17.03.2013 Nyt emne: Pensionsforsikring
15.03.2013 Forhøjelsen af procesrenten til nationalbankens udlånsrente + 8% pr. 01.03.2013 er indarbejdet i 6 beregningsprogrammer
24.02.2013 Ny oversigt over fødsels- og barselsfærdsbidrag
04.01.2013 Den nye morarente på 0,4% pr. påbegyndt måned er indarbejdet i programmet til beregning af morarente af bo- og gaveafgift
01.01.2013 Nationalbankes udlånsrente pr. 01.01.2013 på 0,20% p.a. er indarbejdet i 8 beregningsprogrammer.
30.12.2012 Nyt emne: Strafansvar for juridiske personer
29.12.2012 Nyt emne: Racisme, jf. STRFL § 266 b
25.12.2012 Nyt program til beregning af værdien af en aldersopsparing
10.12.2012 Synopsis indeholder nu over 90.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
08.12.2012 Nyt emne: Elforsyning
09.11.2012 Nyt emne: Den Internationale Straffedomstol
06.11.2012 Nyt koncept til Vejledning om fri proces til bodeling
03.11.2012 Ny Oversigt over nogle af ændringerne pr. 01.10.2012 i lov om forældreansvar.
19.10.2012 Nyt emne: Egne aktier
19.10.2012 Nyt emne: Digitale regnskaber
30.09.2012 Nyt emne: Helbredsoplysninger
30.09.2012 Ny oversigt over dødsboordenen
19.09.2012 Ny oversigt over Statsforvaltningernes åbningstider og lukkedage
07.07.2012 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto pr. 06.07.2012 til 0,00% p.a. er indarbejdet i 10 beregningsprogrammer
01.07.2012 Nationalbankes udlånsrente pr. 01.07.2012 på 0,45% p.a. og diskontoen pr. 01.06.2012 på 0,25% p.a. er indarbejdet i 11 beregningsprogrammer.
06.05.2012 Nyt emne: Fuldbyrdelse af udenlandske afgørelser
30.04.2012 Ny formular: Begæring om skifterettens bistand til sagens oplysning under et privat skifte
23.04.2012 Nyt emne: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer
21.04.2012 Nyt emne: Støtteerklæringer - Comfort letters 
19.04.2012 Nye koncepter til ægtepagter om brøkdelssæreje, hvor 75% skal være fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje
18.04.2012 På emnet kreditorbeskyttelse af personskadeerstatning er retspraksis nu opdelt i 8 grupper
09.04.2012 Nyt emne: Advokater i udlandet
07.04.2012 Nyt emne: Afskedigelse af gravide medarbejdere
07.04.2012 Nyt emne: Mellemholdingselskaber 
05.04.2012 Nyt emne: Udlevering af lovovertrædere til retsforfølgning i udlandet
05.04.2012 Nyt emne: Genanbringelse af ejendomsavance
02.04.2012 Nyt emne: Handleevnefratagelse 
01.04.2012 Nyt emne: International kompetence i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær
30.03.2012 Nyt emne: Oplysningspligt i dødsboer over for skifteretten
18.02.2012 Nyt program til beregning af betaling af skifteværgens vederlag
16.02.2012 Programmerne til beregning af værdien af rentepension, ægtefællepension og rimelighedskompensation er ajourført med de nye levetidstabeller 2010-2011 fra Danmarks Statistik
02.02.2012 Nyt emne: Brugsmodeller 
25.01.2012 Ny program til beregning af  erstatning for frihedsberøvelse, jf. RPL § 93 a
22.01.2012 Ny artikel: Jeppe Uldall Thomsen: Må jeg twitte og facebook'e i arbejdstiden?, jan. 2012
22.01.2012 Ny artikel: Jeppe Uldall Thomsen: Sale and lease back i ejendomsbranchen, jan. 2012
22.01.2012

Oversigt over erstatning for strafferetlig forfølgning er opdateret med beløbene for 2012

20.01.2012 Programmerne til beregning af  værdien af en rentepension og til beregning af rimelighedskompensation er opdaterede med de regler om pensionsalder.
10.01.2012 Programmet til beregning af afgift af gaver med forbeholdt rentenydelse for giver er ajourført med de nye kapitaliseringsfaktorer gældende fra d. 01.01.2012
09.01.2012 Programmet til beregning af befordringsfradrag er ajourført med tallene for 2012
08.01.2012 Programmet til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn under skolealderen er ajourført med satserne for 2012
06.01.2012 Programmet til beregning af påkravsgebyr ved lejerestance er ajourført med tallene for 2012
01.01.2012 Nedsættelsen af Nationalbankens udlånsrente fra 1,30 % til 0,70% pr. d. 01.01.2012 er indføjet i 8 renteberegningsprogrammer.
24.12.2011 De 8 programmer til beregning af personskadeerstatning er opdaterede med satserne for 2012
18.12.2011 Programmet til beregning af betaling af vederlag til værge er ajourført med satserne for 2012
18.12.2011 Programmet til beregning af ydelser til enlige forsørgere er opdateret med tallene for 2012
18.12.2011 Programmerne til beregning af børnebidrag  og ægtefællebidrag er nu opdaterede med satserne for 2012
18.12.2012 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er opdateret med beløbsgrænserne for 2012
18.12.2011 Oversigt over rådighedsbeløb ved gældssanering og lønindeholdelse er ajourført med tallene for 2012
14.12.2011 Programmet til beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre er opdateret med tallene for 2012
12.12.2011 Programmet til beregning af børnefamilieydelse er opdateret med tallene for 2012.
10.12.2011 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2012
08.12.2011 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,00 % til 0,75% pr. d. 09.12.2011 er indføjet i 11 renteberegningsprogrammer.
16.11.2011 Programmerne til beregning af folkepension  og førtidspension er nu opdaterede med satserne for 2012
15.11.2011 Programmet til beregning af efterlevelseshjælp er ajourført med tallene for 2012
15.11.2011 Programmet til beregning af boligstøtte er nu opdateret med tallene for 2012
14.11.2011 Programmet til beregning af begravelseshjælp er ajourført med satserne for 2012
14.11.2011 Nyt emne: Tonnageskat
04.11.2011 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,25 % til 1,00% pr. d. 04.11.2011 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
20.10.2011 Nyt emne: Partens aktindsigt 
19.10.2011 Nyt program til beregning af salær og retsafgift ved betalingspåkrav, hvor de nye regler i RAL § 15 b er indarbejdede.
18.10.2011 Nyt koncept til Tinglysningsfuldmagt til lysning af ægtepagt, når den ene part ikke har dansk CPR-nummer
18.10.2011 Nyt emne: Kapitalejerlån 
17.10.2011 Nyt emne: Due diligence
27.09.2011 Sammenligning mellem almindelig fri proces og fri proces til skifte  er opdateret med de nye regler gældende fra d. 01.03.2012
24.09.2011 Oversigt over beløbsgrænser ved dødsbobeskatning, boafgift og dødsboskifte er ajourført med tallene for 2012
20.09.2011 Nyt beregningsprogram: Retsafgift og mødesalær ved fogedforretninger
31.08.2011 Nyt emne: Ejeraftaler
28.08.2011 Oversigt over beløbsgrænser i lejelovgivningen er ajourført med tallene for 2012
21.08.2011 De nye advokatetiske regler, der træder i kraft d. 01.10.2011, er nu indarbejdede.
27.07.2011 Nyt emne: Skattefrie omstruktureringer 
26.07.2011 Nyt emne: Beskatning af investeringsselskaber
17.07.2011 Nyt emne: Ejendomsformidling - Internetannoncering 
17.07.2011 Nyt emne: Ejendomsformidling - Internationale forhold 
17.07.2011 Nyt emne: Byggemoms 
10.07.2011 Fra d. 15.07.2011 skal notarialgenparter af testamenter skrives på almindeligt papir, jf. notarialbekendtgørelsens § 15
07.07.2011 Nyt beregningsprogram: Retsafgift ved ægtefælleskifte (før og efter d. 01.03.2012)
07.07.2011 Forhøjelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,00 % til 1,25% pr. d. 08.07.2011 er indføjet i 11 renteberegningsprogrammer.
04.07.2011 Nyt emne: Rekonstruktion
01.07.2011 I alt 8 beregningsprogrammer er opdaterede med den nye morarente på 8,30% p.a.
01.07.2011 Ny formular: Salgsopstilling ved tvangsauktion som excel-regneark
15.06.2011 Ny lov nr. 594 af 14.06.2011 om ægtefælleskifte m.v. Der er links til de specielle bemærkninger fra hver enkelt paragraf. Loven træder i kraft d. 01.03.2012. Se Oversigt over nogle af de nye regler i den nye ægtefælleskiftelov
10.06.2011 Nyt emne: SE-selskaber 
02.06.2011 Ny oversigt over nogle af de nye regler i lov nr. 221 af 21.03.2011 om ændring af dødsboskifteloven. De mange nye regler træder i kraft d. 01.07.2011.
20.04.2011 Nyt emne: Økonomistyring
19.04.2011 Nyt beregningsprogram: Beregning af retsafgift i konkursboer
09.04.2011 Forhøjelsen af Nationalbankens diskonto fra 0,75 % til 1,00% pr. d. 08.04.2011 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
22.03.2011 Formularsamlingens 20 koncepter til ægtepagter er ændrede i anledning af de digitale tinglysning af ægtepagter, som trådte i kraft d. 21.03.2011.
20.02.2011 Programmerne til beregning af værdien af rentepension, ægtefællepension og rimelighedskompensation er ajourført med de nye levetidstabeller 2009-2010 fra Danmarks Statistik
10.02.2011 Programmet til beregning af folkepension er blevet forbedret, således at beregningen af ældrechecken bliver specificeret
06.02.2011 Programmet til beregning af godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab ved arbejdsskader er ajourført med de nye beregningsregler og kapitaliseringsfaktorer for skader sket i 2011.
05.02.2011 Programmet til beregning af skat ved udlejning af sommerhus er ajourført med de nye regler om forhøjet fradrag ved udlejning gennem udlejningsbureau i LL § 15 O, stk. 1
24.01.2011 Nyt emne: Sø og Handelsretten
23.01.2011 Nyt emne: Forsvarerens beføjelser
23.01.2011 Nyt emne: Spildevandsbetaling
18.01.2011 Beregningsprogrammet Opgørelse med renter kan nu gemme et ubegrænset antal opgørelser for hver enkelt bruger.
14.01.2011 Nyt emne: Værnetingsaftaler
29.12.2010 Nyt emne: Offentlig revision 
17.12.2010 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er opdateret med beløbsgrænserne for 2011
16.12.2010 Programmerne til beregning af børnebidrag  og ægtefællebidrag er nu opdaterede med satserne for 2011
15.12.2010 De 8 programmer til beregning af personskadeerstatning er opdaterede med satserne for 2011
08.12.2010 Nyt emne: Retslægerådet
05.12.2010 Programmet til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn under skolealderen er ajourført med satserne for 2011
04.12.2010 Programmet til beregning af rimelighedskompensation er ændret, så omregningen til løbende ydelser sker på basis af levetidstabellen
04.12.2010 Programmet til beregning af betaling af vederlag til værge er ajourført med satserne for 2011
01.12.2010 Programmet til beregning af begravelseshjælp er ajourført med satserne for 2011
29.11.2010 Nyt emne: Taxikørsel 
27.11.2010 Nyt emne: Udlændinges erhvervelse af fast ejendom i Danmark
27.11.2010 Nyt emne: Erhvervsmæglere 
27,11,2010 Nyt emne: Corporate Social Responsibility
27.11.2010 Nyt emne: Sociale regnskaber
24.11.2010 Programmet til beregning af boligstøtte er nu opdateret med tallene for 2011
24.11.2010 Programmet til beregning af efterlevelseshjælp er ajourført med tallene for 2011
24.11.2010 Programmerne til beregning af folkepension  og førtidspension er nu opdaterede med satserne for 2011
24.11.2010 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2011
22.11.2010 Programmet til beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre er opdateret med tallene for 2011
22.11.2010

Programmet til beregning af ydelser til enlige forsørgere er opdateret med tallene for 2011

17.11.2010 Programmet til beregning af befordringsfradrag er ajourført med tallene for 2011
26.10.2010 Programmet til beregning af børnefamilieydelse er opdateret med tallene for 2011, og de nye indviklede regler om loft om ydelsen er indarbejdede.
24.10.2010 Nyt emne: Godskørsel
04.10.2010 Nyt emne: Omstrukturering af selskaber
28.09.2010 Ny formular: Retningslinier for håndtering af interessekonflikter
21.09.2010 Ny Oversigt over nogle af de nye regler i forslaget til en ny ægtefælleskiftelov
15.09.2010

Ny Oversigt over forslag til retsafgifter ved ægtefælleskifte i bet. 1518/2010

15.09.2010

Udkast til lov om ægtefælleskifte m.v. i bet. 1518/2010

10.09.2010 Nyt beregningsprogram: Præmie på kautionsforsikring
23.08.2010 Nyt emne: Udligningsskat på pensioner 2011-2019
15.08.2010 Nyt emne: Faglig voldgift
11.08.2010 Ny oversigt over foreløbige skattesatser virksomhedsordningen 1987- 2010 
10.08.2010 Nyt emne: Beskatning af investeringsforeninger og investeringsselskaber
08.08.2010 Nyt emne: Revision og IT 
03.08.2010 Synopsis indeholder nu over 80.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
02.08.2010 Nyt emne: Revisionspligt
13.07.2010 Nyt emne: Særeje og gæld
04.07.2010 Nedsættelsen af Nationalbankens udlånsrente pr. 01.07.2010 til 1,05% p.a. er indføjet i 7 renteberegningsprogrammer.
01.07.2010 De nye vejledende takster pr. 01.07.2010 ved betalingspåkrav og inkassosager er indarbejdet i programmet til beregning af inkassosalær og retsafgift
20.04.2010 Ny formular: Stiftelsesdokument og vedtægter for anpartsselskab
07.04.2010 Nyt emne: EU-Statsstøtteret
04.04.2010 Nyt emne: Bruttoindkomstbegrebet ved fastsættelse af underholdsbidrag
03.04.2010 Nyt emne: Samtale med barnet i sager om forældremyndighed og samvær 
03.04.2010 Der er nu lagt links til i alt 16 vejledninger fra SKAT 2010-1
18.03.2010 Nyt emne: Rettergangsfuldmagt 
14.03.2010 Nyt emne: Produktsikkerhed
14.03.2010 Nyt emne: Overtrædelse af værdipapirhandelloven
10.03.2010

Recommendation vedtaget af Europarådets ministerråd d. 09.12.2009 om "continuing powers of attorney"

07.03.2010 Spørgeskemaundersøgelse om pensionsreformen i praksis
18.02.2010 Nyt emne: Forkyndelse
17.02.2010 Ny artikel: Jeppe Uldall Thomsen: AB-Forbruger - Den nye standardaftale for byggearbejder for forbrugere
19.01.2010 Nyt emne: Virksomhedsledelse
16.01.2010 Nyt program til beregning af renter af restskat 2009
15.01.2010 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,00 % til 0,75% pr. d. 15.01.2010 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
12.01.2010 Nyt emne: Pengeinstitutters rådgivningsansvar
02.01.2010 Nyt emne: IT-kontakter
01.01.2010 Nedsættelsen af Nationalbankens udlånsrente pr. 01.01.2010 til 1,20% p.a. er indføjet i 7 renteberegningsprogrammer.
01.01.2010 Programmet til beregning af forsørgertabserstatning til børn ved arbejdsskader er opdateret med satserne for 2010
01.01.2010 Programmet til beregning af overgangsbeløb og forsørgertabserstatning til ægtefæller og samlevere ved arbejdsskader er opdateret med satserne for 2010
01.01.2010 Programmet til beregning af godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab ved arbejdsskader er opdateret med satserne for 2010
31.12.2009 Nyt emne: Vurdering af fast ejendom
29.12.2009 Programmet til beregning af boligstøtte er nu opdateret med tallene for 2010
29.12.2009 Programmet til beregning af proceduresalær er opdateret med de nye takster i småsager fra 2010.
26.12.2009 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2010
24.12.2009 Programmerne til beregning af folkepension  og førtidspension er nu opdaterede med satserne for 2010
23.12.2009 Programmet til beregning af morarente af bo- og gaveafgift er ajourført med morarentesatsen for 2010
21.12.2009 Programmerne til beregning af børnebidrag  og ægtefællebidrag er nu opdaterede med satserne for 2010
19.12.2009 Nyt emne: Jobklausuler
17.12.2009 De 8 programmer til beregning af personskadeerstatning er opdaterede med satserne for 2010
16.12.2009 Programmerne til beregning af begravelseshjælp og efterlevelseshjælp er ajourført med tallene for 2010
16.12.2009 Lovsamlingen er opdateret til d. 16.12.2009
16.12.2009 Programmet til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn under skolealderen er ajourført med tallene for 2010
16.12.2009 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er opdateret med beløbsgrænserne for 2010
07.12.2009 Nyt program: Beregning af variabel rente baseret på diskontoen
29.11.2009 

Oversigt over rådighedsbeløb ved gældssanering og lønindeholdelse er ajourført med tallene for 2010

25.11.2009 Nyt emne: Litispendens i internationale ægteskabssager
22.11.2009 Ny studenterafhandling: Ditte Sarto: Ikke-genstandsrelateret gæld: Placering og ægtepagtsregulering, Århus Universitet, juni 2009
21.11.2009 Ny studenterafhandling: Gitte Meldgaard Abrahamsen: Pensionsrettigheders behandling ved separation og skilsmisse – særligt med henblik på mulighederne for kompensation, Århus Universitet, juni 2009
20.11.2009 Ny oversigt over personkredsen, som kan indsættes som begunstiget på pensioner og forsikringer ved navns nævnelse, eller ved klausulen nærmeste pårørende.
14.11.2009 Ny artikel af Svend Danielsen: Familieretlige erindringer
14.11.2009 Ny oversigt: Sammenligning mellem begunstigelse via testamente eller via forsikring eller pension
12.11.2009 Ny formular: Koncept til interne retningslinier til forebyggelse af hvidvask
09.11.2009 Ny kronologisk oversigt over lovgivningen vedrørende livsforsikringer og pensioner
08.11.2009 Ny tjekliste vedrørende indsættelse af begunstigede på forsikringer og pensioner
02.11.2009 Ny oversigt over boafgift og skat på pensionsordninger
01.11.2009 Ny oversigt over begunstigelse af samlever på pensioner og forsikringer
10.10.2009 Nyt emne: ATP
07.10.2009 Ny formular: Salgsopstilling til frivillig auktion
20.09.2009 Nyt emne: Ejendomsværdiskat af ejendomme i udlandet
12.09.2009 Oversigt over beløbsgrænser i lejelovgivningen er opdateret med beløbene for 2010
30.08.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,10 % til 1,00% pr. d. 28.08.2009 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
14.08.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,20 % til 1,10% pr. d. 14.08.2009 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
16.07.2009 Synopsis indeholder nu over 75.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
02.07.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens udlånsrente pr. 01.07.2009 til 1,55% p.a. og af Nationalbankens diskonto fra 1,40 % til 1,20% pr. d. 08.06.2009 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
01.07.2009 Programmet til beregning af godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab ved arbejdsskader er opdateret med de nye kapitaliseringsfaktorer pr. 01.07.2009. 
29.06.2009 Nyt emne: Konfliktråd
10.06.2009 De nye takster for udenretlig inkasso er indarbejdet i programmet til beregning af inkassosalær og retsafgift
01.06.2009 Programmet til beregning af påkravsgebyr ved lejerestance er ændret, da gebyret fra d. 01.06.2009 udgør 250 kr. i private og almene lejemål - uanset restancens størrelse.
29.05.2009 Nyt emne: Ejendomsforsikring
08.05.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 1,75 % til 1,40% pr. d. 11.05.2009 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
30.04.2009 Personbogen flytter fra d. 01.05.2009 til Tinglysningsretten, Majsmarken 5, 9500 Hobro. Vore 19 koncepter til ægtepagter er nu ajourført i den anledning.
14.04.2009 Synopsis har i dag passeret besøgende nr. 5.000.000 på forsiden
03.04.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 2,00 % til 1,75% pr. d. 03.04.2009 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
01.04.2009 Mindsterenten er fra d. 01.04.2009 nedsat fra 3% til 2% p.a.
26.03.2009 Nyt emne: Hvornår skal boet behandles ved bobestyrer?
07.03.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 2,75 % til 2,00% pr. d. 06.03.2009 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
01.03.2009 Ny oversigt over Forårspakken 2009
21.02.2009 Ny oversigt over arveregler i de 5 nordiske lande
21.02.2009 Ny  oversigt over Skattekommissionens forslag til en skattereform
17.02.2009 Ny studenterafhandling: Jesper Håkonsson: "Arvelovsreformen" - Konsekvenser og muligheder for ugifte samlevende?, Århus Universitet, dec. 2008.
16.02.2009 Ny studenterafhandling: Benjamin Bunnage: Andelsboligkonverteringer, Københavns Universitet, juni 2008
25.01.2009 Oversigt over erstatning for strafferetlig forfølgning er nu ajourført med beløbene for 2009
24.01.2009 Ny oversigt over økonomiske grænser for fri proces og retshjælp 2004-2009
16.01.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 3,50 % til 2,75% pr. d. 16.01.2009 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
12.01.2009 Ny oversigt over rådighedsbeløb ved gældssanering 
06.01.2009 Nedsættelsen af Nationalbankens udlånsrente fra 4,35 % til 3,75% pr. d. 01.01.2009 er indføjet i 8 renteberegningsprogrammer.
01.01.2009 Nyt emne: Erstatningssamvær
30.12.2008 Synopsis indeholder nu over 74.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
27.12.2008 Nyt koncept: Stævning i civil sag
20.12.2008 De nye takster for proceduresalær fra d. 01.01.2009 er indarbejdede i programmet til beregning af proceduresalær
20.12.2008 De nye takster for inkassosalær fra d. 01.01.2009 er indarbejdede i programmet til beregning af inkassosalær
19.12.2008 Programmerne til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag er nu opdaterede med satserne for 2009
05.12.2008 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto fra 4,00 % til 3,50% pr. d. 05.12.2008 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
03.12.2008 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er nu opdateret med beløbsgrænserne for 2009
27.11.2008 De 8 programmer til beregning af personskadeerstatning er opdaterede med satserne for 2009
26.11.2008 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2009
26.11.2008 Programmerne til beregning af folkepension og førtidspension er nu opdaterede med satserne for 2009
26.11.2008 Programmet til beregning af boligstøtte er nu opdateret med tallene for 2009
26.11.2008 Programmerne til beregning ydelser til enlige forsørgere og børnefamilieydelse er nu opdaterede med satserne for 2009
19.11.2008 Programmet til beregning af befordringsfradrag er ajourført med tallene for 2009
09.11.2008 Nyt emne: Kantinemoms
07.11.2008 Nedsættelsen af Nationalbankens diskonto til 4,00% pr. d. 07.11.2008 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
04.11.2008 Nyt emne: Ægtefælleskiftet - Pensionsrettigheder
02.11.2008 Nyt emne: Medvirken 
02.11.2008 Nyt emne: Forsøg 
02.11.2008 Nyt emne: Utilregnelighed (STRFL § 16)
01.11.2008 Synopsis indeholder nu over 73.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
28.10.2008 Nyt emne: Solvent likvidation  
21.10.2008 Ny oversigt over fordele og ulemper ved uskiftet bo
10.10.2008 Ny oversigt over beløbsgrænser i lejelovgivningen
08.10.2008 Forhøjelsen af Nationalbankens diskonto til 4,50% pr. d. 08.10.2008 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
20.09.2008 Nyt emne: Fritagelse for beskatning af ekspropriationserstatning
19.09.2008 Synopsis indeholder nu over 72.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
09.09.2008 Nyt emne: Telekommunikation
06.09.2008 Ny formular: Transportskøde på villa
04.09.2008 Nyt emne: TV-overvågning
03.09.2008 Oversigt over beløbsgrænser vedrørende skat er ajourført med tallene for 2009
15.08.2008 Synopsis indeholder nu over 71.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
08.08.2008 Ny formular: Formueoversigt i uskiftet bo (som regneark)
04.08.2008 Nyt emne: Er krav på bodeling bortfaldet ved passivitet?
27.07.2008 Nyt emne: Revisionsstandarder
27.07.2008 Nyt emne: Salg af andelsboliger
23.07.2008 Nyt emne: Bristende forudsætninger for aftaler
18.07.2008 Nyt emne: Ægteskabssager ved domstolene
17.07.2008 Advokat Kirstine Kryger Dyekjær har i Jyllands-Posten skrevet en særdeles god og tankevækkende kronik med titlen: Retshjælpen, der forsvandt
04.07.2008 Forhøjelsen af Nationalbankens diskonto til 4,25% pr. d. 04.07.2008 er indføjet i 10 renteberegningsprogrammer.
02.07.2008 Nationalbankens udlånsrente er pr. 01.07.2008 4,35% p.a. 8 programmer, hvori indgår morarenteberegninger, er nu opdaterede med den nye sats.
30.06.2008 Nyt koncept: Købekontrakt - forretning
11.06.2008 Ny oversigt: Sammenligning mellem fastsatte og aftalte børnebidrag
05.06.2008 Synopsis indeholder nu over 70.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
28.05.2008 Nyt emne:  Retskredsreformen 2007
23.05.2008 Nyt beregningsprogram: Børnefamilieydelse
05.05.2008 Nyt emne: Hvidvaskning
26.04.2008 Nye love i lovsamlingen: Arbejdsmiljøloven og Våbenloven
16.04.2008 Nyt emne: Litteratur vedrørende arvelovsreformen 2008
15.04.2008 Nye love i lovsamlingen:  Byggeloven og tjenestemandsloven
10.04.2008 Nyt emne: Immateriel beskyttelse af edb-programmer 
10.04.2008 Nyt emne: Gruppesøgsmål
09.04.2008 Nyt koncept: Indtræden som meddebitor på ejerpantebrev
01.04.2008 Nyt program til beregning af morarente af bo- og gaveafgift
24.03.2008 I dødsboskifteloven er der nu for hver enkelt paragraf indarbejdet link til de specielle bemærkninger i lovforslaget L 120/1995
22.03.2008 Nyt koncept: Indbotestamente med to oprettere
11.03.2008 Programmet til beregning af rimelighedskompensation efter RVL § 16 e tager nu hensyn til tidsubegrænset bidragspligt og ægtefællepension, fællesskabskompensation og ligedelingsægtepagter.
19.02.2008 Nyt emne: Partshøring i afskedigelsessager
17.02.2008 Synopsis indeholder nu over 68.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
08.02.2008 Nye koncepter til Opsigelse af funktionær og Fratrædelsesaftale med fritstilling
07.02.2008 Nyt emne: Inhabilitet i insolvensretten
15.01.2008 I værgemålsloven er der nu fra hver enkelt paragraf link til de specielle bemærkninger i lovforslaget fra 1995..
14.01.2008 Retsinformation har ændret opsætning og linkformat og vi er derfor i fuld gang med ændring af over 10.000 links hertil.
26.12.2007 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2008
26.12.2007 Programmerne til beregning af folkepension og førtidspension er nu opdaterede med satserne for 2008
25.12.2007 Programmet til beregning af boligstøtte er nu opdateret med tallene for 2008
25.12.2007 Programmet til beregning af konsekvenserne af ægtefællers konkrete valg af formueordning er ajourført  med arvebrøkerne i den nye arvelov
22.12.2007 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er nu opdateret med beløbsgrænserne for 2008
21.12.2007 Programmerne til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag og ydelser til enlige forsørgere er nu opdaterede med satserne for 2008
01.12.2007 Ny oversigt over fejl og forglemmelser ved arvelovsreformen 2007
01.12.2007 Ny oversigt over vederlag til faste og andre professionelle værger
27.11.2007 Ny formular: Samejeoverenskomst om andelsbolig
22.11.2007 Den digital tinglysning er udskudt til november 2008, se Domstolsstyrelsens skrivelse af 21.11.2007
20.11.2007 Programmet til beregning af befordringsfradrag er ajourført med tallene for 2008
19.11.2007 Ny oversigt over forlodsudtagelse af pensionsordninger
10.11.2007 Nyt emne: Magtfordrejning 
08.11.2007 Ny oversigt over svogerskabsarv
04.11.2007 Nyt beregningsprogram: Beregning af værdien af ægtefællepension i relation til suppleringsarv
27.10.2007 Nyt emne: Lovvalget ved erstatning uden for kontrakt
12.10.2007 Nyt emne: Proportionalitetsprincippet
07.10.2007 Nyt koncept: Gensidigt testamente mellem ægtefæller med fællesbørn med successionsrækkefølge med børnebørn på 2. pladsen.
04.10.2007 Ny lov: Pasloven
01.10.2007 Koncepterne til aftale om udøvelse af fælles forældremyndighed og aftale om samvær er ajourført i anledning af den nye forældreansvarslov
01.10.2007 Nye vejledninger: Vejledning om samvær og Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl
10.09.2007 Oversigt over beløbsgrænser vedrørende skat er ajourført med tallene for 2008
07.09.2007 Ny studenterafhandling: Ann Thagaard Olsen: Forlodsudtagelsen af pensionsrettigheder ved separation og skilsmisse efter den 1. januar 2007, Århus Universitet, august 2007
03.09.2007 Ny oversigt over mulighederne for ved testamente at råde over tvangsarv efter den nye arvelov.
15.08.2007 Programmet til beregning af godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab ved arbejdsskader er opdateret med de nye kapitaliseringsfaktorer, der gælder ved skader fra og med d. 01.07.2007.
12.08.2007 Ny oversigt over kapitalafkastsatsen ved anvendelse af virksomhedsordningen
29.07.2007 Nyt emne: Vand og vandløb
29.07.2007 Nyt beregningsprogram: Kursen på latent skat på et ægtefælleskifte
29.07.2007 Koncept til boopgørelse ved ægtefælleskifte er ajourført med regneark til opgørelse af rimelige og ekstra pensioner med automatisk beregning af opfyldningspensionsopsparing.
27.07.2007 Ny lov: Forældelsesloven, som træder i kraft d. 01.01.2008. Der er fra hver enkelt paragraf link til de specielle bemærkninger i lovforslaget.
24.07.2007 Nyt emne: Sommerhuse og campering
23.07.2007 Nyt koncept: Ejerlejlighedsskema
22.07.2007 Nyt emne: Delegation af kompetence
11.07.2007 Nyt koncept: Testamente med oprettelse af mindefond - incl. fundats
11.07.2007 Ny oversigt over erstatning for strafferetlig forfølgning
09.07.2007 Ny oversigt over 11 forskellige former for testamenter
08.07.2007 Ny oversigt over nogle af de nye regler i den nye lov om forældreansvar, som træder i kraft d. 01.10.2007
06.07.2007 Lovsamlingen er udvidet med varemærkeloven og ligestillingsloven.
02.07.2007 Nationalbankens udlånsrente på 4,25% p.a. pr. d. 01.07.2007 er indarbejdet i 6 beregningsprogrammer.
24.06.2007 Nyt emne: Inhabilitet i forvaltningsretten
23.06.2007 Nyt koncept: Ansøgning om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
16.06.2007 Nyt koncept.  Indekspantebrev
15.06.2007 Lovsamlingen er udvidet med Forældreansvarsloven, som træder i kraft d. 01.10.2007, og arveloven 2007, som træder i kraft d. 01.01.2008. I begge love er der fra hver enkelt paragraf link til de specielle bemærkninger i lovforslagene.
08.06.2007 Forhøjelsen af diskontoen pr. 07.06.2007 til 4,00% p.a. er indarbejdet i 10 beregningsprogrammer
07.06.2007 Der er i venstre side indsat et nyt link til oversigten over 40 oversigter
19.05.2007 Nyt emne: Konkurs - Fyldestgørelse af særlige rettigheder 
16.05.2007 Nyt emne: Erhvervsdrivende virksomheder
12.05.2007 Nyt koncept: Blankt afkald på falden arv mod vederlag
29.04.2007 Ny Oversigt over ændringer i udformningen af testamenter som følge af den nye arvelov.
28.04.2007 Nyt emne: Fremtidsfuldmagter 
26.04.2007 Nyt koncept: Fremtidsfuldmagt - flere fuldmægtige 
21.04.2007

Nyt emne: Behandling af værgemålssager vedrørende voksne 

11.04.2007 Nyt emne: Småsagsproces 
08.04.2007 Nyt emne: Ægtefællers rådighed
04.04.2007 Nyt emne: Uddannelsesbidrag 
03.04.2007 Nyt emne: Partshøring 
01.04.2007 Synopsis. har nu ligget på nettet i 10 år.
29.03.2007 Nyt koncept: Arealoverførselsskøde
22.03.2007 Nyt koncept: Indhentelse af opgørelse over pensionstab
21.03.2007 Nyt beregningsprogram: Beregning af værdien af en rentepension
19.03.2007 Nyt emne: Lighedsgrundsætningen 
13.03.2007 Nyt emne: Anbringelse og forvaltning af værgemålsmidler
12.03.2007 Nyt emne: Tvangsbøder til gennemtvingelse af forældremyndighed og samvær
12.03.2007 Nyt emne: Konfiskation efter færdselsloven
12.03.2007 Nyt emne: Værger 
09.03.2007 Forhøjelsen af diskontoen pr. 09.03.2007 til 3,75% p.a. er indarbejdet i 10 beregningsprogrammer
07.03.2007 Nyt emne: Skifte af andre boer, jfr. SKL § 82
24.02.2007 Nyt koncept: Mediationsklausul
21.02.2007 Nyt emne: Tredjemandsbestemt særeje
05.02.2007 Familieministeren har d. 31.01.2007 fremsat Lovforslag L 131 til lov om forældreansvar. Loven skal træde i kraft d. 01.10.2007. Se  Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i lovforslag L133 af 31.01.2007 til ny lov om forældreansvar.
05.02.2007 Nyt emne: Private straffesager
21.01.2007 Ny Oversigt over kritikpunkter og uafklarede spørgsmål vedrørende pensionsdelingsreformen.
10.01.2007 Vort beregningsprogram: Beregning af betaling af værgens vederlag er opdateret med satserne for 2007
07.01.2007 Vore 4 formularer til ansøgning om retshjælp er ajourført med satserne for 2007
05.01.2007 Ny formular: Aftale om køberet til fast ejendom
04.01.2007 Nationalbankens udlånsrente på 3,75% p.a. pr. d. 01.01.2007 er indarbejdet i 6 beregningsprogrammer.
03.01.2007 Nyt emne: Advokaters internationale virke
02.01.2007 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2007.
01.01.2007 Programmerne til beregning af folkepension og førtidspension er nu opdaterede med satserne for 2007
23.12.2006 Nyt emne: Rettergangsbøder 
23.12.2006 Nyt emne: Advokatportrætter 
22.12.2006 Programmet til beregning af boligstøtte er nu opdateret med tallene for 2007
21.12.2006 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp og fri proces er nu opdateret med beløbsgrænserne for 2007
17.12.2006 Formularen til udvidet samlevertestamente er ændret som følge af § 87 i lovforslag L 100 af 06.12.2006 til ny arvelov
16.12.2006 Nyt emne: Satser på det sociale område
11.12.2006 Nyt emne: Polititilhold 
07.12.2006 Forhøjelsen af Nationalbankens diskonto d. 08.12.2006 til 3,50% p.a. er indregnet i 10 beregningsprogrammer
30.11.2006 Ny formular: Ægtepagt om vedtagelse af dansk familieformueret
26.11.2006 Nyt emne: Retspraksis om tinglysning opdelt efter tinglysningsloven
23.11.2006 Nyt emne: Fogedrettens prøvelse af indsigelser
19.11.2006 Nyt emne: Rekonstruktion af selskaber 
30.10.2006 Ny formular: Løsøretestamente for enlig uden børn
28.10.2006 Margot og Thorvald Dreyers Fond har tildelt hædersprisen 2006 til advokat Jørgen U. Grønborg. Se motivationen her
25.10.2006 Nyt emne: Administrativ rekurs 
23.10.2006 Ny formular: Håndpantsætning af ejerpantebrev
08.10.2006 Nyt emne: Børsprospekter 
07.10.2006 Ny formular: Ægtepagt om deling af overskydende rate- og kapitalpensioner m.v.
05.10.2006 Forhøjelsen af Nationalbankens diskonto d. 06.10. til 3,25% p.a. er indregnet i 8 renteberegningsprogrammer
01.10.2006 Nyt emne: Modregning i konkurs
22.09.2006 Ny oversigt over fordele og ulemper ved privat skifte i forhold til bobestyrerboer 
13.09.2006 Nyt emne: Skyldnersvig
11.09.2006 Ny formular: Ægtepagt om fuldstændigt særeje vedr. pensionsordninger (fra 2007) 
30.08.2006 Synopsis indeholder nu udførlige kommentarer til hver enkelt af de nye bestemmelser i RVL §§ 16 a-16 h om deling af pensionsordning. Klik blot på linket i det enkelte paragrafnummer.
25.08.2006 Synopsis indeholder nu over 60.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
22.08.2006 Nyt koncept: Ansvarsfraskrivelsesklausul ved dødsboers salg af fast ejendom
11.08.2006 Nyt emne: Ægtefælleskiftet - Negative boer  
04.08.2006 Forhøjelsen af Nationalbankens diskonto d. 04.08.2006 til 3% p.a. er indregnet i 8 renteberegningsprogrammer
03.07.2006 Nationalbankens diskonto pr. d. 09.06.2006 og Nationalbankens udlånsrente pr. d. 01.07.2006 er indarbejdet i 8 beregningsprogrammer.
06.06.2006 Nye formularer: Ægtepagt om deling af samtlige rate- og kapitalpensioner m.v. og Ægtepagt om deling af konkrete rate- og kapitalpensioner m.v.
29.05.2006 Ny oversigt: Kvantitative og kvalitative delingsregler i rangfølge efter den nye arvelov
28.05.2006 Nye formularer: Skadesløsbrev - fordringspant, Skadesløsbrev - virksomhedspant og Pantsætningsforbud
28.05.2006 Ny formular: Transport i falden arv
20.05.2006 Programmet til beregning af befordringsfradrag beregner nu også det særlige tillæg til personer med lave indkomster, jfr. LL § 9 C, stk. 4
18.05.2006 Ny artikel: Utilsigtede og urimelige konsekvenser af Familieministerens lovforslag L 146 om pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse.
16.05.2006 Foreningen af Familieretsadvokater har d. 11.05.2006 rettet henvendelse til Folketingets Retsudvalg og fremsat et særdeles fornuftigt alternativt forslag til deling af pensionsrettigheder.
10.05.2006 Nyt emne: Restaurations- og hotelvirksomhed
10.05.2006

Udkast til ændringer af forsikringsaftaleloven og pensionsopsparingsloven i betænkning nr. 1473/2006 med links til de specielle bemærkninger fra hver enkelt bestemmelse.

17.04.2006 Nyt beregningsprogram: Skat ved udlejning af sommerhus
17.04.2006 Nyt beregningsprogram: Skat ved udlejning af værelser i ejerbolig
10.04.2006 Nyt beregningsprogram: Beregning af betaling af værgens vederlag.
08.04.2006 Nyt emne: Boets afslutning
06.04.2006 Ny Oversigt over tinglysningsafgift ved lysning af skifteretsattester og arveudlægsskøder
06.04.2006 Ny Oversigt over 29 oversigter
05.04.2006 I den nye navnelov, som trådte i kraft d. 01.04.2006, er der nu links til de specielle bemærkninger i lovforslag L 27 af 23.02.2005 til hver af de 32 paragraffer.
04.04.2006 Ved lov nr. 246 af 27.03.2006 er aktieselskabsloven ændret 83 steder og anpartsselskabsloven ændret 52 steder med virkning fra d. 01.01.2006. Samtlige ændringer er nu indarbejdede i lovsamlingen.
02.04.2006 Ny oversigt: Oversigt over de mest udbredte fejl i testamenter
29.03.2006 Ny artikel: 5 spørgsmål til Familieministeren om pensionsdeling og manglende ligestilling mellem kønnene
28.03.2006 Ny oversigt: Oversigt over frister i dødsboer
23.03.2006 Nyt skema: Oversigtsskema over arveregler for ægtefæller og ugifte samlevende
22.03.2006 Ny formular: Klausul om udvidet samlevertestamente 
19.03.2006 Nyt emne: Oversigt over nogle af forslagene til nye regler i betænkning nr. 1473/2006 om revision af arvelovgivningen m.v.
18.03.2006 Udkast til ny arvelov i betænkning nr. 1473/2006 med links til de specielle bemærkninger fra hver enkelt bestemmelse.
15.03.2006 Nyt emne: Overtrædelse af udlændingeloven
12.03.2006 Nyt beregningsprogram: Beregning af rimelighedskompensation efter RVL § 16 e i L 146/2006
11.03.2006 Nyt emne: Nye regler om fri proces og advokatbeskikkelse i ægteskabssager fra d. 01.01.2007.
11.03.2006 Nyt emne: Nye regler om behandling af sager om separation og skilsmisse fra d. 01.01.2007
10.03.2006 Nyt emne: Oversigt over de nye regler om bevarelse af ægtefællepension i L 147 af 26.01.2006
09.03.2006 Nyt emne: Varetægtsfængsling i isolation 
08.03.2006 Ny artikel: Lovtekniske spørgsmål til Familieministeren vedr. lovforslag nr. L 146/2006 om pensionsrettigheders behandling  ved død samt separation og skilsmisse
05.03.2006 Nyt emne: Bindende ligningssvar 
04.03.2006 Diskontoforhøjelsen fra 2,25% p.a. til 2,50% p.a. pr. d. 03.03.2006 er indarbejdet i 5 beregningsprogrammer
27.02.2006 Nyt skema: Oversigt over reglerne om deling af pensionsordning i L 146 af 21.01.2006
26.02.2006

Lovforslag L 146 af 26.01.2006 om pensionsrettigheders behandling ved død samt separation og skilsmisse  - med bemærkninger og kommentarer til de enkelte bestemmelser.

26.02.2006 Nyt skema: Oversigtsskema vedrørende deling af pensionsordninger
06.02.2006 Synopsis indeholder nu over 58.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
22.01.2006 Nyt emne: Godkendelse af værgens dispositioner 
12.01.2006 Ny studenterafhandling: Michael Harbech: Parallelimport efter infosoc. Om udviklingen i den ophavsretlige konsumption, Handelshøjskolen i Århus, januar 2006
07.01.2006 Morgenavisen Jyllands-Posten har i dag en artikel med titlen: Pensioner fredes ved skilsmisse. Se også: Skal 2006 være skilsmissernes år?  og 10 spørgsmål til Familieministeren.
07.01.2006 Procesrenten er fra d. 01.01.2006 forhøjet fra 9,15% p.a. til 9,40% p.a. Ændringen er indarbejdet i beregningsprogrammerne
02.01.2006 Ny formular: Lejekontrakt til beboelse
29.12.2005 Nyt emne: Ansvar for skader forvoldt af dyr
28.12.2005 Nyt emne: Lejerettigheders overgang 
17.12.2005 Programmet til beregning af førtidspension, som er tilkendt, eller hvor sag er påbegyndt før 2003 er ajourført med den nye ekstra tillægsydelse for 2006 og de nye regler om beregning af invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb til gifte.
13.12.2005 De 8 programmer til beregning af personskadeerstatning er nu ajourført med satserne for 2006.
12.12.2005 Programmet til  beregning ad særligt børnetilskud til uddannelsessøgende er nu opdateret med satserne for 2006.
12.12.2005 Programmerne til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag og ydelser til enlige forsørgere er nu opdaterede med satserne for 2006
11.12.2005 Nyt emne: Parkeringsafgifter 
08.12.2005 Programmerne til beregning af begravelseshjælp og efterlevelseshjælp er nu opdaterede med satserne for 2006
06.12.2005 Programmet til beregning af de økonomiske betingelser for fri proces er nu opdateret med beløbsgrænserne for 2006
01.12.2005 Nyt emne: Misligholdelse af funktionærkontrakter
01.12.2005 Diskontoforhøjelsen pr. 02.12.2005 til 2,25% p.a. er indarbejdet i  programmet til beregning af procesrente og 7 andre beregningsprogrammer
27.11.2005 Skal 2006 være skilsmissernes år? - en kritisk kommentar til bet. nr. 1466/2005. Se også  Skilsmisseadvokat: Nye deleregler en skandale.
27.11.2005 Ægtefællepensionsudvalgets lovudkast med bemærkninger i bet. nr. 1466/2005
26.11.2005 Nyt emne: Arrest i skib 
25.11.2005 Nyt oversigtsskema over indtægter og surrogater af fælleseje, særeje og § 15,stk. 2-rettigheder
25.11.2005 Nyt oversigtsskema over beskatning af pensionsordninger
24.11.2005 Synopsis indeholder nu over 57.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
22.11.2005 Programmet til beregning af opsat folkepension er opdateret med levetidstabellerne for 2006.
21.11.2005 Programmerne til beregning af folkepension og førtidspension er nu opdaterede med satserne for 2006
21.11.2005 Programmet til beregning af boligstøtte er nu opdateret med tallene for 2006
15.11.2005 Nyt emne: Frihedsberøvelse med henblik på udvisning
09.11.2005 Ny formular: Andelsbevis
30.10.2005 Ny formular: Købsaftale vedrørende villa eller fritidshus
30.10.2005 Ny formular: Købsaftale vedrørende ejerlejlighed
01.10.2005 Nyt emne: Retssikkerhed og administration på det sociale område
27.09.2005 Ny formular: Aftale om separat deling af pensionsordninger (omfatter kapital- og ratepensioner, selvpensioneringskonti, indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, SP-pension og livrenter og overlevelsesrenter)
27.09.2005 Ny formular: Opgørelse af fællesbo udarbejdet som projektmappe med 6 underliggende regneark 
18.09.2005 Nyt emne: Virksomhedspant
12.09.2005 Ny studenterafhandling: Mikael Forsberg Skovbo: Kreditorforfølgning mod livs- og ulykkesforsikringer, Århus Universitet, sommeren 2005
11.09.2005 Ny formular: Minimalskøde
07.09.2005 Synopsis indeholder nu over 56.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
06.09.2005 Nyt emne: Olietanke 
02.09.2005 Ny studenterafhandling: Johan Stæger: Skifteafkald, Københavns Universitet, januar 2004
30.08.2005 Beløbsgrænserne i skattelovgivningen for 2006 er indarbejdede i Oversigt over beløbsgrænser 1997-2006
28.08.2005 Nyt emne: Begrundelse af forvaltningsakter
21.08.2005 Nyt emne: Aktindsigt i dødsboers dokumenter
21.08.2005 Nyt emne: Dødsboer - Retssager ved de almindelige domstole
13.08.2005 Nyt emne: Forældremyndighed ved dødsfald 
10.08.2005 Nyt emne: Tilsidesættelse af ægtepagter efter aftaleretlige regler
08.08.2005 Nyt emne: Skifterettens saglige kompetence i dødsboer
04.08.2005 Ny oversigt: Oversigt over ægtepagter, som tinglysningen er berettiget til at afvise.
02.08.2005 Programmet til beregning af proceduresalær er nu ajourført med de nye vejledende satser gældende fra d. 01.07.2005.
01.08.2005 Nyt emne: Energimærkning 
28.07.2005 Nyt emne: Militær straffelov 
20.07.2005 Nyt emne: Naturbeskyttelse 
17.07.2005 Nyt emne: Legemsangreb af grov beskaffenhed
16.07.2005 Nyt emne: Fortolkning af aftaler 
12.07.2005 Ny formular: Inkassoskrivelse
26.06.2005 Nye formularer: Løsørepantebrev  og bilpantebrev
25.06.2005 Ny formular: Deklaration på ejendom købt for personskadeerstatning
21.06.2005 Beregningsprogrammet Valg af realkreditlån kan nu regne med lån baseret på 3%-obligationer.
04.06.2005 Nyt emne: Social service
30.05.2005 Ny formular: Direktionsinstruks
25.05.2005 Ny formular: Begæring til fogedretten om umiddelbar fogedforretning til tilbagetagelse af løsøre solgt med ejendomsforbehold
20.05.2005 Ny formular: Vedtægter for grundejerforening
18.05.2005 Nye formularer: Ordrebekræftelse i civil retssag og i sælgerhandel
17.05.2005 Synopsis indeholder nu over 55.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
16.05.2005 Nyt emne: Generalforsamlinger
12.05.2005 Nye formularer: Ordrebekræftelse i sag om oprettelse af testamente og ægtepagt
11.05.2005 Nye formularer: Ordrebekræftelse i ægteskabssag og i køberhandel
25.04.2005 Nyt emne: Gældssanering - processuelle spørgsmål
24.04.2005 Nyt emne: Elektronisk aftaleret 
24.04.2005 Nyt emne: Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. 
24.04.2005 Nyt emne: Groft uagtsom skatte- og momsunddragelse
24.04.2005 Nyt emne: Forsætlig skatte- og momsunddragelse
19.04.2005 Nye formularer: Begæring om arrest og begæring om udlæg
18.04.2005 Nyt beregningsprogram: Efterlevelseshjælp til ægtefæller og samlevere 2001-2005
07.04.2005 Nyt beregningsprogram: Postnummerkontrol 
06.04.2005 Ny formular: Skøde på byggegrund  
05.04.2005 Ny formular: Begæring til fogedretten om udsættelse af lejer
04.04.2005 Nyt emne: Spilleautomater
03.04.2005 Nyt emne: Folketingsvalg
02.04.2005 Nyt emne: Tab på aktier og anparter 
29.03.2005 Nyt beregningsprogram: Opsat folkepension
27.03.2005 Nyt beregningsprogram: Opstilling af budget ved forældrekøb
22.03.2005 Nyt emne: Bistandsadvokater 
21.03.2005 Nyt emne: Salær til beskikkede advokater
20.03.2005 Nyt emne: Kontanthjælp
19.03.2005 Nyt emne: Dansk Ejendomsmæglerforening 
18.03.2005 Synopsis indeholder nu over 54.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
12.03.2005 Nyt emne: Indeholdelsespligt for A-skat
08.03.2005 Nye formularer: Pantebrev (Andel)  og Erklæring om adkomst ved lysning af pant i andelsboliger
06.03.2005 Programmet til beregning af ejendomsavanceskat foretager nu automatisk pristalsregulering af anskaffelsessummen, hvis ejendommen er købt før d. 01.01.1993.
05.03.2005 Nyt emne: Repræsentationsudgifter
27.02.2005 Nyt emne: Beskatning af fikseret leje 
21.01.2005 Nyt emne: Særejeformer 
15.01.2005 Nyt emne: Værgens vederlag
13.01.2005 Ny formular: Friholdelseserklæring ved umyndigs erhvervelse af fast ejendom
11.01.2005 Kursusindbydelse: Testamenter og ægtepagter i praksis - sekretærkursus
10.01.2005 Nyt emne: Er købsaftale indgået? 
04.01.2005 Programmerne til beregning af folkepension og førtidspension er nu opdaterede med satserne for 2005
03.01.2005 De nye satser for retsafgift er indarbejdet i programmerne til beregning af retsafgift og proceduresalær og incassosalær.
25.12.2004 Synopsis indeholder nu over 53.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
25.12.2004 Nyt emne: Forenklet inkassoproces 
24.12.2004 Nyt emne: Udøvelse af advokatvirksomhed
22.12.2004 De 8 programmer til beregning af personskadeerstatning er nu ajourført med satserne for 2005.
17.12.2004 Nyt emne: Forbrugeraftaler 
17.12.2004 Nyt emne: Springende regres 
16.12.2004 Nye regler: Advokatetiske regler med ændringerne pr. 01.05.2005 om interessekonflikter og prisoplysning.
11.12.2004 Programmet til beregning af forældrebetaling for ophold i dagtilbud til børn er nu ajourført med tallene for 2005
11.12.2004 Programmerne til beregning af børnebidrag og ægtefællebidrag og ydelser til enlige forsørgere er nu opdateret med satserne for 2005
29.11.2004 Nyt emne: Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen 
28.11.2004 Nyt emne: Varmeforsyning 
28.11.2004 Programmet til beregning af boligstøtte er nu opdateret med tallene for 2005
27.11.2004 Nyt emne: Skatteretlig bopæl i Danmark
26.11.2004 Nyt emne: Anklageskrifter
22.11.2004 Nyt emne: Bedrageri
17.11.2004 Ny formular: Ægtepagt om rent fuldstændigt særeje med engelsk oversættelse
14.11.2004 Nyt emne: Omstødelse af forrykkende dispositioner
13.11.2004 Nyt emne: Personundersøgelser 
13.11.2004 Nyt emne: Ungdomssanktion 
11.11.2004 Oversigt over beløbsgrænser i skattelovgivningen er ajourført med beløbene for 2005
10.11.2004 Nyt emne: Finanslovsaftalen af 10.11.2004
08.11.2004 Nye blanketter: Ansøgning om retshjælp
07.11.2004 Nyt emne: Omstødelse af forringende dispositioner
03.11.2004 Nyt emne: Byggelovgivningen 
01.11.2004 Nyt emne: Det fagretlige processystem 
01.11.2004 Nyt emne: Ærekrænkelser
29.10.2004 Ny formular: Salgsfuldmagt vedrørende fast ejendom
28.10.2004 Ny formular: Omdannelse af indfriet privat pantebrev til ejerpantebrev
27.10.2004 Ny formular: Samejeoverenskomst om fast ejendom mellem ægtefæller med særeje
23.10.2004 Nyt emne: Havne 
22.10.2004 Nyt emne: Kuratorsalær
20.10.2004 Nyt emne: Krav mod konkursboet
09.10.2004 Synopsis indeholder nu over 52.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
09.10.2004 Nyt emne: Konkursmassen
12.09.2004 Nyt emne: Hastighedsovertrædelser 
11.09.2004 Nyt emne: Formueforholdet mellem ægtefæller
11.09.2004 Nyt emne: Ugifte samlevendes fordeling af ejendomsretten til fast ejendom
10.09.2004 Ny formular: Testamente for mand, der vil begunstige sin samlever (køberet, brugsret, boligret, rentenydelsesret)
08.09.2004 Nyt emne: Legemsangreb af særlig farlig karakter 
07.09.2004 Nyt emne: Skattesvig af særlig grov karakter 
05.09.2004 Nyt emne: Reklameudgifter 
02.09.2004 Nyt emne: Forbrydelser i offentlig tjeneste
30.08.2004 Nyt emne: Fradragsret for moms 
28.08.2004 Nyt emne: Varelagre og skat
28.08.2004 Nyt emne: Immaterielle rettigheder og skat 
25.08.2004 Nyt emne: Tab på fordringer 
24.08.2004 Nyt emne: Næringsbeskatning vedr. værdipapirer. 
22.08.2004 Nyt emne: Ægtefælleskiftet - Registrering og vurdering 
22.08.2004 Nyt emne: Er boet delt? 
21.08.2004 Nyt emne: Notering af særeje 
16.08.2004 Nyt emne: Ugifte samlevende - lejligheden
15.08.2004 Synopsis indeholder nu over 51.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
14.08.2004 Nyt emne: Mandsbidrag
02.08.2004 Det er nu muligt at begrænse søgningen til bestemte områder, f. eks. lovsamlingen eller formularsamlingen
31.07.2004 Nyt emne: Fiskeri
20.07.2004 Synopsis har ændret udseende. Den grønne farve og menupunkterne er bibeholdt, men logoet og udseendet har fået en "mild ansigtsløftning", som vi håber, at alle Synopsis' brugere vil tage godt imod. Design er udført af NextMedia.dk og advokat Ulrik Grønborg. 
19.07.2004 Nyt emne: Konkurs- Gensidigt bebyrdende aftaler
19.07.2004 Nyt emne: Voldtægt
16.07.2004 Nyt emne: Aftalers indgåelse 
15.07.2004 Nyt emne: Entreprenøransvar
14.07.2004 Nyt emne: Overtagelsestilbud  Majoritetsovertagelse 
14.07.2004 Søgefunktionen viser nu 2 tekstlinier for hvert søgeresultat - a la Google -, og på de enkelte sider kan man hurtigt springe til de enkelte forekomster.
10.07.2004 Programmet til beregning af folkepension beregner nu også ældrechecken i o. m. lov nr. 471 af 09.06.2004
04.07.2004 Aftaler om udøvelse af fælles forældremyndighed og om samvær kan gøres eksigible fra d. 01.10.2004, jfr. RPL § 478, stk. 1, 3). Koncepterne til disse aftaler er derfor ændret.
01.07.2004 Oversigt over forslagene i bet. nr. 1446/2004 om personnavne
09.06.2004 Ny artikel: Sean Boisen: Korrekte boligafgifter - Forkerte andelsværdier ved aftalt boligforbedring.
07.06.2004 Nyt emne Beskatning af fri bolig
31.05.2004 Nyt emne: Tilstandsrapporter 
28.05.2004 Ny tjekliste: Tjekliste vedr. afhøring af debitorer i fogedretten
25.05.2004 Nyt beregningsprogram: Auktionsafgift vedr. fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj
21.05.2004 Nyt emne: Udlæg i personskadeerstatning 
19.05.2004 Nyt emne: Lønindeholdelse 
18.05.2004 Synopsis indeholder nu over 50.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
03.05.2004 Nyt emne: Beskatning af andelsboligforeninger
01.05.2004 Nyt emne: Virksomhedsnavne 
29.04.2004 Nyt emne: Vejledning i stiftelse af anpartsselskab
25.04.1004 Nyt emne: Forbrydelser vedrørende bevismidler
25.04.2004 Nyt emne: Simpel vold, jfr. STRFL § 244
24.04.2004 Nyt emne: Lejekøb 
15.04.2004 Synopsis indeholder nu over 49.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
12.04.2004 Nyt emne: Racediskrimination
12.04.2004 Nyt emne: Forvoldelse af nærliggende fare for liv og førlighed 
03.04.2004 Ny formular: Frivilligt forlig med betalingsforslag
10.03.2004 Ny formular: Husorden for ejerforeninger eller private andelsboligforeninger
07.03.2004 Nyt emne: Skattesager ved domstolene 
04.03.2004 Nyt emne: Inhabilitet ved dødsboskifte
03.03.2004 Nyt emne: Oplysningsmidler i forældremyndighedssager 
29.02.2004 Synopsis indeholder nu over 48.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
06.02.2004 Ny formular: Koncept til indbofordelingsklausul
05.02.2004 Nyt emne: Borgerlige ankesager ved Højesteret
25.01.2004 Nyt emne: Tilregnelse 
20.01.2004 Nyt emne: Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
19.01.2004 Nyt emne: Forældelse af forsikringskrav
18.01.2004 Nyt emne: Søgsmålskompetence 
03.01.2004 Nyt program til beregning af pristalsregulering efter nettoprisindekset.
02.01.2004 Programmerne til beregning af værdien af en kapitalpension eller ratepension på ægtefælleskifte er udvidet med en beregningsmetode, hvor værdien opgøres på basis af det forventede afkast efter pensionsafkastbeskatning på 15% sammenlignet med det forventede afkast af en fri kapital med samme rente, hvoraf der betales indkomstskat.
01.01.2004 Nyt emne: Skatteankenævn 
30.12.2003 Nyt emne: Moms af tilskud 
30.12.2003 Nyt emne: Transfer pricing
27.12.2003 Nyt emne: Retsforfølgning mod private andelsboliger
27.12.2003 Nyt emne: Er rekvisitus ejer?
26.12.2003 Nyt emne: Fri proces til ægtefælleskifte 
23.12.2003 Programmet til beregning af boligstøtte er forbedret og ajourført med taksterne for 2004
20.12.2003 Nyt emne: Købesummens berigtigelse 
19.12.2003 Programmerne til beregning af børnebidrag og ægtefælle- og børnebidrag er ajourførte med taksterne for 2004
29.11.2003 Nyt emne: Fremgangsmåden ved udlæg
27.11.2003 Nyt emne: Kære i straffesager
23.11.2003 Nyt emne: Huslejenævn
23.11.2003 Nyt emne: Ejendomsmæglersalær 
07.11.2003 Nyt emne: Trangsbeneficiet
02.11.2003 Nyt emne: Retssikkerhed i skattesager.
28.10.2003 Ny formular: Relaksationspåtegning
28.10.2003 Nyt emne: Ansvarsfrihedsgrunde
27.10.2003 Nyt emne: Oversigt over retlige konsekvenser af ægtefællers formueordning.
27.10.2003 Nyt emne: Fælden ved skilsmissesæreje
22.10.2003 Nyt emne: Oversigt over retlige konsekvenser af papirløst samliv 
20.10.2003 Nyt emne: Misligholdelse af kontrakter
16.10.2003 Synopsis indeholder nu over 47.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
15.10.2003 Nyt emne: Landsskatteretten
14.10.2003 Nyt emne: Kuldioxidafgift 
13.10.2003 Nyt emne: Advokat- og revisoromkostninger
11.10.2003 Nyt emne: CFC-beskatning
10.10.2003 Nyt beregningsprogram: Forsørgertabserstatning til børn ved arbejdsskader.
10.10.2003 Nyt beregningsprogram: Forsørgertabserstatning til ægtefælle og samlever ved arbejdsskader.
08.10.2003 Nyt beregningsprogram: Godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab ved arbejdsskader.
03.10.2003 Nyt beregningsprogram: Førtidspension, hvor sagen er påbegyndt efter d. 31.12.2002.
03.10.2003 Nyt beregningsprogram: Førtidspension, som er tilkendt, eller hvor sag er påbegyndt før d. 01.01.2003.
01.10.2003 Nyt beregningsprogram: Folkepension
29.09.2003 Ny oversigt over særejeformer
27.09.2003 Nyt emne: Vold mod personer, der handler i offentlig tjeneste - STRFL § 119
23.09.2003 Nyt beregningsprogram: Beregning af svie og smerte, meengodtgørelse og erhvervsevnetab
23.09.2003 Nyt beregningsprogram: Beregning af forsørgertabserstatning til ægtefælle og samlever
14.09.2003 Nyt emne: EU-arbejdsret 
09.09.2003 Nyt emne: Ligebehandling af mænd og kvinder
07.09.2003 Nyt emne: Løbende ydelser og skat
05.09.2003 Ny oversigt over tilfælde med solidarisk hæftelse for ægtefæller
05.09.2003 Ny oversigt over fordele og ulemper ved lige sameje mellem ægtefæller  
28.08.2003 Ny formular: Begæring om offentligt skifte af fællesbo
24.08.2003 Nyt emne: Den lovgivende magt 
24.08.2003 Synopsis indeholder nu over 46.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
23.08.2003 Nyt emne: Moms af advokatydelser
23.08.2003 Nyt emne: Drift af advokatvirksomhed 
14.08.2003 Nye formularer: Vidneindkaldelse og vidnestævning
08.08.2003 Nyt emne: Ejendomsbestanddele, jfr. TL § 38 
31.07.2003 Nyt emne: Domstolene som organ 
29.07.2003 Nyt emne: Ægtefællers hæftelse for gæld
18.07.2003 Nyt emne: Mellemmænd
08.07.2003 Nyt emne: Folketinget 
08.07.2003 Nyt emne: Lovgivningsprocessen 
01.07.2003 Den nye morarentesats efter renteloven på 9,15% p.a. er indarbejdet i renteberegningsprogrammerne.
25.06.2003 De nye salærtakster for procedure og indenretlig inkasso gældende fra d. 01.07.2003 er indarbejdede i salærberegningsprogrammerne.
24.06.2003 Nyt emne: Salær i straffesager
06.06.2003 Diskontonedsættelsen fra 2,50% til 2,00% p.a. fra d. 06.06.2003 er indregnet i 6 renteberegningsprogrammer.
18.05.2003 Synopsis indeholder nu over 45.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
17.05.2003 Nyt emne: Magtadskillelsen 
17.05.2003 Ny formular: Kodicil
04.05.2003 Nyt emne: Idrætsjura
03.05.2003 Nyt emne: Retternes stedlige kompetence
02.05.2003 Nyt emne: Retternes saglige kompetence
30.04.2003 Ny artikel: Karl Peder Pedersen: I kommissionens kløer. Kommissionsdomstolene - dansk forvaltnings særlige undersøgelses- og domstolsinstanser.
28.04.2003 Nyt emne: Retternes internationale kompetence
27.04.2003 Nyt emne: Regeringen 
27.04.2003 Nyt emne: Færdselsansvar 
22.04.2003 Nyt emne: Adcitation 
18.04.2003 Nyt emne: Rykkergebyrer
14.04.2003 Nyt emne: Oversigt over aldersgrænser 
14.04.2003 Nyt emne: Forældelse af erstatningskrav
12.04.2003 Nyt emne: Forsamlingsfrihed 
11.04.2003 Ny artikel: Jørn Vestergaard: Flere slags culpa - om god skik og sagkyndigt bevis
11.04.2003 Forfatterhitlisten er opdateret til 11.04.2003. Erik Werlauff ligger fortsat nr. 1 med i alt 397 henvisninger. Jens Anker Andersen og Henning Bromann ligger på 2.- og 3.-pladsen.
06.04.2003 Udlændingeloven ligger nu på synopsis i en ajourført udgave.
06.04.2003 Synopsis indeholder nu over 44.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
06.04.2003 Synopsis indeholder i alt 77 henvisninger til artiklerne i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard.
01.04.2003 Nyt emne: Mellemfolkelige anliggender
01.04.2003 Synopsis har i dag 6 års jubilæum på nettet.
19.03.2003 Nyt emne: Loves kundgørelse og ikrafttræden 
09.03.2003 Nyt emne: Boligens ukrænkelighed 
08.03.2003 Nyt emne: Beskatning af erstatningsbeløb 
08.03.2003 Diskontonedsættelsen til 2,50% p.a. fra d. 07.03.2003 er indregnet i 6 renteberegningsprogrammer.
04.03.2003 Nyt emne: Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter 
04.03.2003 Nyt emne: Revisors erklæringer 
02.03.2003 Ny tjekliste: Tjekliste vedr. rådgivning af papirløst samlevende
02.03.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 1999-2002. Der er i alt 176 henvisninger til NTS.
28.02.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i SR-Skat 1997-2002. Der er i alt 512 henvisninger til artikler og kommentarer i SR-Skat.
27.02.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i INSPI 1995-2002. Der er i alt 680 henvisninger til artikler i INSPI.
26.02.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i HUSET 1999-2002. Der er i alt 458 henvisninger til artikler i HUSET
25.02.2003 Nyt emne: Boligpolitik
24.02.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Ejendomsmægleren 1997-2002. Der er i alt 441 henvisninger til artikler i Ejendomsmægleren.
23.02.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Revisorbladet 1997-2002. Der er i alt 602 henvisninger til artikler i Revisorbladet.
23.02.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Advokaten 1989-2002. Der er i alt 1.813 henvisninger til artikler i Advokaten.
23.02.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle studenterafhandlinger i Justitia 1978-2002. Der er i alt 339 henvisninger til Justitia.
22.02.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Skattepolitisk Oversigt 1997-2002. Der er i alt 371 henvisninger til artikler i SO
22.02.2003 Nyt emne: Ophørspension 
19.02.2003 Nyt emne: Administrativ frihedsberøvelse 
06.02.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Revision og Regnskabsvæsen 1994-2002. Der er i alt 1.037 henvisninger til artikler i R&R.
04.02.2003 Synopsis indeholder nu over 43.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
02.02.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Ugeskrift for Retsvæsen 1970-2002 og referater af alle afgørelser i UfR 1996-2002. Der er i alt 13.539 henvisninger til UfR.
02.02.2003 Synopsis indeholder nu referat af alle afgørelser i Tidsskrift for Skatter og Afgifter fra 1997-2002 og henvisninger til alle artikler i TfS 1984-2002. Der er i alt 6.753 henvisninger til TfS.
30.01.2003 Ny studenterafhandling: Peter Højriis Andersen: Markedsføring og handel på internettet
25.01.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i EU-ret & Menneskeret 1994-2002. Der er i alt 166 henvisninger til tidsskriftet.
25.01.2003 Nyt emne: Arveafkald og gældssanering
25.01.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Fuldmægtigen 1980-2002 og referater af alle afgørelser i Fuldmægtigen siden 01.01.1995. Der er i alt 4.091 henvisninger til Fuldmægtigen.
19.01.2003 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler og referater af alle afgørelser i Tidsskrift for Familie- og Arveret 1997-2002. Der er i alt 3686 henvisninger til TFA.
14.01.2003 Ny studenterafhandling: Erik Matthiesen:  Kreditaftaleloven § 41 - tilbagetagelsesregel anvendt som afviklingshjemmel.
11.01.2003 Nyt emne: Værgemålsformer
03.01.2003 Nyt emne: Forældelse af skattekrav 
01.01.2003 Nyt emne: Culpaansvar
01.01.2003 Nyt emne: Frakendelse af førerret
01.01.2003 Den nye morarente efter renteloven på 9,95% p.a. er indarbejdet i renteberegningsprogrammerne. 
28.12.2002 Nyt emne: Fristregler for skatteansættelsen 
28.12.2002 Nyt emne: Anke i straffesager
26.12.2002 Nyt emne: Litteratur om bo- og gaveafgift
25.12.2002 Nyt emne: Vidnefritagelse 
23.12.2002 Nyt emne: Kære i civile sager
23.12.2002 Nyt emne: Anke i civile sager
21.12.2002 Nyt emne: Straffuldbyrdelse 
20.12.2002 Nyt emne: Straffens fastsættelse, jfr. STRFL §§ 80-91
14.12.2002 Ny artikel af Karl Peder Pedersen: Navnet det er stadig Jensen
08.12.2002 Nyt emne: Krav mellem ægtefæller 
06.12.2002 Diskontonedsættelsen pr. 06.12.2002 til 2,75% p.a. er indarbejdet i 6 renteberegningsprogrammer.
27.11.2002 Nye formularer: Første, anden og sidste rykkerskrivelse
25.11.2002 Ny formular: Ansøgning om fri proces til ægteskabssag
24.11.2002 Nyt emne: Sømænd 
18.11.2002 Ny formular: Ansøgning om fri proces til offentligt skifte
18.11.2002 Synopsis indeholder nu over 42.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
17.11.2002 Nyt emne: Værdiansættelse i skattesager
17.11.2002 Nyt emne: Mineralolieafgift 
16.11.2002 Nyt emne: Beskatning af udenlandske forskere og nøglemedarbejdere 
16.11.2002 Nyt emne: Værdiansættelse af aktier pr. d. 19.05.1993
06.11.2002 Nyt emne: Inkassosalær
03.11.2002 Nyt emne: Dødsboer - Retsmidler mod trufne afgørelser 
03.11.2002 Nyt emne: Litteratur om skiftereformen
02.11.2002 Nyt emne: Skifterettens behandling af tvister i dødsboer
31.10.2002 Nyt emne: Skyldnerens stilling under konkurs
26.10.2002 Nyt emne: Skifterettens vejledningspligt i dødsboer 
24.10.2002 Nyt emne: Skifteafgift på ægtefælleskifter
19.10.2002 Nyt emne: Godkendte forvaltningsafdelinger
19.10.2002 Nyt emne: Hjemmel for bekendtgørelser
22.09.2002 Nyt emne: Sygedagpenge 
15.09.2002 Nyt emne: Retsmidler ved krænkelse af varemærkeret 
14.09.2002 Nyt beregningsprogram: Opstilling af ydelsestabel på serielån
02.09.2002 Nyt emne: Næringsbeskatning vedr. fast ejendom
27.08.2002 Beløbsgrænser for skat for 2003 er indarbejdet i oversigt over beløbsgrænser
25.08.2002 Forfatterhitlisten er opdateret til 25.08.2002. Erik Werlauff ligger fortsat nr. 1 med i alt 382 henvisninger.
25.08.2002 Nyt program til beregning af vidnegodtgørelse
16.08.2002 Synopsis indeholder nu over 41.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
07.08.2002 Nyt emne: Kreditgivers fyldestgørelse
07.08.2002 Nyt emne: Køb med ejendomsforbehold
05.08.2002 Anmeldelse af bogen Juraens Grundregler
05.08.2002 Tre nye formularer til påtegninger ved lysning af skifteretsattester
02.08.2002 Nyt emne: Indkomstoverførsler (rette indkomstmodtager)
01.08.2002 Den nye procesrente, der gælder for krav, der forfalder d. 01.08.2002 eller senere, er på Nationalbankens udlånsrente på 3,55% plus 7% eller i alt 10,55% p.a. De nye regler er indarbejdet i Beregning af procesrente og Opgørelse med renter og Rente ved efterregulering af leje
31.07.2002 De nye inkassosalærer fra d. 01.08.2002 er indarbejdede i Beregning af inkassosalær og retsafgift
19.07.2002 Nyt emne: Emballageafgift 
19.07.2002 Nyt emne: Beskatning af fri bil
15.07.2002 Synopsis indeholder nu over 40.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
14.07.2002 Nyt emne: Vækstfonden
13.07.2002 Nyt emne: Stævninger
07.07.2002 Nyt emne: Revisorlovgivningen 
06.07.2002 Nyt emne: Principalansvar 
03.07.2002 Nyt emne: Parallelimport af mærkevarer
29.06.2002 Nyt emne: Timeshare
27.06.2002 Nyt emne: Skat i udlandet 
27.06.2002 Nyt emne: Parcelhusreglen
25.06.2002 Nyt emne: Domstolsprøvelse af forvaltningsakter
22.06.2002 Nyt emne: Sagkyndig vurdering i dødsboer
12.06.2002 Ny formular: Delvist afkald på falden arv
29.05.2002 Nyt emne: Rekvirent- og mødesalær på tvangsauktion
21.05.2002 Nyt emne: Ugifte samlevende - indbyrdes lån
19.05.2002 Nyt emne: Vandafgift 
07.05.2002 Nyt emne: Elafgift 
07.05.2002 Nyt emne: Overtrædelse af toldloven 
04.05.2002 Nyt emne: Oversigt over anvendelse af konkursloven i insolvente dødsboer
04.05.2002 Nyt emne: Insolvente kuratorboer
04.05.2002 Nyt emne: Oversigt over anvendelsen af dødsboskifteloven i bobestyrerboer og kuratorboer.
03.05.2002 Nyt emne: Ejendomsinvestering
03.05.2002 Ny formular: Ægtepagt om rent kombinationssæreje type 6 med engelsk oversættelse
30.04.2002 Synopsis indeholder nu over 39.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
28.04.2002 Nyt emne: Dyreværnsloven
26.04.2002 Nyt emne: Dækningsafgift
25.04.2002 Nyt emne: Bogføring
25.04.2002 Købeloven er ændret ved lov nr. 213 af 22.04.2002 (Revision af regler om forbrugerkøb m.v.) med virkning for købsaftaler indgået efter d. 31.12.2001.
14.04.2002 Nyt program: Beregning af befordringsfradrag 2001-2002
12.04.2002 Nyt emne: Orlov
11.04.2002 Nyt emne: Euroen
04.04.2002 Nyt emne: Internationale regnskabsstandarder 
02.04.2002 Lov om ansættelsesbeviser er ændret ved lov nr. 138 af 25.03.2002 med virkning fra d. 01.07.2002. Ændringerne er allerede nu indarbejdet i udgaven på synopsis.
01.04.2002 Synopsis har i dag 5 års jubilæum på nettet.
01.04.2002 Nyt emne: Brug af meddelere og agenter
31.03.2002 Ny formular: Aftale om produktion af web-site
31.03.2002 Nyt emne: Sygesikring
30.03.2002 Nyt emne: Røveri
30.03.2002 Nyt emne: Nyheder i familieret 2002
23.03.2002 Nyt emne: Længstlevende ægtefælles skiftefordele
22.03.2002 Nyt emne: Boudlæg og skat  
20.03.2002 Nyt emne: Uskiftet bo og skat
18.03.2002 CMR-loven er nu lagt ind i lovsamlingen
17.03.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 1999-2001. Der er i alt 123 henvisninger til NTS.
16.03.2002 Nyt emne: Advokatsamfundet
15.03.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i EU-ret & Menneskeret 1994-2001. Der er i alt 132 henvisninger til tidsskriftet.
09.03.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Ugeskrift for Retsvæsen 1970-2001 og referater af alle afgørelser i UfR 1996-2001. Der er i alt 12.190 henvisninger til UfR.
09.03.2002 Dødsboskatteloven er nu lagt ind på lovsamlingen tillige med talrige links fra de enkelte emner om dødsbobeskatning.
05.03.2002 Nyt emne: Erhvervsevnetabserstatning
03.03.2002 Programmet til udarbejdelse af opgørelse med renter kan nu klare renteberegning af 20 posteringer.
03.03.2002 Oversigt over Irene Nørgaards fortolkning af særejereformen i 1990
25.02.2002 Nyt emne: Oversigt over fejl og forglemmelser ved særejereformen
20.02.2002

Ny formular: Koncepter til udslettelse af ejerpantebrev i medfør af TL § 20, stk. 2

03.02.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler og referater af alle afgørelser i Tidsskrift for Familie- og Arveret 1997-2001. Der er i alt 3003 henvisninger til TFA.
03.02.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Fuldmægtigen 1980-2001 og referater af alle afgørelser i Fuldmægtigen siden 01.01.1995. Der er i alt over 3.600 henvisninger til Fuldmægtigen.
31.01.2002 Synopsis indeholder nu over 38.000 henvisninger til artikler og afgørelser.
27.01.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Revisorbladet 1997-2001. Der er i alt 556 henvisninger til artikler i Revisorbladet.
27.01.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle studenterafhandlinger i Justitia 1978-2001. Der er i alt 319 henvisninger til Justitia.
27.01.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i INSPI 1995-2001. Der er i alt 580 henvisninger til artikler i INSPI.
27.01.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i SR-Skat 1997-2001. Der er i alt 449 henvisninger til artikler og kommentarer i SR-Skat.
27.01.2002 Nyt emne: Pensionsafkastbeskatning
25.01.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Ejendomsmægleren 1997-2001. Der er i alt 355 henvisninger til artikler i Ejendomsmægleren.
23.01.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Revision og Regnskabsvæsen 1994-2001. Der er i alt 914 henvisninger til artikler i R&R.
20.01.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Lov & Ret 1991-2001. Der er i alt 1.051 henvisninger til artikler i Lov & Ret.
16.01.2002 Synopsis indeholder nu henvisninger til alle artikler i Advokaten 1989-2001. Der er i alt 1.689 henvisninger til artikler i Advokaten.
14.01.2002 Synopsis indeholder nu referat af alle afgørelser i Tidsskrift for Skatter og Afgifter fra 1997-2001 og henvisninger til alle artikler i TfS 1984-2001. Der er i alt godt 5.800 henvisninger til TfS.
12.01.2002 Nyt emne: Skatteopkrævning
11.01.2002 Koncept til særlige erklæringer i skøder er blevet udvidet med værdierklæringer.
10.01.2002 Koncept til stævning i separationssag er ændret som følge af ophævelsen af FML § 7 pr. 01.01.2002.
03.01.2002 Nyt program til udarbejdelse af opgørelse med renter. Programmet kan regne med fast rente og med procesrente, og man kan undgå at beregne renter af sagsomkostninger, jf. UfR 1983.307 HD. Der regnes ikke med renters rente. Der er plads til max. 12 posteringer.

31.12.2001 Alle beregningsprogrammer er nu opdaterede til 2002.
20.12.2001 Oversigt  vedr. dødsbobeskatning og bo- og gaveafgift er nu ajourført med tallene for 2002
18.12.2001 Nyt program til beregning af simpel rente
18.12.2001 Interpoleret skema over børnebidrag 2002
15.12.2001 Nyt hovedemne på forsiden: Offentlig ret
14.12.2001 Nyt program til beregning af de økonomiske betingelser for retshjælp/fri proces
09.12.2001 Ny formular: Koncept til hemmeligholdelsesaftale
05.12.2001 Nyt program til beregning af opsigelsesvarsel for funktionærer.
03.12.2001 Kronologisk oversigt over lovgivningen inden for person-, familie- og arveretten.
02.12.2001 Nyt program til beregning af særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre.
01.12.2001

Nyt koncept til indhentelse af opgørelse af værdien af forsikringer

01.12.2001 I mange programmer gemmes brugerens indtastninger, således at disse står i felterne næste gang beregningsprogrammet skal bruges.