Spørgsmål til Familieministeren om pensionsdeling og manglende ligestilling mellem kønnene

 1. I en omfattende analyse af pensionsopsparingen i 2002 foretaget af Skatteministeriet og offentliggjort d. 11.05.2005 er det under pkt. 9 om pensionsindskyderne fordelt efter køn og civilstand anført, "at stort set lige mange gifte mænd og kvinder foretog pensionsopsparing i 2002. Til gengæld var de gifte mænds indskud ca. 60 pct. større end kvindernes. Den store forskel kan især henføres til de arbejdsgiveradministrerede ordninger, hvilket afspejler højere gennemsnitsindkomst og større opsparingsprocenter hos mændene"

  Er Familieministeren enig i, at gifte mænds indskud på pensionsordninger i 2002 var ca. 60% større end gifte kvinders?

 2. Er Familieministeren enig i, at indkomståret 2002 må antages at være et helt almindeligt indkomstår, således at det må anses for overvejende sandsynligt, at gifte mænds indskud på pensionsordninger også i de øvrige indkomstår må antages at være ca. 60% større end gifte kvinders?

 3. Familieministeren bedes oplyse, hvorfor ovenstående analyse fra Skatteministeriet ikke er omtalt i bemærkningerne til Lovforslag L146 af 26.01.2006?

  Under pkt. 6 i bemærkningerne er der en ligestillingsvurdering, som ikke omtaler ovennævnte analyse fra Skatteministeriet, og som intet sted nævner, at gifte mænds indskud på pensionsordninger må antages at være ca. 60% større end gifte kvinders.

 4. Er Familieministeren enig i, at en gennemførelse af L146 generelt set vil være til stor fordel for gifte mænd, da disse har pensionsordninger, der i gennemsnit er 60% større end gifte kvinders?

  Mine beregninger viser, at kapital-, rate- og rentepensioner for ca. 650 mia. kr. flyttes væk fra formuefællesskabet. Hvis Skatteministeriets analyse lægges til grund, tilhører ca. 400 mia kr. de gifte mænd og ca. 250 mia kr. de gifte kvinder, og hvis lovforslag L146 gennemføres, vil mændene således kunne forlodsudtage ca. 150 mia kr. mere end kvinderne. De gifte kvinder mister samlet 75 mia kr. eller i gennemsnit ca. 73.000 kr. pr. kvinde.

 5. Er Familieministeren bekendt med, om der nogensinde i Danmarks historie er gennemført andre love, der generelt forringer gifte kvinders retsstilling i større omfang end L146?

Advokat Jørgen U. Grønborg