Ægtefælleloven med kommentarer

           Jørgen U. Grønborg

Bogen, som er ajourført til d. 22.04.2021, er udkommet d. 26.05.2021 på forlaget Synopsis.dk.

Bogen er på 635 sider, incl. domsregister og stikordsregister.  

Bogen er opbygget på samme måde som langt de fleste lovkommentarer. Børne- og socialministeriets specielle bemærkninger til de enkelte bestemmelser er dog medtaget, således at læseren hurtigt kan finde ud af, om en bestemt fortolkning har støtte i bemærkningerne.

I kommentaren til de enkelte bestemmelser er medtaget meget udførlige henvisninger til den foreliggende familieretlige litteratur.

Der er medtaget referater af 399 trykte og 63 utrykte afgørelser.

Bogen koster 800 kr. plus moms, eller 1.000 kr.  Abonnenter på synopsis.dk får 20% rabat, således at prisen for abonnenter er på 640 kr. plus moms, eller 800 kr.

Der skal ikke betales særskilt for forsendelse.

Anne Broksø har i TFA 2022.245-246 anmeldt Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., 26.05.2021, 635 sider

Linda Nielsen har på synopsis.dk anmeldt Jørgen U. Grønborg: Ægtefælleloven med kommentarer, 1. udg., 26.05.2021, 635 sider


Ægtefælleskifteloven med kommentarer

           Jørgen U. Grønborg

Bogen, som er ajourført til d. 01.03.2023, er udkommet d. 14.04.2023 på forlaget Synopsis.dk.

Bogen er på 432 sider, incl. domsregister og stikordsregister.  

Bogen er opbygget på samme måde som langt de fleste lovkommentarer. Jeg har ved udarbejdelsen af kommentaren taget udgangspunkt i de specielle bemærkninger i lovforslaget L 183 af 14.04.2011, hvor der grundigt er taget stilling til fortolkningen af de enkelte bestemmelser. Samtlige fortolkningsbidrag i bemærkningerne, som fortsat er relevante, er medtaget i kommentaren.

I kommentaren til de enkelte bestemmelser er medtaget meget udførlige henvisninger til den foreliggende familieretlige litteratur.

Der er medtaget referater af 205 trykte og 5 utrykte afgørelser.

Bogen koster 600 kr. plus moms, eller 750 kr.  Abonnenter på synopsis.dk får 20% rabat, således at prisen for abonnenter er på 480 kr. plus moms, eller 600 kr.

Der skal ikke betales særskilt for forsendelse.

 


Undertegnede bestiller herved:

stk af Ægtefælleloven med kommentarer.

stk af Ægtefælleskifteloven med kommentarer.
Din bestilling sendes til advokatsekretær Eva Lauridsen, som herefter vil pakke og sende dig bogen med posten, vedlagt en faktura. Bogen kan også afhentes hos Advokaterne Sankt Knuds Torv, Ryesgade 31, Aarhus C. Er der spørgsmål, kan Eva Lauridsen kontaktes på el@askt.dk eller på tlf. 8618 6848.