Synopsis giver dig et hurtigt og enkelt overblik over litteratur og praksis inden for alle juraens mange områder.


Emneoversigt

Advokater

Afgiftsret

Aftaleret

Almene emner

Ansættelses- og arbejdsret

Arveret og dødsboskifte

Boligret

Civilproces

Entrepriseret

Erhvervsret

Erstatningsret

EU-ret

Familieret

Fogedret

Forbrugerret

Forsikringsret

Forvaltningsret

Færdselsret

Immaterialret

Insolvensret

International ret

IT-ret

Kaution

Kreditaftaler

Køb

Landbrug, jagt og fiskeri

Lejeret

Medieret

Menneskerettigheder

Miljøret

Obligationsret

Offentlig ret

Overdragelse af fast ejendom

Panteret

Penge og finansvæsen

Personspørgsmål

Revision og regnskab

Selskabsret

Skatteret

Socialret

Statsforfatningsret

Strafferet

Strafferetspleje

Tinglysning

Tingsret

Transportret

Udlændingeret

Må vi høre din mening?


Advokat (H) Jørgen U. Grønborg