EU-ret

Generelt

Amsterdam-traktaten

Arbejdskraftens frie bevægelighed

De danske EU-forbehold

Eksigibilitet

Etableringsret

EU-arbejdsret

EU-domstolen og Retten i Første Instans

EU-konkurrenceret

EU-Ombudsmanden

EU-rettens kilder

EU-rettens virkning i national ret

EURO'en

Europa-parlamentet

EU-selskabsret

EU-udbud

Tjenesteydelser

Varernes frie bevægelighed


Generelt

Links

Betænkninger

Bøger

Artikler


Links

Registre:

Folketingets EU-oplysning

Oplysning til borgerne om EU.

EUR-Lex

Indeholder retsforskrifter fra EF-tidende, register, aktuelle Kommisionsdokumenter fra de seneste 45 dage mv.

EU-domstolen

Guide til CELEX-numrene

EU Press release database

Myndigheder:

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen: Repræsentationen i Danmark

Europa-Parlamentet

Den Europæiske Unions Domstol

Rådet for Den Europæiske Union

Andet

Den europæiske e-justice-portal

Betænkninger

Bet. nr. 1138/1988: Ny kommunal valglov og ny Europa-Parlamentsvalgslov. Delbetænkning 2

Bøger

1976

1977

1980

1984

1986

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

2018

2020

2021

2022

2023

2024

1976

Laurids Mikaelsen: Fællesmarkedsret - en grundbog om De europæiske Fællesskaber/EF, 1976, 262 sider, Gad.

1977

Isi Foighel og Karsten Hagel-Sørensen: EF-Ret - Almindelig del, 1. udg., 1977, 324 sider, DJØF.

Niels Gangsted-Rasmussen: EF-rettens umiddelbare anvendelighed, licentiatafhandling, 1977, 313 sider, DJØF.

1980

Claus Gulmann: Handelshindringer i EF-retten, disputats, 1980, 547 sider, DJØF.

1984

Vilhelm Brockmeyer og Niels Preisler: Europaparlamentsvalgloven, 1984, 192 sider, DJØF.

Supplement 1978-1984 til EF-Karnov. Anmeldt af Ole Due i JUR 1985.265-271.

1986

Hjalte Rasmussen: On law and policy in the European court of justice, disputats, 1986.

1990

Michael Hansen Jensen: Proportionalitetsprincippet i EF-retlig belysning, 1. udg., 1990, GadJura.

1991

Peter L. Vesterdorf: Virksomheder og handelshindringer, 1. udg., 1991, Dragsted advokater.

1992

Poul Skytte Christoffersen: Traktaten om den Europæiske Union, 1. udg., 1992, DJØF.

Peter Pagh: Offentlige kontrakter og EF-retten, 1. udg., 1992, DJØF.

1993

Jørgen Allesø: EF's Indre Marked, 1. udg., 1993, Jordbrugsforlaget.

1994

Peter L. Vesterdorf: Demokrati uden grænser, 1. udg., 1994, Forlaget Fremad. Anmeldt af Hjalte Rasmussen i UfR 1995 B. 22-23.

Ulla Bøegh Henriksen: Anti-Competitive State Measures in the European Community, 1994, Handelshøjskolens Forlag.

Peter Gjørtler m.fl.: Traktaterne om den Europæiske union, 2. udg., 1994, GadJura.

Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen: National skatteret og EU-retten - om EU-domstolens prøvelse af nationale skatteregler, 1. udg. 1994, FSR. Anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1995 B.24.

Allan Phillip: EU-IP, 1. udg., 1994, DJØF. Anmeldt af Joseph Lookofsky i UfR 1995 B.71-73.

1995

Claus Gulmann og Karsten Hagel-Sørensen: EU-ret, 3. udg., 1995, DJØF.

Dominik Schnichels: Reichweite der Niederlassungsfreiheit, 1995, Nomos Verlagsgesellschaft.

Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: Unionsretlige selskabs- og børsregler, 1. udg., 1995, DJØF.

Andrew Evans: The law of EU regional policy, 1. udg., 1995, 824 sider, DJØF.

1996

Ellen Brinch Jørgensen: Union Citizens. Free movement and non-discrimination., 1. udg., 1996, 328 sider, DJØF. Anmeldt af Hjalte Rasmussen i UfR 1996 B.360-361.

Børge Dahl og Ruth Nielsen (red.): New Direction in Business Law Research, GadJura, 1996. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1997 B.20-21.

1997

Hans Jacob Bull og Helge Stemshaug (eds.): EC Shipping Policy, Juridisk Forlag, Oslo, 1997. Anmeldt af Uffe Lind Rasmussen i UfR 1997 B.149

Michael Droege og Göran Lysén: Introduktion til EU och Eg-rätten, 1997, Justus Förlag. Anmeldt af Hjalte Rasmussen i UfR 1997 B.332.

Tine Sommer: Affaldsreguleringen i EU-retlig belysning, 1997. ph.d.-afhandling.

Klavs A. Holm og Peter Biering: Amsterdam-traktaten, 1. udg. 1997, DJØF.

Ruth Nielsen og Erika Szyszczak: The Social Dimension of the European Union, 3. udg., 1997, 394 sider, Handelshøjskolens Forlag.

1998

Gerfried Brandstetter: Europæisk samarbejde 1945-1997, 1. udg., 1998, 190 sider, DJØF

Ketilbjørn Hertz: Jurisdiction in Contract and Tort under the Brussels Convention, 1. udg., 1998, 317 sider, DJØF. Anmeldt af Joseph Lookofsky i UfR 1998 B.296 af Kirsten Thorup i EU-ret & Menneskeret 1998 p.170-174, samt af Peter Arnt Nielsen i JUR 1998.406-410.

Petter Asp: EG:s sanktionsrätt, ett straffrättsligt perspektiv, disputats, 1998, Iustus Förlag. Anmeldt af Vagn Greve i UfR 1998 B.239/3-242

Hjalte Rasmussen og Henning Koch: Europa-Traktaterne. Fra Rom til Amsterdam - i parallel opsætning, 1. udg., 1998, 760 sider, GadJura. Anmeldt af Henrik Peytz i ADV 1998.179 og af Charlotte Friis Bach i UfR 1998 B.400/2.

Helene Boriths Müller: Die Umsetzung der europäischen Übereinkommen von Rom und Brüssel in das Recht der Mitgliedstaaten, 281 sider, Peter Lang. Anmeldt af Hjalte Rasmussen i UfR 1998 B. 349/2.

Nick Hækkerup: Kontrol og sanktioner i EF-retten - Bekæmpelse af uregelmæssigheder over for EF's budget, 1. udg., 1998, 352 sider, DJØF. Anmeldt af Jørgen Dalberg-Larsen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/1999 p.18-23 og af Hjalte Rasmussen i UfR 1999 B.548-549.

Raymond O'Rourke: European Food Law, 1998, 244 sider, Palladian, Handelshøjskolens Forlag.

1999

Peter Biering og Klavs A. Holm: EU efter Amsterdam. Det samlede EU-traktatgrundlag og ØMU-teksterne, 5. udg. 1999, 479 sider, DJØF.

Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen: EU-retten 1 - Institutionerne, Retskilderne, Den frie bevægelighed, 1. udg., nov. 1999, 584 sider, DJØF. Anmeldt af Morten P. Broberg i EU-ret & Menneskeret 2002 p. 97-98.

Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen: EU-retten 2 - Harmoniseringen - udvalgte emner, 1. udg., nov. 1999, 368 sider, DJØF. Anmeldt af Morten P. Broberg i EU-ret & Menneskeret 2002 p. 97-98.

Antero Jyränki (ed.): National Constitutions in the Era of Integration, 1999, 204 sider, Kluwer Law International Forlag. Anmeldt af Henning Koch i UfR 1999 B.554.

2000

Ulf Bernitz og Joakim Nergelius: General principles of European Community Law. Reports from a Conference in Malmø 27-28 August 1999, 2000, 244 sider. Klüwer Law International. Anmeldt af Ole Due i EU-ret & Menneskeret nr. 6/2001.255-259.

2001

Bengt Jacobsson (red.), Per Lægreid (red.) og Ove K. Pedersen (red.): Europaveje. EU i de nordiske centralforvaltninger, 1. udg., april 2001, 328 sider, DJØF.

Michael Steinicke: Varernes frie bevægelighed og offentlige indkøb, 1. udg., juni 2001, 368 sider, DJØF. Anmeldt af Ruth Nielsen i UfR 2001 B.565.

Steven Harris, Nick Hækkerup og Cecilie Reumert Wagtmann: Controls and Sanctions in EU Law, 1. udg. sept. 2001, 392 sider, DJØF.

2002

Lars Barfoed, Erik Boel og Peter Nedergaard: Den europæiske nødvendighed - 37 vinduer mod fremtidens EU, 1. udg., maj 2002, 266 sider, DJØF.

Peter Vesterdorf: Statsstøtte - en håndbog for virksomheder, myndigheder og organisationer, 1. udg., nov. 2002, 352 sider, DJØF.

Hjalte Rasmussen: EU-retlig domssamling, 2002, 362 sider, Ejlers.

Søren von Dosenrode (red.): EU-rettens påvirkning af dansk ret, 1. udg., 2002, 91 sider, Systime

2003

Thomas Elholm: EU-svig. En studie i dansk strafferet, 1. udg., jan. 2003, 528 sider, DJØF. Anmeldt af Sonja Ponikowski i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2004.178-182.

Richard Mongin Forrest og Niels Hoffmeyer: EU-Traktaten efter Nice og København, 1. udg. maj 2003, 398 sider, Thomson

Hjalte Rasmussen: EU-ret i kontekst, 5. udg., aug. 2003, 794 sider, Thomson. 4. udg. er anmeldt af Jens Fejø i UfR 2002 B.183-187. 1. udgaven fra 1994 er anmeldt af Peter L. Vesterdorf i UfR 1994 B.463-464.

Ruth Nielsen: Europæisk arbejdsret, 1. udg. 2003, 499 sider, DJØF

Morten Broberg & Nina Holst Christensen: EU-domme med bemærkninger og spørgsmål, 3. udg., 2003, 945 sider, DJØF. Anmeldt af Ole Due i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2004.174-177

2004

Ruth Nielsen: Gender Equality in European Contract Law, 1. udg. 2004, 176 sider, DJØF.

Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen: EU-retten, 3. udg., okt. 2004, 1024 sider, DJØF

Niels Fenger: Forvaltning og fællesskab - Om EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret: Konfrontation og frugtbar sameksistens, 1. udg. 2004, 1118 sider, DJØF. Anmeldt af Karsten Revsbech i JUR 2005.109-113 og i EU-ret & Menneskeret 2005.182-184 og i UfR 2005 B. 202.

P. Eeckhout: External Relations of the European Union. Legal and Constitutional Foundations, 2004, 552 sider Oxford University Press. Anmeldt af Søren Schønberg i EU-ret & Menneskeret nr. 5/2004.239-240.

Peter Birch Sørensen: Monetary Union in Europe. Historical perspectives and prospects for the future. Essays in honour of Niels Thygesen, 1. udg. 2004, 294 sider, DJØF.

Ruth Nielsen & Steen Treumer: The New EU Public Procurement Directives, 1. udg. 2004, 196 sider, DJØF

2005

Peter Biering & Klavs A. Holm: EU Forfatningstraktaten, 1. udg. maj 2005, 486 sider, DJØF

Peter Nedergaard: Organiseringen af den Europæiske Union, 4. udg., aug. 2005, 504 sider, Handelshøjskolens Forlag

Morten Kallestrup: Europæisering af nationalstaten. EU's konsekvenser for dansk reguleringspolitik og de nationale aktørers undervurderede rolle, 1. udg. aug. 2005, 384 sider, DJØF.

Rebecca Adler-Nissen & Rasmus Vanggaard Knudsen: Forenet i mangfoldighed? EU's forfatningstraktat i demokratiteoretisk perspektiv, 1. udg. okt. 2005, 304 sider, DJØF

2006

Marlene Wind: Den europæiske forfatningskamp - før, under og efter 2 x nej, 1. udg. jan. 2006, 153 sider, Forlaget Thomson

Mikkel Mailand: Coalitions and policy coordination - revision and impact of the European Employment Strategy, 1. udg., dec 2006. 225 sider, DJØF

Birgitte Egelund Olsen og Karsten Engsig Sørensen (red.): Regulation in the EU, 2006, 485 sider, Forlaget Thomson. Anmeldt af Niels Fenger i UfR 2007 B.167.

2007

Morten Kallestrup: Europæisering af nationalstaten EU's konsekvenser for dansk reguleringspolitik og de nationale aktørers undervurderede rolle, 1. udg., feb. 2007, 384 sider, DJØF.

Ane Maria Røddik Christensen: Judicial Accommodation of Human Rights in the European Union, 2007, 277 sider, DJØF. Anmeldt af Sten Schaumburg-Müller i UfR 2007 B.239.

Research Group on the Existing EC Private Law (Acquis Group): Principles in existing EC contract law (Acquis Principles). 2007. Sellier. European Law Publishers. 311 sider, anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR B.2008.23.

2008

Ulla B. Neergaard (red.), Ruth Nielsen (red.) og Lynn M. Roseberry (red.): The Services Directive - Consequences for the Welfare State and the European Social Model, 1. udg., jan. 2008, 260 sider, DJØF. Anmeldt af Hjalte Rasmussen i UfR 2008 B.139.

Niels Fenger: Introduktion til fællesskabsrettens påvirkning af dansk forvaltningsret, 4. udg., feb. 2008, 72 sider, DJØF. 3. udg. er anmeldt af Peter Pagh i UfR 2005 B.325.

Peter H. Biering og Klavs Arnoldi Holm: EU efter Nice, 3. udg., mar. 2008, 297 sider, DJØF

Birgitte Egelund Olsen (red.), Karsten Engsig Sørensen (red.) et. al.: Europæiseringen af dansk ret, 1. udg. apr. 2008, 712 sider, DJØF. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2008 B.205/2.

Bjarne Kvam: Norge og Schengen, 1. udg. sep. 2008, 192 sider, Cappelen Akademisk Forlag. Anmeldt af Peter Blume i UfR 2009 B.18.

Ove K. Pedersen og Tore V. Olsen: Den Europæiske Skrue. Demokratisk dynamik i Danmark og Sverige, 1. udg., okt. 2008, 228 sider, DJØF.

Jörgen Hettne: Rättsprinciper som styrmedel. Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol, Norstedts Juridik, Stockholm, 2008. Anmeldt af Hjalte Rasmussen i UfR 2009 B.62/2-63

Morten Kelstrup, Marlene Wind, Dorte Sindbjerg Martinsen: Europa i forandring - En grundbog om EU's politiske og retlige system, 2008. Hans Reitzels Forlag. Anmeldt af Hjalte Rasmussen i UfR 2009 B.82-83

2009

Ulla B. Neergaard, Ruth Nielsen og Lynn M. Roseberry: Integrating Welfare Functions into EU Law - From Rome to Lisbon, 1. udg., marts 2009, 378 sider, DJØF

Peter Nedergaard: Business and Politics in the European Union. Cases in Services, Agriculture and Textiles, 1. udg., juni 2009, 160 sider, DJØF

2010

Mario Comba & Steen Treumert: The In-House Providing in European Law, 1. udg., feb. 2010, 214 sider, DJØF

Peter Nedergaard: Lissabontraktaten - en politologisk analyse, 1. udg., feb., 2010, 190 sider, DJØF

Ulla Neergaard (red), Ruth Nielsen (red) og Lynn M. Roseberry (red): The Role of Courts in Developing a European Social Model - Theoretical and Methodological Perspectives, 1. udg., marts 2010, 356 sider, DJØF

Jørgen Friis Christensen: Lissabontraktaten på hverdagsdansk, 1. udg., april 2010, 136 sider, DJØF

Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen: EU-retten - forkortet udgave, 2. udg., aug. 2010, 256 sider, DJØF

Bjørn Dilou Jakobsen: Assistance to Victims of Discriminations by Equality Bodies of the EU-Member States - a Scandinavian Perspective, 1. udg., aug. 2010, 372 sider, DJØF

Camilla Hørby Jensen: Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked, 1. udg., sep. 2010, 196 sider, DJØF. Anmeldt af Susanne Karstoft i UfR B.2010.377-378.

Hjarn Zernicow Borberg: Den Europæiske Union, 1. udg., 2010, 210 sider, DJØF

2011

Irene Baron (red.), Christian Fich (red.) og Michael Herslund (red.): Fra Leviathan til Lissabon. Magt og rettigheder i europæiske forfatninger, 1. udg., feb. 2011, 240 sider, DJØF.

Bugge Thorbjørn Daniel, Thomas Elholm, Peter Starup & Michael Steinicke: Grundlæggende EU-ret, 2. udg., feb. 2011, 820 sider, DJØF. 1. udg., 2009, er anmeldt af Niels Fenger i UfR 2010 B.155/2-156.

Peter H. Biering og Klavs Arnoldi Holm: EU efter Lissabon. Det samlede traktatgrundlag, 1. udg., marts 2011, 456 sider, DJØF

Peter Hedegaard Madsen: Grundlæggende EU-forfatningsret, 2. udg., april 2011, 188 sider, DJØF

Ulla Neergaard (red.), Ruth Nielsen (red.) og Lynn M. Roseberry (red.): European Legal Method. Paradoxes and Revitalisation, 1. udg. maj 2011, 384 sider, DJØF.

Dimitri Weil: Toldret og retssikkerhed, 1. udg., maj. 2011, 294 sider, DJØF. Anmeldt af Niels Fenger i JUR 2011.190-192.

Sideek M. Seyad: EU Financial Law. Omtalt af Erik Werlauff i UfR B 2011.82/2

Stine Jørgensen (red) og Sune Troels Poulsen (red): Velfærd i Den Europæiske Union, 1. udg., sep. 2011, 284 sider, DJØF

Katrine Mulvad Thomsen, Sigrid Floor Toft og Thor Iversen: Lov om tjenesteydelser i det indre marked - med kommentarer, 1. udg., sep. 2011, 268 sider, DJØF

Sine Jørgensen og Sune Troels Poulsen: Frit Valg - Velfærd i Den Europæiske Union, 2011. 283 sider, hæftet, DJØF

2012

Sune Troels Poulsen, Peter Stig Jakobsen og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg: EU Public Procurement Law, The Public Sector Directive. The Utilities Directive, 2. udg., 2012, 672 sider, DJØF. Anmeldt af Martin André Dittmer og Camilla Christiansen i EU-ret & Menneskeretnr. 2/2013 p. 75-78

Carina Risvig Hansen (red.), Christina D. Tvarnø (red.) og Grith Skovgaard Ølykke (red.): EU Public Procurement - Modernisation, Growth and Innovation. Discussions on the 2011 Proposals for Public Procurement Directives, 1. udg., 2012, 304 sider, DJØF

Ulla Neergaard (red.) og Ruth Nielsen (red.): European Legal Method. In the Multi-Level EU Legal Order, 1. udg., 2012, 336 sider, DJØF

Carina Risvig Hansen: Contracts not covered, or not fully covered, by the Public Sector Directive, 2012, 358 sider, DJØF. Anmeldt af Sune Troels Poulsen i UfR 2013 B.138-140.

2013

UfR 2013 B.118/5: Roberto Caranta, Dacian Dragos: Outside the EU Procurement Directives - Inside the Treaty? 2012, 424 sider, DJØF

2015

Irene Baron (red.), Michael Herslund (red.) & Carsten Humlebæk (red.): Europæiske fællesskaber? Identiteter, fortællinger og konflikter i Europa, 1. udg., 2015, 256 sider, DJØF.

Præsentation. EU mellem nationalisme, krise og skepsis - af Uffe Østergård
Indledning. Identitet som noget fortalt - af Irene Baron, Michael Herslund & Carsten Humlebæk
Kapitel 1. Kollektive identiteter, deres mesterfortællinger og erindringssteder - af Carsten Humlebæk, Henrik Høeg Müller & Charlotte Werther
Kapitel 2. Centrum og periferi: to slags mesterfortællinger - af Irene Baron, Michael Herslund, Kristian L. Nielsen & Jeppe Juul Petersen
Kapitel 3. Europæisk identitet som projekt mellem politik og kultur - af Kathrine Ravn Jørgensen, Erik Lonning & Lone Kølle Martinsen
Kapitel 4. Sproget i mesterfortælling og national identitet - af Michael Herslund
Appendiks. Ernest Renan (1823-1892): Hvad er en nation? - oversat af Michael Herslund

2016

Morten Broberg: Den Europæiske Union og udviklingslandene, 1. udg., 2016, 300 sider, Samfundslitteratur.

Morten Broberg & Nina Holst-Christensen: Free Movement in the European Union - Cases, Commentaries and Questions, 5. udg., okt. 2016, 1192 sider, DJØF. 1. udg., 2004, er anmeldt af Ole Due i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2004.174-177

Eva Ersbøll: EU's Charter - i et menneskeretligt krydsfelt, 1. udg., okt. 2016, 387 sider, DJØF

Kapitel 1. Introduktion - af Jonas Christoffersen

DEL 1. Det menneskeretlige krydsfelt
Kapitel 2. Beskyttelsen af fundamentale rettigheder i EU og samspillet med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention set i lyset af Domstolens udtalelse i Avis 2/13 - af Lars Bay Larsen
Kapitel 3. Det komplicerede forhold mellem EU's Charter om grundlæggende rettigheder og EMRK - af Louise Halleskov Storgaard
Kapitel 4. EU og EMRK - Samhørighed eller konflikt? - af Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen
Kapitel 5. Strafferettens påvirkning fra det europæiske Charter om grundlæggende rettigheder - strejftog i et uvejsomt landskab - af Jørn Vestergaard

DEL 2. Chartrets anvendelse og betydning
Kapitel 6. Artikel 51 i EU's Charter om grundlæggende rettigheder - af Niels Fenger
Kapitel 7. Den Europæiske Unions fælles forsvars- og sikkerhedspolitik - EU Chartrets ekstraterritoriale anvendelse under EU-ledede militære operationer i tredjelande - af Peter Vedel Kessing
Kapitel 8. EU-Chartrets horisontale direkte virkning - af Nina Holst-Christensen
Kapitel 9. En ændret magtfordeling? - af Torben Melchior
Kapitel 10. Chartret: et vigtigt og vægtigt værktøj i den juridiske argumentation - af Karen Dyekjær

DEL 3. Særlige charterrettigheder
Kapitel 11. Kønsdiskrimination i priser og service - bud på ny tilgang i Danmark - af Maria Ventegodt Liisberg og Kirsten Precht
Kapitel 12. Chartrets sociale rettigheders væsen - af Ulla Neergaard
Kapitel 13. Retten til privatliv og databeskyttelse i EU's Charter - af Birgitte Kofod Olsen og Rikke Frank Jørgensen
Kapitel 14. EU-Domstolens kvalificering af hensynet til informationsfriheden over for persondata - og privatlivsbeskyttelsen - af David Knobel
Kapitel 15. Retten til god forvaltning - med særligt henblik på kontradiktionsprincippet; status og udsyn - af Azad Taheri Abkenar

2018

Birgitte Egelund Olsen og Karsten Engsig Sørensen: EU-Retten i Danmark, 1. udg., aug. 2018, 596 sider, DJØF. Anmeldt af Morten Broberg i UfR 2019 B.312/2

Kapitel 1. Indledning - Af Birgitte Egelund Olsen & Karsten Engsig Sørensen

Del I. Medlemskabet af EU
Kapitel 2. Grundlovens § 20 og det danske medlemskab - Af Ole Spiermann
Kapitel 3. Det retlige forbehold og civilretten - Af Peter Arnt Nielsen
Kapitel 4. Det retlige forbehold og strafferetten - Af Thomas Elholm
Kapitel 5. Det retlige forbehold og personers mobilitet - Af Jens Vedsted-Hansen
Kapitel 6. EURO-forbeholdet - Af Ulla Neergaard
Kapitel 7. Forsvarsforbeholdet - Af Christian Thorning Del
II. Dansk deltagelse i EU-samarbejdet
Kapitel 8. Den danske beslutningsprocedure - Af Helle Krunke
Kapitel 9. Varetagelse af danske interesser ved EU-Domstolen - Af Christian Thorning
Del III. Gennemførelsen af EU-ret
Kapitel 10. Gennemførelse af direktiver og regler, der understøtter forordninger - Af Karsten Hagel-Sørensen
Kapitel 11. Implementering gennem kollektive overenskomster - Af Ole Hasselbalch
Kapitel 12. Sanktionering af EU-retten - Af Thomas Elholm
Kapitel 13. Lovgivers gennemførelse af EU-domme - Af Nina Holst-Christensen
Del IV. Anvendelsen af EU-ret
Kapitel 14. Pligten til EU-konform fortolkning - Af Karsten Engsig Sørensen
Kapitel 15. Umiddelbart anvendelig EU-ret - Af Michael Steinicke
Kapitel 16. EU-rettens forrang - Af Birgitte Egelund Olsen
Kapitel 17. Tilbagebetaling af skatter og afgifter opkrævet i strid med EU-retten - Af Søren Friis Hansen
Kapitel 18. Tilbagesøgning af støtte udbetalt i strid med statsstøttereglerne - Af Pernille Wegener Jessen
Kapitel 19. Statens erstatningsansvar for overtrædelser af EU-retten - Af Karsten Engsig Sørensen
Kapitel 20. Præjudicielle søgsmål: Hvem kan forelægge? - Af Bugge Thorbjørn Daniel
Kapitel 21. Præjudicielle søgsmål: Danske domstoles forelæggelser for EU-Domstolen - Af Peter Pagh
Kapitel 22. EU-rettens påvirkning af dansk procesret - Af Erik Werlauff

Jonas Christoffersen m.fl.: EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder - med kommentarer, 2. udg., sept. 2018, 633 sider, DJØF

2020

Andreas Riis Madsen: Traktatens regler om fri bevægelighed for personer: EU-lovgiver og de yderste grænser, 1. udg., feb. 2020, 306 sider, DJØF

Fernando Gascon Inchausti og Burkhard Hess: The Future of the European Law of Civil Procedure, 1. udg., marts 2020, 292 sider, Intersentia

I. Methodological Approaches
- Inital Remarks on the Methodological Approaches to Procedural Harmonisation
- Procedural Harmonisation by the European Court of Justice: Procedural Autonomy and the Member States' Perspective
- Constitutionalisation of European Civil Procedure as a Starting Point for Harmonisation?
- Have the EU Regulations on Judicial Cooperation Fostered Harmonisation of National Procedures?

II. The Current Situation: Vertical and Horizontal Harmonisation
- Harmonisation of the Rules on Protective Measures? The European Account Preservation Order
- Harmonising Access to Information and Evidence: The Directives on Intellectual Property and Competition Damages
- Harmonisation of Confidential Information Protection in Legal Proceedings: The Trade Secrets Directive
- Procedural Harmonisation and Private Enforcement in the GDPR

III. Current Initiatives for Further Harmonisation
- The ELI/UNIDROIT Project: A General Introduction
- The ELI/UNIDROIT European Rules of Civil Procedure: Access to Information and Evidence
- Harmonisation of the Rules on Judgments and Appeals in Europe: A Few Remarks from the Inside
- The 2017 Directive Proposal on Common Minimum Standards of Civil Procedure in the Euroepan Union
- The 2017 Proposal of the European Parliament on Common Minimum Standards of Civil Procedure
- A Final Comment on the Future Evolution of Civil Procedure in Europe

2021

Karnov Group: EU-KARNOV EU’s Charter om grundlæggende rettigheder med kommentarer, 1. udg., maj 2021, 50 sider, Karnov Group

Jürgen Basedow: EU Private Law, 1. udg., maj 2021, 788 sider, Intersentia

Book I: Foundations
Part I: Private Law in European Integration
Part II: Development of EU Private Law
Part III: Sources of EU Private Law

Book II: Principles
Part IV: Principles of the Legal Community
Part V: Market Principles
Part VI: Solidarity Principles

Book III: Implementation and Enforcement
Part VII: Institutional and Procedural Framework
Part VIII: Legal Method

Book IV: The External Dimension of EU Private Law
Part IX: The Policy Approach: Scope Rules
Part X: The Legal Certainty Approach: Bilateral Conflict Rules

André Klip: European Criminal Law, 4. udg., juni 2021, 676 sider, Intersentia

Chapter 1: Introduction

PART I: THE LEGAL ORDER OF THE UNION
Chapter 2: Institutional Foundations of the European Union
Chapter 3: Constitutional Principles of Union Law
Chapter 4: The Interpretation of Union Law

PART II: CRIMINAL LAW IN THE EUROPEAN UNION
Chapter 5: European Substantive Criminal Law
Chapter 6: European Criminal Procedure
Chapter 7: European Sanction Law

PART III: EUROPEAN CO-OPERATION AND EUROPEAN ENFORCEMENT
Chapter 8: Bilateral Co-Operation in Criminal Matters
Chapter 9: Multi-Lateral Co-Operation and Direct Enforcement

PART IV: THE CHALLENGES FOR EUROPEAN CRIMINAL LAW
Chapter 10: Rethinking European Criminal Law

Ruth Nielsen og Ulla Neergaard: EU-Ret. Fri bevægelighed, 3. udg., aug. 2021, 354 sider, Karnov Group, 1. udg. er anmeldt af Hjalte Rasmussen i UfR 1997 B.42.

Karl Riesenhuber: European Legal Methodology, 2. udg., sept. 2021, 714 sider, Intersentia

§ 1. European Legal Methodology: Introduction and Overview

PART 1: FOUNDATIONS
§ 2. Legal Methods in Ancient Rome
§ 3. Judging Statutes and the 19th Century: Judicial Compliance with Statutes, Interpretation and Analogy
§ 4. Comparative Law
§ 5. Law-Making and Adjudication for the Internal Market: The Role of Economic Reasoning

PART 2: GENERAL SECTION
§ 6. SOURCES OF LAW: The Sources of European Private Law
§ 7. EU PRIMARY LAW: Interpretation and Development of EU Primary Law
§ 8. EU PRIMARY LAW: Interpretation in Conformity with Primary Law
§ 9. EU SECONDARY LAW: System (Systemdenken) and System Building
§ 10. EU SECONDARY LAW: Interpretation of EU Secondary Law
§ 11. EU SECONDARY LAW: Concretisation of General Clauses
§ 12. EU SECONDARY LAW: Judicial Development of Law
§ 13. EFFECTS ON THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATES: Interpretation in Conformity with Directives
§ 14. EFFECTS ON THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATES: Gold-Plating: The Implementation of Directives Through National Provisions with a Wider Scope of Application
§ 15. EFFECTS ON THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATES: The Advance Effect of Directives
§ 16. EFFECTS ON THE NATIONAL LAW OF THE MEMBER STATES: Temporal Effects of CJEU Judgments

PART 3: SPECIAL SECTION
§ 17. METHODOLOGICAL ISSUES IN SELECTED BRANCHES: European Labour Law
§ 18. METHODOLOGICAL ISSUES IN SELECTED BRANCHES: European Capital Market Law
§ 19. METHODOLOGICAL ISSUES IN SELECTED BRANCHES: European Competition Law
§ 20. NATIONAL PERSPECTIVES: Germany
§ 21. NATIONAL PERSPECTIVES: France
§ 22. NATIONAL PERSPECTIVES: United Kingdom
§ 23. NATIONAL PERSPECTIVES: Spain
§ 24. NATIONAL PERSPECTIVES: Poland

Karl Riesenhuber: European Employment Law, 2. udg., sept. 2021, 800 sider, Intersentia

2022

Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen: EU-retten, 8. udg., 2022, 1.000 sider, DJØF

Karsten Engsig Sørensen og Jens Hartig Danielsen: Uddrag af EU-Retten, 5. udg., 2022, 300 sider, DJØF

Sune Klinge: EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold, 1. udg., sept. 2020, 332 sider, DJØF

2023

Karsten Engsig Sørensen (red.) og Ulla Neergaard (red.): Danmark og EU gennem 50 år, jan. 2023, 1. udg., DJØF.

Louise Halleskov, Rass Holdgaard og Nina Holst-Christensen: EU-Karnov 2023, nov. 2023, 21. udg., Karnov Group. 6. udg. er anmeldt af Erik Werlauff i Lov & Ret nr. 8/1999 p. 26-30.

2024

Ruth Nielsen og Ulla Neergaard: EU-ret, 9. udg., 706 sider, feb. 2024, Karnov Group

Peter Christian Nyborg Villadsen: Kompendium i EU-ret, 2. udg., 146 sider, apr. 2024, Samfundslitteratur

Artikler

1974

1975

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1974

Arnold Skibsted i UfR 1974 B.169-183: Individet som rettighedssubjekt i forhold til den sekundære fællesskabsret, herunder adgangen til at påberåbe sig denne ved de nationale domstole.

1975

Henrik Gerner Hansen i UfR 1975 B.269-280: Om umiddelbar anvendelighed. En undersøgelse af de af EF-Domstolen opstillede forudsætninger samt af hvorvidt disse er undergået en ændring.

1977

Erik Siesby i JUR 1977.477-487: Grundlovssikrede menneskerettigheder og EF's retssystem.

Ole Espersen i JUR 1977.487-490: EF og de grundlovssikrede menneskerettigheder.

Claus Gulmann i JUR 1977.490-494: Nogle bemærkninger til professor Siesbys artikel om grundlovssikrede menneskerettigheder og EF's retssystem.

Erik Siesby i JUR 1977.494-495: Om EF-rettens tvetydighed. Et svar til Claus Gulmann.

Niels Gangsted-Rasmussen i UfR 1977 B.53-61: Pligter for private virksomheder i henhold til EØF-traktaten.

1978

Peter Deleuran i JUR 1978.115-120: EØF's eksterne kompetence. To interessante afgørelser fra EF-Domstolen i Luxembourg.

Ida Balling i Justitia nr. 4/1978: EØF-Traktatens art. 235.

Niels H. Balslev og Klavs A. Holm i Justitia nr. 6/1978: En analyse af gældende EF-rets krav til medlemsstaternes gennemførelse af direktiver, samt en undersøgelse af den danske gennemførelsespraksis.

1979

Chr. Ree Schou i JUR 1979.259-269: Danmarks bidrag til finansiering af EF med særligt henblik på tiltrædelsesaktens art. 131.

Claus Gulmann i JUR 1979.277-287: Hjemmelsproblemer i EF.

1980

Hjalte Rasmussen i JUR 1980.337-348: Nogle erhvervsuddannelses- og erhvervskompetenceproblemer i EF-perspektiv.

John Vogter i Justitia nr. 2/1980: Erstatningsansvaret uden for kontrakt i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab i forbindelse med udstedelsen af generelle retsakter

Omhandler fortrinsvis de materielle erstatningsbetingelser med særlig vægt på spørgsmålet om ansvarsgrundlag.

Bodil Stevnsboe Nielsen i Justitia nr. 8/1980: Forvaltningskomiteer i EF

Omhandler den række af komiteer, der har en kontrolbeføjelse over Kommissionen.

1981

Georg Ginsberg i Justitia nr. 2/1981: Den eksterne kompetencefordeling mellem de europæiske økonomiske fællesskaber og medlemsstaterne med særligt henblik på indgåelse af blandede aftaler med tredjelande.

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1981 B.357-369: Nye EF-regler og -domme i 1978-1980.

1982

Christen Boye Jacobsen i JUR 1982.219-228: Ret til at drive erhvervsvirksomhed efter EF-retten.

Kirsten Precht og Charlotte Skjoldager i Justitia nr. 6/1982: Sikring af arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med fjernelse af tekniske handelshindringer.

Erik Lassen i UfR 1982 B.193-202: Legalitetsproblemer i EF. En sammenlignende analyse på grundlag af EF-kommissionens arbejde inden for området patenter og varemærker.

Per Lund Thoft, C. Boye Jacobsen, K. Hagel-Sørensen og Lise Østerborg i UfR 1982 B.283-285: Om retsgrundlaget for det europæiske samarbejde inden for patent- og varemærkeretten

Imødegåelse af Erik Lassens teser.

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1982 B.337-346: Nye EF-regler og -domme i 1981.

Erik Lassen i UfR 1982 B.402-406: Legalitetsproblemer i EF. Replik.

1983

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1983 B.379-385: Nye EF-regler og -domme i 1982.

1984

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1984 B.353-362: Nye EF-regler og -domme i 1983.

1985

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1985 B.274-281: Nye EF-regler og -domme i 1984.

1986

Niels Madsen i Højesteret 1661-1986 p. 33-43: Domstolenes anvendelse af folkeret og EF-ret.

Christen Boye Jacobsen i JUR 1986.273-280: EF's statsstøtteregler

Omhandler, hvad man bør være opmærksom på i en eventuel sag om statsstøtte.

Marc Hansen og Lisbet Michelli i JUR 1986.281-289: EF-rettens regler om beskyttelse mod "illoyal" handelspraksis fra tredjelande

Om dumping, subsidier, antidumpingtold m.v.

Nicolai Dragsted i Justitia nr. 2/1986: Possible direct effect (DE) of directives?

Kirsten Mandrup i UfR 1986 B.57-63: Europæiske økonomiske firmagrupper.

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1986 B.323-328: Nye EF-regler og -domme i 1985.

1987

Christen Boye Jacobsen i JUR 1987.283-291: Co-assurancedommene - et skridt mod det fælles marked for tjenesteydelser.

Ole Due i UfR 1987 B.321-330: Kontradiktionsprincippet i Fællesskabernes forvaltningsret.

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1987 B.366-372: Nye EF-regler og -domme i 1986.

1988

Ruth Nielsen og Kirsten Precht i UfR 1988 B.169-177: EF-regler om ligeløn - perspektiver for dansk ret.

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1988 B.279-287: Nye EF-regler og -domme i 1987.

1989

Ole Olesen i ADV 1989.25-28: Europæiske Institutioner. Beretning fra Advokatrådets studietur d. 05.-10.11.1988.

Henrik Peytz, Jeppe Skadhauge og Per Zerman i ADV 1989.65-72: EF-rettens informationskilder.

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1989 B.375-385: Nye EF-regler og -domme i 1988.

1990

Jytte Boesgaard i ADV 1990.445-451: EF-kommissionens kontrolundersøgelser i Danmark

Om art. 85 og 86 i EØF-traktaten, og administrationen af konkurrencereglerne.

Jørgen Als Andersen i FM 1990.126-131: En dom om fællesskabsrettens gennemslagskraft i national ret

Omtale af EF-domstolens afgørelse af 19.06.1990 vedrørende den britiske Merchant Shipping Act 1988.

Catherine M. Kendal og Ulrik F. Spliid i Justitia nr. 4 1990: Begrænsninger i den frie bevægelighed af levnedsmidler, begrundet i hensynet til menneskers liv eller sundhed.

Karsten Engsig Sørensen i UfR 1990 B.307-315: Etableringsretten for selskaber i EF.

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1990 B.417-427: Nye EF-regler og -domme i 1989.

1991

Henrik Peytz, Kirsten Levinsen og Karen-Inger Bast i ADV 1991.23-30: EF-rettens informationskilder.

Morten Samuelsson i ADV 1991.194-197: Forslag til rådsdirektiv om tjenesteydelser.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 2/1991 p. 25-26: Nyt fra EF: Forhandlingerne med EFTA - Gatt-rapport om EF - Beskyttelse af software - EF-domstolen.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/1991 p. 23-24: Nyt fra EF: Advokaternes etableringsret - Andre fællesmarkeder - Reklamer - Status for det indre marked.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 4/1991 p. 35-36: Nyt fra EF: Ophavsret - Fri bevægelighed for advokater - Beskyttelse af fiskeressourcerne - Registrering af fiskerfartøjer - Fastlæggelse af basislinier.

Claus Gulmann i Lov & Ret nr. 4/1991 p. 15-17: Ved danske jurister for lidt om EF-retten?

Per Walsøe i UfR 1991 B.17-24: Om EF-direktivers direkte anvendelighed og forrang for dansk lovgivning.

Erik Werlauff i UfR 1991 B.164-166: Om direktivers virkning og forrang.

Peter Christensen i UfR 1991 B.289-300: Den retlige regulering af EFs finanser

Om EU's budget, med særligt henblik på samspillet mellem Parlamentet og Rådet.

Claus Gulmann og Jens Fejø i UfR 1991 B.445-456: Nye EF-regler og -domme i 1990.

1992

Joseph Lookofsky i JUR 1992.109-117: Unionens tilstand - i kontrakt og delikt.

Ellen Brinch Jørgensen i JUR 1992.118-133: Lige adgang til uddannelser for EF-borgere.

Peter Gjørtler i JUR 1992.192-198: Traktaterne om De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union.

Hjalte Rasmussen i JUR 1992.198-202: Forskydninger mellem institutionerne - eller: Den institutionelle balance i EF efter Maastricht.

Lars Adam Rehof i JUR 1992.208-215: Unionsborgerskab, unionens menneskeretsforpligtelser, fremmedret samt udviklingspolitik.

Jens Fejø i JUR 1992.216-220: Det indre marked, handelspolitikken og de nye økonomisk-monetære institutioner.

Ruth Nielsen i JUR 1992.221-224: Arbejdsmarked og sociale forhold.

Peter Pagh i JUR 1992.225-230: Unionstraktaten og miljøet.

Børge Dahl i JUR 1992.230-234: Forbrugerområdet, den offentlige sundhed.

Vagn Greve i JUR 1992.234-237: Strafferet og politisamarbejde.

Frederik Harhoff i JUR 1992.238-242: Den fælles udenrigs- og forsvarspolitik.

Henrik Zahle i JUR 1992.243-247: Suverænitets-overladelse: Tidspunktet for overladelsen.

Henning Koch i JUR 1992.248-251: De underspillede suverænitetsafgivelser.

Poul Runge Nielsen i JUR 1992.253-265: EF-rettens kilder i de nationale retssystemer.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 1/1992 p. 27-28: Nyt fra EF: Medlemsstaternes erstatningsansvar - Reklame for abort - Grænsehandel.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 2/1992 p. 31-32: Nyt fra EF: EØS-aftalen godkendes - Ulovlig statsstøtte - Gymnasielærere.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/1992 p. 23-24: Nyt fra EF: Godkendelse af telefoner - Personligt statsborgerskab - Harmonisering af proces- og erstatningsretten.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 4/1992 p. 15-16: Nyt fra EF: EF-kommissionen - Postvæsen - Statsstøtte.

Kirsten Levisen i Lov & Ret nr. 5/1992 p. 22: EF-Unionen - Et meget lidt læsevenligt dokument.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 5/1992 p. 33-34: Den Europæiske Union.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 6/1992 p. 23-26: AMBI

Omhandler EF-domstolens besvarelse af de præjudicielle spørgsmål i de to for ØL verserende sager.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 7/1992 p. 21-22: Nyt fra EU: Skattefradrag for pensioner - Momslignende afgifter - Privates import af medicin - Godkendelse af eksaminer.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 8/1992 p. 27-28: Efter Maastricht

Efter at der ved folkeafstemningen d. 02.06.1992 var et flertal på 50,3%, der stemte nej.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 9/1992 p. 29-30: Dansk Pelsdyravlerforening.

Lars Bille i Lov & Ret nr. 10/1992 p. 6-8: EF har aldrig stået højt på den politiske dagsorden.

Karsten Hagel-Sørensen i Lov & Ret nr. 10/1992 p. 12-14: EF-retten og nærhedsprincippet

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 10/1992 p. 28-29:: Opholdsret og fast ejendom.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 11/1992 p. 27-28: Hvidbogen

Omhandler Udenrigsministeriets hvidbog om Maastricht-traktaten.

Georg Lett i TfS 1992.476: EF-rettens indflydelse på national skatteret.

Christen Boye Jacobsen i UfR 1992 B.341-345: Subsidiaritetsbegrebet i EF-retten.

Erling Tullberg i UfR 1992 B.378-380: Territorial udstrækning og status for nogle vigtige EF-konventioner

En oversigt over hvilke områder, der er omfattet af bl.a. Domskonventionen.

1993

Rasmus Dilling i Justitia nr. 3/1993: De europæiske Fællesskabers retlige regulering af genteknologi samt den danske implementering heraf.

Søren Seerup Nielsen og Martin Dahl Pedersen i Justitia nr. 3/1993: Genanvendelse af affald i EF-retlig belysning.

Kim Gredsted, Morten Marlott-Olesen og Sune Westrup i Justitia nr. 4/1993: Dobbeltkontrol i EF-Samhandelen.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 1/1993 p. 18-19: Den nordiske alkoholpolitik

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 2/1993 p. 31-32: Nyt fra EF: Folkeret - Bestråling - Manglende efterlevelse - Udeblivelse.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/1993 p. 20-21: Nyt fra EF: Rejsegods - Virksomhedsoverdragelse - Søndagslukning - lejeværdi af fast ejendom - Miljøreglerne.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 4/1993 p. 29-30: Nyt fra EF: Edinburgh Aftalen - Præjudicielle spørgsmål - Grænser.

Peter Jürgensen i Lov & Ret nr. 5/1993 p. 12-14: Europol - kimen til et "europæisk FBI" eller blot udviklingen af det mellemstatslige politisamarbejde?

Interview med Lars Bay Larsen, Henning Thiesen og Vagn Greve.

Hjalte Rasmussen i Lov & Ret nr. 5/1993 p. 15-17: EF-menneskerettigheder skal også overholdes.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 5/1993 p. 23-24: Fællesskabets erstatningsansvar - National fordeling af funktionærer.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 6/1993 p. 33-34: International privatret.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 7/1993 p. 27-28: God tro - Domsskrivning - Kulturpolitik.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 8/1993 p. 26-27: Storebælt - Lejeværdi af fast ejendom.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 10/1993 p.29-30: Rettens kompetence - Kommissionens beslutninger - Gibraltar - Ingen parallelitet.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 11/1993 p. 4: Kvinders natarbejde

Ole Krarup i Retlig polycentri, 1993 p. 391 ff: Det juridiske babelstårn - om EF-rettens kreative dynamik.

Erik Werlauff i TfR 1993.496-524: Den danske sommerhuslovgivning i EF-Retlig belysning

Jesper Fabricius i UfR 1993 B.241-248: Medlemsstaternes erstatningsansvar for overtrædelse af EF-retten.

Henrik Karl Nielsen i UfR 1993 B.457-463: EF-retten og medlemsstaternes folkeretlige forpligtelser

Om konfliktmulighederne mellem EU-retten, EMRK, samt ILO's konventioner og statutter.

Ellen Brinch Jørgensen i JUR 1993.363-380: Gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser i EF-retten.

Tore Håkonsson i JUR 1993.443-447: Subsidiaritet, et nyt modeord?

1994

Kirsten Borgsmidt i ADV 1994.170-171: Det europæiske retsakademi i Trier.

Peter Blume i Lov & Ret nr. 1/1994 p. 13-14: EU og databeskyttelsen.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 2/1994 p. 23-25: Nyt Fra EU: Varebevægelser.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/1994 p. 26: Begrebsforvirring

Om anvendelsen af EF og EU.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/1994 p. 27: Adgang til domme.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/1994 p. 27: Direktiver og erstatning.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 4/1994 p. 37-38: Forkerte domme fra Højesteret

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 5/1994 p. 13-14: Retlige nulliteter.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 5/1994 p. 14: Kontraktsværnetinget.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 6/1994 p. 11-12: Factortame i Danmark

Om HKK af 24.08.1994 om opsættende virkning.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 6/1994 p. 12: Makedonien.

Lars Kjølbye i R&R nr. 6/1994 p. 27-33: Nye vinde i handelshindringer. EU-domstolen foretager revision af handelshindringsbegrebet.

Erik Bertelsen og Jesper Rasmussen i R&R nr. 11/1994 p. 23-33: Aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Fri bevægelighed, konkurrence-, procedure- og retsregler.

Henrik Karl Nielsen i UfR 1994 B.191-198: Den EF-retlige beskyttelse af ejendomsrettens ukrænkelighed.

Jesper Rasmussen i UfR 1994 B.205-211: Anvendelsesområdet for EF-traktatens art.30 efter "Keck & Mithouard".

Peter Pagh i UfR 1994 B.276-283: Miljøgarantien efter PCP-dommen.

1995

Anne Rubach-Larsen i ADV 1995.169-172. Nye regler for anmeldelser til EU-kommissionen.

Henrik Karl Nielsen i FM 1995.160-162: EU-sagsøgeres sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger og RPL § 323.

Enrique Finkelstein, David Michael Kendal og Christine Thalbitzer-Foldskov i Justitia nr. 1/1995: Borgernes retsstilling efter EF-retten ved ukorrekt eller manglende gennemførelse af EF-retten.

Annette Pedersen og Anni V. Frandsen i JUR 1995.121-128: Lovvalgsaftaler i forbindelse med forordningen om de europæiske økonomiske firmagrupper.

Jens Fejø i JUR 1995.99-104: Behov og muligheder for en erhvervsjuridisk profilering og metodeudvikling inden for erhvervsretten i almindelighed og konkurrenceretten i særdeleshed.

Henrik Karl Nielsen i JUR 1995.202-211: Offentlige kontrakter og den internationale arbejdsret.

Ruth Nielsen og Sanne Udsen i JUR 1995.212-223: Art.119's betydning for kønsbaserede pensioner i Danmark.

Christen Boye Jacobsen i JUR 1995.379-381: Coloroll-sagen og danske pensionsordninger.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 2/1995 p. 19-20: Borgernes søgsmålsret.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 2/1995 p. 20: Faste priser.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/1995 p. 23-24: International kompetence

Om indgåelsen af WTO-aftalerne.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 4/1995 p. 17-20: Klageadgangen i Den Europæiske Union

Forbrugerne har ingen direkte klageadgang.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 4/1995 p. 33-34: Import af narkotika.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 5/1995 p. 33-34: Samhandel.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 5/1995 p. 34: Comfort letters

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 6/1995 p. 22-23: Fællesskabets erstatningsansvar

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 7/1995 p. 28: Domskonventionen og modkrav

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 8/1995 p. 19-20: Åbenhed

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 8/1995 p. 20: Ligebehandling.

1996

Flemming Horn Andersen og Lars Cort Hansen i INSPI nr. 10/1996 p. 24-29: EU-retten - en introduktion til retsvirkningerne og fremskaffelsen af retsakter/retskilder.

Niels Fenger i JUR 1996.205-223: Aktindsigt i EU-sager.

Steven Vallik i Justitia nr. 6/1996: Soft Law i EU-retten.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 2/1996 p. 26-28: Fodboldspillere

Omtale af EF-Domstolens dom af 15.09.1995 i Bosman-sagen.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/1996 p. 24-25: Nyt fra EU: Identifikation af myndigheder - Ex officio anvendelse af fællesskabsret - kollektive afskedigelser.

Ritt Bjerregaard i Lov & Ret nr. 4/1996 p. 10-11: Danskerne taber i EU-systemet fordi vi ikke vil lære systemet

Ole Krarup i Lov & Ret nr. 4/1996 p. 11-13: EU-retten på vej til at kvæle det danske retssystem.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 4/1996 p. 19-21: Nyt fra EU: Erstatningsansvar

Omhandler EF-domstolens dom af 05.03.1996 vedr. medlemsstaternes erstatningsansvar for skader ved overtrædelse af fællesskabsretten.

Hjalte Rasmussen i Lov & Ret nr. 4/1996 p. 22-24: EU er blevet hverdagskost for de danske jurister.

Jørgen Allesøe i Lov & Ret nr. 5/1996 p. 32: Danske advokater i et EU-minefelt. - Et svar til professor, dr. jur. Hjalte Rasmussen.

Erik Bertelsen og Mikael Geday i Lov & Ret nr. 6/1996 p. 25-26: Nye muligheder for erstatning når stater overtræder EU-retten.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 6/1996 p. 33-34: Nyt fra EU: Kompetence

Omhandler EU-domstolens dom af 11.07.1996 om det indbyrdes forhold mellem Kommissionen og de nationale domstoles kompetence i sager om statsstøtte.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 8/1996 p. 22-23: Nyt fra EU: Statstøtte og Østtyskland - Arbejdstid.

Karsten Engsig Sørensen i R&R nr. 7/1996 p. 25-34: Kapitalens fri bevægelighed i EU - og skatteretlige hindringer herfor.

Steen A. Rasmussen i UfR 1996 B. 1-7: Implementering af EU-direktiver inden for arbejds- og ansættelsesret.

Erik Bertelsen og Sune Vestrup i UfR 1996 B.85-92: Nyere udvikling i den maritime EU-konkurrenceret.

Peter Blume i UfR 1996 B.96-102: Rådsmødeprotokolerklæringer. Polycentrisk ret og politik.

Peter Blume i UfR 1996 B.134-135: Sprogforbistring?: Artikel 9 i direktiv 95/46 EF.

Nina Holst-Christensen og Christian Karhula Lauridsen i UfR 1996 B.257-262: Statens erstatningsansvar for udstedelse af love, der strider mod EU-retten.

Keld Dybkjær i UfR 1996 B.330-331: Retsvirkninger af manglende notification af en teknisk forskrift. En afklarende dom ved EF-domstolen.

Erik Werlauff og Henrik S. Øe i UfR 1996 B.395-404: Forhandlings- og eventualmaksimens betydning i EU-retlige spørgsmål - Hvornår skal dommeren af egen drift inddrage unionsretten.

1997

Niels Fenger i EU-ret & Menneskeret 1997 p. 214-231: Nationale forvaltningsmyndigheders tilsyn med fællesskabsrettens overholdelse.

Påpeger, at medlemsstaternes ret til selv at lave retningslinier for kontrollen af, hvorvidt EU-retten overholdes, er væsentligt begrænset. Påpeger også, at et mere fleksibelt samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne er undervejs.

Erik Bertelsen og Mikael Geday i INSPI nr. 3/1997 p. 22-25: EU-medlemsstaters erstatningsansvar ved overtrædelse af EU-retten.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 1/1997 p. 21-22: Nyt fra EU: Advokattvang

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 2/1997 p. 25-26: Nyt fra EU: Moot Court

Om regionsfinale i den fællesskabsretlige procedureøvelse.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 4/1997 p. 33-34: Nyt fra EU: Grænseoverskridende reklamer

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 5/1997 p. 15-16:: Nyt fra EU: EU-parlamentet - Strasbourg

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 6/1997 p. 29-30:: Nyt fra EU: Systembolaget.

Lise Groesmeyer og Henriette R. Søltoft i UfR 1997 B.195-200: Mere om EU's udbudsregler i dansk ret - kendelser fra Klagenævnet for udbud.

Joseph Lookofsky i UfR 1997 B.251-256: Formuerettens harmonisering: "Towards a European Civil Code."

1998

Bertil A. Frosell i EU-ret & Menneskeret 1998 p.129-133: Kontrolforordningen og Danmark

Omhandler Rådsforordning 2185/96 om bekæmpelse af svig, og dennes forhold til dansk ret.

Nina Holst-Christensen og Jon Fridrik Kjølbro i EU-ret & Menneskeret 1998 p.153-163: Om en menneskeretlig kontrol med EU-retten

Det påpeges, at de organer, der har kompetence til at fortolke og anvende EMRK udviser tilbageholdenhed overfor EU-retten.

Peter Biering, David Kendal og Dewi Naidu i JUR 1998.131-144: Traktatkrænkelsesproceduren i praksis

Omhandler sagen mod Danmark vedr. forbuddet mod at sælge øl og sodavand på dåse.

Tine Sommer i JUR 1998.379-389: Udførselsrestriktioner og miljøhensyn

Omhandler EF-traktatens art. 34.

Hjalte Rasmussen i Med lov ..., 1998 p. 225-245: A New EC-Judical Legitimacy: Is Self-Restraint Enough?

Christiana D. Tvarnø i Skat Udland 1998.218: En skatteharmonisering i EU: En langvarig proces.

Jonas Christoffersen og Niels Bang Sørensen i UfR 1998 B.165-174: Privates rettigheder ved medlemsstaters overtrædelse af EF-retten.

Solveig Faurholt Pedersen, Thomas Elholm og Lars Kolze i JUR 1998.205-217: EU-rettens påvirkning af dansk strafferet.

Jørn Vestergaard-Jensen i Lov & Ret nr. 5/1998 p. 30-31: Virksomhederne er ikke gearet til en ny valuta.

Isi Foighel i Revisorbladet nr. 8/1998 p. 15-17: Vil der ske en harmonisering af skatter og afgifter i EU?

1999

Peter Dyrberg i EU-ret & Menneskeret nr. 4/1999 p.144-156: Sprog og sprogregler i EU

Omhandler de konflikter og krav, som EU's flersprogede karakter giver anledning til. Forfatteren stiller sig tvivlende overfor en begrænsning af sprogordningen.

Allan Philip og Peter Arnt Nielsen i EU-ret & Menneskeret nr. 6/1999 p. 219 - 234: EU´s civilretlige samarbejde

En analyse af udviklingen fra Maastrichttraktaten til Amsterdamtraktaten.

Michael B. Elmer & Lise Skovby i EU-ret & Menneskeret nr.6/1999 p. 235 - 249: På vej mod en fælleseuropæisk formueret

Gennemgang af fællesskabets formueretlige regler samt betydningen af forskellen mellem de forskellige landes formueretlige regler.

Helle Guldbrandt og Trine Nørgaard Andersen i Justitia nr. 3/1999 p. 41-78: Oprindelsesangivelser

Omhandler bl. a. Feta-sagen.

Mette Touborg Jensen i Justitia nr. 4/1999 p. 3-48: Den EU-retlige regulering af området for blod og blodprodukter.

Erik Werlauff i Lov & Ret nr. 4/1999 p. 23-27: Fogedforbud mod lovgivningsmagten.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 771999 p. 34: Annullation af EU-retsakt.

Caroline Heide-Jørgensen i UfR 1999 B.47-54: Nye tendenser i den fri bevægelighed i sundhedssektorerne? EF-Domstolens domme af 28. april 1998 i sagerne Kohl og Decker.

Morten Broberg i UfR 1999 B.411-420: Forældelse af Fællesskabets erstatningsansvar: Om beregningen af forældelsesfristen for krav om erstatningen uden for kontrakt rettet mod Fællesskabet.

2000

Lars Kjølbye i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2000 p. 3-41: EF-Domstolen i praksis i 1999.

Ole Due i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2000 p. 45-51: Regeringskonferencen og det judicielle system i EU

En analyse af den lange sagsbehandlingstid samt reformforslag.

Peter Dyrberg i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2000 p. 52-61: Hemmelighedskræmmeri - en del af unionens forvaltningskultur?

Jens Hartvig Danielsen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/4 2000 p. 89-108: Fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 7, stk. 1 - EF-domstolens og EFTA-domstolens praksis.

Henrik Karl Nielsen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/4 2000 p. 109-118: EUs associeringsaftale med Tyrkiet og dansk erhvervs- og arbejdsret.

Peter Blume i EU-ret & Menneskeret nr. 5/2000 p. 166-179: Persondatabeskyttelse i EU.

Michael Steinicke i EU-ret & Menneskeret nr. 6/2000 p. 201-206: Art. 28 - på vej mod de minimis?

Nicoline Nyholm Miller i EU-ret & Menneskeret nr. 6/2000 p. 207-226: Komitologi - EU-Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 1/2000 p. 34: Traktathenvisninger.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 1/2000 p. 34: Filialetablering.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/2000 p. 34: Retligt samarbejde

EF-Domstolens dom af 11.01.2000 om aktindsigt i dokumenter, som af EF-Kommissionen fremsendes til de nationale domstole.

Erling Olsen i Lov & Ret nr. 6/2000 p. 10-14: EU-charter - et vigtigt politisk signal.

Henrik Rothe i Lov & Ret nr. 8/2000 p. 26-30: EU og menneskerettigheder

Omtale af CCBE's henvendelse til Nice-konferencen med forslag til revision af EU-traktaten.

Jesper Lau Hansen i UfR 2000 B.32-37: Politisk motiverede koncessioner og fællesskabsretten.

2001

Peter Biering i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2001 p. 55-69: EU efter Nice.

Michael Steinicke i EU-ret & Menneskeret nr. 5/2001 p. 193-207: Afgrænsningen af varernes frie bevægelighed - metodevalg i historisk og komparativ belysning.

Peter Dyrberg i EU-ret & Menneskeret nr. 6/2001 p. 241-254: Medlemsstaternes traktatbrud - Kommissionens skøn og forklaringspligt i forhold til private klagere.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 1/2001 p. 34: Tobaksreklamer

Omtale af EF-domstolens dom af 05.10.2000 om underkendelse af direktiv 98/43 om forbud mod tobaksreklamer.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/2001 p. 33-34: Nice-traktatens retlige betydning.

Thomas Elholm i Lov & Ret nr. 5/2001 p. 21-25: Nytter EU's harmonisering af strafferetten?

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 7/2001 p. 33-34: Behov for relevant EU-debat

Om hvidbogen om Danmark og EU.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 8/2001 p. 33-34: EU begrænser det nordiske lovsamarbejde.

Line Holdgaard og Rass Holdgaard i Rettid 2001.108-199: The External Powers of the European Community.

Michael Steinicke i UfR 2001 B.254-257: Private personer som forpligtede af EF-traktatens bestemmelse om de frie bevægeligheder.

Morten Broberg i UfR 2001 B.329-337: Retten til aktindsigt hos Fællesskabets institutioner: Grundlæggende princip eller simpel regel?

Lena Sandberg i UfR 2001 B.455-462: Tilbagebetaling af statsstøtte - regler og praksis.

Gert Holst Matthiesen i UfR 2001 B.493-499: EU's krav til national procesrets effektivitet.

2002

ADV 2002.40: Kommissionen for Europæisk Familieret - CEFL

Søren Schønberg i EU-ret & Menneskeret nr. 6/2002 p. 237-256: Bidrag til retskildelæren: Om forarbejdets stilling i fællesskabsretten.

Jacob Skude Rasmussen og Snorre Welling i Justitia nr. 5/2002 p. 29-48: Direkte virkning i trekantrelationer i lyset af CIA og Unilever.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 1/2002 p. 36-37: Europa-aftalerne har direkte virkning.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/2002. p. 14-15: Ejendomshandler og fri bevægelighed.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/2002. p. 15: Kontinentalsoklen.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 6/2002 p. 27-28: Unionens fremtid.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 8/2002 p. 21-22: Problemer med visumregler og økonomi.

Christina D. Tvarnø i UfR 2002 B.51-55: EU - det indre marked og aftaleretlig harmonisering.

Steen Treumer og Erik Werlauff i UfR 2002 B.60-66: EU-løftestangsprincippet.

Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky i UfR 2002 B.211-213: Nationale aftaleregler og EU-integration: Problemer og løsningsmodeller.

Birgitte Egelund Olsen i UfR 2002 B.226-230: Klassificering af affald efter affaldsforordningen - i lyset af A.S.A. Abfall Service AG-dommen.

2003

Anne Lise Kjær i JUR 2003.45-59: EU’s flersprogsordning i praksis: Ret, sprog og virkelighed for de danske fjerkræavlere ved udbrud af Newcastle disease

Tine Bach Svenningsen i Justitia nr. 1/2003 p. 3-53: Anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område i EU efter ikrafttrædelsen af Rådet forordning (44/2001).

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 1/2003 p. 33-34: Europa-aftalerne har direkte virkning.

Morten Knudsen i Lov & Ret nr. 3/2003 p. 8-13: Europæisk lovgivning under forandring.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 3/2003 p. 37-38: Opholdsret

Omtale af EFD af 06.03.2003.

Thomas Elholm i Lov & Ret nr. 4/2003 p. 3-9: Danskernes fornemmelse for straf - og EU.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 4/2003 p. 32-33: Varemærker

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 8/2003 p. 32-34: Erstatningsansvar for domstole

Omhandler medlemsstaternes erstatningsansvar for de overtrædelser af EU-retten, som offentlige myndigheder foretager.

Ruth Nielsen i UfR 2003 B.69-74: Sondringen mellem privat og offentlig ret ved implementering af direktiver, der krydser den centrale formueret.

2004

Peter Arnt Nielsen i Advokaten 2004.1548-160: EU-udvidelsen, international procesret og voldgift .

Michael B. Elmer i EU-ret & Menneskeret 2004.61-64: EU-ret & Menneskeret 10 år.

Morten P. Broberg i EU-ret & Menneskeret 2004.64-75: EU-retten 19994-2004.

Bent Ole Gram Mortensen i EU-ret & Menneskeret 2004.217-238: Kvotedirektivet og den danske implementering

Peter L. Vesterdorf i Lov & Ret nr. 1/2004 p. 12-16: EU - hva´ nu?

Morten Broberg i Lov & Ret nr. 1/2004 p. 31-32: EU-udvidelsen

Morten Broberg i Lov & Ret nr. 1/2004 p. 33: Spillemonopoler.

Morten Borberg i Lov & Ret nr. 5/2004 p. 38-39: EU's nye forfatningstraktat

Thomas Elholm i Lov & Ret nr. 6/2004 p. 23-24: Forfatning og straf

Om EU-forfatningens mulighed for supranational straffelovgivning.

Jens Vedsted-Hansen i Lov & Ret nr. 8/2004 p. 17-22: Asyl og indvandring i EU - harmonisering med forbehold

Ane M. López-Rodríguez i UfR 2004 B.115-121: EU-rettens påvirkning af formueretten - det formelle og det faktiske perspektiv.

Karsten Engsig Sørensen i UfR 2004 B.283-292: EU's udvidelse og den fri bevægelighed

2005

Morten Broberg i ADV nr. 7/8 2005 p. 36-37: Fælles toldtarif og ulandene.

Morten Kallestrup i ADV nr. 12/2005 p. 26-30: Lovgivning, europæisering og demokrati.

Erik Werlauff i EU-ret & Menneskeret 2005.169-181: Når skadevolderen tjener på sit retsbrud - om nogle begrænsninger i muligheden for at tilbagesøge erlagte fællesskabsstridige afgifter m.v.

Thomas Rønfeldt i INSPI 03/2005 p. 6-10: Retskildebetragtninger ved brug af momslovgivningen.

Anders Aagaard og Jens E. Høst i Justitia nr. 5/2005 p. 51-90: Köbler

Om EU-dom om individers ret til erstatning fra stater for overtrædelse af fællesskabsretten.

Peter Pagh i UfR 2005 B.347-352: EF-dom ændrer indholdet i det danske forbehold for EU's retlige samarbejde - miljøstrafferet en del af det overnationale samarbejde

2006

Thomas Elholm i ADV nr. 1/2006 p. 34-35: Immaterialret og straffedomme.

Morten Broberg i ADV nr. 2/2006 p. 34-35: Forsigtighedsprincippet.

Thomas Elholm i ADV nr. 3/2006 p. 30-31: Kriminelle organisationer og udveksling af oplysninger.

Camilla Struckmann i ADV nr. 3/2006 p. 34: Markedet for juridiske ydelser åbnes yderligere.

Pia Møller i ADV nr. 4/2006 p. 22-23: EU´s praksis kommer ind under huden.

Pia Møller i ADV nr. 4/2006 p. 24-25: Du bliver en bedre rådgiver.

Pia Møller i ADV nr. 4/2006 p. 25: Sproget er vigtigere end juraen.

Morten Broberg i ADV nr. 4/2006 p. 34-35: Fødevaresikkerhed og EU-retten.

Birgitte Blenstrup i ADV nr. 4/2006 p. 37-38: Danske advokater i EU.

Thomas Elholm i ADV nr. 5/2006 p. 38-39: Grønbog om straffesager og udvidet informationssystem.

Morten Broberg i ADV nr. 6/2006 p. 32-33: Fri bevægelighed for usunde fødevarer?

Anne Birgitte Gammeljord og Camilla Struckmann i ADV nr. 7/2006 p. 16: Nye cross border regler for advokater.

Thomas Elholm i ADV nr. 7/2006 p. 38-39: Harmoniserede retsgarantier og træghed i EU-samarbejdet.

Nina Holst Christensen i EU-ret & Menneskeret 2006.77-85: Er EF-Domstolens miljøstraffedom fra den 13. september 2005 endnu et eksempel på nedbrydningen af søjlestrukturen i EU's traktatgrundlag?

Peter Gjørtler i EU-ret & Menneskeret 2006.329-330: EU retspraksis

Nicolai Norrbom i Justitia nr. 4/2006 p. 49-67: Er "tilstrækkeligt kvalificeret" tilsidesættelse af fællesskabsretten det samme som "culpa"?

Jesper Lau Hansen i NTS nr. 4/2006 p. 100-109: Strukturering af værdipapirhandlen i EU - om regulering af børser, telefonselskaber og andre informationsnetværk.

MiFID har afløst direktivet om investeringsservice, samtidig hermed implementeres transparensdirektivet. Artiklen ser på direktivernes baggrund og behandler de fundamentale forhold omkring regulering af markeder.

Jesper V. Frantzen i R&R nr. 9/2006 p. 36-45: Et tiltrængt overblik over Direktivet for Markeder for Finansielle Instrumenter (MiFID).

Thomas Rønfeldt, Nikolaj Vinther og Erik Werlauff i UfR 2006 B.30-34: Om ret og pligt med hjemmel i EF-traktaten - om statens håndhævelse af accessoriske eller selvstændige pligter i tilknytning til en EU-frihedsrettighed.

Karsten Engsig Sørensen i UfR 2006 B.47-55: Udvidet prøvelse af afgifters overensstemmelse med de grundlæggende regler om fri bevægelighed.

2007

Thomas Elholm i ADV nr. 1/2007.42-43: EU Retspolitik: EU's og FN's terrorlister

Sys Rovsing i ADV nr. 9/2007 p. 5: Den europæiske retsstat

Morten Borberg i ADV nr. 10/2007 p. 34-35: Gode muligheder for aktindsigt i EU-dokumenter

Ole Lando og Peter Arnt Nielsen i ET nr. 2/2007 p. 116-122: EU-forslaget til lovvalgsregler for kontrakter.

En drøftelse af forslaget, herunder om anvendelse af lex mercatoria, om partsautonomi, værnetingsaftaler og lovvalg, om forbrugeraftaler og om Danmarks stilling med inddragelse af det danske forbehold.

Morten Qvist Fog i ET nr. 3/2007 p. 230-234: De nationale domstoles kamp mod ulovlig statsstøtte.

Om kommissionens fremhævelse af behovet for en større rolle for de nationale domstole i indsatsen mod ulovlig statsstøtte. Forfatteren argumenterer for behovet for en markering af domstolenes rolle, for behovet for en øget indsats på EU-plan, og for behovet for tiltag, der medfører mærkbare konsekvenser for medlemslandene og ikke blot for modtagere af den ulovlige støtte.

Simon Kjølby Larsen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2007.87-94: Dansk studiestøtte i et EU-retligt perspektiv

Susanne Lehrer i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2007.97-107: Menneskerettighedsklausuler i EU's bilaterale aftaler med udviklingslande

Henrik Gjerluf Thomsen i Rettid 2007 Afhandling nr. 4: Anvendelse af direktivstridige regler.

Henrik Carmel i Revisorbladet nr. 2/2007 p. 33: Demokrati tager tid

Om godkendelsesproceduren i EU.

Caspar Rose i R&R nr. 1/2007 p. 48-53: Direktivforslag om udøvelsen af aktivt ejerskab på tværs af landegrænser i EU

Formålet med forslaget er at styrke investorernes aktive ejerskab ved at gøre udøvelsens af deres stemmeret billigere og mere enkel.

Ole Lando og Peter Arnt Nielsen i UfR 2007 B.1-9: EU-kommissionens forslag til lovvalgsregler for kontrakter.

Christian Nielsen og Camilla Jain Holtse i UfR 2007 B.25-34: Den konkurrenceretlige regulering af agentaftaler.

Sune Troels Poulsen og Simon Evers Hjelmborg i UfR 2007 B.34-39: Hvor megen konkurrence skal der være i en konkurrencepræget dialog? - om afvejningen af markedsåbning og offentlige ordregiveres behov inden for rammerne af EU's udbudsdirektiv.

Niels Fenger i UfR 2007 B.77-86: Partshørings- og præklusionsregler i traktatkrænkelsessager.

Søren Friis Hansen og Jens Valdemar Krenchel i UfR 2007 B.105-110: Fravigelse af fortegningsretten ved udstedelse af aktier til favørkurs - Mulige konsekvenser for dansk ret af den verserende sag Kommissionen mod Spanien C-338/06.

Peter Pagh i UfR 2007 B.126-132: Bopælspligt, menneskerettigheder og EU-ret - en kommentar til UfR 2007.99 HD - lyset af nye EF-domme.

Morten Broberg i ADV nr. 6/2007 p. 40-41: EU's reformtraktat

Stig Bigaard i ADV nr. 7/2007 p. 32-33: Fælleseuropæisk aftaleret?

Peter Arnt Nielsen i UfR 2007 B.175-179: Danmarks civilretlige parallelaftaler.

Søren Friis-Hansen og Ulla Neergaard i UfR 2007 B.286-292: "Lex Festersen" - Landbrugsloven fortsat på kant med EU-retten?

2008

Thomas Elholm i ADV nr. 5/2008 p. 30-32: EU vil udbygge uklar terror-lov.

Morten Broberg i ADV nr. 6/2008 p. 38-40: Udlændingeservices overtrædelse af EU-retten påfører Danmark erstatningspligt

Rikke Albrechtsen i ADV nr. 10/2008 p. 8-11: EU vil sikre borgerne flere rettigheder

Efter i årevis at have sat turbo på politisamarbejde og terrorbekæmpelse er Kommissionen stoppet op - for hvordan gik det egentlig med at sikre borgerne rettigheder i samme tempo?

Thomas Elholm i ADV nr. 10/2008 p. 44-46: EU ser sig varm på elektroniske data

Arbejdsgrupper overvejer for tiden, hvordan EU's politik på retsområdet skal udvikle sig i de kommende år. Den stigende mængde digitale spor og oplysninger om borgerne giver mulighed for terrorbekæmpelse.

Stine Jørgensen i JUR 2008.152-158: Ret til uddannelse i EU

Torben Haaning i R&R nr. 4/2008 p. 4: Simplification

Leder om forslag fra EU kommissionen vedrørende besparende afbureaukratisering i forbindelse med små og mellemstore virksomheder.

Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen i UfR 2008 B.290-291: Dansk spillelovgivning og EU-retten.

Ole Lando og Peter Arnt Nielsen i UfR 2008 B.234-241: Rom I-forordningen

Forfatterne redegør for Rom-forordningen, der skal erstatte Rom-traktaten.

Tine Pii og Peter Arnt Nielsen i UfR 2008 B.283-291: Rom II-forordningen.

2009

Thomas Elholm i ADV nr. 3/2009 p. 36-37: EU-lande vil bekæmpe racisme

Skal det være ulovligt at benægte eksistensen af Nazitysklands kz-lejre? EU-landene er enige om at kriminalisere visse racistiske ytringer.

Morten Broberg i ADV nr. 4/2009 p. 40-41: If you can't beat them, join them

Mens danskerne 7. juni skal vælge nye medlemmer af EU-Parlamentet kan Lissabon-traktaten medføre, at vi gradvist afkobles samarbejdet om politi- og strafferet.

Lars Økjær Jørgensen i ADV nr. 7/2009 p. 44-45: Er du advokat eller lobbyist?

EU-Kommissionen har etableret et frivilligt register for lobbyister. Også dele af advokaters arbejde bliver betragtet som lobbyisme.

Thomas Elholm i ADV nr. 8/2009 p. 34-36: Vandscootere i fri dressur

Har EU's regler om varernes fri bevægelighed betydning for EU-staternes regulering af vandscootere og solfilm på bilruder? Ja, fastslår EF-Domstolen.

Rikke Albrechtsen i ADV nr. 9/2009 p. 10-12: Den flossede retsstat.

Morten Broberg i ADV nr. 9/2009 p. 34-36: Omfattende analyse bag EU's regler

Bjørn Dilou Jacobsen i EU-ret & Menneskeret nr. 5/2009 p. 309-320: Ligebehandlingsorganer som amicus curiae

Thomas Andersen Thrane og Bent Ole Gram Mortensen i EU-ret & Menneskeret nr. 6/2009.351-375: EU's tredje liberaliseringspakke på energiområdet: Det indre marked tager endnu et skridt frem.

Tomas Frydenberg, Martin Bresson og Josephine Them Parnas i JUR 2009.263-268: Servicedirektivet og lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked implementerer hovedparten af bestemmelserne i servicedirektivet.

Henrik Peytz og Louise Spangsberg Grønfeldt i R&R nr. 11/2009 p. 36-52: Servicedirektivet - Den nye EU-ret om tjenesteydelser i Danmark og det indre marked

Om direktivets indhold, herunder anvendelsesområde, kvikskranker og tilladelsesordninger. Tillige om medlemsstaternes forpligtelse til samarbejde og ændrede oplysningsforpligtelser for tjenesteydere. Omtale af den danske implementeringslovgivning.

Mette Knudsen og Kia Pham i TfS 2009.329: Misbrug af de økonomiske frihedsrettigheder (afhandling).

Pernille Wegener Jessen, Hans Henrik Edlund i UfR 2009 B.65-74: Tilbagesøgning af statsstøtte og visse aspekter af dansk insolvensret.

2010

Morten Broberg i ADV nr. 2/2010 p. 28-30: Ny EU-lovgivning kan bestemmes af borgerne

En folkelig bevægelse på tværs af EU's landegrænser skal fremover kunne afstedkomme nye love.

Thomas Elholm i ADV nr. 4/2010 p. 32-33: Køreplan for kommissionens retsområde

Kommissionen er netop kommet med forslag til, hvordan dele af EU's lovgivningsstrategi skal se ud for de næste fem år. Strategien balancerer mellem øget sikkerhed og forbedret retssikkerhed for EU-borgerne.

Rikke Albrechtsen i ADV nr. 5/2010 p. 8-10: Hr. Dommer - jeg forstår ikke et pluk

Et nyt sæt procedurerettigheder i EU-regi skal give sigtede bedre adgang til tolkning og oversættelse, hvis de retsforfølges i et land, hvor de ikke forstår sproget.

Morten Broberg i ADV nr. 6/2010 p. 36-38: Bind mig, elsk mig

Når EU vedtager regler om harmonisering, påhviler det medlemsstaterne ikke blot at gennemføre de relevante regler i deres nationale retsorden, men også at sikre, at reglerne bliver effektivt håndhævet.

Thomas Elholm i ADV nr. 8/2010 p. 34-35: Tværnational efterforskning

Et nyt og ganske vidtgående forslag fra EU skal sikre mere effektiv efterforskning på tværs af grænserne. Lissabon-Traktaten har forbedret muligheden for at vedtage et sådan forslag, men Danmark sættes uden for døren.

Thomas Elholm i ADV nr. 10/2010 p. 30-31: Fingrene væk fra vores politi

Politi og strafferet bevæger sig med Lissabon-Traktaten i retning af et mere over-nationalt samarbejde, hvor de enkelte EU-landes indflydelse og særkende udviskes.

Lise-Lotte Skovsager Gümoes i ADV nr. 8/2010 p. 48-49: EU's E-justice portal er gået i luften

Omtale af www.e-justice.europa.eu.

Catherine Jacqueson i EU-ret & Menneskeret 2010.152-166: Unionsborgerens ret til sociale ydelser efter EU-retten - Hvilken vej blæser vinden?

Catherine Jacqueson i JUR 2010.242-250: Ret til hospitalsbehandling i EU på statens regning - hvor langt går den EU-retlige beskyttelse af patientens frie valg?

Søren Friis Hansen i SPO 2010.27-40: Terningerne er kastet

Om det danske spillemonopol.

Søren Friis Hansen i SPO 2010.273-283: Højt spil - udvalgte EU-retlige aspekter af den nye spillelov.

Søren Friis Hansen i SPO 2010.483-495: Hårde Odds - den nye spillelov i lyset af den seneste praksis fra EU-domstolen

Niels Fenger i UfR 2010 B.93-101: Sondringen mellem ny og eksisterende statsstøtte.

Peter Arnt Nielsen i UfR B.2010.289-297: Den globale Haager-domskonvention

2011

Morten Broberg i ADV nr. 1/2011 p. 28-29: Frem med missionærprincippet

Lissabon-Traktaten slår fast, at EU aktivt skal forsøge at fremme særlige europæiske værdier.

Thomas Elholm i ADV nr. 6/2011 p. 34-35: E-retfærdighed for alle europæere

Omtale af E-Justice.Europa.

Thomas Elholm i ADV nr. 10/2011 p. 34-36: Strafferet på vej mod syndigt rod?

Udviklingen på strafferetsområdet inden for EU giver Danmark problemer på grund af vores forbehold. Den juridiske specialenhed under EU's Ministerråd har underkendt regeringens opfattelse af, hvilke regler der gælder for Danmark.

Marianne Højgaard Pedersen og Bent Carlsen i JUR 2011.1-8: Domstolene i Charterland

Omhandler det Canadiske Charter of Right and Freedoms fra 1982.

Wieke Huizing Edinger, Lars Bracht Andersen og Helle Tegner Anker i JUR 2011.73-86: Retlig beskyttelse mod salmonella i et EU- og WTO-retligt perspektiv

Niels Fenger i JUR 2011.87-101: Om offentlige myndigheders erstatningsansvar og EU-retten.

Morten Broberg i JUR 2011.146-151: En uspiselig juridisk gryderet? - om EU's Novel Food forordning og traditionelle fødevarers adgang til EU's marked

Carsten Willemoes Jørgensen og Karsten Engsig Sørensen i JUR 2011.152-165: Grænsekontrol ved EU's indre grænser.

Morten Broberg i JUR 2011.300-306: Om EU’s udviklingsbistand og bekæmpelse af korruption

Peter Arnt Nielsen i UfR B 2011.53-56: EU-domstolen og Romkonventionens art. 4

Carina Risvig Hansen i UfR 2011 B.101-107: Pligt til annoncering af offentlige kontrakter - uden effektiv håndhævelse af reglerne?

Niels Fenger i UfR 2011 B.313-322: EU-stridige afgørelser og dansk rets regler om retskraft og frister for at gøre krav gældende.

2012

Rass Holdgaard og Claus Peter Hansen i ADV nr. 3/2012 p. 30-31: Bonjour! Må vi liige se på finansieringen? Tak!

Statens finansiering af offentlige tjenesteydelser risikerer at forvride markedet, hvis støtten bliver for rundhåndet, mener EU-Kommissionen, som har udsendt nye regler på området.

Rass Holdgaard i ADV nr. 7/2012 p. 28-30: EU-charteret - en fodlænke eller nyt konstitutionelt brændstof?

Thomas Elholm i ADV nr. 8/2012 p. 30-32: EU vil konfiskere flere ulovlige penge

Henning Fuglsang Sørensen i JUR 2012.159-166: EU’s tiltræden til EMRK

François Lichére, Steen Treumer: Enforcement of the EU Public Procurement Rules. Anmeldt af René Offersen i UfR 2012 B.93.

Erik Werlauff i UfR 2012 B.372-376: Hvornår skal eller kan en forordning implementeres?

Artiklen analyserer, hvornår og under hvilke betingelser udgangspunktet om, at en forordning hverken skal eller kan implementeres, må fraviges, enten fordi forordningen direkte kræver gennemførelsesforanstaltninger, eller fordi den dog tillader (»muliggør«) gennemførelsesforanstaltninger, særligt hvis forordningen indrømmer staterne en skønsbeføjelse, som de kan udforme regler om, fx i form af talmæssige normer.

2013

Rass Holdgaard og Anders Lotterup i ADV nr. 5/2013 p. 34-36: Kampen om åbenhed i EU

2014

Thomas Elholm i ADV nr. 4/2014 p. 30-32: Er nærhedsprincippet indholdsløst

Peter Skaarup i ADV nr. 5/2014 p. 32: EU-Domstolen undergraver det danske demokrati

Thomas Elholm i ADV nr. 6/2014 p. 30-32: Skridt mod en stadig snævrere union

Lissabon-Traktaten har indbyggede mekanismer, som fører EU-samarbejdet i retning af et mere overstatsligt samarbejde. Traktaten giver blandt andet EU mulighed for at vedtage nye strafferetlige regler med hjemmel i det overstatslige samarbejde. Det får dog ikke betydning for Danmark.

Lone Knudsen og Ulf Melgaard i ADV nr. 9/2014 p. 34-36: Åbenhed og aktindsigt i EU

Bassah Khalaf i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2014 p. 15-25: Sag C-34/09, Zambrano og familiesammenføring

Jens Kristiansen i JUR 2014.17-29: Grænser for EU-konform fortolkning i lyset af nyere højesteretspraksis

Catherine Jacqueson og Mette Hartlev i JUR 2014.191-202: Sygdomsbehandling i EU - en ret for de få? Danmarks anstrengte forhold til patienters fri bevægelighed

Azad Taheri Abkenar i Justitia nr. 4/2014 p. 3-51: Chartrets artikel 41 og dansk forvaltningsret

Specialet gennemgår Chartrets artikel 41 angående ”ret til god forvaltning” med særlig henblik på sagsbehandlingstider, partshøring og begrundelse samt den påvirkning af dansk forvaltningsret.

Niels Fenger i UfR 2014 B.227-236: EU-rettens proportionalitetsprincip

Princippet har ikke kun relevans for klassiske EU-retlige discipliner som fri bevægelighed, konkurrence og statsstøtte, men også for fortolkningen og udfyldningen af den store mængde forordninger og direktiver, som EU-lovgiver har udstedt inden for en lang række forskellige retsområder, og som anvendes af forvaltningsmyndigheder og domstole, der ellers kun i begrænset omfang beskæftiger sig med EU-ret. Der påvises samtidig, at princippet adskiller sig fundamentalt fra det danske proportionalitetsprincip.

2015

Thomas Elholm i ADV nr. 2/2015 p. 36-37: EU-domstolen afviser aftaleudkast om EU's tiltrædelse til EMK

Trine Bramsen i ADV nr. 4/2015 p. 34: Afstemningen om retsforbehold - et fælles ansvar

Thomas Elholm i ADV nr. 6/2015 p. 34-36: EU vil sikre tidlig retshjælp til sigtede i straffesager

Sten Thorup Kristensen i nr. 8/2015 p. 8-16: EU-retsforbeholdet. Folkeafstemning om retten til at vælge. Usikre effekter af begrænsning i forbeholdet. Knastørre, men uhyre praktiske, regler i EU. Historien bag EU's retlige samarbejde.

Thomas Elholm i ADV nr. 8/2015 p. 26-29: Dansk EU-retsforbehold - Hvad er op og ned?

Karen Dyekjær i ADV nr. 10/2015 p. 42-44: Jo, dansk ret er EU-ret

Ruth Nielsen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2015 p. 149-159: Udviklingslinjer i europæisk retskildelære

Morten Broberg i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2015 p. 212-227: Brugen af flerdimensionelle instrumenter som retsgrundlag for EU's eksterne kompetence

Om betydningen af EU-domstolens dom i sag om Den Filippinske Rammeaftale.

Peter Starup i EU-ret & Menneskeret nr. 6/2015 p. 341-371: Arbejdskraftens frie bevægelighed for tyrkiske arbejdstagere og deres familiemedlemmer - En undersøgelse af inddragelses- og bortfaldsværnet i art. 6 og 7 i afg. 1/80

Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen i JUR 2015.69-78: EU’s tiltræden til EMRK – et sisyfosarbejde?

EU-Domstolen afviste med udtalelse 2/13 den 18. december 2014 at lade EU tiltræde EMRK på grundlag af et udkast til en tiltrædelsesaftale. I artiklen behandles baggrunden for og det konkrete indhold i EU-Domstolens afvisning, hvorefter det undersøges, i hvilket omfang EMD fremover kan forventes at respektere EU-rettens forrang og dermed undlade at holde medlemsstaterne ansvarlige for påståede krænkelser som følge af medlemsstaternes forpligtelser efter EU-retten.

Niels Fenger i JUR 2015.168-175: Hvornår gælder EU’s charter om grundlæggende rettigheder i sager for de danske domstole?

Marieke Michel i Justitia nr. 1/2015 p. 57-100: The access of economically inactive EU citizens to social benefits: Towards a more social European Union?

Gustav Krohn Schaldemose i Justitia nr. 3/2015 p.75-99: The problematic delimitation of the particular EU competence for the common foreign and security policy

Charlotte Løchte i RETTID 2015 afhandling nr. 1: EU og danske sociale ydelser med særligt henblik på statens uddannelsesstøtte

Ulrick Junge i RETTID 2015 afhandling nr. 8: Omvendt diskrimination og ulighed for loven - en konsekvens af EU reglerne om opholdsret

Kasper Steensgaard i UfR 2015 B.107-114: EU-konkursboers værneting i omstødelsessager mod danske sagsøgte

I denne artikel behandles EU-konkursboers mulighed for at anlægge omstødelsessager mod danske sagsøgte samt muligheden for i Danmark at kræve anerkendelse og fuldbyrdelse af en dom til omstødelse, som en domstol i ét af de øvrige EU-lande har afsagt på grundlag af kompetence hjemlet i insolvensforordningen.

Peter Pagh i UfR 2015 B.157-165: Kræver vedvarende energi diskriminerende handelshindringer? - En kommentar til EU-domstolens dom i sag C-573/12 Ålands Vindkraft

Forfatteren diskuterer EU-domstolens afgørelse i sag C-573/12, der fandt, at energipolitiske hensyn kan begrunde, at nationale støtteordninger for vedvarende energi ikke omfatter vedvarende energi produceret i andre medlemsstater, selv om den importerede energi er ledsaget af oprindelsesgarantier, der opfylder kravene i EU's regler herom. Forfatteren finder, at dommen er vanskelig at forene med den hidtidige forståelse af TEUF artikel 34-36 i sådanne tilfælde.

Karsten Engsig Sørensen i UfR 2015 B.319-328: Etableringsret og investorbeskyttelse i EU's nye handelsaftaler

Artiklen gennemgår den regulering af etableringsret og investorbeskyttelse, der findes i de frihandelsaftaler, EU har indgået med Sydkorea, Canada og Singapore, samt i den aftale, der p.t. forhandles med USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).)

Morten Broberg i UfR 2015 B.305-309: Det danske retsforbehold og EU's eksterne kompetence på området for retlige anliggender

Niels Skovmand Rasmussen i UfR 2015 B.366-374: Den retlige karakter af henstillinger og retningslinjer i EU-kapitalmarkedsret

2016

Esben Lyshøj Jensen og Rass Holdgaard i ADV nr. 3/2015 p. 30-32: Kernerettighederne i unionsborgerskabet

Maria Søndahl Wolff, Katrine Tørsløv Thorup og Rass Holdgaard i ADV nr. 5/2016 p. 34-38: Velfærdsturisme i EU: Har EU-Domstolen lyttet?

Thomas Elholm i ADV nr. 8/2016 p. 34-36: Sammenligning af bøder fører til skærpet straf

Artiklen er skrevet på baggrund af betænkning nr. 1561/2016 om bødesanktioner på det finansielle område.

Peter Hedegaard Madsen og Rass Holdgaard i ADV nr. 9/2016 p. 28-31: Højt oppe langt mod nord der hvor EU-retten ikke (helt) gælder - EU-retten og Grønland, gælder EU-retten direkte eller indirekte i Grønland.

Nina Holst-Christensen i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2016 p. 9-11: Brexit - UK og EU

Karsten Engsig Sørensen i JUR 2016.197-212: Servicedirektivet - 10 år efter.

Peter Starup i JUR 2016.239-251: Integrationsydelsen og EU-retten

Jens Kristiansen i UfR 2016 B.301-311: Ajos-dommen og Højesterets dilemma.

2017

Rass Holdgaard, Daniella Elkran og Gustav Krohn Schaldemose i ADV nr. 1/2017 p. 32-37: Højesteret har sagt fra over for EU-Domstolen

Om Ajos-dommen.

Daniella Elkan og Rass Holdgaard i ADV nr. 3/2017 p. 28-31: Hvor hurtigt skal en EU-dom efterleves?

Omhandler UfR 2017.1243 HD - Skjolddommen.

Thomas Elholm i ADV nr. 6/2017 p. 32-35: EU-samarbejdet medfører flere og højere straffe.

Thomas Elholm ADV nr. 8/2017 p. 30-32: Effektiv svigbekæmpelse har forrang

Jacob Sand i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2017 p. 5-8: Hovedtørklæder - nyt fra EU-Domstolen

Johan Næser i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2017 p. 7-8: Opholdsret til forældre til unionsborgere - Chavez-Vilchez-sagen.

EU-Domstolen afsagde den 10. maj 2017 dom i Chavez-Vilchez-sagen om den opholdsret, som en tredjelandsforælder til et mindreårigt barn, der er unionsborger, kan aflede af barnet i medfør af TEUF art. 20 om unionsborgerskabet. Med dommen er EU-Domstolen fremkommet med både processuelle og materielle præciseringer af Zambrano-doktrinens rækkevidde.

Mikkel August von Buchwald i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2017 p. 25-38: Fra »børnecheck« til »børnefradrag« – kan EU-medlemsstaterne finde ly for koordineringsforordningen i den nationale skatteret?

Det har været under politisk overvejelse at omlægge den danske børnecheck til et skattemæssigt børnefradrag. Artiklen undersøger om et sådant fradrag vil kunne falde under koordineringsforordningens anvendelsesområde, da omlæggelsen til et skattefradrag i så fald ikke ville kunne begrænse vandrende arbejdstageres adgang til den økonomiske ydelse. Det konkluderes, at skattemæssige børnefradrag i visse tilfælde vil kunne være omfattet af koordineringsforordningen, bl.a. grundet praksis fra EU-Domstolen, der udfordrer skatterettens særstilling i EU-retten.

Claudia Mortensen i Justitia nr. 3/2017 p. 3-48: TTIP and the Fut ure of EU Concluded International Agreements - Promoting Compatibility between ISDS and the Autonomous EU Legal Order.

Signe Bilde, Katrine Skaarup Rasmussen og Mathias Ekstrøm Bendtsen i Justitia nr. 4/2017 p. 3-42: En analyse af Schengen-samarbejdet og medlemsstaternes adgang til at genindføre midlertidig grænsekontrol i relation til den aktuelle flygtningesituation.

Yousif F. N. Al-saif i Justitia nr. 5/2017 p. 55-100: The Islamic State in Iraq and the Levant Statehood and the Doctrine of Obligatory Non-recognition.

Henriette Søltoft og Ulla Lyk-Jensen i R&R nr. 9/2017 p. 72-79: Brexit - den sikre vej til handelshindringer

Jens Kristiansen i UfR 2017 B.75-83: Grænser for EU-rettens umiddelbare anvendelighed i dansk ret - Om Højesterets dom i Ajos-sagen.

2018

Rass Holdgaard og David Knobel i ADV nr. 3/2018 p. 36-39: Persondatarettigheder og eksamensbesvarelser

Anja Gätner Dahlgaard i ADV nr. 4/2018 p. 34-39: Brexit - handel med varer sat 25 år tilbage

Jakob Kamby og Stanley Stener Nielsen i ADV nr. 5/2018 p. 38-41: Etiske og retlige rammer for kunstig intelligens

Thomas Elholm i ADV nr. 6/2018 p. 36-39: Løgn og uvidenhed truer det europæiske demokrati

Mads Peder Brøchner Jespersen og Rass Holdgaard i ADV nr. 7/2018 p. 36-39: Højspændt forhold mellem den polske regering og Kommissionen

Thomas Elholm i ADV nr. 8/2018 p. 34-37: Europæisk demokrati, samarbejde og retsstat krise

Rass Holdgaard og Peter Ahlberg i ADV nr. 9/2018 p. 34-37: National domstol i EU's gabestok

Louise Halleskov Storgaard i UfR 2018 B.195-204: EU's Charter som omdrejningspunkt for nye brydninger mellem national forfatningsret og EU-retten

2019

Peter Biering, Rass Holdgaard og Peter Ahlberg i ADV nr. 1/2019 p. 34-37: EU-domstolen har åbent en ny dør for briterne

Thomas Elholm i ADV nr. 4/2019 p. 34-36: EU sikrer elektroniske beviser på tværs af landegrænser

Isabel Rosado i ADV nr. 6/2019 p. 10-20: CCBE passer på retssikkerheden.

CCBE passer på retssikkerheden -Philip S. Thorsen
Kursen er vendt i EU -Thomas Elholm
Indflydelsen i CCBE er den samme - Marianne Bruun Jensen
EU-strafferetten er vigtig for Danmark på trods af forbehold - Jakob Arrevad
I Norden står vi stærkere sammen - Nikolaj Lindballe

Thomas Elholm i ADV nr. 6/2019 p. 34-26: EU-strafferetten i dag og i morgen, hvor skal vi hen?

Tuğba Öztunç Bache og Rass Holdgaard i ADV nr. 7/2019 p. 34-37: Unionsbogerskabet beskytter statsborgerskabet

Thomas Elholm i ADV nr. 8/2019 p. 36-38: EU retspolitik, slaget om retsstaten

Anders Schäfer i ADV nr. 9/2019 p. 36-38: Procesfinansering af kollektive krav

Graham Butler i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2019 p. 3-27: Solidaritet og dets grænser for økonomisk integration i EU’s indre marked.

Henrik Skovgaard-Petersen i EU-ret & Menneskeret nr. 3/2019 p. 50-75: Horisontal direkte virkning af EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder – praksis og perspektiver

Niels S. Rasmussen i NTS nr. 2/2019 p. 79-90: EU’s lovgivningsprocedurer efter Lissabon-traktaten: Udviklingen mod et mere eller mindre komplekst system?

Erik Lidman i NTS nr. 4/2019 p. 1-5: Nordic Cooperation on the Implementation of EU Company Law – Report from the anniversary conference of Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Christine Refsgaard i RETTID 2019 Afhandling nr. 17: Etableringsfrihedens grænser i mødet med arbejdstagerorganisationers kollektive handlinger

Jonas Christoffersen i UfR 2019 B.287-296: Udvisning af EU-borgere på grund af kriminalitet

2020

Mikkel August von Buchwald i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2020 p. 58-67: EU-Domstolens seneste knæfald for den nationale lovgiver på skatteområdet

I to domme fra marts 2020 bekræfter EU-Domstolen, at når det gælder større skattepolitiske beslutninger, står EU-rettens fri bevægeligheder ikke i vejen for medlemsstaterne. Heller ikke når skatterne særligt rammer selskaber med hjemsted i andre medlemsstater. Der er tale om en praksis, der legitimerer kreative særskatter – herunder særskatter på den digitale økonomi.

Peter Pagh i JUR nr. 1/2020 p. 22-29: Kan en NGO kræve sanktioner mod myndighederne, hvis EU’s regler om ren luft er overtrådt? – om håndhævelse af luftrammedirektivet med kommentar til EU-Domstolens dom i C-752/18 Deutsche Umwelthilfe.

Frederik Krabbe-Larsen i RETTID 2020 Afhandling nr. 8: Det væsentligste indhold af en grundlæggende rettighed i den Europæiske Unions Charter om Grundlæggende Rettigheder

Thomas Bangsgaard Lyngs i RETTID 2020 Afhandling nr. 24: De EU-retlige rammer for målrettet mutagenese i lyset af C-528/16: en konsekvensanalyse

Line Kjær i R&R nr. 2/2020 p. 54-58: BREXIT Samhandel med UK i lyset af tilbagetrækningsaftalen

2021

Hanne Søndergaard Birkmose i NTS nr. 1/2021 p. 32-58: EU’s grønne taksonomi og offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede oplysninger

Karsten Engsig Sørensen UfR 2021 B. 63-70: Misbrug af EU-retten - et generelt EU-retligt princip med implikationer for dansk ret

2022

Peter M. Huber i UfR 2022 B.21-30: Judicial control of the ECB in the European judicial network

Linda Nielsen og Emilie Meyer Riisberg i ET nr. 1/2022 p. 21-38: Regulering af en bæredygtig fremtid - en analyse af EU-reglernes paradigmeskift

Troels Michael Lilja og Niels Skovmand Rasmussen i NTS nr. 2/2022 p. 57-69: The Prospective Future for Enforcing EU Company Law: What Are the Key Lessons to be Drawn from the Single Rulebook?

Sander Yttrup Nørlem i RETTID 2022 afhandling nr. 10: Anvendelse af art. 4, stk. 2, TEU af Domstolen som selvstændig bestemmelse i forbindelse med fravigelser fra EU-retten

Rebecca Söderström i NTS nr. 3/2022 p. 1-19: Direct financial supervision in the EU and financial stability

Artiklen behandler rationalet bag finansiel stabilitet og sætter fokus på problemer, der vil kunne opstå, hvis man overgår til et EU-baseret tilsyn frem for et nationalt tilsyn.

Troels Michael Lilja og Niels Skovmand Rasmussen i NTS nr. 3/2022 p. 42-48: Key Lessons to be drawn from the Single Rule Book – Concluding remarks

Niels Fenger i UfR 2022 B.289-297: Det er ikke så nemt længere – om vanskelighederne ved at udfinde gældende EU-ret

2023

Karsten Engsig Sørensen i EU-ret & Menneskeret nr. 2/2023 p. 41-58: Sommerhusprotokollen: rækkevidde og konsekvenser

Karsten Engsig Sørensen i EU-ret & Menneskeret nr. 4/2023 p. 169-170: Kort nyt: Den danske ‘midlertidige’ grænsekontrol og EU-retten

Sune Hein Bertelsen i Taxo nr. 4/2023 p. 36-41: Banebrydende stærkt fokus i EU på global konkurrenceevne

Nina Holst-Christensen i UfR 2023 B.93-101: Logning og privatlivsbeskyttelse

Artiklen gennemgår EU-Domstolens praksis vedr. logningsregler siden 2009, og hvorledes medlemsstaterne har reageret på denne praksis.

2024

Sofie Gunderlund Christensen og Henrik Ankerstjerne i EU-ret & Menneskeret nr. 1/2024 p. 3-6.

Artilklen omhandler kommissionens forslag til en ny migrations- og asylpagt.

Amsterdam-traktaten

Peter Bierring og Klavs Arnoldi Holm: Amsterdam resultatet, 1. udg., 1997, DJØF.

Hjalte Rasmussen i UfR 1997 B.437-447: Amsterdamtraktatens stærke miljøgaranti.

Peter Gjørtler i Lov & Ret nr. 2/1998 p. 17-18: Amsterdam-traktaten.

Erik Werlauff i Lov & RET nr. 3/1999 p. 30-34: Processuel ligestilling i EU og EØS.

Christian Ege i UfR 1998 B. 43-45: Amsterdam-traktaten og miljøet.


De danske EU-forbehold

Lov nr. 825 af 10.06.2022 om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet

Bekg. nr. 986 af 27.06.2023 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (A, B og C)

Bekg. nr. 984 af 27.06.2023 om Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa

Bekg. nr. 578 af 11.05.2022 om afholdelse af folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet

Bekg. nr. 448 af 12.04.2022 om indholdet af stemmesedlen til brug ved folkeafstemningen den 1. juni 2022

Vejledning nr. 9384 af 07.04.2022 om afholdelse af folkeafstemning onsdag den 1. juni 2022 om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet (Folkeafstemningsvejledningen)

Allan Philip i Lov & Ret nr. 4/1996 p. 15-17: Danskerne er unionsborgere - forbeholdet er indholdsløst.

Sune Troels Poulsen i Lov & Ret nr. 4/2002 p. 4-7: Dansk nej tak til indflydelse og bindinger.

Peter Arnt Nielsen i Lov & Ret nr. 4/2002 p. 8-12: Danmarks civilretlige EU-isolation.

Lene Espersen i Lov & Ret nr. 4/2002 p. 13-14: Forældede forbehold.

Thomas Elholm i Lov & Ret nr. 5/2002 p. 14-18: Forbehold mister indhold

Omhandler det retlige forbehold.

Anne Baastrup i Lov & Ret nr. 5/2002 p. 19-21: Den retlige undtagelse.

Jens Vedsted Hansen i Lov & Ret nr. 6/2002 p. 14-18: Asyl, indvandring og forbehold.

Bertel Haarder i Lov & Ret nr. 6/2002 p. 19-21: Tid til ny debat om forbehold.

Peter Arnt Nielsen i UfR 2002 B.167-174: Civilretlige aspekter af Danmarks retlige EU-forbehold.

Elisabeth Arnold i Lov & Ret nr. 1/2003 p. 17: Det retlige forbehold - vi bør afskaffe det!

Morten Broberg i UfR 2015 B.305-308: Det danske retsforbehold og EU's eksterne kompetence på området for retlige anliggender

En nyere EU-dom berører spørgsmålet om aktiveringen af det danske retsforbehold, når EU indgår aftaler med tredjelande.

Camilla Bergsagel Nielsen i ADV nr. 1/2023 p. 18-21: Retsforbeholdet placerer Danmark i skyggen


Eksigibilitet

UfR 2021.779 ØLK (FM 2020.300 ØLK): En svensk retsafgørelse fra 2010 skulle ikke fremmes efter lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav mv., men efter forordning (EF) nr. 44/2001, hvorfor der først skulle træffes afgørelse om eksigibilitet, før den kunne tvangsfuldbyrdes

A begærede udlæg hos B på grundlag af en svensk retsafgørelse fra 2010. B påstod sagen nægtet fremme, da han havde forladt Sverige i 2009 og ikke havde fået meddelelse om dommen.

Fogedretten fremmede sagen efter lovbekg. nr, 635 af 15.09.1986 om anerkendelse og fuldbyrdelse af nordiske afgørelser om privatretlige krav mv. med henvisning til, at svenske domme kunne fuldbyrdes i Danmark, samt at der ikke under tvangsfuldbyrdelse kunne fremsættes indsigelser mod rigtigheden af domme, jf. RPL § 501, stk. 2.

ØL fandt, at lovbekg. nr. 635 af 15.09.1986 ikke fandt anvendelse i sager, der var omfattet af en konvention, som var gennemført i dansk ret ved lov om EF-domskonventionen mv. Efter forarbejderne omfattede dette også Bruxelles I-forordningen, hvorfor sagen skulle have været afgjort efter denne. Da den svenske afgørelse var fra før d. 10.01.2015, så skulle forordning (EF) nr. 44/2001 anvendes. Det fulgte af denne, at fuldbyrdelse af retsafgørelser fra andre medlemsstater først skulle være erklæret eksigible i den pågældende stat, før de kunne fuldbyrdes. Da fogedretten endnu ikke havde truffet afgørelse om eksigibiliteten, var der ikke den fornødne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Fogedrettens afgørelse blev ophævet og sagen hjemvist til fortsat behandling.


EU-Ombudsmanden

Den Europæiske Ombudsmand Hjemmeside

Katja Heede: European Ombudsman: redress and control at Union level, 1. udg., 2000, Klüver.

Lars Nordskov Nielsen i JUR 1992.202-207: Offentlighed. Ombudsmand.

Jon Andersen i EU-ret & Menneskeret nr.1/1995 p.28-33: Den europæiske ombudsmand.

Peter Dyrberg i EU-ret & Menneskeret 1996 p.205-212: Den europæiske ombudsmand - 1 år

I artiklen drøftes forskellige forhold vedrørende den europæiske ombudsmand, bl.a. kompetence.

Peter Gjerløff Bonnor i EU-ret & Menneskeret nr. 3/4 2000 p. 77-88: EU-Ombudsmanden

Europa-parlamentet

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet (Europa-Parlamentsvalgloven), jf. lovbekg. nr. 5 af 08.01.2024

Lov om vederlag og pension m.v. for de danske medlemmer af Europa-Parlamentet, jf. lovbekg. nr. 938 af 16.06.2017

Bekg. nr. 137 af 07.02.2024 om sletning af valglisten til Europa-Parlamentsvalg af personer med dansk indfødsret, der er optaget på valglisten i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

Bekg. nr. 37 af 10.01.2024 om antallet af danske medlemmer af Europa-Parlamentet

Bekg. nr. 36 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning i kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Bekg. nr. 35 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning på sygehuse

Bekg. nr. 34 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen

Bekg. nr. 33 af 10.01.2024 om brevstemmeafgivning i vælgerens hjem

Bekg. nr. 29 af 10.01.2024 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til Europa-Parlamentsvalg

Bekg. nr. 24 af 10.01.2024 om stemmesedler til brug ved Europa-Parlamentsvalg

Bekg. nr. 985 af 27.06.2023 om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (Partipuljen)

Bekg. nr. 661 af 18.05.2020 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

Bekg. nr. 660 af 13.05.2020 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (tredjeland), på Færøerne eller i Grønland

Bekg. nr. 127 af 01.02.2019 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i Danmark af statsborgere i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, der er bopælsregistreret i CPR

Bekg. nr. 1254 af 31.10.2018 om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

Vejledning nr. 9106 af 28.02.2024 om afholdelse af Europa-Parlamentsvalg søndag den 9. juni 2024

Bet. nr. 1138/1988: Ny kommunal valglov og ny Europa-Parlamentsvalgslov. Delbetænkning 2

Bet. nr. 1025/1984: Brevstemmeafgivning

Bet. nr. 903/1980: Revision af den kommunale valglov og lov om valg af danske repræsentanter til Europa-parlamentet

David Munck Willumsen, Anne Rasmussen, Mads Christian Dagnis Jensen: Europa-Parlamentet, 1. udg., maj 2009, 1345 sider, Thomson Reuters

Peter Christensen i Lov & Ret nr. 4/1994 p. 19-22: Du behøver ikke at elske Europa-Parlamentet - men tag valget seriøst...

Advokat Jørgen U. Grønborg