Insolvensret

Generelt

Betalingsstandsning

Frivillige gældsordninger

Gældssanering

Konkurs

Lønmodtagernes Garantifond

Tvangsakkord

Tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber

Rekonstruktion


Generelt

Konkursloven

Bøger

Artikler


Bøger

Deuntzer: Den Danske Skifteret, 1885

H. Munch-Petersen: Skifteretten, 3. udg., 1949.

Erwin Munch-Petersen: Skifteretten, 1956.

Bernhard Gomard: Skifteret, 2. udg., 1969, DJØF. Anmeldt af Poul Sørensen i JUR 1970.206-216.

Red. Niels Ørgaard og Lars Lindencrone Petersen: Insolvensretlig Domssamling, 1.udg., 1992, DJØF.

Uwe Jahn: Insolvenzen in Europa, 1994. Economica Verlag, Bonn.

Jens Paulsen: Insolvensretlige dokumenter, 1. udg., 1995, 318 sider, GadJura.

Jens Paulsen: Insolvensret. 2. udg., 1995, GadJura. 1. udgaven fra 1991 er anmeldt af Peter Bredahl i FM 1992.5-7.

Lars Lindencrone Petersen & Niels Ørgaard: Dansk insolvensret - en oversigt. 1. udg. 1996. DJØF. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 1997 B.63/2-64.

Lars Lindencrone Petersen & Niels Ørgaard: Danish insolvency law. 1. udg. 1996. DJØF. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 1997 B.63/2-64 og af Pernille Bigaard i R&R nr. 4/1998 p. 46-47.

Halfdan Krag Jespersen: Konkurs og insolvens som misligholdelse, 1997, Juridisk Bogformidling.

Trygve Hellner og Mikael Mellquist: Lägen om företagsrekontruktion, 1997, Norstedts Juridik. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1997 B.468.

Niels Rasmussen: Håndbog for skyldnere, 1999, 80 sider, Forlaget Kommuneinformation.

Ole Borch: Rekonstruktion af nødlidende virksomheder. En håndbog, 1. udg., dec. 2001, 1690 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2002 B.73-74

Mette Langborg Christiansen: Ansættelsesretlige emner i insolvensretten, 1. udg. okt. 2005, 152 sider, DJØF.

Bo Lauritzen: Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør, 2. udg., okt. 2007, 293 sider, DJØF. 1. udg., 2000, er anmeldt af Ruth Nielsen i UfR 2000 B.651.

Mads Dambæk: Formueret III - kompendium, 1. udg., feb. 2009, 144 sider, Thomson Reuters Professional

Karnov Insolvensret 2009 - rekonstruktion, konkurs, gældssanering, okt. 2009, Thomson Reuters

Jens Paulsen: Insolvensret - konkurs, 1. udg., dec. 2010, 1037 sider, Thomson Reuters (kan købes hos Karnov Group). Anmeldt af Kim Sommer Jensen i UfR 2012 B.92

Jens Paulsen: Insolvensret - Rekonstruktion, 2. udg., dec. 2011, 911 sider, Karnov Group. 1. udg. fra 2006 er anmeldt af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen i UfR 2006 B.335/2-336 og af Lasse Højlund i ET nr. 1/2007 p. 58-62.

Bo von Eyben og Peter Møgelvang-Hansen: Kreditorforfølgning - materiel foged- og konkursret, 7. udg., aug. 2013, 462 sider, Karnov Group. 1. udg., 1991 er anmeldt af Hans Engberg i FM 1992.61-62 og af Ernest Polack i ADV 1991.300-302.

Morten Schwartz Nielsen: Inddrivelse - inkasso i teori og praksis, 1. udg., feb. 2015, 704 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2016 B.128.

Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard: Konkursloven med kommentarer, 14. udg., 2018, 1120 sider, Karnov Group. Mogens Munch, 1. udg., 1978, er anmeldt af Niels Ørgaard i JUR 1979.129-135. 3. udg. er anmeldt af Mette Christensen i FM 1983.68-73. 4. udg., 1984, er anmeldt af Poul Holm i FM 1985.83-93. 7. udgaven er anmeldt af Niels Ørgaard i UfR 1994 B.46-47. 8. udg. 1997 er anmeldt af Carsten Bo Nielsen i FM 1997.189-191 og af Niels Skovgaard Larsen i R&R nr. 5/1998 p. 40-43. 9. udg. er anmeldt af Otto Spliid i ADV 2001.226-229.

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Kreditorerne, 3. udg., jan. 2018, 340 sider, Hans Reitzles Forlag. Anmeldt af Lasse Højlund Christensen i UfR 2014 B.344/1.

Torben Kuld Hansen og Lars Lindencrone Petersen: Insolvensprocesret, 4. udg., marts 2020, 628 sider, Karnov Group

Artikler

Mogens Munch i UfR 1974 B.88-97: Focus på debitor.

Jens Anker Andersen i JUR 1977.1-24: Skifterettens kompetence.

Per Sørensen i JUR 1978.121-135: Ny konkurslov (Omhandler lov nr. 298 af 08.06.1977, som trådte i kraft d. 01.04.1978).

Mogens Munch i UfR 1986 B.17-21: Kreditors behov for alternativ til konkurs. (Omhandler bl.a. hvordan andre lande har søgt at skabe alternativer til konkurs).

Jens Anker Andersen i FM 1993.63-65: Kan skifteretten altid anvende vidnereglerne over for parter?

Jens Anker Andersen i ADV 1994.30-32: Skibsanparter i boer m.v.

ADV 1994.136: Dansk forening for insolvensret.

Hans Engberg i FM 1994.127-128: Sikkerhedsstillelse for vognmandsvirksomheder.

Søren Hostrup Larsen i Justitia nr. 6/1997: Advokatansvaret ved konkurs og betalingsstandsning.

Anja Olsen i FM 1998.152-154: Skifterettens behandling af Europæiske økonomiske firmagrupper.

Helle Larsen i FM 1999.122-124: Nordisk insolvensseminar i Gøteborg.

ADV 2000.32: Dansk Forening for Insolvensret. (Indmeldelse kan ske hos advokat Pernille Bigaard, Trondhjem Plads 3, 2100 København Ø).

Jens Paulsen i FM 2000.111-113: Konkursråd. Baggrunden for og formålet med etablering af et konkursråd.

Christian Dahl Hesthaven i RETTID 2002 Afhandling nr. 6: Netting i insolvensretligt perspektiv

Kim Sommer Jensen i ET nr. 2/2006 p. 122-133: Fristdag. (Om fundamentets modtagelse, herunder elektronisk kommunikation med domstolene og en diskussion af eventuel fristdagsvirkning trods formelle mangler. Om fristdagsfundamenter, domspraksis vedrørende ulovlige udsættelser af behandlingen og genoplivelse af fristdagen (sløjfereglerne) med særlig omtale af sløjfereglernes anvendelse ved gældssanering og ved dødsfald.)

Svend Røge i Danske Revisorer nr. 4/2009 p. 26-27: Early Warning har hjulpet næsten 1000 virksomheder i krise. (Omtale af organisationen Early Warning og processen efter kontakt fra en virksomhedsejer.)

Arne Bierfreund i R&R nr. 8/2009 p. 26-30: Konkurs og revisor. (Om revisors ansvar i forbindelse med konkurs, herunder konkursboet som sagsøger. Omtale af sager og afgørelser. Om god revisionsskik og ledelsens strafbare handlinger.)

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen i R&R nr. 9/2009 p. 12-28: Going concern - en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte selskaber. (Om relevante bestemmelser, tidshorisont og revisors rolle. Omtale af undersøgelsen og vurdering af andre undersøgelser.)

Pernille Wegener Jessen og Hans Henrik Edlund i UfR 2009 B.65-74: Tilbagesøgning af statsstøtte og visse aspekter af dansk insolvensret.

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen i R&R nr. 12/2012 p. 28-62: Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse.

Artiklen omhandler en undersøgelse af de seneste årsrapporter og erklæringer for et større antal selskaber, der er gået konkurs i 2011 med en sammenligning af en tilsvarende undersøgelse fra 2008. Der konkluderes, at revisor er blevet "bedre" til at tage forbehold vedrørende going concern i konkursramte selskaber.

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen i R&R nr. 1/2013 p. 14-44: Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar - nu og i fremtiden (Artiklen sammenholder forskellige undersøgelser i forhold til ledelsens og revisors ansvar i relation til going concern)

Christian Bülow i UfR 2011 B.345-351: Anvendelsen af konkurslovens § 55 og § 12 o, stk. 1, ved fodboldklubbers insolvens

Lars Lindencrone Petersen i UfR 2011 B.352-357: Er skifteforvaltningen nu også en del af den egentlige retspleje?

Ole Borch i ET nr. 1/2016.25-30: Insolvensrettens fremtid.

  1. Hvem får den ledende rolle?
  2. Specialisering
  3. Valgmåden
  4. Grænseoverskridende problemstillinger
  5. Forbrydelse og straf
  6. Hvor meget og for hvis regning skal kurator efterforske
  7. Skat
  8. Mediebilledet
  9. Honorarfastsættelsen

Pernille Bigaard og Victoria Grevit Eriksen i ET nr. 3/2016 p. 227-230: kørekort til insolvensret, en beskrivelse af Foreningen af Danske Insolvensadvokaters certificeringsordning.

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen i R&R nr. 4/2017 p. 14-16: Going concern og konkursramte selskaber - er revisorer blevet endnu bedre?

Artiklen omhandler en undersøgelse af seneste årsrapporter og erklæringer for en større, stikprøve af de selskaber, der er gået konkurs i 2014.

Jens Paulsen og Bent Ramskov i R&R nr. 5/2017 p. 14-32: Retlige udfordriger i krydsfeltet mellem rekonstruktion, konkurs, gældssanering og skat.

Jens Paulsen i TfL 2018.247-258: Hvem tilfalder EU-støtten i situatioer, hvor støtten søges, når landmanden er under insolvensbehandling? En redegørelse og en kommentar til VL 1445.2017, 6. afd., af 03.09.2018

 Line Herman Langkjær i R&R nr. 12/2019 p. 20-31: Rekonstruktionsog insolvensdirektivet - en introduktion

 Kim Sommer Jensen i UfR 2021 B.81-88: Anvendelsen af retsplejelovens § 389 a i insolvensretten

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

09-02-20