Insolvensret

Generelt

Betalingsstandsning

Frivillige gældsordninger

Gældssanering og eftergivelse

Konkurs

Lønmodtagernes Garantifond

Tvangsakkord

Tvangsopløsning af aktie- og anpartsselskaber

Rekonstruktion


Generelt

Konkursloven

Bøger

Artikler


Bøger

1885

1949

1956

1969

1992

1994

1995

1996

1997

1999

2001

2005

2007

2009

2010

2013

2015

2022

2023

1885

Deuntzer: Den Danske Skifteret, 1885

1949

H. Munch-Petersen: Skifteretten, 3. udg., 1949.

1956

Erwin Munch-Petersen: Skifteretten, 1956.

1969

Bernhard Gomard: Skifteret, 2. udg., 1969, DJØF. Anmeldt af Poul Sørensen i JUR 1970.206-216.

1992

Red. Niels Ørgaard og Lars Lindencrone Petersen: Insolvensretlig Domssamling, 1. udg., 1992, DJØF.

1994

Uwe Jahn: Insolvenzen in Europa, 1994. Economica Verlag, Bonn.

1995

Jens Paulsen: Insolvensretlige dokumenter, 1. udg., 1995, 318 sider, GadJura.

Jens Paulsen: Insolvensret. 2. udg., 1995, GadJura. 1. udg. fra 1991 er anmeldt af Peter Bredahl i FM 1992.5-7.

1996

Lars Lindencrone Petersen & Niels Ørgaard: Dansk insolvensret - en oversigt. 1. udg. 1996. DJØF. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 1997 B.63/2-64.

Lars Lindencrone Petersen & Niels Ørgaard: Danish insolvency law. 1. udg. 1996. DJØF. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 1997 B.63/2-64 og af Pernille Bigaard i R&R nr. 4/1998 p. 46-47.

1997

Halfdan Krag Jespersen: Konkurs og insolvens som misligholdelse, 1997, Juridisk Bogformidling.

Trygve Hellner og Mikael Mellquist: Lägen om företagsrekontruktion, 1997, Norstedts Juridik. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1997 B.468.

1999

Niels Rasmussen: Håndbog for skyldnere, 1999, 80 sider, Forlaget Kommuneinformation.

2001

Ole Borch: Rekonstruktion af nødlidende virksomheder. En håndbog, 1. udg., dec. 2001, 1690 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 2002 B.73-74

2005

Mette Langborg Christiansen: Ansættelsesretlige emner i insolvensretten, 1. udg. okt. 2005, 152 sider, DJØF.

2007

Bo Lauritzen: Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør, 2. udg., okt. 2007, 293 sider, DJØF. 1. udg., 2000, er anmeldt af Ruth Nielsen i UfR 2000 B.651.

2009

Mads Dambæk: Formueret III - kompendium, 1. udg., feb. 2009, 144 sider, Thomson Reuters Professional

Karnov Insolvensret 2009 - rekonstruktion, konkurs, gældssanering, okt. 2009, Thomson Reuters

2010

Jens Paulsen: Insolvensret - konkurs, 1. udg., dec. 2010, 1037 sider, Thomson Reuters. Anmeldt af Kim Sommer Jensen i UfR 2012 B.92

Kan købes hos Karnov Group.

2013

Bo von Eyben og Peter Møgelvang-Hansen: Kreditorforfølgning - materiel foged- og konkursret, 7. udg., aug. 2013, 462 sider, Karnov Group. 1. udg., 1991 er anmeldt af Hans Engberg i FM 1992.61-62 og af Ernest Polack i ADV 1991.300-302.

2015

Morten Schwartz Nielsen: Inddrivelse - inkasso i teori og praksis, 1. udg., feb. 2015, 704 sider, DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2016 B.128.

2022

Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard: Konkursloven med kommentarer, 15. udg., sept. 2022, 1301 sider, Karnov Group. Mogens Munch, 1. udg., 1978, er anmeldt af Niels Ørgaard i JUR 1979.129-135. 3. udg. er anmeldt af Mette Christensen i FM 1983.68-73. 7. udg. er anmeldt af Niels Ørgaard i UfR 1994 B.46-47. 8. udg. 1997 er anmeldt af Carsten Bo Nielsen i FM 1997.189-191 og af Niels Skovgaard Larsen i R&R nr. 5/1998 p. 40-43. 9. udg. er anmeldt af Otto Spliid i ADV 2001.226-229.

2023

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen: Kreditorerne, 4. udg., jan. 2023, 374 sider, Hans Reitzel Forlag. 2. udg. er anmeldt af Lasse Højlund Christensen i UfR 2014 B.344/1.

Torben Kuld Hansen og Lars Lindencrone Petersen: Insolvensprocesret, 5. udg., marts 2023, Karnov Group

Jens Paulsen: Insolvensret - Rekonstruktion, 3. udg., nov. 2023, 1.000 sider, Karnov Group. 1. udg. er anmeldt af Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen i UfR 2006 B.335/2-336 og af Lasse Højlund i ET nr. 1/2007 p. 59-63.

Artikler

1974

1977

1978

1986

1993

1994

1997

1998

1999

2000

2002

2006

2009

2011

2012

2013

2016

2017

2018

2019

2021

2022

2023

2024

1974

Mogens Munch i UfR 1974 B.88-97: Focus på debitor.

1977

Jens Anker Andersen i JUR 1977.1-24: Skifterettens kompetence.

1978

Per Sørensen i JUR 1978.121-135: Ny konkurslov

1986

Mogens Munch i UfR 1986 B.17-21: Kreditors behov for alternativ til konkurs

Omhandler bl.a. hvordan andre lande har søgt at skabe alternativer til konkurs.

1993

Jens Anker Andersen i FM 1993.63-65: Kan skifteretten altid anvende vidnereglerne over for parter?

1994

Jens Anker Andersen i ADV 1994.30-32: Skibsanparter i boer m.v.

ADV 1994.136: Dansk forening for insolvensret.

Hans Engberg i FM 1994.127-128: Sikkerhedsstillelse for vognmandsvirksomheder.

1997

Søren Hostrup Larsen i Justitia nr. 6/1997: Advokatansvaret ved konkurs og betalingsstandsning.

1998

Anja Olsen i FM 1998.152-154: Skifterettens behandling af Europæiske økonomiske firmagrupper.

1999

Helle Larsen i FM 1999.122-124: Nordisk insolvensseminar i Gøteborg.

2000

ADV 2000.32: Dansk Forening for Insolvensret

Jens Paulsen i FM 2000.111-113: Konkursråd. Baggrunden for og formålet med etablering af et konkursråd.

2002

Christian Dahl Hesthaven i RETTID 2002 Afhandling nr. 6: Netting i insolvensretligt perspektiv

2006

Kim Sommer Jensen i ET nr. 2/2006 p. 122-133: Fristdag

Om fundamentets modtagelse, herunder elektronisk kommunikation med domstolene og en diskussion af eventuel fristdagsvirkning trods formelle mangler. Om fristdagsfundamenter, domspraksis vedrørende ulovlige udsættelser af behandlingen og genoplivelse af fristdagen (sløjfereglerne) med særlig omtale af sløjfereglernes anvendelse ved gældssanering og ved dødsfald.

2009

Svend Røge i Danske Revisorer nr. 4/2009 p. 26-27: Early Warning har hjulpet næsten 1000 virksomheder i krise

Omtale af organisationen Early Warning og processen efter kontakt fra en virksomhedsejer.

Arne Bierfreund i R&R nr. 8/2009 p. 26-30: Konkurs og revisor

Om revisors ansvar i forbindelse med konkurs, herunder konkursboet som sagsøger. Omtale af sager og afgørelser. Om god revisionsskik og ledelsens strafbare handlinger.

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen i R&R nr. 9/2009 p. 12-28: Going concern - en undersøgelse af de seneste årsrapporter og revisionspåtegninger for konkursramte selskaber

Om relevante bestemmelser, tidshorisont og revisors rolle. Omtale af undersøgelsen og vurdering af andre undersøgelser.

Pernille Wegener Jessen og Hans Henrik Edlund i UfR 2009 B.65-74: Tilbagesøgning af statsstøtte og visse aspekter af dansk insolvensret.

2011

Christian Bülow i UfR 2011 B.345-351: Anvendelsen af konkurslovens § 55 og § 12 o, stk. 1, ved fodboldklubbers insolvens

Lars Lindencrone Petersen i UfR 2011 B.352-357: Er skifteforvaltningen nu også en del af den egentlige retspleje?

2012

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen i R&R nr. 12/2012 p. 28-62: Going concern og konkursramte selskaber - en opfølgende undersøgelse.

Artiklen omhandler en undersøgelse af de seneste årsrapporter og erklæringer for et større antal selskaber, der er gået konkurs i 2011 med en sammenligning af en tilsvarende undersøgelse fra 2008. Der konkluderes, at revisor er blevet "bedre" til at tage forbehold vedrørende going concern i konkursramte selskaber.

2013

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen i R&R nr. 1/2013 p. 14-44: Going concern, konkursramte selskaber og revisors ansvar - nu og i fremtiden

Artiklen sammenholder forskellige undersøgelser i forhold til ledelsens og revisors ansvar i relation til going concern.

2016

Ole Borch i ET nr. 1/2016.25-30: Insolvensrettens fremtid

  1. Hvem får den ledende rolle?
  2. Specialisering
  3. Valgmåden
  4. Grænseoverskridende problemstillinger
  5. Forbrydelse og straf
  6. Hvor meget og for hvis regning skal kurator efterforske
  7. Skat
  8. Mediebilledet
  9. Honorarfastsættelsen

Pernille Bigaard og Victoria Grevit Eriksen i ET nr. 3/2016 p. 227-230: Kørekort til insolvensret, en beskrivelse af Foreningen af Danske Insolvensadvokaters certificeringsordning.

2017

Anders Bisgaard og Jesper Seehausen i R&R nr. 4/2017 p. 14-16: Going concern og konkursramte selskaber - er revisorer blevet endnu bedre?

Artiklen omhandler en undersøgelse af seneste årsrapporter og erklæringer for en større, stikprøve af de selskaber, der er gået konkurs i 2014.

Jens Paulsen og Bent Ramskov i R&R nr. 5/2017 p. 14-32: Retlige udfordringer i krydsfeltet mellem rekonstruktion, konkurs, gældssanering og skat.

2018

Jens Paulsen i TfL 2018.247-258: Hvem tilfalder EU-støtten i situatioer, hvor støtten søges, når landmanden er under insolvensbehandling?

En redegørelse og en kommentar til VL 1445.2017, 6. afd., af 03.09.2018.

2019

Line Herman Langkjær i R&R nr. 12/2019 p. 20-31: Rekonstruktions og insolvensdirektivet - en introduktion

2021

Jens Paulsen i FM 2021.66: Når skatten spænder ben for en gældsordning

Kim Sommer Jensen i UfR 2021 B.81-88: Anvendelsen af retsplejelovens § 389 a i insolvensretten

Eva Staal og Jens Røn i UfR 2021 B.227-231: Retsplejelovens § 389 a og konkurskæremål m.v.

Jens Paulsen og Kristian Vang Sørensen i R&R nr. 11/2021 p. 16-29: Tid til overvejelse, når likviditet - endnu - ikke er en mangelvare

Hvad skal virksomhedsledere og disses rådgivere (revisorer) særligt være opmærksomme på i den aktuelle situation, hvor fristen for tilbagebetaling af coronalån er udskudt?

2022

Claes Dall Hersland og Kresten Trolle i UfR 2022 B.76-80: Skifteretten behandler ikke skiftesager - En kommentar til debatten om retsplejelovens § 389 a og insolvensretten

2023

Lars Lindencrone Petersen i ET nr. 3/2023 p. 159-165: EU og dansk insolvenslovgivning

Artiklen beskriver de nødvendige ændringer i den danske konkurslov, hvis EU-kommissionens forslag til harmonisering af insolvenslovgivningen bliver vedtaget.

Sara Göthlin i NTS nr. 4/2023 p. 304-325: Conceptions of Legal Priority in the Bond Market – with the Ranking of AT1 Bonds as Case in Point

Artiklen omhandler obligationers prioritet i tilfælde af konkurs, afvikling eller rekonstruktion og tager udgangspunkt i Credit Suisse's AT1 Bonds.

2024

Jens Paulsen i R&R nr. 1/2024 p. 12-23: Ny og bedre skattemæssig retsstilling ved konkurs og rekonstruktionsbehandling udelukkende ved ændring af konkursloven

Advokat Jørgen U. Grønborg