Erhvervsret

Generelt

Agenter og forhandlere

Biograf

Cirkus

Covid-19

Det centrale virksomhedsregister

Drift af virksomhed

E-handel

Ejendomsformidling

Ejendomsinvestering

Erhvervsfremme

Erhvervsservice

Erhvervsdrivende virksomheder

Etablering af virksomhed

Etablering i udlandet

Fyrværkeri

Fødevarevirksomhed

Handel med brugte genstande

Joint ventures

Juridisk rådgivning

Konkurrenceret

Lukkeloven

Management buy out

Markedsføringsret

Overdragelse af virksomheder

Pakkerejser

Pantelånervirksomhed

Restaurations- og hotelvirksomhed

Spil

Tivoli

Turisme

Udlandsnyt

Vækstfonden

Zoologisk Have

Ædle metaller

Øresundsregionen


Generelt

Betænkninger

Bøger

Artikler

Betænkninger

Bet. nr. 1262/1994: Koordinering af regionalt erhvervsfremme

Bet. nr. 1125/1987: Åbningstider - butikker, servicesektoren og den offentlige administration

Bet. nr. 665/1972: Central erhvervsregistrering

Bet. nr. 533/1969: Håndværket og den mindre industri (Bilag og tabeller)

Bet. nr. 493/1968: Information og rådgivning indenfor håndværk og industri

Bet. nr. 374/1965: Revisorer, vejere og målere, mæglere, ejendomsmæglere, dispachører og translatører - Betænkning II

Bet. nr. 104/1949: Ændringer i beværterlovgivningen

Bet. nr. 93/1946: Etablering af en offentlig erhvervsvejledning

Bøger

Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff: Finans & Kredit (erhvervsfinansieringsret med eksempler), 1. udg., 1992, GadJura. Anmeldt af Kim Jybæk i UfR 1993 B.167-168.

Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauff: Industriministeriets Erhvervsankenævn, 1994, GadJura.

Niels Gangsted-Rasmussen: Sådan får du en sponsor, 1. udg., 1995. Gyldendals Forlag.

Vagn Greve: Kriminalitet i erhvervslivet, 1. udg., 1989, DJØF.

Red. Børge Dahl og Ruth Nielsen: New Directions in Business Law Research, 1. udg., 1996, GadJura.

Jens Birkmose, Oluf Olsen, Ulla Rosenkjær og Leif Rørbæk: Erhvervsrettens grundregler - nationalt og internationalt, 5. udg., 1997, Forlaget Birkmose. (Lærebog med en pædagogisk gennemgang af de væsentligste retsområder fra aftaleret til varemærkeret).

Leif Gustafsson (ed): Busines Laws in the Nordic countries - Legal and Tax Aspects, 1998, 600 sider, Kluwer International, Norstedts Juridik. Anmeldt af Erik Werlauff i UfR 1998 B.297/2-298.

Agnete Raaschou-Nielsen og Nicolia J. Foss: Indledning til rets- og kontraktsøkonomi, 1. udg., 1997, 110 sider.

Børge Dahl: Erhvervsretlige Materialesamling, 7. udg., 1999, 316 sider, Handelshøjskolens Forlag.

Per Mogensen: Lovsamling 1999 til Dansk & International Erhvervsret, 7. udg., 1999, 312 sider, DJØF.

Per Mogensen: Studiemateriale til Dansk & International Erhvervsret, 7. udg., 1999, 328 sider, DJØF.

Sten Bønsing: Brancheregler og Brancheproces, 1. udg., 2001, 431 sider. DJØF. Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2002 B.70-71. og af Jon Stokholm i UfR 2002 B.404-406.

Per Mogensen & Henrik Skov Thorsted (red.): Lovsamling 2004 - Erhvervsret, 11. udg., 2004, 280 sider, DJØF

Bent Iversen, Torsten Iversen, Lars Hedegaard Kristensen & Hans Helge Beck Thomsen: Finansjura - Lærebog i formueret med særligt henblik på finansieringsret, 1. udg. 2004, 905 sider, DJØF

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind, Peter Mortensen, Hans Viggo Godsk Pedersen: Erhvervsjura for den finansielle sektor, 1. udg. aug. 2006, 600 sider, Forlaget Pejus. Anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.23.

Erik Werlauff (red.), Charlotte Bagger-Tranberg, Louise Faber, Lone L. Hansen, Nina von Hielmcrone, Thomas Rønfeldt og Trine Schultz: Erhvervsjuras Basisbog, 1. udg., sept. 2007, 659 sider, DJØF, anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2008 B.25. Hele bogen kan læses her

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind, Peter Mortensen, Hans Viggo Godsk Pedersen: Erhvervsjuridisk lærebog, 1. udg., 2008 594 sider, Forlaget Pejus

Henrik Kure: Erhvervsret kompendium, 1. udg., nov. 2009, 347 sider, Thomson Reuters

John Elling, Peter Møgelvang-Hansen & Lynn M. Roseberry: Virtuel Erhvervsret Online, DJØF

Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Nis Jul Clausen, Nina Dietz Legind, Peter Mortensen, Hans Viggo Godsk Pedersen: Erhvervsjura for den finansielle sektor, 3. udg., 2010, 572 sider, Forlaget Pejus. 1. udg. 2006 er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2007 B.23.

Bent Iversen og Lars Lindencrone Pedersen: Danish Business Law, 5. udg., maj 2012, 581 sider, DJØF. 1. udg., 1998, er anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 1998 B.323 og af John Peter Andersen i R&R nr. 11/1998 p.39-40.

Gerlinde Berger-Walliser (red.) og Kim Østergaard (red.): Proactive Law in a Business Environment, 1. udg., okt. 2012, 304 sider, DJØF

David Frydlinger: Det affärsjuridiska hantverket. Arbetet innanför avtalsfrihetens gränser, Stockholm 2012, 255 sider, Norstedts Juridik, Anmeldt af Mads Bryde Andersen i UfR 2013 B.72-73

Gerlinde Berger-Walliser, Kim Østergaard: Proactive Law in a Business Environment, 1. udg., 2012, 303 sider, DJØF

Peter Møgelvang-Hansen (red.): Commercial and Economic Law in Denmark, 1. udg., 2014, 238 sider, DJØF

Kennet Fischer Föh, Lene Mandøe, Anne Mette Bryde Nibe, Bjarke Tinten og Lars Bo Langsted (red.): Erhvervsjura videregående uddannelser, 5. udg., 2015, 694 sider, Hans Reitzels Forlag

Peter Arnt Nielsen (ansv. red.), Peter Koerver Schmidt (ansv. red.) & Katja Dyppel Weber (ansv. red.): Erhvervsretlige emner, 1. udg., 2015, 385 sider, DJØF

Skatteretlig omgåelse - af Jane Bolander
What is an »Undertaking« in EU Competition Law? – af Jens Fejø
Action Research and Efficient Maritime Transport Contract Negotiation - af Jonatan Echebarria Fernández
Offentlighed omkring identiteten af deltagerne i personselskaber efter dansk ret – af Søren Friis Hansen
Remedying Political Risk in Public-Private Contracts – From a Perspective of Danish and French Administrative Contract Law – af Marie-Louise Holle
New EU Logo for Online Pharmacies – Is it geared to serve its Purpose? - af Vishv Priya Kohli
Rules of Misrepresentation in Insurance Contract Law – af Henrik Lando
The Rome I Club – Law Applicable to the Contract in Swiss Law and in the Law of the European Union, China, Japan and Russia – af Ole Lando Principperne i konkurslovens § 137 uden for konkurs – Hallo, er der nogen hjemme(l)? – af Troels Michael Lilja
Separation af pant i konkurs - af Patrik Lindskoug
The Interface between Competition Law and Standard Essential Patents – Some Early Comments on the Huawei Case – af Björn Lundqvist
Modelloven om voldgift og foreløbige retsmidler - af Peter Arnt Nielsen
Ryanair-sagen – som eksempel på retskildeudviklingen i dansk arbejdsret i EU-kontekst - af Ruth Nielsen
German versus Danish Corporate Law – A Comparative Study of Corporate Board Structure – af Georg Ringe
Profiling in the Present and New EU Data Protection Frameworks - af Andrej Savin
Begrænsning af aftalefriheden i offentlige K03-aftaler – En analyse af det dobbelthaltende retsforhold - af Henriette S.G.T. Schleimann
Den skatteretlige behandling af stiftere af trusts – En analyse af ligningslovens § 16 K – af Peter Koerver Schmidt
Skatteret og det EU-retlige forbud mod statsstøtte - af Michael Tell
Danish Public-Private Partnerships in a Comparative Perspective – af Christina D. Tvarnø
Tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed eller ej? – Fradrag for fysiske personers tab på finansielle kontrakter - af Katja Dyppel Weber
Endnu en omgang i ringen for voldgiftsundtagelsen i Domsforordningen - af Ph.d.-stipendiat Louise Hauberg Wilhelmsen

Vishv Priya Kohli (red) og Peter Arnt Nielsen (red): Erhvervsretlige emner 1917-2017, 1. udg., nov. 2017, 294 sider, DJØF

Konkurrenceretten i 100 år – af Jens Fejø 
Hundred Years of Labour Law – af Ruth Nielsen 
Alf Ross and the Functional Analysis of Law – af Henrik Lando 
Danmark og international handelsret 1917-2017 – af Peter Arnt Nielsen 
Aftaler og handelsvidenskab – 100 år med aftaleloven og CBS – af Christina D. Tvarnø 
Grundtræk af Aktieselskabsloven af 1917 i nordisk perspektiv – af Søren Friis Hansen 
Indkomstbeskatning – Væsentlige lovgivningsmæssige ændringer gennem de seneste 100 år – af Jane Bolander 
Aspects of Danish International Insolvency Law 1917-2017 – af Patrik Lindskoug 
100 Years of Telecommunications Regulation – The Changing Paradigm – af Andrej Savin 
Aktieselskabsloven 100 år – Syv særlige selskabsretlige sager fra 1917 – af Troels Michael Lilja 
Mere end 100 år med lønudgifter i den danske indkomstbeskatning – fradrag eller ej? – af Michael Tell 
Danmarks dobbeltbeskatningsoverenskomster og deres historiske udvikling – af Peter Koerver Schmidt 
The Danger of Misinterpreting Economic Measuring Rod in Commercial Law Making – What lawmakers got from 100 years of law & economics and the future needs – af Kalle J. Rose 
Overregulering af OPP i Danmark – En analyse af den offentligretlige ramme for offentlige-private partnerskaber – af Sarah Maria Denta

John Elling: Bestå erhvervsretten!, 5. udg., aug. 2018, 368 sider, Ex Tuto Publishing.

Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktret, 6. udg., aug. 2020, 270 sider, DJØF

Kapitel 1. Generelt om kontraktsretten
Kapitel 2. Indgåelse af kontrakter
Kapitel 3. Kontrakters indhold
Kapitel 4. Almindelige (generelle) regler om ugyldighed
Kapitel 5. De enkelte ugyldighedsgrunde
Kapitel 6. Fuldmagt
Kapitel 7. Fortolkning og udfyldning

Peter Arnt Nielsen og Lars Lindencrone Petersen: Dansk Erhvervsret, 15. udg., juni 2020, 667 sider, DJØF

Børge Dahl, Peter Møgelvang-Hansen, og Thomas Riis: Erhvervsjura, 15. udg., 2020, 500 sider, DJØF

Børge Dahl: Erhvervsretlige love 2020, 42. udg., 2020, 604 sider, DJØF

Børge Dahl, Peter Møgelvang-Hansen og Thomas Riis: Erhvervsjura - i et markedsøkonomisk perspektiv, 15. udg., aug. 2020, 500 sider, DJØF

Første afsnit: Samfundet, markedet, virksomheden og juraen
Kapitel 1. Erhvervsjura som ledelsesredskab
Kapitel 2. Erhvervsvirksomheden og retssystemet
Andet afsnit: Virksomhedens afsætning
Kapitel 3. Aftaler og fuldmagt
Kapitel 4. Køb
Kapitel 5. Tjenesteydelser
Kapitel 6. Virksomhedens afsætningskanaler
Tredje afsnit. Virksomhedens skadeforvoldelse
Kapitel 7. Erstatningsretten
Kapitel 8. Aftaler om forsikring
Fjerde afsnit: Virksomhedens finansiering og kreditgivning
Kapitel 9. Kreditkøb og retten til varen
Kapitel 10. Aftaler om lån og kredit
Kapitel 11. Sikkerhed for gæld
Kapitel 12. Pant i fast ejendom
Kapitel 13. Kreditorforfølgning
Femte afsnit: Virksomhedens organisation og personale
Kapitel 14. De forskellige virksomhedsformer
Kapitel 15. Interessentskaber
Kapitel 16. Aktieselskaber og anpartsselskaber
Kapitel 17. Virksomhedens lønmodtagere
Sjette afsnit. Virksomheden, forbrugeren og konkurrencen
Kapitel 18. Konkurrencebegrænsning og monopol
Kapitel 19. Markedsføring
Kapitel 20. Forbrugerbeskyttelse
Kapitel 22. Beskyttelse af varemærker og andre forretningskendetegn

Lars Bo Langsted og Peter Helbo Langsted: Hovedlinjer i Erhvervsstrafferetten, 8. udg., aug. 2020, 296 sider, DJØF

Kapitel 1 Indledning
Kapitel 2 Almindelige strafbarhedsbetingelser
Kapitel 3 Udvalgte lovovertrædelser
Kapitel 4 Sanktionerne
Kapitel 5 Straffesagens gang

Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten og Helle Næss-Schmidt Risdal: Erhvervsjura - for marketing og service, 7. udg., juli 2020, 408 sider, Hans Reitzels Forlag

Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten, Helle Næss-Schmidt Risdal, Mille Alberg Skammelsen, Henrik Steen Andersen, Lotte Mohr Dupont-Mersing, Mitzi Hjuler Jacobsen, Tage Bergsbo og Sonny Kristoffersen: Erhvervsjura - for de finansielle uddannelser, 6. udg., juli 2021, 746 sider, Hans Reitzels Forlag

Kennet Fischer Föh, Kasper Lykkegaard Andersen, Bo Stærke Jensen og Bjarke Tinten: Erhvervsjura - paradigme- og opgavesamling, 4. udg. juli 2021, 208 sider, Hans Reitzels Forlag

Kennet Fischer Föh, Bjarke Tinten og Lotte Mohr Dupont-Mersing: Erhvervsjura Lovsamling 2021-2022. 9. udg., aug. 2021, 828 sider, Hans Reitzels Forlag

Artikler

Bjarne Bang Christensen i JUR 1992.422-428: Ny lov om eksportkredit.

Henrik Torp i ADV 1994.25: Klippekort til rådgivning (om tilskudsordningen for rådgivning til iværksættere).

Camilla C. Collet i Justitia nr.5/1996: Den kommercielle ytringsfrihed.

Birgitte Wendelboe i Ejendomsmægleren nr. 9/1998 p. 10-11: Energibesparelse i erhvervslivet og tilskudsmuligheder.

Kenneth Haar Sørensen i Lov & Ret nr. 6/1998 p. 31-34: Barbie stærkere end Folketinget? (Om den Multilaterale Aftale om Investeringer)

ADV 2002.150-151: Responsa fra Handelskammeret (januar 2001 - april 2002).

Christen Boye Jacobsen i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, p. 459-486: Erhvervsrettens udvikling 1973-2002: fra askepot til et blomstrende fag.

Jan Wie i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 7: Dorte Fals fik årets Lloyd's pris. (Studievært hædret for succesfuld formidling af vanskeligt stof.)

Jakob Holm i Signatur nr. 1/2012 p. 14-15: Arne Lenstrup – millionærrådgiveren (Et interview med Arne Lenstrup om hans arbejde som rådgiver for lottomillionærer for Danske Spil).

Nicholas Symes i UfR 2012 B.73-79: Vin i dansk ret (Artiklen gennemgår de retsregler, der finder anvendelse på dansk vindyrkning og produktion.)

Tanja Jørgensen i UfR 2013 B.119-126: Retssikkerhed i Finanstilsynet.

Fra "passivt" at påse overholdelsen af lovgivningen er Finanstilsynet blevet til en (pro)aktiv aktør med større indflydelse på, hvordan finansielle virksomheder indretter deres virksomhed og agerer over for kunder. Ændringerne er sket i lyset af den finansielle krise og ønsket om finansiel stabilitet. I nogle situationer giver tiltagene anledning til at overveje, hvorvidt hensynet til retssikkerhed varetages i tilstrækkelig grad.

R&R nr. 6/2017 p. 92-94: Aktuel erhvervsjura

R&R nr. 8/2017 p. 66-71: Aktuel erhvervsjura

Peter Bay Kirkegaard i R&R nr. 10/2019 p. 60-74: Handelskrigen mellem USA og Kina - konsekvenser og muligheder set fra dansk erhvervslivs perspektiv

Marina B. Madsen i NTS nr. 2/3/2020 p. 132-159: Begrænset rationalitet i erhvervsretten – når mennesker (alligevel) ikke agerer rationelt

R&R nr. 12/2020 p. 74-83: Aktuel erhvervsjura

R&R nr. 2/2021 p. 100-108: Aktuel erhvervsjura

R&R nr. 4/2021 p. 104-111: Aktuel erhvervsjura


Biograf

Bet. nr. 582/1970: Biografbevillingssystemet

Cirkus

Bekg. nr. 1750 af 30.11.2020 om hold og fremvisning af dyr i cirkus m.v.

Bet. nr. 1363/1998: Cirkus og artister i Danmark

Bet. nr. 446/1967: Optrædendes engageringsforhold

Det centrale virksomhedsregister

Lov om Det Centrale Virksomhedsregister, jf. lovbekg. nr. 1052 af 16.10.2019

Bekg. nr. 2086 af 10.12.2020 om Det Centrale Virksomhedsregister og data.virk.dk (CVR-bekendtgørelsen)

Birgitte Sølvkær Olesen i INSPI nr. 1/1997 p. 39-41: Det centrale Virksomhedsregister - nyt registreringssystem af virksomheder.

Søren Schiønning i ADV 2000.100-101: Anvendelse af CVR-registeret.

Marit Wenda Kjørsvik i NTS nr. 4/2009 p. 39-45: EU-Kommissjonens grønnbok om samarbeid mellom foretaksregistre. (Vedrørende baggrund og formål for grønbogen om samarbejde mellem virksomhedsregistre. Om den nuværende tilstand og aktuelle udfordringer.


Erhvervsfremme

Lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekg. nr. 1660 af 12.08.2021

Lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekg. nr. 114 af 06.02.2020

Lov om erhvervsfremme, jf. lov nr. 1518 af 18.12.2018

Bekg. nr. 1757 af 30.08.2021 om pulje til at understøtte innovative indkøb i sundhedsvæsenet

Bekg. nr. 1706 af 18.08.2021 om EKF Danmarks Eksportkredits grønne projekt- og markedsmodningsfacilitet

Bekg. nr. 1464 af 28.06.2021 om pulje til udmøntning af tilskud til omstilling for minkavlere og følgeerhverv mv.

Bekg. nr. 914 af 12.05.2021 om administration af de decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bekg. nr. 492 af 22.03.2021 om støtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse

Bekg. nr. 2273 af 29.12.2020 om støtte til små slagterier

Bekg. nr. 1810 af 30.12.2018 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Bekg. nr. 1808 af 28.12.2018 om henlæggelse af visse beføjelser efter lov om erhvervsfremme til Erhvervsstyrelsen og afskæring af administrativ rekurs af afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og bevillingsudvalg nedsat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bekg. nr. 1806 af 28.12.2018 om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Bekg. nr. 1589 af 18.12.2018 om udpegning af medlemmer og fastsættelse af indstillingsberettigede parter til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Bet. nr. 1262/1994: Koordinering af regionalt erhvervsfremme

Bet. nr. 206/1958: Erhvervsudvikling i provinsen

Etablering i udlandet

Jan Hinze: Spaniensdanskeren, 4. udg., 1989

Marie Louise Flach de Neergaard og Arne Høiriis Frandsen: Japansk erhvervsjura, 1. udg., 1992, DJØF.

Torsten Hvidt i UfR 1974 B.137-149: Etablering af danske virksomheder i Tyskland.

Tom Lattrup-Pedersen i UfR 1987 B.145-155: Etablering af joint ventures i Kina.

Henrik Ling i UfR 1987 B.258-260: Mere om joint ventures i Kina.

Thomas Salicath i Lov & Ret nr. 3/1992 p. 9-13: Investering i de tidligere sovjetrepublikker.

Svend Aage Laursen og Jørgen Lægaard i INSPI nr. 2/1995: Opstart i Balticum.

Hans Henrik Tausen i ADV 1996.54-57: Virksomhedsetablering i Polen.

Karsten Hansen i ADV 1996.105-106: Mange vil etablere sig i Frankrig.

Thomas Salicath i R&R nr. 8/1998 p. 7-12: Etablering i Rusland - særlige karakteristika ved de forskellige etableringsformer.

Johnny Guldborg Jensen i R&R nr. 8/1998 p. 14-20: Regnskabsaflæggelse i Rusland.

Søren Næsborg Jensen og Jacob Andersen i R&R nr. 8/1998 p. 21-25: Dansk/russiske skatterelationer.

Lars Stoltze og Nikolaj F. Linneballe i R&R nr. 11/1999 p. 29-34: Etablering i Kina - hovedtræk af etableringsformer og selskabsbeskatning.

Asger Mosegaard Kelstrup i INSPI 07-08/2005 p. 8-10: Skattemæssige risici ved etablering i Kina.

Maria Aggerholm og Diana Mønniche i INSPI 07-08/2005 p. 12-14: Moms- og toldmæssige overvejelser ved etablering i Kina.

Thomas Harr i INSPI 07-08/2005 p. 17-19: Kina i den globale økonomi –danske virksomheders muligheder.

Jakob Kjeldsen i INSPI 07-08/2005 p. 20-27: Forretningsmæssige overvejelser ved etablering af datterselskab i Kina.

Lotte Nørgreen i INSPI 07-08/2005 p. 32-37: ”Det er første gang, jeg nogen sinde taler med en udlænding”, sagde den unge kineser…

Peter Ølbye i INSPI 07-08/2005 p. 38-41: Erfaringer med dansk etablering i Kina.

Peter Lyck i INSPI 07-08/2005 p. 42-45: Juridiske overvejelser ved etablering i Kina.

Kim Hundevadt i INSPI 07-08/2005 p. 46-51: Den kinesiske drøm.

Karsten Engsig Sørensen i ET nr. 2/2006 p. 110-121: Selskabers mobilitet.

Om selskabers mulighed for mobilitet inden for EU. På baggrund af EF-domstolens praksis drøftes muligheder for forlæggelse af faktisk hovedsæde, hindringer for grænseoverskridende fusioner og andre selskabsomdannelser og byrdefulde selskabsretlige regler i medlemsstaterne. Muligheden for mobilitet på baggrund af harmoniseringsreglerne beskrives gennem en drøftelse af SE-selskaber, det 10. selskabsdirektiv om grænseoverskridende fusioner og et varslet 14. selskabsdirektiv om forlæggelse af hjemsted. Forfatteren konkluderer, at mobiliteten er øget betydeligt de senere år, mens mobiliteten ind i Danmark dog stadig er begrænset.

Anne-Mette Elkjær Andersen i NTS nr. 3/2007 p. 90-105: Om etablering af datterselskaber i USA – i et nordisk perspektiv.

Om forskellige muligheder for etablering, hvoraf etablering ved et datterselskab er artiklens egentlige emne. Om valg af stat og selskabsform. Omtale af praktiske forhold i forbindelse med stiftelsen, af ledelsesstrukturen og af krav vedrørende kapital og aktier. Om valg af navn, skattemæssige forhold og administrationen af selskabet.

Handel med brugte genstande

UfR 2001.2038 HD: Københavns politis pålæg om ophør med salg af brugte genstande i stormagasinet Illum gyldigt, da der ikke var tale om særskilte forretningslokaler.

Fyrværkeri

Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekg. nr. 2 af 03.01.2019

Bekg. nr. 1799 af 09.09.2021 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekg. nr. 1798 af 09.09.2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekg. nr. 1797 af 09.09.2021 om godkendelse som fest- eller scenefyrværker

Bekg. nr. 1788 af 09.09.2021 om godkendelse og udøvelse af erhverv som fest- eller scenefyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Fødevarevirksomhed

Vejledning nr. 9078 af 10.02.2021 om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer (tilbagetrækningsvejledningen)

Vejledning nr. 9034 af 27.01.2021 om fødevarevirksomhed i privat bolig

Joint ventures

Karsten Engsig Sørensen: Joint ventures - Struktur og regulering, 1. udg., nov. 2006, 758 sider, DJØF. Anmeldt af Erik Werlauff i ET nr. 1/2007 p. 62-73 (Anmeldelse af forfatterens doktordisputats om konkurrenceretlige og selskabsretlige aspekter ved joint ventures. Anmelderen finder afhandlingen helstøbt og informativ og fremfører, at den vil have stor interesse for såvel retsteoretikere som erhvervsjuridiske rådgivere, m.v.) Yderligere anmeldt af Jan Schans Christensen i UfR 2008 B.292/2. (Anmelderen finder, at bogen vil kunne være til nytte for både teoretikere og praktikere.)

Karsten Engsig Sørensen: Selskabsstrukturer - Joint ventures, koncerner og grænseoverskridende omstruktureringer, 2. udg., 2020, 500 sider, DJØF

Management buy out

Poul Erik Vennekilde og Poul Erik Grüning i R&R nr. 3/1998 p. 7-13: Management buy out - en betydningsfuld mulighed for overdragelse af virksomheder.

Jens Sejer Pedersen og Knud Legaard i R&R nr. 3/1998 p. 14-22: Strukturering af et management buy out. - Udvalgte skattemæssige og finansielle problemstillinger.

Mogens Gyde i R&R nr. 3/1998 p. 23-29: Jeg vil bestemme - derfor vil jeg ikke være direktør i et datterselskab.

Jens Chr. Hesse Rasmussen i R&R nr. 3/1998 p. 30-39: Management buy out - særlige juridiske problemstillinger.

Pantelånervirksomhed

Lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed, jf. lov nr. 216 af 17.02.2014

Lars Henrik Gam Madsen i JUR 2014.212-218: Pantelånere – og det, der ligner

Spil

Lov om Danske Spil A/S, jf. lovbekg. nr. 985 af 25.05.2021

Lov om spil (Spilleloven), jf. lovbekg. nr. 1303 af 04.09.2020

Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri, jf. lovbekg. nr. 1532 af 19.12.2017

Pokerloven - Lov om offentligt hasardspil i turneringsform, jf. lovbekg. nr. 83 af 22.01.2016

Bekg. nr. 1290 af 29.11.2019 om landbaserede kasinoer

Bekg. nr. 1288 af 29.11.2019 om almennyttige lotterier

Bekg. nr. 1276 af 29.11.2019 om online væddemål

Bekg. nr. 1275 af 29.11.2019 om landbaserede væddemål

Bekg. nr. 1274 af 29.11.2019 om onlinekasino

Bekg. nr. 1262 af 29.11.2019 om gebyrbetaling til Spillemyndigheden

Bet. nr. 1499/2009: Offentligt hasardspil i turneringsform

Bet. nr. 1129/1988: Lotto i Danmark

Bet. nr. 702/1974: Revision af lov om totalisatorspil

Tivoli

Bet. nr. 1343/1997: Forlystelser

Turisme

Lov om Visitdenmark, jf. lovbekg. nr. 243 af 15.03.2019

Lov om dansk turisme, jf. lovbekg. nr. 242 af 15.03.2019

Bet. nr. 266/1960: Betænkning afgivet af Handelsministeriets Rejsebureauudvalg

Zoologisk Have

Bet. nr. 774/1976: Støtteordning for zoologiske haver

Ædle metaller

Lov om ædle metaller og konfliktmineraler, jf. lovbekg. nr. 798 af 09.06.2020

Bekg. nr. 1790 af 02.12.2020 om forpligtelser ved import af konfliktmineraler

Bekg. nr. 934 af 23.06.2020 om anmeldelse, registrering, stempling af og kontrol med varer af ædle metaller

Øresundsregionen

Claes Nilas i ADV 2004.182-184: Potentialet Øresundsregionen - udnyt det bedste af to verdener.

Simon Sørensen i ADV 2004.253-255: Øresundsregionen - udnyt det bedste af to verdener.

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

09-02-20