Erhvervsservice

Retsregler

Artikler


Retsregler

Lov om erhvervsservice, jf. lov nr. 1093 af 29.12.1999

Love er ophævet fra d. 06.03.2002, jf. lov nr. 111 af 01.03.2002.

Artikler

Mette Winther Nielsen i INSPI nr. 2/1998 p. 30-33: Forenkling for små og mellemstore virksomheder - Erhvervsservicetilbuddet.

Pia Gjellerup i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 8-9: Hvordan skaber vi administrative lettelser?

Betina Hagerup i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 10-11: Erhvervsserviceordningen - for hvem og hvor mange.

Lars Krobæk i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 12: Erhvervsservice - ny bøvlknuser eller sovepude?

Hans Skov Christensen i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 13: Revisorerne kan løfte opgaven - uden statsstøtte.

Søren B. Henriksen i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 14: Administrative opgaver - største opgaver.

Susanne Schøtt Kristensen i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 15: Erhvervsserviceordningen - har det offentlige en opgave?

Vibeke Bromann i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 16: Erhvervsservice - hvor er den tidsmæssige besparelse?

Peter Døssing i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 18-19: Erhvervsservice - er det noget for registrerede revisorer?

Carsten Rosenvinge i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 20: Erhvervsserviceordningen - og fremtiden.

Peter Rose i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 21-22: Erhvervsservice som forretningsområde.

Peter Rose i Revisorbladet nr. 7/1999 p. 17-18: Erhvervsservice - Nye indtjeningsmuligheder

Indlæg på FRR's årskongres d. 07.10.1999.

Carsten Rosenvinge i Revisorbladet nr. 7/1999 p. 17-18: Erhvervsservice

Indlæg på FRR's årskongres d. 07.10.1999.

Leder i INSPI nr. 6/2000 p. 3: "Men han har jo ikke noget paa!" sagde et lille barn

Markedsføringen af Erhvervsserviceordningen er "Kejserens nye klæder".

Vagn Toft i Revisorbladet nr. 2/2000 p. 21: Erhvervsservice.

Bent Vestergaard i Revisorbladet nr. 6/2000 p. 4: ErhvervsServiceordningen: om igen!

Oplyser, at ca. 5.000 virksomheder har gjort brug af ordningen.

Liselotte Bang og Poul Meisler i Revisorbladet nr. 6/2000 p. 5-8: Erhvervsservice - hvor er vi i dag?

Heidi Schütt Larsen i Revisorbladet nr. 6/2000 p. 9-10: Erhvervsservice - fornuftig start.

Rene Bjørklund i Revisorbladet nr. 6/2000 p. 11-12: Erhvervsservice - gammel vin på nye flasker eller lettelse af de administrative byrder?

Lotte Wissendorff Seheim i Revisorbladet nr. 1/2002 p. 30: Klumset ophør for Erhvervsserviceordningen.

Advokat Jørgen U. Grønborg