Erhvervsret

Drift af virksomhed

Retsregler

Bøger

Artikler

Activity Based Costing

Corporate Governance

Corporate Social Responsibility

Erhvervsservice

Screening af udenlandske direkte investeringer

Kommunikation

Ledelse

Leverandørstyring

Risikostyring

Økonomistyring

 


Retsregler

Lov om næring, jf. lov nr. 595 af 14.06.2011

Bekg. nr. 823 af 08.06.2022 om pligt til opbevaring af oplysninger om forsyningskæden ved salg af tilgængelige produkter

Bekg. nr. 866 af 11.05.2021 om det internationale enhedssystem, SI, og andre lovlige enheder (SI-bekendtgørelsen)

Bekg. nr. 2282 af 29.12.2020 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Social- og Indenrigsministeriet

Bøger

Hardy Rechnagel: Virksomhedens internationale kontrakter, 1987, 310 sider, Børsens Forlag.

Tom Eriksen og Lars Knage Nielsen: Valg af virksomhedsform og revisors rådgivning i forbindelse hermed, 1. udg., 1995, FSR.

Michael Andersen og Carsten Rohde: Virksomhedens aktivitetsstyring, 1. udg., 1998, 128 sider, DJØF.

Preben Melander og Ole Hedegaard: Virksomhedsøkonomi og beslutningsanalyse, 2. udg., 1998, 244 sider, DJØF.

Hanne Nørreklit: Interne afregningspriser i multinationale virksomheder, 1998, 125 sider, Thomson

Human Resource Management Minilex, 1999, Thomson.

Flemming Poulfelt, Jørgen Brask og Per Thygesen Poulsen: Brug af konsulenter, 1999, 152 sider, Handelshøjskolens Forlag

Ole Ingstrup og Paul Crookall: The Three Pillars of Public Management, 1. udg., 2000, 258 sider, DJØF.

John Eli Andersson, Ole Hedegaard og Helle Lauritsen: Grundlæggende erhvervsøkonomi, 1. udg., aug. 2000, 264 sider, DJØF.

Håndbog i lønadministration, 2001, 210 sider, DA's Forlag

Carsten Hornstrup: Udviklingssamtaler i grupper - udvikling gennem dialog, 1. udg., feb. 2001, 184 sider, DJØF.

Birgit Jespersen og Tage Skjøtt-Larsen: Supply Chain Management - et strategisk ledelseskoncept, 1. udg., 2001, 104 sider, Thomson.

Kjell A. Nordström og Jonas Ridderstråle: Funky business, 2001, Børsens Forlag. Anmeldt af Henrik Rothe i ADV 2001.182-183.

Sten Bønsing: Brancheregler og brancheproces, 1. udg., okt. 2001, 431 sider, DJØF.

Volker Mahnke og Kenneth Husted: Knowledge Management, 1. udg., 2001, 90 sider, Thomson. Anmeldt af Inger Høedt-Rasmussen i ADV 2001.296: Knowledge management

Bøje Larsen og Jens Kristian Elkjær-Larsen: Ny økonomi og post-modernisme - Udfordringer for ledelse og organisation, 1. udg., dec. 2001, 131 sider, Thomson.

Erik Johnsen: "Privatiseret" offentlig virksomhed. Mulighed og konsekvenser, 1. udg., 2001, 162 sider, DJØF

Erik Johnsen: Managing the managerial process - a participative approach, 1. udg., feb. 2002, 784 sider, DJØF.

John Evan-Jones: Corporate Minds - Den ubevidste organisation, 1. udg. dec. 2002, 183 sider, DJØF.

Poul Erik Christiansen & Kim Sundtoft Hald: Operations Management Case- og opgavesamling, 1. udg., feb. 2003, 125 sider, DJØF.

Mikkel Lucas Overby, Jan Vang og Volker Mahnke: Strategisk IT udlicitering, 1. udg. sept. 2003, 144 sider, Thomson

Jakob Wedel Christensen og Klaus Langhoff-Roos: Momentum, 2003, 300 sider, Børsens Forlag. Anmeldt af Allan Ohms i ADV 2003.312-313.

Michael Møller og Niels Chr. Nielsen: Den kapitalmarkedsstyrede virksomhed, 1. udg., 2004, 240 sider, DJØF.

Poul Rind Christensen, Torben Damgaard & Thorkild B. Jørgensen: Iøjnefaldende anderledes Forandringsprocesser og ledelse i mindre virksomheder, 1 udg.., maj 2004, 319 sider, DJØF

Peter Lynggaard: Anvendt driftsøkonomi, 1. udg., juli 2005, 304 sider, DJØF

Inger Høedt-Rasmussen: Mindfulness. Et helhedssyn på liv og ledelse, 1. udg., aug. 2005, 225 sider, DJØF. Anm. af Pernille Backhausen i ADV nr. 11/2005 p. 24-25: Provokerende og underholdende bog om ledelse.

Søren Ellemose: Kejserens nye klæder - Erhvervshistoriske skandaler, 2005, Jyllands-Postens Forlag. Anmeldt af Karsten Havkrog Pedersen i ADV nr. 7/8 2005 p. 38.

Rikke Kolbech Andersen, Ole Kirkelund, Jette Steen Knudsen, Torben Pedersen og Jacob Pyndt: Globalisering starter i Danmark, 1. udg., okt. 2006, 128 sider, DJØF

Christian V. Petersen og Thomas Plenborg: Regnskabsanalyse for beslutningstagere, 1. udg., 2005, 597 s., Forlaget Thomson. Anm. af Søren Elmann Ingerslev i ADV nr. 2/2006 p. 28-29.

Kirsten Weiss: Når vikinger slås, 1. udg., 2006, 199 sider, Jyllands-Postens forlag. Anm. af Helle Pallesen i ADV nr. 3/2006 p. 22.

Thomas Dalsgaard (red.), Mogens Agervold, Jill Byrnit, Karen Marie Diedrichsen, Kirsten Krabek Frantzen, Signe Groth, Line Hvilsted, Andreas Juhl og Rikke Rosbjerg: Stress - et vilkår i det moderne arbejdsliv?, 1. udg., sept., 2006, 258 sider, DJØF. Anmeldt af Allan Ohms i ADV nr. 9/2006 p. 40.

Carsten Hornstrup og Jesper Loehr-Petersen: Appreciative Inquiry - en konstruktiv metode til positive forandringer, 3. udg., feb. 2007, 88 sider, DJØF.

Andreas Rønne Nielsen, Maria Rørbæk og Tore Wanscher: Netværkstedet - Håndbog i design og facilitering af netværk, 1. udg. feb. 2007, 224 sider, DJØF

Thorbjørn Helmo Madsen: Fakta & Ideer - 2007, 1. udg., feb. 2007, 200 sider, Forlaget Thomson

Peter Kastberg m. fl.: Personligt knowledge management - fra information til viden via læring, 1. udg., 2007, 176 sider, Samfundslitteratur

Peter Lynggaard: Driftsøkonomi, 7. udg., 2008, 504 sider, DJØF

Thorbjørn Helmo Madsen: Fakta & Ideer - 2008, feb. 2008, 192 sider, Forlaget Thomson.

Preben Overgaard: Ledelse af udenlandske datterselskaber - Danske erfaringer fra Rockwool Koncernen, 1. udg., apr. 2009, 280 sider, DJØF

Thorbjørn Helmo Madsen: Fakta & Ideer – 2009, februar 2009, 200 sider, Forlaget Thomson.

Peter Holdt Christensen: Rumforskning - fysiske omgivelser i ledelse og organisering af arbejde, 1. udg., nov. 2009, 202 sider, DJØF

Thorbjørn Helmo Madsen: Fakta & Ideer – 2010, februar 2010, 200 sider, Thomson Reuters.

Torben Leinsdorff: Erhvervsøkonomi i grundtræk, 6. udg., sept. 2013, 300 sider, DJØF

Peter Lynggaard: Investering og finansiering, 9. udg., okt. 2013, 280 sider, DJØF

Jan Damsgaard: Den digitale omstilling. 9 radikale udfordringer erhvervslivet skal overleve, 2. udg., 2017, 215 sider, DJØF

Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdahl: Organisationsteori - Struktur, kultur, processer, 7. udg., 2019, 430 sider, DJØF

John Ryding Olsson, Niels Ahrengot og Mette Lindegaard Attrup: Power i projekter og portefølje, 4. udg., 2019, 466 sider, DJØF

Artikler

1994

1995

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

2021

2022

1994

Jesper Mehlsen i Lov & Ret nr. 8/1994 p. 33-34: Chefer på skolebænken

Om Copenhagen International Management Institute's uddannelse Executive MBA.

1995

Niels K. Agner i INSPI nr. 2/1995: Venturekapital.

Werner Larsen i INSPI nr. 5/1995: Finansiering af mindre erhvervsvirksomheder.

Lars Knage Nielsen i INSPI nr. 10/1995: Valg af virksomhedsform.

Jørgen Lægaard i R&R nr. 2/1995 p. 30-35: Virksomheder uden storkunder høster frugterne af Just-In-Time. En præsentation af produktionsfilosofien Just-In-Time: At producere de nødvendige emner i det nødvendige antal, til den nødvendige tid!

Mogens Simonsen i R&R nr. 5/1995 p. 20-22: Virksomhedens styring af finansielle risici.

Ole Løfgreen Jacobsen i R&R nr. 7/1995 p. 50-52: Business Process Reengineering.

Nicolaj Caiezza i R&R nr. 11/1995 p. 33-38: Eje eller leje af virksomhedens lokaler.

Anders W. Eriknauer i R&R nr. 12/1995 p. 9-14: Managementkontrakter i strategisk og organisatorisk belysning. Et alternativ til gængse samarbejdsformer.

Karsten Engsig Sørensen i R&R nr. 12/1995 p. 15-29: Managementkontrakter i selskabsretlig belysning.

Bent Kiemer i R&R nr. 2/1996 p. 35-39: Det går jo meget godt ... eller gør det?

1998

Ole B. Jacobsen i INSPI nr. 5/1998 p. 5-6: Outsourcing af regnskabsfunktioner giver en mere effektiv drift.

Brian S. Larsen: Revisors rådgivning ved etablering af virksomhed, RevisionsOrientering H.1.3., januar 1998

Anmeldt af Jørn Krusegaard Jensen i INSPI nr. 6/1998 p. 29.

Jesper Tang Harpøth i INSPI nr. 10/1998 p. 38-42: Innovation - Viden - Kreativitet

Sten Løkke Pedersen i INSPI nr. 11/1998 p. 5-7: Outsourcing af supportfunktioner i virksomheder.

Jacob Aquarou og Jesper Møgelberg i R&R nr. 6/1998 p. 27-34: Incitamentsaflønning - Hvorfor og hvordan.

1999

Allan Hansen i INSPI nr. 9/1999 p. 18-24: Ikke-finansielle nøgletal - om potentialer og begrænsninger i forhold til udvikling af regnskabet som et ledelsesværktøj.

Ole Jacobsen i INSPI nr. 9/1999 p. 32-37: Rådgivervirksomhedens aktiviteter.

Charlotte Pedersen og Birgitte B. Nielsen i INSPI nr. 10/1999 p. 31-32.

Bent Vestergaard i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 5: Fasthold visionen

Om administrative lettelser i dansk erhvervsliv.

Peter Hansen i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 23-24: Revisor - beskyt din goodwill.

Karsten Hillestrøm i Revisorbladet nr. 5/1999 p. 43:: Serviceleverandør - holdninger og perspektiver.

Eva Panum i Revisorbladet nr. 6/1999 p. 19-20: Service Udvikling A/S - et ventureselskab.

Benny Gustavsen i Revisorbladet nr. 6/1999 p. 21: Intelligent kapital i storboghandel

Omhandler Wiuff Boghandel.

Jan Olsen i Revisorbladet nr. 6/1999 p. 22-23: Kapital til virksomheder og revisors rolle i forbindelse hermed.

Karsten Hillestrøm i Revisorbladet nr. 6/1999 p. 54: Mangel på kapital?

Eva Bjerrum i Revisorbladet nr. 7/1999 p. 10-11: Den fleksible arbejdsplads

Indlæg på FRR's årskongres d. 07.10.1999 om telearbejde.

Heine Zahl Larsen og Cuno Bille Christensen i R&R nr. 10/1998 p. 17-24: Performance Measurements - vejen til bedre ledelse.

Knud Nielsen i R&R nr. 3/1999 p. 44-48: Outsourcing.

Benny S. Lohse og Niels Søbjerg Nielsen i R&R nr. 4/1999 p. 26-31: Rammesystemer. Er etablering af rammesystemer og fornuftige investeringsafkast to uforenelige faktorer?

Michael E. Jacobsen i RådgivningsOrientering 6.2, okt. 1999: Finansielle instrumenter som sikringsinstrumenter

Anmeldt af Tyge Vorstrup Rasmussen i INSPI nr. 1/2000 p. 27.

Michael Møller og Claus Parum i RådgivningsOrientering 3.3, 1999: Virksomhedens valg af kapitalstruktur

Anmeldt af Ivan Rasmussen i INSPI nr. 1/2000 p. 41.

Ole Sørensen i RådgivningsOrientering 3.5, dec. 1999: Shareholder value

Anmeldt af Peter le Fèvre i INSPI nr. 3/2000 p. 21-22.

2000

Karsten Hillestrøm i Finansfokus nr. 2/2000 p. 3-9: NewBizz - værdigrundlag som omdrejningspunkt.

Keld Søndergaard i INSPI nr. 4/2000 p. 5-10: Value Based management - en lærerig rejse.

Jørgen Kjærgaard i INSPI nr. 9/2000 p. 11-20: Business Excellence modellen - for virksomheder der vil være de bedste.

Hannah Krog og Sune Skadesgård Thorsen i Lov & Ret nr. 8/2000 p. 21-25: Hvad er virksomheders samfundsansvar?

Frank Pedersen i Revisorbladet nr. 3/2000 p. 25-28: Finansiering af erhvervsvirksomheder.

Lone Andreasen og Morten Stokholm Buhl i R&R nr. 10/2000 p. 6-10: Internetvirksomheder

Flemming Egtved Petersen og Kirsten Møller-Rasmussen i R&R nr. 10/2000 p. 12-16: Værdiansættelse af internetbaserede selskaber.

Troels Graff i R&R nr. 10/2000 p. 18-21: Den skattemæssige behandling af internetbaserede virksomheder.

Lau Normann Jørgensen og Jan Hvarre i R&R nr. 10/2000 p. 22-37: Juridiske problemstillinger ved opstart, drift og overdragelse af internetvirksomheder.

Thomas Svane Jensen i R&R nr. 10/2000 p. 38-43: Momsmæssig behandling af internetbaserede virksomheder.

Jannick B. Pedersen i R&R nr. 11/2000 p. 18-22: Lederskab i den nye økonomi.

Bøje Larsen og Ole Hinz i R&R nr. 11/2000 p. 23-27: Ledelse i den ny økonomi - problemet "viden".

2001

Karsten Hillestrøm i ADV 2001.42-42: Stifinder til managementrådgivning.

Lars Chrisander i INSPI nr. 3/2001 p. 32-34: Nye muligheder for virksomhedsstyring

Om Business Intelligence, Data Warehouse m.v.

Leder i INSPI nr. 12/2001 p. 4: Fra Rasmussen ... til Rasmussen

Ernst Eskildsen i Revisorbladet nr. 1/2001 p. 6-7: Gennemsigtighed i konsulentbranchen.

Michael Troelsgaard i R&R nr. 5/2001 p. 34-37: Energiomkostninger - en tyngende post i regnskabet.

Peter Beyer i R&R nr. 6/2001 p. 22-27: Værdibaseret ledelse. Når der skal skabes liv og ikke blot bevægelse - om forskellen mellem at være mekaniker og gartner.

Kim Füchsel i R&R nr. 8/2001 p. 16-21: Fælles servicecentre - Shared Service Centers.

Torben Haaning i R&R nr. 9/2001 p. 32-33: Outsourcing - Pengene eller sjælen.

Teddy Wivel i R&R nr. 11/2001 p. 5: Risikosamfundet.

Hanne B. Stegemüller og Ove Lykke Christensen i R&R nr. 11/2001 p. 44-49: Forbedret styring gennem en klar registreringsstruktur - gennem fokus på virksomhedens grundregistreringer kan der skabes sammenhængende registreringsgrundlag.

2002

Jon Stokholm i ADV 2002.191-192: Om compliance

Advokatrådet har nedsat arbejdsgruppe til at udarbejde en vejledning om standarder for dansk compliance.

Jacob C. Møller i INSPI nr. 1/2002 p. 24-27: Knowledge management - bliver vi klogere?

Jens Bredal i INSPI nr. 3/2002 p. 5-7: Nye aflønningssystemer.

Jørgen Jensen i INSPI nr. 4/2002 p. 21-23: Mezzanin kapital - fleksibel "egenkapital"-finansiering

Lars Krull og Bettina Christensen i INSPI nr. 4/2002 p. 28-30: Venturekapital - vejen til vækst.

Michael Dinesen i INSPI nr. 5/2002 p. 17-18: Economic Value Added - og implementeringen heraf.

Knud Arnum Hansen og Svend Ulrik Nyholm i R&R nr. 5/2002 p. 28-32: Ledelsesmæssig involvering og forretningsfokus sikrer succesfuld implementering af The Balanced Scorecard.

Jens Kristian Elkjær i R&R nr. 5/2002 p. 34-37: Process Value Management anno 2002.

ADV 2002.267: Eksport af service

Om Eksportguide til Tyskland.

2003

Jan Schans Christensen i ADV 2003.61-64: Compliance - et væsentligt arbejdsredskab for virksomheder

Om Advokatrådets høring på Christiansborg d. 30.01.2003.

Allan Ohms i FM 2003.107-108: Dit job er kun til låns.

Henrik Volland i INSPI nr. 6/2003 p. 6-10: Kriseramt virksomhed - krisetegn og muligheder for rekonstruktion.

Ylva Berg i INSPI nr. 7-8/2003 p. 12-13: Danmark er et yndigt land - hvis man forstår, hvordan det fungerer.

Thomas Harks i INSPI nr. 7-8/2003 p. 14-16: Arrogante eksperter og venlige amatører? Forskellige firmakulturer og gensidige indtryk i Danmark og Tyskland.

Karoline Lawætz og Marcia Hershkovitz i INSPI nr. 10/2003 p. 5-7: Håndtering af kulturbarrierer - erfaringer fra international koncern

Omhandler DakoCytomation.

Lill Skogli og Michael Randrup i INSPI nr. 11/2003 p. 5-7: Risiko og forsikring i en brydningstid.

Tage Skjøtt-Larsen i INSPI nr. 11/2003 p. 27-33: Supply Chain management - fra koncept til praksis.

Carsten Lindner i INSPI nr. 12/2003 p. 10-11: Revisionsselskabet som rådgiver om risici og forsikring.

Sune Skadegaard Thorsen og Louise Krabbe Boserup i Lov & Ret nr. 7/2003 p. 33-37: Retningslinier for god forretningsførelse - hvor er vi på vej hen?

Peter Beyer og Claus Andersen i R&R nr. 7/2003 p. 26-31: Planlægning og strategi - Lad ikke det konstruerede stå i vejen for det, der naturligt kan opstå.

Ole Hinz i R&R nr. 10/2003 p. 13-20: Mellemlederens rolle i forbindelse med implementering af dramatiske forandringer.

Ole Horsfeldt i R&R nr. 10/2003 p. 48-52: Leverancesikkerhed og outsourcing-aftaler. 11.september, WorldCom, og New York black out sætter nye standarder for outsourcingaftaler.

2004

Peter Storgaard i INSPI nr. 1/2004 p. 19-21: Hvad skal en økonomichef/finanschef se på - i relation til cash management.

Christian Leth i INSPI nr. 3/2004 p. 18-20: Delegering.

Søren Plesner i INSPI nr. 3/2004 p. 21-30: Strukturerede produkter - kreativ finansiering gennem finansiel ingeniørkunst.

Søren Plesner i INSPI nr. 4/2004 p. 25-31: Asset securization - effektiv finansieringsteknik med vildledningsmuligheder

Søren Plesner i INSPI nr. 5/2004 p. 33-36: Syntetisk securitization - en case study

Ane Arnth Nielsen i Revisorbladet nr. 2/2004 p. 31: Når overliggeren ligger for højt

Om regeringens målsætning om at nedbringe erhvervslivets administrative byrder med 25%.

Kristian Jensen i Revisorbladet nr. 3/2004 p. 34: Målene for forenklingsarbejdet skal nås.

Claus Jespersen, Jesper Steen Madsen og Niels Arildsen i R&R nr. 4/2004 p. 28-35: Beyond Budgeting.

Jens Kr. Elkjær i R&R nr. 5/2004 p. 6-17: Offentlige - Private Partnerskaber (OPP)

Svend Ulrik Nyholm og John Mogensen i R&R nr. 5/2004 p. 42-49: Forretningsmodellen er nøglen til succes.

Carsten Mejer i R&R nr. 8/2004 p. 50-62: Strategisk konkurrent omkostningsanalyse - et kvalitativt empirisk studie.

Claus Jespersen, Jesper Steen Madsen og Niels Arildsen i R&R nr. 9/2004 p. 58-66: Praktiske cases på Beyond Budgeting.

2005

Soulaima Gourani i INSPI nr. 1/2005 p. 4-6: Networking.

Louise Friis-Hansen i INSPI nr. 1/2005 p.8-10: Novo Nordisk A/S´s bestyrelse evaluerer sig selv – hvert år.

Dorthe Higham i INSPI nr. 3/2005 p. 24-27: Toldoptimering.

Tage Skjøtt-Larsen i INSPI nr. 11/2005 p. 10-16: Supply Chain Management er ikke kun for store virksomheder.

Tine Walldén Laursen i INSPI nr. 12/2005 p. 22-30: Introduktion til venturekapital – Hvornår kan det anvendes, og hvad betyder det for de oprindelige ejere af virksomheden?

Caspar Rose i NTS nr. 2/2005 p. 69-82: Bestyrelsesdiversitet og værdiskabelse i danske børsnoterede selskaber.

Preben Melander i R&R nr. 2/2005 p. 54-57: Økonomistyring & Informatik

Niels Arildsen og Claus Jespersen i R&R nr. 3/2005 p. 34-47: Metoder i relation til Beyond Budgeting.

Caspar Rose i R&R nr. 12/2005 p. 34-39: Virkningen af ledelsens ejerskab på værdiskabelsen i danske børsnoterede virksomheder.

2006

Poul Bang Nielsen i Danske Revisorer nr. 1/2005 p. 4-5: Alle virksomheder får screenet deres arbejdsmiljø.

Mette Swartz i Danske Revisorer nr. 1/2005 p. 22-23: Find mennesket frem.

Danske Revisorer nr. 1/2005 p. 24-27: Klædt på til succes.

Janne Tolstrup i Danske Revisorer nr. 2/2005 p. 22-23: Dagpenge og drift af selvstændig virksomhed på nedsat tid.

Flemming Elsborg i Ejendomsmægleren nr. 9/2006 p. 32: Fra fodbold til børsnoteret selskab!

Mickey Christiansen i INSPI nr. 2/2006 p. 22-25: Netværk – spild af tid?

Melissa Torac i INSPI nr. 4/2006 p. 24-26: FSR Talent management.

Allan Hansen i INSPI nr. 6/2006 p. 10-25: Præstationsmåling og adfærdsstyring – nogle nøgleproblematikker.

Henning Klitten Jensen i INSPI nr. 10/2006 p. 24-28: LEAN. Mirakelkuren, der helbreder danske virksomheder og serviceorganisationer.

Michael Klaaby i INSPI nr. 11/2006 p. 17-21: Human Capital – det vigtigste parameter for at slå konkurrenterne?

Opfølgning på tema: opstart af virksomhed i INSPI nr. 7-8/2006. Fokus på de personalemæssige udfordringer, der melder sig, når hverdagen begynder for en nyligt opstartet virksomhed.

Hanne Baltzer i Revisorbladet nr. 1/2005 p. 10-12: Forskellighed …skaber resultater.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 4/2005 p. 6-8: Revision MED HJERTET.

Rikke Thomassen i Revisorbladet nr. 1/2006 p. 16-17: Kvinder skal netværke professionelt.

Jesper Banghøj, Christian Petersen og Thomas Plenborg i R&R nr. 9/2006 p. 12-21: Måling af lønsom vækst.

Jan Stentoft Arlbjørn, Jens Abild Nielsen, Dennis van Liempd og Bent Warming-Rasmussen i R&R nr. 9/2006 p. 22-35: Outsourcing, Supply Chain Management og ”uafhængig revision”.

Lars Paredes, Rasmus Kaltoft og Jakob Kristoffersen i R&R nr. 11/2006 p. 54-61: Løsningen er Lean – hvad er problemet?

Artiklen er en introduktion til hvad Lean er. Lean har sit udgangspunkt i Toyota-fabrikkerne i Japan og begrebet dækker over et gennemtænkt og sammenhængende tankesæt til sikring af konkurrencedygtigheden. Ved Lean sættes fokus på identifikation, forebyggelse og eliminering af spild i både processer og produkter.

2007

Christian Bertelsen i ADV nr. 8/2007 p. 46-47: Nye kommuner vil samarbejde mere med private

Om Kommunernes Revisions Tænketank.

Lotte Schrøder Jeppesen i Danske Revisorer nr. 1/2007 p. 12-13: Business Intelligence er også for mindre virksomheder

Adgangen til billige softwarelicenser på nettet har åbnet mulighed for, at også mindre virksomheder kan få fordel af tidens meget omtalte ledelsesværktøj Business Intelligence.

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 1/2007 p. 18-20: Lys er en investering værd

Det rigtige lys på kontorer betyder meget for medarbejdernes trivsel og koncentration. Interview med Asger Bay Christiansen, indehaver af asger bc LYS A/S.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 1/2007 p. 26-27: Det gælder om at holde balancen

Stressforsker Helle Rosdahl Lund fortæller om forebyggelse af stress.

Kim Sejr i Revisorbladet nr. 4/2007 p. 32-33: Netværk – en måde at se på

Interview med ph.d. Laurids Hedaa tilknyttet CBS. Om udbygningen af netværk, prioriteringer, tendensen til færre relationer, sociale relationer anset som kapital og om værdiskabelse.

2008

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 1/2008 p. 6-7: Når stress viser tænder

Interview med overlæge Bo Netterstrøm om udvikling og behandling af stress.

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 1/2008 p. 8-9: Måske har vi bare travlt

Interview med speciallæge Palle Ørbæk om stress. Om behovet for en nuanceret debat og afgrænsning mellem travlhed og stress. Pointering af den altafgørende søvn og hvile.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 1/2008 p. 13: Ny viden til virksomheden

Om muligheden for en ErhvervsPhD., herunder beskrivelse af forløb, udbytte og mulige emneområder.

Maj Carboni i Revisorbladet nr. 1/2008 p. 24-25: Trim virksomheden, før du sælger

Om behovet for tidlig planlægning og velordnede forhold, inden virksomheden sættes til salg.

Maj Carboni i Revisorbladet nr. 1/2008 p. 26-27: Psyken er den største udfordring

Om den personlige udfordring ved salg af egen virksomhed. Om forberedelsen af det nye liv.

Maj Carboni i Revisorbladet nr. 2/2008 p. 6-7: Parterapi giver fælles fodslag

Om udbyttet af månedlige samtaler hos parterapeut for to partnere i revisionsfirma.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 2/2008 p. 10-11: En veltrimmet virksomhed

Om muligheden for Lean i revisorvirksomheder. Beskrivelse af systemets udvikling og indhold.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 2/2008 p. 12-14: Lean på sidelinien

Om systemets modtagelse i revisorbranchen, omtale af indhold og en vurdering af muligheder.

Revisorbladet nr. 3/2008 p. 28: Årets Lloyd's-pris går til Stine Bosse

Om overrækkelse af prisen i København 2008.

Torben Haaning i R&R nr. 4/2008 p. 4: Simplification

Leder om forslag fra EU kommissionen vedrørende besparende afbureaukratisering i forbindelse med små og mellemstore virksomheder.

Finn L. Meyer i R&R nr. 5/2008 p. 10-23: Ny lovgivning vedrørende redegørelse for virksomhedsledelse samt for hovedelementerne i virksomhedens interne kontrol- og risikostyringsstyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen

Omtale af ændringsforslagene i forbindelse med nyt lovforslag til Årsregnskabsloven til implementering af artikel 46a i 4. Direktiv. Tillige om anvendelse af COSO-framework og om Turnbull Guidance i UK.

Jeppe Buskov og Søren Skibsted i R&R nr. 8/2008 p. 36-50: Finansielle virksomheders outsourcing – efter implementeringen af MiFID i dansk ret

Omtale af reglerne i og anvendelsesområde for Bekendtgørelse 428. Definition af outsourcing. Om materielle krav til outsourcing.

2009

Torsten Grunwald i Danske Revisorer nr. 2/2009 p. 23: Læs Ind kommer til at koste

Om ophøret af statsligt tilskud til Læs Ind-bureauerne. Tillige om den gratis faktura-blanket på virk.dk.

Tina Reissmann og Claus Mikkelsen i Danske Revisorer nr. 4/2009 p. 12-13: Alternativer til afskedigelse

Om alternative tiltag i krisetider, herunder lønreduktion, arbejdsdeling, deltid mv.

Svend Røge i Danske Revisorer nr. 4/2009 p. 26-27: Early Warning har hjulpet næsten 1000 virksomheder i krise

Omtale af organisationen Early Warning og processen efter kontakt fra en virksomhedsejer.

Peter Mainz i INSPI nr. 4/2009 p. 6-8: Lederens beredskab, når krisen rammer

Rådgivning om håndtering af krisesituationer.

Tim Søvæld Nielsen og Michael Toxværd Hansen i INSPI nr. 4/2009 p. 38-41: Udskillelse af aktiviteter – fokus på kerneforretningen og frigørelse af likviditet

Om årsager til udskillelse, typer og proces.

Henrik Steen Hansen i INSPI nr. 6/2009 p. 16-19: Online økonomistyring vinder indpas

Om bogføring via nettet. Eksempler på konkret anvendelse.

Rune Bech i NTS p. 88-101: Sarbanes-Oxley Act of 2002 i et dansk perspektiv – Fire scenarier til eksemplificering af hvad SOX compliance betyder for danske virksomheder

Omtale af hovedelementer i SOX, herunder ændrede krav til revisorer og øget ansvar for ledelsen. Om reguleringens konsekvenser for danske selskaber.

Annette Fruergaard Grandt i Revisorbladet nr. 3/2009 p. 32-34: Find ressourcerne i de forkælede unge

Præsentation af generation Y og forholdet til den tidligere generation, herunder omtale af styrker.

Niels Sørensen i Revisorbladet nr. 3/2009 p. 36-37: Højt at flyve – dybt at falde

Interview med forfatter til bog om finanskrisen med vurdering af årsager og konsekvenser.

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 4/2009 p. 22: Vil knække el-kurven

Om rådgivning for at opnå besparelse på el-forbruget.

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 4/2009 p. 23-24: På jagt efter el-tyven

Gode råd til besparelse på el-forbruget.

Mette Swartz i Revisorbladet nr. 4/2009 p. 26-27: Massage og coaching giver bedre salg

Om sammenhæng mellem mental balance og arbejdsliv. Omtale af konkret forløb.

Nils Thorsen i R&R nr. 5/2009 p. 54-63: Performance management for bæredygtighed – forbindelsen til ekstern rapportering

Om bæredygtighed som et forretningsvilkår, herunder om risici, kommunikation og styring.

2010

Ditte Munch-Andersen og Christina Støvring Johnsen i INSPI nr. 1/2010 p. 6-8: Bekymringer hindrer den gode kommunikation

Om bekymringer, konsekvenser og muligheden for at sige fra.

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 1/2010 p. 20: Bliv ven med krisen

Virksomhedskonsulent påpeger behovet for udvikling og tilpasning i forbindelse med den aktuelle finanskrise.

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 1/2010 p. 21: Never waste a good crisis

Virksomhedskonsulent påpeger behovet for udvikling og initiativ i revisorbranchen i forbindelse med den aktuelle finanskrise.

Jan Wie i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 21: 97 pct. af virksomhederne har skåret i driftsudgifterne

Om besparelser i virksomhederne som følge af finanskrisen.

Helle Baagø i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 22-23: Millionomsætning på tosset ide

Om udviklingen af en elektronisk kørebog, herunder om samarbejdet med revisor.

Mette Kingod i Revisorbladet nr. 2/2010 p. 24-25: Sort bælte i rådgivning hos Dansk Revision

Om udvikling gennem innovationsprojektet DESINOVA, herunder om rådgiveruddannelse og involvering af kunder.

Brian Mikkelsen i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 26: Tilbage på vækstsporet

Om finanskrisen og behovet for fornyet vækst. Tillige om revisors rolle og uddannelse.

Nyt fra virksomhedsbarometer i Revisorbladet nr. 3/2010 p. 27: Regnskaberne viser fald i både omsætning og indtjening i 2009

Om udviklingen inden for små og mellemstore virksomheder, herunder behovet for effektivisering og tilpasning.

FSR's Informatikudvalg i R&R nr. 4/2010 p. 34-40: Brug af tredjepartserklæringer ved outsourcing af it

Generelle bemærkninger om outsourcing. Om erklæringstyper, -perioder og -indhold samt forholdet til revision.

Preben J. Sørensen i R&R nr. 9/2010 p. 48-51: Næste industrielle revolution – markedspriser og Kina

Om behovet for incitamenter og politiske tiltag i kampen mod klimaændringer.

2011

Claus Andersen og Miller Rosenfalck i ADV nr. 3/2011 p. 10-13: Forebyggelse af bestikkelse - er din virksomhed klar

Ny engelsk anti-korruptionslov har konsekvenser for danske virksomheder. Advokater, der rådgiver virksomheder med engelske aktiviteter, bør kende til de nye regler.

Vivian A. Voldgaard i INSPI nr. 1/2012 p. 16-18: Få skærpet strategien med EBIT-ledelse

En vurdering af et projekt om EBIT-ledelse, hvor man ved ca. 30 nøgletal fordelt på fire overordnede områder får større overblik over virksomhedens potentialer.

Troels Weinreich og Jens Kr. Elkjær i R&R nr. 11/2011 p. 14-23: Forretningsmodeller i et globalt perspektiv

Et interview med koncerndirektør Jørgen Huno Rasmussen om FLSmidths forretningsmodel og strategiplan.

Jens Kr. Elkjær og Andreas Godfrey i R&R nr. 3/2011 p. 34-40: Vækst i ISS – Hvis du står stille, går du baglæns

Interview med administrerende direktør i ISS Jeff Gravenhorst angående vækst.

2012

Maya Overbye Herulf i INSPI nr. 9/2012 p. 34-42: Copenhagen Speech Technique – en ny metode til at arbejde med mundtlig kommunikation

En beskrivelse af Copenhagen Speech Technique for at opnå en bedre kommunikation.

Anne Katrine Schjønning og Olivier Hollesen i INSPI nr. 12/2012 p. 14-21: Beyond Budgeting – et alternativ til budgettet som ledelsesværktøj

En gennemgang af teorien ”Beyond Budgeting” over for traditionel budgettering.

Ken L. Bechmann og Kirsten Tangaa Nielsen i NTS nr. 4/2011 p. 35-49: Børsnoterede selskabers overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning

Artiklen belyser i hvilken udstrækning de børsnoterede selskaber, overholder de overordnede retningslinker og konkluderer, at der er en række forhold, der ikke er i tråd med åbenhedspakken fra 2007.

Jon Iversen i R&R nr. 12/2012 p. 74-88: Strategi i et juridisk perspektiv

Artiklen gennemgår juraens betydning i virksomhedens strategilægning.

Niels Sørensen i Signatur nr. 3/2012 p. 14-19: Forretningsudvikling er vigtig

Et interview med Flemming Poulfelt, Hans Børsting, Peter Hansen og Kim Pedersen angående temaet forretningsudvikling. Bl.a. måden man driver virksomhed på, fokus på vækst og udvikling, nødvendig prioritering og fleksibilitet.

2013

Jens Kr. Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 1/2013 p. 46-56: Grundfos og værdier – vision eller virkelighed?

Et interview med koncernchef Carsten Bjerg om, hvorledes Grundfos har udviklet sig.

Marlene Franke Mozer og Henrik Jürgensen i R&R nr. 1/2013 p. 58-65: Closing Excellence

Artiklen analyserer finansielle rapporteringsprocesser i 60 store og mellemstore danske virksomheder og afslutter med 10 gode råd til en bedre rapportering.

Anders Ekman og Bo Lund Rosenlund i R&R nr. 1/2013 p. 74-82: Outsourcing og offshoring, hvad følger efter?

Artiklen gennemgår nye trends indenfor outsourcing og offshoring, og gennemgår nogle af mulighederne og risiciene, som kan afledes heraf med fokus på IT-drift og udvikling. Der afsluttes med 10 gode råd for at få en aftale, der virker.

Jaspar Olesen, Kasper Pedersen, Thomas Plenborg og Carsten Rohde i R&R nr. 2/2013 p. 32-41: Integrerede informationssystemers effekt på virksomhedens performance

På baggrund af en empirisk undersøgelse i små og mellemstore virksomheder (SMV) forsøger artiklen at afdække, hvordan opbygningen af informationssystemet påvirker performance.

Jens Kr. Elkjær og Ditte Marie Winther i R&R nr. 7/2013 p. 52-61: Danfoss: På rejse fra teknologifokus til kundefokus

Et interview med Nils Bjørn Christiansen, Koncernchef i Danfoss, angående virksomhedens strategi.

Maria Steffensen i Signatur nr. 2/2013 p. 56-58: EKF hjælper virksomheder med at finansiere eksportdrømmene

Et interview med Kim Richter, afdelingsdirektør hos EKF - Danmarks Eksportskredit, om hvordan revisorer kan hjælpe kunderne med at søge kredit og finansiering.

Jacob B. Theilgaard i Signatur nr. 3/2013 p. 19: Kære leder

Artiklen omhandler innovation og kollektiv ledelse.

Morten Thomsen i Signatur nr. 4/2013 p. 6-8: Økonomichefens udfordringer i 2014

Artiklen handler om forventningerne til 2014 fra økonomicheferne for Bavarian Nordic, Axcess og FL Smidth.

2014

Jens Kristian Elkjær-Larsen og Anni Haraszuk i R&R nr. 10/2014 p. 16-24: DLG og strategiske samarbejder

Et interview med Kristian Hundebøll, administrerende direktør og koncernchef i DLG, angående international vækst.

Anni Haraszuk i R&R nr. 3/2014 p. 29-37: Dansk iværksætters strategiske navigation og evne til at sætte kursen – fra etablering til succesfuldt salg af virksomhed til kapitalfonde

Et interview med Niels Fischer, iværksætter for Intramedic, angående grundpillerne i et succesfuldt iværksætterforløb.

Morten Holm i R&R nr. 5/2014 p. 38-44: Hvad er en kunde værd, og hvorfor er det værd at vide?

På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt kommercielle ledere fra de 1100 største virksomheder i Danmark afdækkes kundelønsomhedsmålinger og performanceeffekten blandt danske selskaber.

Jens Kristian Elkjær-Larsen og Anni Haraszuk i R&R nr. 6/2014 p. 23-28: Danish Crown fra lokal til global

Et interview med Kjeld Johannesen, administrerende direktør for Danish Crown.

Jens Kristian Elkjær-Larsen og Anni Haraszuk i R&R nr. 9/2014 p. 16-25: Novozymes – klar til vækst?

Et interview med Peder Holk Nielsen, administrerende direktør og CEO i Novozymes, angående hvorledes Novozymes vil realisere sine vækstmål.

Jens Kristian Elkjær-Larsen og Anni Haraszuk i R&R nr. 10/2014 p. 16-24: DLG og strategiske samarbejder

Et interview med Kristian Hundebøll, administrerende direktør og koncernchef i DLG, angående international vækst.

Louise Bangslund i Signatur nr. 1/2014 p. 48-50: Enkeltmandsvirksomhedernes største kvalitetsudfordringer

Artiklen handler om et fokusgruppeinterview fra FSR – danske revisorer om kvalitetsstyring i enkeltmandsvirksomheder.

Michael Hansen i Signatur nr. 3/2014 p. 16-18: Er du kørt fast i din BMW?

Artiklen handler om ”BMW-syndromet”. Hvorledes man transformerer en virksomhed fra god til bedre.

Michael Hansen i Signatur nr. 4/2014 p. 52-53: Hvilken vej kører du på rulletrappen?

Artiklen beskriver, hvorledes man får en positiv udvikling.

2015

Thomas Borup Kristensen i R&R nr. 1/2015 p. 42-55: Nye omkostningsteknikker og omkostningsvariansanalyse teknikker til at måle effekten af Lean

Jeppe Christoffersen, Tom Vile Jensen og Thomas Plenborg i R&R nr. 4/2015 p. 50-59: Analyse af lønsomheden blandt danske virksomheder i perioden 1997-2012

Mogens Kühn Pedersen i R&R nr. 11/2015 p. 54-61: Strategisk compliance - en introduktion

Anne Marx Lorenzen i Signatur nr. 2/2015 p. 43-45: Crowdlending trender blandt danske virksomheder

Om lånekonceptet Lendino.

2016

Monia Fleischer Ben Soltan i JUR 2016.160-168: En harmoniseret retsbeskyttelse af forretningshemmeligheden.

Anders Birch Breuning i Signatur nr. 1/2016 p. 20-22: Kritiske, krævende og hårdtarbejdende

De 20-25 årige er på vej ind på arbejdsmarkedet og i revisionsbranchen.

Søren Bligaard Christoffersen i Signatur nr. 3/2016 p. 10: Vi er bedst tjent med en tidlig indsats

Er der fare for en langtidssygemelding, kan man anvende fast track-ordningen.

2018

Henrik Nielsen og Thomas Borup Kristensen i R&R nr. 10/2018 p. 28-36: Økonomifunktioners roller og værdiskabelse - empiri fra over 400 danske virksomheder

2019

Thomas Andersen Thrane i JUR nr. 5/2019 p. 210-127: Juristen som Compliance Officer

2020

Martin Jarmatz, Sof Thrane og Giulio Zichella i R&R nr. 1/2020 p. 68-77: Kontrol af prisfastsættelsen via udvikling af prispolitikker

2021

Morten Seitz i R&R nr. 4/2021 p. 32-30: Gazellerne: Sprintere eller maratonløbere

Agnethe Larsen i Signatur nr. 1/2021 p. 8-9: Små eller mellemstore virksomheder ser positivt på vækst og beskæftigelse i 2021

2022

Kim Sundtoft Hald i R&R nr. 7/2022 p. 44-55: Bæredygtige supply chains. Den udvidede og komplekse styringsopgave

Activity Based Costing

John Eli Andersson: Activity Based Costing/Management - Implementering i såvel teori som praksis, 1. udg., 2001, 74 sider, Thomson.

Per Nikolaj Bukh & Poul Israelsen (red.): Aktivitetsbaseret Økonomistyring. Danske virksomheders erfaringer med Activity Based Costing, 1. udg., maj 2003, 204 sider, DJØF.

John Eli Andersson i R&R nr. 7/2000 p. 20-25: Activity Based Costing - i teori og praksis.

John Eli Andersson i INSPI nr. 11/2001 p. 24-29: Activity Based Costing - teori og praksis.

Cuno Bille Christensen og Katja M Svendsen i R&R nr. 1/2002 p. 32-35: Økonomi på processer.

Herman Petersson og Vibeke Dalsgaard i R&R nr. 1/2002 p. 36-43: ABC i Post Danmark fra idé til virkelighed

Carsten Mejer i R&R nr. 1/2009 p. 60-70: ”Activity Based Costing i Lean Production – optimal sammensætning af produktegenskaber.”

Præsentation af Lean-processen og forholdet til ABC-metoden. Vurdering af ABC-metoden ud fra tre grundlæggende designparametre.

Carsten Mejer i R&R nr. 6/2012 p. 34-45: ABC/Activity Based Costing – et progressivt økonomistyringsværktøj i lean fremstilling?

Artiklen gennemgår ABC-metoden og Lean teknikken og viser, hvorledes de supplerer hinanden i målet med at opnå omkostningsfordele og produktionsforbedringer.

Kommunikation

Anders Bordum & Jacob Holm Hansen: Strategisk ledelseskommunikation. Erhvervslivets ledelse med visioner, missioner og værdier, 1. udg., sept. 2005, 420 sider, DJØF

Otto Ottesen: Strategisk ledelse av virksomhetens markedskommunion. Et helhetssyn for økt lønnsomhet, 1. udg., sept. 2005, 380 sider, DJØF

Louise Riis Kistrup & Pernille Mølgaard Toft: Intern kommunikation - en guide til strategisk dialog, 1. udg., maj 2006, 151 sider, DJØF

Mette Morsing & Suzanne C. Beckmann (red.): Strategic CSR Communication, 1. udg., 2006, 304 sider, DJØF

Eva Parum: Strategisk kommunikation om ledelse - et corporate og public governance perspektiv, 1. udg., nov. 2006, 224 sider, DJØF

Preben Kjær, Barbara Borre Lange, Peter Loft, Thomas Møller Thomsen og Anna Vinding: Ledelse af kommunikation. Erfaringer fra kommunikationsledelse i praksis, 1. udg., juni 2011, 117 sider, DJØF.

Annette Franck: Modarbejder eller medarbejder. Forandringskommunikation skaber samarbejde, 1. udg., 2014, 173 sider, DJØF

Leverandørstyring

Helle Bank Jørgensen og Annemette Nielsen i R&R nr. 5/2001 p. 6-15: Ansvarlig leverandørstyring - Opbygning af kontrolsystemer og rapportering om efterlevelse af etiske standarder i hele forsyningskæden.

Kristian Heydenreich i INSPI nr. 11/2005 p. 6-9: Ansvarlig leverandørstyring – fra Code of Conduct til partnerskab.

Helle Bank Jørgensen, Annemette Nielsen og Kristian Heydenreich i R&R nr. 10/2006 p. 42-51: Ansvarlig leverandørstyring - Styring og kontrol af etiske risici i forsyningskæden.

Dennis van Liempd, Bent Warming-Rasmussen, Jens Abild Nielsen og Jan Stentoft Arlbjørn i R&R nr. 4/2007 p. 20-31: Corporate Social Responsibility – mere end styring og kontrol af risici?

Der findes forskellige tilgange til ansvarlig leverandørstyring og Corporate Social Responsibility og området er i kraftig udvikling. Artiklen er et bidrag til belysning af området i forlængelse af artiklerne i R&R nr. 9/2006 og R&R nr. 10/2006.

Advokat Jørgen U. Grønborg