Erhvervsret

Etablering af virksomhed

Links

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Artikler

Crowdfunding


Links

Virk - Startvækst

Virk - Indberet

Iværksætter-debatten Amino

Retsregler

Lov om erhvervsfremme, jf. lovbekg. nr. 230 af 29.02.2024

Bekg. nr. 1750 af 18.12.2023 om Etableringsstøtte til unge landbrugere

Bekg. nr. 969 af 15.06.2022 om Startup Denmark-ordningen

Bekg. nr. 549 af 02.05.2022 om pulje til iværksætterevents

Bekg. nr. 2043 af 10.11.2021 om pulje til fremme og formidling af grønt iværksætteri

Bekg. nr. 38 af 20.01.2000 om gratis rådgivning i forbindelse med virksomhedsstart

Vejledning nr. 9004 af 10.01.2024 om Etableringsstøtte til unge landbrugere 2024-2027

Betænkninger

Bet. nr. 1304/1996: Oplæg til en ny iværksætterpolitik

Bet. nr. 1301/1995: En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet

Bet. nr. 360/1964: Betænkning I afgivet af den af handelsministeriet den 1. februar 1954 nedsatte næringslovkommission

Bøger

Christian Lundblad og Tine W. Laursen: Opstart af innovative virksomheder - venturekapital, 1. udg., maj 2007, 316 sider, Gjellerup. Anmeldt af Martin von Haller Grønbæk i UfR 2007 B.324/2-325 og af Jens Krogh Petersen i ET nr. 4/2007 p. 353-354

Anmelderen anfører, at bogen dækker et meget bredt område med beskrivelse af eksterne finansieringsmuligheder, eksempler på kontraktbestemmelser, cases og en kort omtale af retsgrundlaget for opstart af virksomhed. Anmelderen finder, at bogen på mange måder bidrager med nyttig information, men at den selskabs- og kontraktretlige del må anses for at være for detaljeret for den almindelige iværksætter, mens den er for udetaljeret for en juridisk rådgiver inden for området.

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder, 1. udg., nov. 2009, 394 sider, DJØF

Jesper Lau Hansen (red.), Jørgen Bek Weiss Hansen (red.): Iværksætterens juridiske udfordringer, 3. udg., 2022, 500 sider, DJØF

Majbritt Lund: Få succes med en ting ad gangen. M.o.n.o.t.a.s.k.i.n.g. i virksomheden, ebog. Anmeldt af Henrik Carmel i Signatur nr. 3/2015 p. 64.

Mads Walther-Hansen: Musik og entreprenørskab - Muligheder og barrierer i musiklivet, 1. udg., 2022, 175 sider, Samfundslitteratur

Yngve Dahle, Christoffer Jakobson og Bettine Ortmann: Entreprenørskab - En praktisk håndbog, 1. udg., 2024, 236 sider, Samfundslitteratur

Artikler

Wivi H. Larsen i ADV 1989.285-286: Iværksætterpakken.

Jens Poulsen i Finansfokus nr. 4/2002 p. 16-19: Venturekapital handler om både penge og ledelse.

Bent Engelbret-Pedersen i INSPI nr. 7-8/2002 p. 5-11: Revisor og iværksætter.

Oluf Hjortholm og Malene Stampe i ADV 2004.186-187: www.startguiden.dk

Mette Schwarz i Revisorbladet nr. 2/2004 p. 14- 15: Profilering over for iværksættere - Spørg eksperten

Mette Schwartz i Revisorbladet nr. 3/2004 p. 26-27: Når idé bli´r til virksomhed.

ADV 2005.160-161: Næringsbasen - et nyt område for advokater

Danske Revisorer nr. 1/2005 p. 24-27: Klædt på til succes.

Merete Leth i Danske Revisorer nr. 3/2005 p. 4-5: Hvorfor blive selvstændig - arbejde flere timer og risikere hus og hjem?

Preben Rasmussen Høj i Revisorbladet nr. 4/2008 p. 35: Hvor mange gange skal vi opfinde den dybe tallerken?

Om rådgivning til iværksættere og om behovet for et tæt samarbejde mellem private og offentlige aktører.

Kurt Gimsing i R&R nr. 3/2009 p. 4: Mens vi venter på økonomisk vækst - gør vi nok for iværksættere?

Leder om Skattekommissionens rapport, regeringens vækstfremmende initiativer og behovet for kvalificeret rådgivning til iværksættere.

Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i R&R nr. 12/2009 p. 4: Revisorer gør iværksætternes ambitioner til virkelighed

Om iværksætteri, herunder om raadgiverboersen.dk, smv'er og revisors rolle.

Jacob Hjortshøj i INSPI nr. 5/2011 p. 50-54: Valg af selskabsform ved start af virksomhed

Artiklen belyser fordele og ulemper ved de forskellige traditionelle selskabsformer ved opstart af egen virksomhed.

Tomas Krüger Andersen i NTS nr. 3-4/2011 p. 143-166: Venturekapital investeringer

Processen og aftalerne i forbindelse med en venturefonds investering i en virksomhed.

Eythor Ivar Jonsson i R&R nr. 10/2015 p. 14-19: Accelerating value creation with accelerators

Lone Schrøder Jeppesen i Signatur nr. 3/2015 p. 18-20: Hurtig starthjælp

Lone Schrøder Jeppesen i Signatur nr. 3/2015 p. 22: Ny start-up guide

Virka.dk.

Birthe Willumsgaard Pedersen i Signatur nr. 3/2017 p. 14-19: Fra iværksætterprojekt til roboteventyr

Om Universat Robots, som i 2015 blev solgt til Teradyne for 1,9 mia. kr.

Christina Yoon Petersen i Signatur nr. 3/2020 p. 56-59: Revisorer bør sætte glimmer på tilværelsen

Om skovirksomhedne Roccamore, stiftet af Frederikke Antonie Schmidt.

Jan Wie i Signatur nr. 4/2020 p. 20-23: Mikkeller

Om iværksætteren Mikkel Bjergsø.

Jan Wie i Signatur nr. 1/2021 p. 54-57: Hvor der er vilje, er der vej

Om Shaping New Tomorrow.

Julie Gjøtterup Andersen i Signatur nr. 2/2021 p. 52-55: Female Invest kæmper for finansiel ligestilling

Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen og Nikolaj Lassen i R&R nr. 12/2022 p. 40-48: Simple Agreement for Future Equity - et dansk perspektiv

Crowdfunding

Kirstine Thagaard Jacobsen og Susi Hjort Bærentzen i R&R nr. 8/2014 p. 47-54: Crowdfunding - fantastisk eller faldgruppe

Artiklen beskriver de skatteretlige regler for forskellige former for Crowdfunding.

Søren Brinkmann og Allan Nielsen i R&R nr. 8/2014 p. 57-65: Crowdfunding - en ny andelsbevægelse

Artiklen fokuserer på udvalgte juridiske problemstillinger ved Crowd investing og Crowd lending.

Regina M. Andersen og Kristine S. Holck-Andersen i Signatur nr. 4/2014 p. 29-31: Crowdfunding - hvad er det, hvem er det relevant for, og hvordan kan det bruges?

Artiklen beskriver de forskellige former for crowdfunding.

Remi Christoffer Dramstad i NTS nr. 4/2015 p. 77-109: Crowdfunding - hvad er det, og hvad hvilke utfordringer gjør seg gjeldende under norks rett.

Michael Eis i R&R nr. 10/2020 p. 52-59: Crowdfunding

Thomas Neumann i ET nr. 3/2022 p. 154-159: Aktuelle selskabs- og skatteretlige aspekter af aktiecrowdfunding

Michael Eis i R&R nr. 9/2022 p. 34-39: Opdatering om det danske crowdfunding marked

Amanda Emilia Kamph og Layal Sarhan i ET nr. 4/2022 p. 227-235: Anpartsbaseret crowdfunding - om adgangen til at lovliggøre anpartsselskabers anvendelse af equity-crowdfunding samt den potentielle regulering heraf

Jesper Lau Hansen i ET nr. 1/2023 p. 44-50: Crowdfundingforordningen og anpartsselskaber

Advokat Jørgen U. Grønborg