Erhvervsret

Etablering af virksomhed

Links

Retsregler

Betænkninger

Bøger

Artikler

Crowdfunding


Links

Virk - Startvækst

Virk - Indberet

Iværksætter-debatten Amino

Retsregler

Lov om erhvervsfremme, jf. lov nr. 1518 af 18.12.2018

Bekg. nr. 38 af 20.01.2000 om gratis rådgivning i forbindelse med virksomhedsstart

Betænkninger

Bet. nr. 1304/1996: Oplæg til en ny iværksætterpolitik

Bet. nr. 1301/1995: En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet

Bet. nr. 360/1964: Betænkning I afgivet af den af handelsministeriet den 1. februar 1954 nedsatte næringslovkommission

Bøger

Christian Lundblad og Tine W. Laursen: Opstart af innovative virksomheder - venturekapital, 1. udg., maj 2007, 316 sider, Gjellerup. Anmeldt af Martin von Haller Grønbæk i UfR 2007 B.324/2-325 og af Jens Krogh Petersen i ET nr. 4/2007 p. 353-354 (Anmelderen anfører, at bogen dækker et meget bredt område med beskrivelse af eksterne finansieringsmuligheder, eksempler på kontraktbestemmelser, cases og en kort omtale af retsgrundlaget for opstart af virksomhed. Anmelderen finder, at bogen på mange måder bidrager med nyttig information, men at den selskabs- og kontraktretlige del må anses for at være for detaljeret for den almindelige iværksætter, mens den er for udetaljeret for en juridisk rådgiver inden for området.)

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen: Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder, 1. udg., nov. 2009, 394 sider, DJØF

Jesper Lau Hansen (red.): Iværksætterens juridiske udfordringer, 2. udg., jan. 2017, 484 sider, DJØF

Kapitel 1. Fra idé til virksomhed - af Jesper Lau Hansen & Jørgen Bek Weiss Hansen
Kapitel 2. Valg af selskab - af Jesper Lau Hansen
Kapitel 3. Beskyttelsen af den gode idé - af Jens Schovsbo
Kapitel 4. Finansiering - af Tomas Krüger Andersen, Søren Brinkmann & Linda Nielsen
Kapitel 5. Ejeraftaler - af Jørgen Bek Weiss Hansen
Kapitel 6. Konfliktløsning - af Mathias Dahlerup Krarup
Kapitel 7. Erhvervslejeret - af Henriette Bjerg & Eva Møland Tørsleff
Kapitel 8. Miljøforhold - bygge-, plan- og miljølovgivningen - af Peter Pagh
Kapitel 9. Markedsføring - af Caroline Heide-Jørgensen
Kapitel 10. Persondata - behandling af personoplysninger - af Peter Blume
Kapitel 11. Forsikringer - af Ivan Sørensen
Kapitel 12. Skat og regnskab - af Jakob Beier, Katja Wittrock Brandt, Linda-Sophia Danielsen, Morten Høgh-Petersen, Jane Thorhauge Møllmann & Ole Schmidt
Kapitel 13. Exit - af Tomas Krüger Andersen

Majbritt Lund: Få succes med en ting ad gangen. M.o.n.o.t.a.s.k.i.n.g. i virksomheden, ebog. Anmeldt af Henrik Carmel i Signatur nr. 3/2015 p. 64.

Artikler

Wivi H. Larsen i ADV 1989.285-286: Iværksætterpakken.

Jens Poulsen i Finansfokus nr. 4/2002 p. 16-19: Venturekapital handler om både penge og ledelse.

Bent Engelbret-Pedersen i INSPI nr. 7-8/2002 p. 5-11: Revisor og iværksætter.

Oluf Hjortholm og Malene Stampe i ADV 2004.186-187: www.startguiden.dk

Mette Schwarz i Revisorbladet nr. 2/2004 p. 14- 15: Profilering over for iværksættere - Spørg eksperten

Mette Schwartz i Revisorbladet nr. 3/2004 p. 26-27: Når idé bli´r til virksomhed.

ADV 2005.160-161: Næringsbasen - et nyt område for advokater

Danske Revisorer nr. 1/2005 p. 24-27: Klædt på til succes.

Merete Leth i Danske Revisorer nr. 3/2005 p. 4-5: Hvorfor blive selvstændig - arbejde flere timer og risikere hus og hjem?

Preben Rasmussen Høj i Revisorbladet nr. 4/2008 p. 35: Hvor mange gange skal vi opfinde den dybe tallerken? (Om rådgivning til iværksættere og om behovet for et tæt samarbejde mellem private og offentlige aktører.)

Kurt Gimsing i R&R nr. 3/2009 p. 4: Mens vi venter på økonomisk vækst - gør vi nok for iværksættere? (Leder om Skattekommissionens rapport, regeringens vækstfremmende initiativer og behovet for kvalificeret rådgivning til iværksættere.)

Kurt Gimsing og Charlotte Jepsen i R&R nr. 12/2009 p. 4: Revisorer gør iværksætternes ambitioner til virkelighed. (Om iværksætteri, herunder om raadgiverboersen.dk, smv'er og revisors rolle.)

Jacob Hjortshøj i INSPI nr. 5/2011 p. 50-54: Valg af selskabsform ved start af virksomhed (Artiklen belyser fordele og ulemper ved de forskellige traditionelle selskabsformer ved opstart af egen virksomhed).

Tomas Krüger Andersen i NTS nr. 3-4/2011 p. 143-166: Venturekapital investeringer (Processen og aftalerne i forbindelse med en venturefonds investering i en virksomhed).

Eythor Ivar Jonsson i R&R nr. 10/2015 p. 14-19: Accelerating value creation with accelerators

Lone Schrøder Jeppesen i Signatur nr. 3/2015 p. 18-20: Hurtig starthjælp

Lone Schrøder Jeppesen i Signatur nr. 3/2015 p. 22: Ny start-up guide (Virka.dk)

Birthe Willumsgaard Pedersen i Signatur nr. 3/2017 p. 14-19: Fra iværksætterprojekt til roboteventyr (Om Universat Robots, som i 2015 blev solgt til Teradyne for 1,9 mia kr.)

Christina Yoon Petersen i Signatur nr. 3/2020 p. 56-59: Revisorer bør sætte glimmer på tilværelsen (Onm skovirksomhedne Roccamore, stiftet af Frederikke Antonie Schmidt)

Jan Wie i Signatur nr. 4/2020 p. 20-23: Mikkeller (Om iværksætteren Mikkel Bjergsø)

Jan Wie i Signatur nr. 1/2021 p. 54-57: Hvor der er vilje, er der vej (Om Shaping New Tomorrow)

Crowdfunding

Kirstine Thagaard Jacobsen og Susi Hjort Bærentzen i R&R nr. 8/2014 p. 47-54: Crowdfunding - fantastisk eller faldgruppe (Artiklen beskriver de skatteretlige regler for forskellige former for Crowdfunding).

Søren Brinkmann og Allan Nielsen i R&R nr. 8/2014 p. 57-65: Crowdfunding - en ny andelsbevægelse (Artiklen fokuserer på udvalgte juridiske problemstillinger ved Crowd investing og Crowd lending).

Regina M. Andersen og Kristine S. Holck-Andersen i Signatur nr. 4/2014 p. 29-31: Crowdfunding - hvad er det, hvem er det relevant for, og hvordan kan det bruges? (Artiklen beskriver de forskellige former for crowdfunding).

Remi Christoffer Dramstad i NTS nr. 4/2015 p. 77-109: Crowdfundning - hvad er det, og hvad hvilke utfordringer gjør seg gjeldende under norks rett.

Michael Eis i R&R nr. 10/2020 p. 52-59: Crowdfunding

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

03-01-20