Arveret og dødsboskifte

Betænkninger

Bøger

Artikler

Nyheder

Generationsskifte

Livsgaver

Dødsgaver og dødslejegaver

Arveforskud

Rentefri familielån

Afkald på ventende arv

Testamenter

Indsættelse af begunstigede

Er klienten død?

Afkald på falden arv

Dødsboskiftet generelt

De enkelte skifteformer

Arvens fordeling

Båndlæggelse

Dødsbobeskatning

Retsafgift

Bo- og gaveafgift

Litteratur vedrørende arvelovsreformen 2008

Oversigt over nogle af de nye regler i den nye arvelov

Oversigt over fejl og forglemmelser ved arvelovsreformen

Oversigt over ændringerne i dødsboskifteloven pr. 01.07.2014

Oversigt over nogle af reglerne i lov nr. 221 af 21.03.2011 om ændring af dødsboskifteloven.

Oversigt over praksis vedr. dødsboskifteloven

Oversigt vedr. dødsbobeskatning og bo- og gaveafgift (beløbsgrænser)

Oversigt over lovgivningen inden for person-, familie- og arveretten


Betænkninger

Bet. nr. 1473/2006: Revision af arvelovgivningen m.v.

Bet. nr. 1270/1994: Skifte af dødsboer

Bet. nr. 684/1973: Ændring af skiftelovgivningen

Bet. nr. 509/1968: Dødsbobeskatning

Bet. nr. 291/1961: Arvelovgivningen


Bøger

Dansk ret

Nordisk ret

Norsk ret

Svensk ret


Dansk ret

Bøger

Artikler

Bøger

1855

1885

1931

1945

1949

1950

1956

1961

1964

1966

1967

1969

1971

1982

1985

1986

1987

1989

1990

1991

1995

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2012

2013

2016

2017

2020

2021

2022

1855

Tage Algreen-Ussing: Håndbog i danske Arveret, 1855, 320 sider, Gyldandal. Hele bogen kan læses her.

1885

J. H. Deuntzer: Skifteret, 1885.

1931

Viggo Bentzon: Den danske arveret, 3. udg., 1931, 367 s., Gad. Hele bogen i 2. udg. 1921 kan læses her.

1945

Niels Harbou: Behandling af Dødsbo og Fællesbo, 2. udg., 1945.

1949

O. A. Borum: Arvefaldet, 1949

1950

O. A. Borum: Arveretten, 1950

1956

E. Munch-Petersen: Skifteretten, 1956

1961

Ernst Andersen: Arv og legat, 1961, 321 sider. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1961.281-286 Hele bogen kan læses her

1964

Bernhard Gomard: Skifteloven, 1964.

1966

Kaj Albeck: Eksekutorboer, 4. udg., 1966

1967

Ernst Andersen: Arveret, 2. optryk, 1967, DJØF

1969

Bernhard Gomard: Skifteretten, 2. udg., 1969, DJØF. 1. udg., 1966 er anmeldt af Niels Harbou i UfR 1966 B.228-230.

1971

Bernhard Gomard: Tillæg til skifteloven, 1971. Anmeldt af P. Bruun Nielsen i UfR 1972 B.209-216.

1982

Jens Anker Andersen: Dødsfald og dødsboer, 2. udg., 1982, 131 sider, Gad

1985

Fl. Høgdahl Jensen: Dødsbobehandlingen, 2. udg., 1985, 339 sider, Akademisk Forlag. Anmeldt af Niels V. Larsen i FM 1986.84-89 og af E. Polack i UfR 1978 B.50-52.

1986

Finn Taksøe-Jensen: Arveretten, 1986, 336 sider, DJØF. Anmeldt af Svend Danielsen i UfR 1987 B.91-96.

Per Holkmann Olsen og Niels Viltoft: Skifteloven med kommentarer, 1986, 550 sider, DJØF, (fork.: SKL-kommentar). Anmeldt af Lisbeth Christensen og Henning Broman i FM 1987.23-29: Et godt skifteskrift, og af Erik Riis i UfR 1987 B.237-240.

1987

Erik Werlauff og Henrik Lyhne: Praktisk dødsboekspedition, 1. udg., 1987, 116 sider, DJØF. Anmeldt af Henning Broman i FM 1988.20-22: Praktisk dødsbo i sneglefart

Se også Irene Nørgaard i FM 1988.51: En kommentar til en anmeldelse, Michael Spangenberg i FM 1988 59-60: Kommentarer til en boganmeldelse, Henning Broman i FM 1988.107-109: Når praktisk dødsbobehandling gøres upraktisk - eller måske for praktisk og Irene Nørgaard i FM 1988.137-138: Tomgang i en juridisk debat.

1989

Jens Anker Andersen: Skifteret - Dødsboer, 1. udg., 1989, DJØF. (Fork. Skifteret). Anmeldt af Henning Broman i FM 1990.29-33: Nu er skifterettens ABZ udkommet.

1990

Allan Walbom og Jens Olav Engholm Jacobsen: Dødsboskifte - Skifteret - Skatteret, 2. udg., 1990. (fork. Dødsboskifte). Anmeldt af Claus Rasmussen i FM 1991.71-72. 1. udg. er anmeldt af Erik Riis i UfR 1987 B. 237-240 og af Bill Andersen i FM 1987.98-104.

1991

Torben Svenné Schmidt, Jørgen Nørgaard, Peter Vesterdorf: Arveret, 2. udgave, 1991, DJØF, (fork. Arveret). 1. udg., 1985 er anmeldt af Niels Viltoft i JUR 1986.220-225 og af Lennart Lynge Andersen i UfR 1986 B.110-112.

1995

Claus H. Rasmussen og Henrik Lyhne: Eksekutorboer, 2. udg., 1995. 1. udg., 1989, er anmeldt af E. Polack i ADV 1989.461-465 og af Preben Bagger i FM 1990.1-2.

1996

Noe Munck og Taksøe-Jensen: Særeje. Nye særejeformer og deres betydning ved generationsskifte. GadJura, marts 1996. Anmeldt af Linda Nielsen i UfR 1996 B. 390-392 og af Anja Cordes og Sys Rovsing Koch i ADV 1996.207-210.

1998

Finn Taksøe-Jensen - under medvirken af Lise Dybdahl: Skifte af dødsboer, 1. udg., 1998, GadJura. Anmeldt af Sys Rovsing Koch i UfR 1998 B.491-492.

Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen: Dødsboskifteloven med kommentarer, 1. udg., 1998, 650 sider, DJØF. Anmeldt af Janne Glæsel i UfR 1998 B.489-490.

1999

Peter Lødrup: Arveret, 4. utg., 1999, Oslo. 2. udg., er anmeldt af Linda Nielsen i UfR 1996 B.135-136.

2000

Flemming Sorth og Henrik Lyhne: Boopgørelsen i dødsboer, 1. udg., 2000, 157 sider, Thomson. Anmeldt af Henning Broman i FM 2000.33-35: Bedre boopgørelser er sagen.

Finn Taksøe-Jensen: Hvem arver mig?, 1. udg., 2000, 143 sider, Green§jura.

Finn Taksøe-Jensen: Redegørelse for behovet for ændringer af arveloven, 2000, 55 sider, DJØF.

Finn Taksøe-Jensen: Lærebog i arveret, 2. udg. dec. 2000, 400 sider, DJØF. 1. udg. 1998 er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2000 B.270-272.

2001

Rasmus Kristian Feldthusen: Succession, 1. udg., april 2001, 352 sider, DJØF. Anmeldt af Henrik Dam i UfR 2001 B.351.

2002

Finn Taksøe-Jensen: Testamenter - Nye konciperingsmåder og deres betydning ved generationsskifte, 1. udg., maj 2002, 250 sider, DJØF. Anmeldt af Svend Danielsen i UfR 2002 B.518-520, af Sys Rovsing Koch i TFA 2003.159-162, og af Lisbeth Rønn Christensen i FM 2003.206-207.

Rune Hørby og Jesper Stig Andersen: Familie- og arveret, 1. årsprøve (kompendium), 2. udg., 2002, 148 sider, Thomson.

2003

Henrik Dam og Finn Taksøe-Jensen: Dit testamente - Kan det give tryghed for dig og din familie?, 1. udg., jan. 2003, 157 sider, Nyt Juridisk Forlag. Anmeldt af Henning Broman i FM 2003.30-32: Godt nyt til testatorer.

2004

Ellen Marie Sørensen: Systematisk oversigt over afgørelser i dødsboskiftesager, 1. udg. marts 2004, 311 sider, Thomson. Hele bogen kan læses her.

2005

Svend Danielsen: Arveloven med kommentarer, 5. udg., maj 2005, 740 sider, DJØF. 4. udg., 1997, er anmeldt af Linda Nielsen i UfR 1999 B.65-66. 3. udg., 1982, er anmeldt af O. A. Borum i UfR 1983 B.41-44. 2. udg., 1973, er anmeldt af O. A. Borum i UfR 1973 B.147-149. 5. udg. er anmeldt af Ellen Marie Sørensen i TFA 2005.372 og af Henning Broman i FM 2005.3746

2006

Niels-Jørgen Kaj Petersen: Dødsfald og dødsboer, 1. udg., aug. 2006, 150 sider, Forlaget Thomson

Kan købes hos Karnov.

2007

Rasmus Kristian Feldthusen: Familie- og arveretlig domssamling, 1. udg., juli 2007, 344 sider, Gjellerup

Kan købes hos Saxo.

2009

Lennart Lynge Andersen og Dorrit Sylvest Nielsen, (red.): Familieret og engagement. Hilsener til Svend Danielsen, 1. udg. juni 2009, 255 sider, Thomson Reuters. Anmeldt af Anja Cordes i TFA 2009.350-352: Flot festskrift til familierettens bonus pater familias - Svend Danielsen

2010

Jesper Stig Andersen, Camilla Dalum Madsen, Rune Hørby: Familie- og arveret, 1. årsprøve (kompendium), 5. udg., nov. 2010, 129 sider, Thomson Reuters.

2013

Johan Hartmann Stæger: Facetter - Festskrift til Sys Rovsing, (60 år d. 19.05.2013), maj 2013, 222 sider, DJØF. Anmeldt af Gitte Meldgaard Abrahamsen og Marianne Holdgaard i TFA 2013.563-566.

2016

Janne Rothmar Herrmann: Retten om de døde, 1. udg., april 2016, 191 sider, DJØF. Anmeldt af Mette Hartlev i UfR 2016 B.359.

Ingrid Lund Andersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Family and Succession Law in Denmark, 2. udg., okt. 2016, 190 sider, DJØF.

2017

Erik Werlauff: Arv og Skifte, 9. udg., maj 2017, 465 sider, DJØF. 6. udg. er anmeldt af Tove H. Dahl i TFA 2007.261-263. 7. udg. er omtalt i TFA 2007.513. 8. udg. er anmeldt af Ellen Marie Sørensen i TFA 2012.124-126.

Anne Louise Bormann og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven med kommentarer, 2. udg., okt. 2017, 600 sider, Karnov Group. 1. udg., 2008, er anmeldt af Rasmus Kristian Feldthusen i UfR 2009 B.122 og af Irene Nørgaard i TFA 2009.119-127

2020

Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og Arveret, 11. udg., aug. 2020, 491 sider, Karnov Group. 3. udg. 1996 er anmeldt af Linda Nielsen i UfR 1996 B.425-426. 6. udg. er anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2008.427, 7. udg. 2010 er anmeldt af Per Andreasen i TFA 2010.666-667

2021

Caroline Adolphsen og Eva Naur: Arveret, 8. udg., 2021, 431 sider, DJØF. 3. udg. er anmeldt af Lennart Lynge Andersen i UfR 2000 B.270-272. 4. udg., 2005, er anmeldt af Kirstine Mejer-Warnich og Niels Kahlke i TFA 2005.371-372. 5. udg., 2008, er anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2008.87-89.

2022

Anne Louise Bormann, Ib Hounsgaard Trabjerg og Johan Hartmann Stæger: Dødsboskifte, 3. udg., sept. 2022, Karnov Group. 2. udg. er anmeldt af Johan Hartmann Stæger har i TFA 2013.141-143.

Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Arveretten, 7. udg., aug. 2022, 308 sider, Ex Tuto. 3. udg. er anmeldt af Anne Louise Bormann i TFA 2012.232-233. 2. udg. er anmeldt af Anne Broksø i TFA 2010.665-666. 1. udg., 2007, er anmeldt af Hans Viggo Godsk Pedersen i UfR 2007 B.278. og af Svend Danielsen i TFA 2007.423-424

Artikler om dansk ret

1977

1986

1992

1993

1995

1997

1998

2000

2001

2002

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2014

2015

2016

1977

J. F. E. Vedel i UfR 1977 B.211-212: Restskat for mellemperioden og proklama.

Omtaler tilkendegivelse fra ØL, hvorefter restskat for mellemperioden ikke prækluderes.

1986

Jens Anker Andersen i FM 1986.16-19: Krav, der opstår i tiden mellem dødsfaldet og påbegyndelsen af gældsfragåelsesbehandling.

Henning Broman i FM 1986.129-130: Nu er tiden inde til at skifte. De nye skifteblanketter er udkommet. Rekvirer dem og brug dem - de fortjener det.

Henning Broman i FM 1986.170-171: Så tager vi eet skridt frem - og to tilbage.

Omhandler cirk af 23.09.1986 fra Justitsministeriet vedr. 15-måneders fristen i privatskiftede boer.

1992

Jens Anker Andersen i FM 1992.1: Er et udlæg foretaget hos en afdød ugyldigt?

Omtaler ØLK af 30.10.1991, hvor et pantebrevsudlæg kunne danne grundlag for tvangsauktion, selv om pantedebitor var død 6 år tidligere, idet enken sad i uskiftet bo.

Tinne Thomassen i FM 1992.70-71: Hvordan med begravelsesudgifterne!!!

1993

Henning Broman i FM 1993.4/1: Noget om skifteretternes bokonti.

Jens Anker Andersen i FM 1993.63-65: Kan skifteretten altid anvende vidnereglerne over for parter?

Henning Broman i FM 1993.144-145: En kommentar til UfR 1993.402 VLK

1995

Jens Anker Andersen i FM 1995.45-46: Hvad kan et bo gøre, hvis det har usælgelige ejendomme?

Jens Anker Andersen i FM 1995.55-56: Har en efterlevende ægtefælle ret til at overtage et insolvent dødsbos aktiver?

Jens Anker Andersen i FM 1995.75-77: Kan et dødsbos aktiver værdiansættes pr. klokkeslet? A conto arveudlæg.

Eivind Christiansen i R&R nr. 5/1995 p. 37-49: Beskatning ved afståelse af aktier - en aktuel oversigt samt kommentarer til cirkulære nr. 137 af 19.07.1994 om aktieavancebeskatningsloven.

Indeholder et afsnit om successionsmuligheder i relation til aktieoverdragelser.

1997

Christian Vinaa i ADV 1997.203: Hvad regner man egentlig en advokat for?

Om henvendelser fra velgørende organisationer til advokater.

1998

Anne-Grethe Christensen i INSPI nr. 3/1998 p. 23-25: Arveret

2000

Hanne Pape og Fritz Videbeck i ADV 2000.147-149: Arveskifter med spanske interesser.

Flemming Sorth i FM 2000.85-86: Arvingsløse kapitaler

Anbefaler, at der udfærdiges nye forskrifter for bobestyreres behandling af sådanne boer.

2001

Christian Vinaa i ADV 2001.36: E-mail og dødsboer.

2002

Inger Dübeck i Festskrift til Peter Lødrup, 2002, p. 221-234: Testationsfrihed og tvangsarv i retshistorisk belysning.

Finn Taksøe-Jensen i Festskrift til Peter Lødrup, 2002, p. 699-714: Efterlevende ægtefællers arveretlige stilling. Er tiden inde til nytænkning.

2003

Anders Agell i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, p. 283-306: Efterlevande makes arvsrätt i de nordiske länderna. Rättspolitik och begreppsbildning som medel för lagharmonisering.

Peter Lødrup i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, p. 319-339: Uskiftet bo - en arverettslig uting? Et debattinnlegg.

Anne-Grethe Christensen i INSPI nr. 4/2003 p. 24-25: Aktiv eller passiv arveplanlægning.

2005

Maja Holmlund og Ümit Gezder i TFA 2005.98-104: Internationale regler for ægtefælle- og dødsboskifte - sammenligninger mellem tyrkisk og dansk ret.

Grethe Opstrup i Danske Revisorer nr. 1/2005 p. 10-12: Skifte og arv 1.

Grethe Opstrup i Danske Revisorer nr. 2/2005 p. 16-19: Skifte og arv 2.

Grethe Opstrup i Danske Revisorer nr. 3/2005 p. 20-24: Skifte og arv 3.

2007

Lars Lindencrone Petersen i ADV nr. 1/2007 p. 40: Ny arvelov på vej.

Tove H. Dahl i INSPI nr. 5/2007 p. 14-17: Ny arvelov 2008

Hanne Hauerslev i ADV nr. 9/2007 p.26-27: Mere arv til elskerinden

Marianne Holdgaard i UfR 2007 B.301-308: Suppleringsarv og nye familiemønstre.

Tove H. Dahl i INSPI nr. 11/2007 p. 6-11: Ny arvelov 2008 - opdateringsartikel.

Om betydningen for testamenter oprettet før den nye arvelov af 2008, herunder drøftelse af standardformuleringer. Oprettelse af testamente efter den nye arvelov, herunder af ægtefæller med særbørn og af ugifte samlevende. Omtale af livsforsikringer for ugifte samlevende og udvidet samlevertestamente.

Rasmus Kristian Feldthusen i UfR 2007 B. 317-321: Om omstødelse og vederlagskrav ved gensidige testamenter efter den nye arvelov. En kritisabel overgangsregel.

Indeholder en kritik af den nye AL § 103, stk. 4.

2008

Anne Louise Bormann og Ib Hounsgaard Trabjerg i UfR 2008 B.36-38: Arvelovens § 83 - en beskyttelse af førstafdødes livsarvinger.

Anne Kristine Axelsson og Ib Hounsgaard Trabjerg i JUR 2008.24-32: Ny arvelov og ændringer i reglerne om begunstigelsesindsættelser.

Rasmus Kristian Feldthusen i UfR 2008 B.183-185: Mere om overgangsreglen i arvelovens § 103, stk. 4 - en replik til UfR 2008B.36-38.

Anne Louise Bormann og Ib Hounsgaard Trabjerg i: UfR 2008 B.330: En duplik til UfR 2008 B.183-185.

2009

Bertil Jacobi i TFA 2009.12-23: Døds- og skilsmisseboer med fransk ejendom

Marianne Holdgaard i UfR 2009 B.311-318: Arveloven - hvad var den reelle begrundelse for ændringen?

2010

Vibeke Samuelsen i ADV nr. 2/2010 p. 38-39: Nemmere adgang til skattemappen.

Grethe Opstrup i R&R nr.12/2010 p. 58-60: Arveloven - specielt set i forhold til generationsskifte.

Gennemgang af ændringerne af tvangsarvereglerne med henblik på lettelse af generationsskifte af virksomheder.

Marianne Holdgaard og Bodil Selmer i TFA 2010.289-301: Familien i arveloven: Sammensæt selv din familie!

2011

Marianne Holdgaard i TFA 2011.117-126: Retlige konsekvenser af nye familieformuer - i familieformue- og arveretten.

Anne Louise Bormann i TfK 2011.231-236: Frakendelse af forældres arveret efter deres børn Arvelovens § 48, stk. 2 - en glemt bestemmelse

Johan Hartmann Stæger i TFA 2011.303-308: Båndlæggelse af umyndiges friarv.

Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen i TFA 2011.397-407: Rige, forældreløse børn - om mindreåriges friarv

2013

Kristian Dalsgaard i ADV nr. 4/2013 p. 42: Status på Skifteretsudvalget.

Afventer en konsulentundersøgelse.

2014

Rasmus Feldthusen og Anne Kjærhus Mortensen i TFA 2014.341-350: Aktuelle problemstillinger i arveretten.

Foreslår bl. a.
 1. at længstlevendes testationskompetence i AL § 81 udvides,
 2. reglerne i AL §§ 83-86 ikke længere skal være det deklaratoriske udgangspunkt, men enten kan vælges til af testatorer eller ophæves
 3. at der nedsættes et udvalg til at udarbejde regler om successionrækkefølger,
 4. at fordelingsreglerne i AL og POL og FAL koordineres
 5. at fjerne begrænsningerne for, i hvilken personkreds en person kan indsætte som begunstiget i sine skattebegunstigede ordninger, jf. PBL § 5, stk. 2.
 6. at der kan oprettes nødtestamenter, hvis man er forhindret i at oprette notartestamente, og at henvisningen i AL § 65 til AL § 64 derfor slettes,
 7. bestemmelsen i AL § 5 præciseres med en henvisning til AL § 87, således det står uden for enhver tvivl, at livsarvingens tvangsarvelod begrænses til 1/8 ved oprettelse af et udvidet samlevertestamente
 8. at det i forbindelse med en eventuel arvelovsrevision overvejes, om der i AL § 94 bør indsættes en deklaratorisk bestemmelse omkring samtidig død, fx knyttet til ulykkesbegivenheden og/eller den tidsmæssige periode mellem de to dødsfald,
 9. der på ny indføres adgang til at indsætte testamentsværger,
 10. et eventuelt arvelovsrevisionsudvalg behandler spørgsmålet og foretager en præcisering i relation til bestemmelsen i AL § 93 om dødslejegaver,
 11. der f.eks. i AL § 87 indsættes en henvisning til, at DSL § 111 a fortsat finder anvendelse.

2015

Sys Rovsing og Johan Hartmann Stæger i TFA 2015.113-120: Arveretsforordningen og Danmark

2016

Justitsaministeriets redegørelse fra 2016 om lovovervågning af arveloven

Birgit Liin i UfR 2016 B.325-313: Ophavsret og arv.

Johan Hartmann Stæger i TFA 2016.452: Efterårsseminar i Danske Arveretsadvokater.

På Hotel Comwell, Korsør, d. 04.10.2016.

Nordisk ret

Peter Lødrup: Nordisk arverett. En sammenlignende studie av dansk finsk, islandsk, norsk og svensk rett med drøftelser av harmoniseringsmuligheter og reformbehov (Nord 2003:3). Anmeldt af Annette Kronborg i UfR 2004 B.16-17 og af Finn Taksøe-Jensen og Henrik Dam i TFA 2004.1-6.

Rapport fra Nordisk arverettskonferanse 24.10.2012 i Oslo: Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden, 155 sider

Thomas Eeg (red): Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer, 1. udg., sept. 2013, 201 sider, Cappelen Damm akademisk

Artikelsamling fra seminar i Bergen 06. og 07.12.2012 med indlæg af Thomas Eeg, Rasmus Kristian Feldthusen, Torstein Frantzen, Hrefna Fridriksdóttir, Marianne Holdgaard, Urpo Kangas, Bodil Selmer, Anna Singer, Jørn Øyrehagen Sunde, Pekka Tuunainen, Elsa Trolle Önn.

Marianne Holdgaard, Auður Magnúsdóttir, and Bodil Selmer (editors): Nordic Inheritance Law through the Ages Spaces of Action and Legal Strategies, 1. udg., juli 2020, 418 sider, Brill

Marianne Holdgaard, Auður Magnúsdóttir Bodil Selmer Introduction 1
Status of Persons and Opportunities for Action    
Helle I.M. Sigh Legal Identities: Children and Inheritance in Denmark from the Thirteenth to the Sixteenth Century 23
Ian Peter Grose Guardianship of Minors’ Property in Medieval Norse Law 53
Mirian Tveit Backwards Inheritance in Medieval Scandinavian Law 71
Gabriela Bjarne Larsson Good for Business: Joint Property and Equal Inheritance in Burgher Marriages in Stockholm, 1480–1530 92
Marianne Holdgaard Born Outside Wedlock, Then and Now: When Father Does Not Accept You 114
Wills, Gift-giving, Inheritance Practices and Disputes    
Agnes S. Arnórsdóttir Marital Property and Change in the Donation Culture of Late-sixteenth- and Early Seventeenth-century Iceland  
Astrrid Mellem Olsen Inheritance among the Bjarkøy Descendants 158
Mia Korpiola Virtue Rewarded, Disobedience and Vice Punished: Attitudes towards Inheritance Rights in Early Modern Swedish Law and Practice 180
Már Jónsson Probate Proceedings and Inheritance in Eighteenth-century Iceland 210
Bodil Selmer Life Companionship as an Argument for Inheritance Rights: Disputing Bona Vacantia with the Danish State 231
Simone Abram Inheriting Kinship: Norwegian Holiday Property as Relational Practice 251
Processes of Inheritage Legislation    
Per Andersen The Right Order of Things: Inheritance Law in the Danish-Norwegian Legal Literature of the Early Modern Period 275
Knut Dørum The Odelsrett in Norway c. 1200–1800: Function and Importance 292
Jon Asland Gender-neutral Succession Law in Norway: A Long and Winding Road 321
Gitte Meldgaard Abrahamsen Do Unmarried Cohabitants Have Inheritance Rights (in Practice) in Denmark? 349
Thomas Eeg Intestate Succession and Undivided Estate: For Spouses and Cohabitants in Norway 364

Norsk ret

Lov om arv og dødsboskifte

Ragnar Knoph: Norsk arverett, 1929, 457 sider, H. Aschehoug & Co.  Hele bogen kan læses her.

Carl Jacob Arnholm: Nytt i den nye arvelov, 1972, 102 sider, Johan Grundt Tanums Forlag. Anmeldt af Jørgen Trolle i UfR 1972 B.179-180.

Inge Unneberg: Arveretten med dødsboskifte, 1990, Oslo

Peter Hambro: Arveplanlegging og avtalt uskifte, Gjenlevende ektefelle og sørkullsbarn, 329 sider, Universitetsforlaget, Oslo, 2006.

NOU 2007:15: Ny skiftelovgivning

John Asland: Uskifte, disputats 2008, 613 sider, Gyldendal Akademisk, Oslo

Peter Hambro: Tilbakekall av testamenter, 2010, 284 sider Gyldendal Akademisk, Oslo. Anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2010.179.

Peter Lødrup og John Asland: Arverett, 7. utgave, 2018, 441 sider, Gyldendal Juridisk, Oslo. 5. udg., 2008, er anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2008.89-91. 6. udg., 2012, er anmeldt af Svend Danielsen i TFA 2012.500.

NOU 2014.1: Ny arvelov

John Asland: Arverett, 1. udg. 2021, 768 sider, Gyldensdal

John Asland: Arveloven med kommentarer, 1. udg. , 2021, 1104 sider, Gyldendal

Svensk ret

Åke Saldeen: Arvsrätt, 3. oplag, 2005, 168 sider, Iustus Förlag, Uppsala

Mosa Sayed: Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. En internationellt privaträttslig och jämförande studie, 421 sider, Iustus Förlag, 2009

Margareta Brattström og Anna Singer: Rätt arv, Fördelning av kvarlåtenskap, 3. udg. 2010, 265 sider, Iustus Förlag, Uppsala. Omtalt af Svend Danielsen i TFA 2011.127/2

Gösta Walin og Göran Lind: Kommentar til Ärvdabalken 1-2, 2017, Norstedts Juridik

Advokat Jørgen U. Grønborg