De enkelte skifteformer

Boudlæg

Ægtefælleudlæg

Uskiftet bo

Forenklet privat skifte, jf. DSL § 33

Forenklet privat skifte, jf. DSL § 34

Almindeligt privat skifte

Solvente bobestyrerboer

Insolvente boer

Skifte med længstlevende ægtefælle

Oversigt over anvendelsen af dødsboskifteloven

Oversigt over frister i dødsboer

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

07-11-18