De enkelte skifteformer

Boudlæg

Ægtefælleudlæg

Uskiftet bo

Forenklet privat skifte, jf. DSL § 33

Forenklet privat skifte, jf. DSL § 34

Almindeligt privat skifte

Solvente bobestyrerboer

Insolvente boer

Skifte med længstlevende ægtefælle

Oversigt over frister i dødsboer

Advokat Jørgen U. Grønborg