Juraens-Grundregler.dk

Af advokatfuldmægtig Ulrik Grønborg

Ulla Rosenkjær, Leif Rørbæk og Anne Gleerup: ”juraens-grundregler.dk”, Forlaget Drammelstrupgaard, 1.udg., 2002. Bogen kan købes via forlagets hjemmeside www.drammelstrupgaard.dk.

”Juraens-grundregler.dk” er en lettilgængelig lærebog, der er beregnet på undervisning i bl.a. faget Erhvervsret på handelsskoler. Forfatterne Ulla Rosenkjær, Leif Rørbæk og Anne Gleerup tilstræber at give en samlet, grundlæggende introduktion til mange af de juridiske emner, der vedrører den enkelte person og virksomheder. Dette mål har forfatterne nået til fulde.

Bogen synes at ligge i forlængelse af den tidligere udgivne lærebog ”Erhvervsrettens Grundregler”, der igennem en årrække har været benyttet til undervisning i faget erhvervsret på handelsskoler landet over. To af bogens tre forfattere, Ulla Rosenkjær og Leif Rørbæk, har da også været medforfattere af den tidligere lærebog.

”Juraens-grundregler.dk” gennemgår i sagens natur mange af de samme emner, som ”Erhvervsrettens Grundregler” gjorde, men teksten er fuldstændig omarbejdet og opdateret. Bogen igennem bliver juridiske discipliner som forvaltningsret, immaterialret, kreditaftaler, arbejdsret, konkursret m.v. gennemgået i hovedtræk – men dog ikke mere kortfattet end at hvert emneområdes  hovedprincipper, væsentlige domme og paragraffer når at blive gennemgået.

I forhold til øvrige lærebøger i faget Erhvervsret, herunder ”Erhvervsrettens Grundregler”, synes detaljeringsgraden og dermed sværhedsgraden af bogen at være skruet en tak i vejret. Dette gør dog blot bogen velegnet som opslagsværk for bl.a. stud.jur’er og uddannede jurister, der ønsker en hurtig, præcis gennemgang af et retsområde, man ikke beskæftiger sig med i det daglige arbejde.

Grundigheden understreges også af, at der for den særligt interesserede læser er en velegnet liste med litteraturhenvisninger og links i slutningen af hvert kapitel, hvor man kan finde mere information om emnet. Ligeledes er der til bogen tilknyttet en hjemmeside, hvor såvel lærere som elever kan finde yderligere materiale, såsom fagplaner, vejledninger i opgaveløsning, opdateringer af bogens indhold m.v.

Alle kapitler indledes med en kort ordliste med definition af de anvendte juridiske termer i kapitlet (fordringshavermora, fixkøb m.v.) og afsluttes med et kort resumé af kapitlet. Der stilles desuden forskellige opgaver til de fleste emner.

I hvert kapitel er den teoretiske gennemgang af emnet krydret med domsresuméer, eksempler på dokumenter (f.eks. et pantebrev). Ligeledes er der som noget særegent adskillige tegnede illustrationer i hvert kapitel – dette ses kun yderst sjældent i andre juridiske lærebøger!

Bogens forfattere, der alle er jurister, har med juraens-grundregler.dk lavet en forbilledligt pædagogisk og let tilgængelig gennemgang af selv komplicerede juridiske problemstillinger.

Selvom bogens klare målgruppe er de mindre erfarne læsere, kan bogen med fordel læses af jurister, der ønsker en kort gennemgang af så forskellige juridiske emner som konkurs, fogedret,  pant, tinglysning, miljøret, aftaleret, IT-ret, ophavsret og meget mere.

Advokat Jørgen U. Grønborg