Beregning af ejendomsavanceskat

Du kan med dette program let beregne den skattepligtige ejendomsavance på 

  1. ubebyggede grunde 

  2. ejerlejligheder, parcelhuse og fritidsboliger, som ikke er omfattet af parcelhusreglen, f. eks. fordi ejeren ikke har beboet ejendommen eller fordi grunden er for stor.

  3. udlejningsejendomme

Programmet beregner automatisk den højeste af flere mulige anskaffelsessummer, 10.000 kr.'s tillæg og ejertidsnedslag.

Programmet kan indtil videre ikke klare delafståelser samt landbrug mv., skovbrug og blandet benyttede ejendomme. Salgsdatoen skal være efter d. 31.12.1999.

Hvornår blev der indgået bindende aftale om købet?