Valg af realkreditlån       

Kontantværdi af lånet Diskonteringsrente brutto :   
Bidragsprocent? Diskonteringsrente netto :  
Skatteprocent?
Evt. indfrielse om antal år? Evt. kursændring i procent?
Lån nr. 1 Lån nr. 2 Lån nr. 3 Lån nr. 4
Lånetype
Løbetid
Obligationsrente:
Rente på rentetilpasningslån
Obligationskurser 0,5%-obligationer 1,0%-obligationer 1,5%-obligationer 2,0%-obligationer
20 år
30 år
Kurserne er fra d. 06.07.2020 kl. 12.00. De helt aktuelle kurser kan hentes på Nordic Exchange
 

 

De mange tusinde beregninger tager ca. 5 sek.