Realkredit - Bidragssatser

Bidragstaksterne er forskellige fra kreditforening til kreditforening. På et lån, der ligger fra 0 til 80% af ejendommens kontante belåningsværdi udgør det årlige bidrag følgende:

Pr. d. 01.09.2019 udgør bidragsprocenten på et fastforrentet lån, der afdrages og har pant fra 0-80% af ejendommens værdi:

Nykredit: 

Totalkredit  med kundekroner

Jyske Realkredit 

Nordea      

Realkredit Danmark: 

0,7350%

0,5875%

0,6125%

0,6750%

0,6811%

Bidragssatserne er ca. 0,30-0,40% højere på afdragsfrie lån og 0,25-0,40% højere på rentetilpasningslån og flexlån

Advokat Jørgen U. Grønborg