Realkredit - Bidragssatser

Bidragstaksterne er forskellige fra kreditforening til kreditforening. På et lån, der ligger fra 0 til 80% af ejendommens kontante belåningsværdi udgør det årlige bidrag følgende:

Pr. d. 01.07.2016 udgør bidragsprocenten på et fastforrentet lån, der afdrages og har pant fra 0-80% af ejendommens værdi:

Nykredit: 

Totalkredit  

BRF-kredit 

Nordea      

Realkredit Danmark: 

0,73755%

0,7375%

0,6125%

0,6750%

0,6812%

Bidragssatserne er ca. 0,25-0,35% højere på afdragsfrie lån og 0,25-0,40% højere på flexlån

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

15-11-18