Oversigtsskema over arveregler i de 5 nordiske lande

Danmark Island Norge Sverige Finland
Livsarvingers tvangsarv? 1/4 2/3 2/3 1/2 1/2
Beløbsbegrænset tvangsarv? 1.140.000 kr. (2012)   1 mio kr.    
Kan livsarving gøres til kontantarving? Ja Nej Nej Ja Ja
Kan tvangsarv båndlægges? Ja, til 25.år Ja Ja Nej Nej
Kan ægtefælle sidde i uskiftet bo? Ja Ja Ja Nej, men ret til fri förfoganderätt Nej
Længstlevende ægtefælles arvelod, hvis førstafdøde efterlader sig livsarvinger?
Heraf tvangsarv
1/2

1/8

1/3

2/9
1/4

0

0

0

0, men brugsret til bolig og indbo
Længstlevende ægtefælles arvelod, hvis først-
afdøde efterlader sig arvinger i forældrelinien?
Heraf tvangsarv
1/1

1/4

1/1

2/3
1/2

0

0

0

0

0

Ægtefælles mindstearv 680.000 kr. (2012) 0 328.488 eller 492.732 NOK 176.000 SEK (2012) 0
Har fætre og kusiner legal arveret? Nej Nej Ja Nej  Nej

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

15-11-18

Hit Counter