Oversigtsskema over arveregler i de 5 nordiske lande

Danmark Island Norge Sverige Finland
Livsarvingers tvangsarv? 1/4 2/3 2/3 1/2 1/2
Beløbsbegrænset tvangsarv? 1.320.000 kr. (2020)   1 mio kr.    
Kan livsarving gøres til kontantarving? Ja Nej Nej Ja Ja
Kan tvangsarv båndlægges? Ja, til 25.år Ja Ja Nej Nej
Kan ægtefælle sidde i uskiftet bo? Ja Ja Ja Nej, men ret til fri förfoganderätt Nej
Længstlevende ægtefælles arvelod, hvis førstafdøde efterlader sig livsarvinger?
Heraf tvangsarv
1/2

1/8

1/3

2/9
1/4

0

0, men ret til fri förfoganderätt
0
0, men brugsret til bolig og indbo
Længstlevende ægtefælles arvelod, hvis først-
afdøde efterlader sig arvinger i forældrelinien?
Heraf tvangsarv
1/1

1/4

1/1

2/3
1/2

0

0, men ret til fri förfoganderätt
0
0

0

Ægtefælles mindstearv 790.000 kr. (2020) 0 399.432 eller 599.148 NOK (2019) 186.000 SEK (2019) 0
Har fætre og kusiner legal arveret? Nej Nej Ja Nej  Nej

Advokat Jørgen U. Grønborg

18-01-20

Hit Counter