Oversigt over beløbsgrænser i 2008-2019

Se også Oversigt vedr. dødsbobeskatning og bo- og gaveafgift samt oversigt 1997-2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Personfradrag for alle, der ikke er fyldt 18 år senest d. 31.12. 30.600 32.200 32.200 32.200 32.200 31.500 32.100 32.600 33.000 33.800 34.500 35.300
Personfradrag for alle, der er fyldt 18 år 41.000 42.900 42.900 42.900 42.900 42.000 42.800 43.400 44.000 45.000 46.000 47.000
Skat til kommunen - ca. 24,6% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25.0% 25,0% 25,0% 25,0%
Sundhedsbidrag 8.0% 8,0% 8,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0%
Kirkeskat - ca. 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0.7% 0,7% 0,7% 0,7%
Bundskat 5,48% 5,04% 3,67% 3,64% 4,64% 5,83% 6,83% 8,08% 9.08% 10,08% 11,13% 12,16%
Laveste samlede skat - uden kirkeskat 38,08% 38,04% 36,67% 36,64% 36,64% 36,83% 36,83% 37,08% 37,08% 37,08% 37,13% 37,16%
Laveste samlede skat - uden kirkeskat, men incl AM- og SP-bidrag 43,03% 43,00% 41,74% 41,71% 41,71% 41,89% 41,89% 42,11% 42,11% 42,11% 42,16% 42,19%
Mellemskat, jf. PSL § 6 a 6% 6%  
Samlet skat inkl. mellemskat og AMBI, men uden kirkeskat 48,48% 48,48% 41,74% 41,71% 41,71% 41,89% 41,89% 42,11% 42,11% 42,11% 42,16% 42,19%
Topskat 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) personlig indkomst 59,0% 59,0% 51,5% 51,5% 51,5% 51,7% 51,7% 51,95% 51,95% 51,95% 52,02% 52,05%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) positiv nettokapitalindkomst 49,5% 47,5% 45,5% 43,5% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) men med AMBI - personlig indkomst 62,28% 62,28% 55,38% 55,38% 55,38% 55,56% 55,56% 55,79% 55,79% 55,79% 55,79% 55,89%
Grænse for mellemskat, jf. PSL § 6 a ifølge forårspakken 2004 279.800 347.200  
Grænsen for topskat, jf. PSL § 7 335.800 347.200 389.900 389.900 389.900 421.000 449.100 459.200 467.300 479.600 498.900 513.400
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ugifte (dobbelt bundfradrag for ægtepar) (§ 7) 41.400 41.900 42.800 43.800 44.800
Beskæftigelsesfradrag 4,0% 4,25% 4,25% 4,25% 4,40% 6,95% 7,65% 8,05% 8,30% 8,75% 9,50% 10,10%
maks.: 12.300 13.600 13.600 13.600 14.100 22.300 25.000 26.800 28.000 30.000 34.300 37.200
Maks. ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere (§ 9 J) 17.700 17.900 18.800 19.800 21.200 22.400
Jobfradrag                     2,5% 3,75%
af indkomst over                     187.500 191.600
Maximalt                     1.400 2.100
Arbejdsmarkedsbidrag erhvervsaktive 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Grøn check 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Tillæg pr. barn under 18 år (max 2 børn) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Aftrappes med 7,5%, hvis topskattegrundlag overstiger 362.800 362.800 362.800 362.800 369.400 374.800 379.900 388.200 397.000 405.700
Indkomstgrænse for tillæg til grøn check (§ 2, stk. 3) 219.000 222.000 226.900 232.000  
Yderligere bundfradrag ved børnetillæg 17.333 17.333 17.333 17.333 17.333 12.733 12.667 12.533 12.400  
Overførsel til medarb. ægtefælle, KSL § 25 A 208.500 215.500 215.500 215.500 215.500 215.500 219.400 222.700 225.700 230.600 235.800 241.000
Virksomhedsskat - maksimum for kapitalafkast overført til personlig indkomst, VSL § 23 a. 44.500 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.900 47.600 48.200 49.300 50.400 51.500
Maksimalt indskud på kapitalpension, jf. PBL § 16 44.500 46.000 46.000 46.000 46.000  
Småsaldigrænse for afskrivninger 12.900 13.200 13.500 13.800
Opfyldningsfradrag, jf. PBL § 18 44.500 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.900 47.600 48.200 49.300 50.400 51.500
Maksimalt indskud på aldersopsparing 27.600 28.100 28.600 28.900 29.600 30.200  
   indtil 5 år før folkepensionsalderen                       5.200
   Fra og med det 5. år før folkepensionsalderen                       48.000
Maksimalt indskud på ratepension 100.000 100.000 50.000 50.000 50.900 51.700 52.400 53.500 54.700 55.900
Konvertering af pensionsydelse, jf. PBL § 29, stk. 3 9.400 9.700 9.700 9.700 9.700 9.700 9.900 10.100 10.200 10.400 10.700 10.900
Maks. indskud af kapital ved virksomhedssalg (PBL § 15 A) 2.425.500 2.507.900 2.507.900 2.507.900 2.507.900 2.507.900 2.553.100 2.590.900 2.625.800 2.683.500 2.743.700 2.803.900
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (PBL § 15 B) 1.652.400 1.708.500 1.708.500 1.708.500 1.708.500 1.708.500 1.739.300 1.764.900 1.788.800 1.828.100 1.869.100 1.910.200
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (PBL § 15 B) 330.500 341.700 341.700 341.700 341.700 341.700 347.900 353.000 357.800 365.700 373.900 382.100
Udligningsskat store pensioner 6% 6% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 0%
Bundfradrag for udligningsskat 362.800 362.800 362.800 369.400 374.800 379.900 388.200 397.000  
Maksimum for overførsel af bundfradrag for udligningsskat fra ægtefælle 121.000 121.000 121.000 123.200 125.000 126.700 129.500 132.400  
Progressionsgrænse for aktieindkomst, jf. PSL § 8 a: 28 46.700 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 49.200 49.900 50.600 51.700 52.900 54.000
Skattesats for aktieindkomst 28-43-45% 28- 42% 28-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42% 27-42%
Højeste progressions-grænse for aktie-indkomst (§ 8 a) fra 43% til 45% 102.600 106.100  
Selskabsskatteprocent 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 24,5 23,5 22,0% 22,0% 22,0% 22,0%
Årlig tildeling af gratisaktier (LL § 7 A) 22.000 22.800 22.800 22.800 22.800  
Afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (LL § 7 A) 5.000 5.200 5.200 5.200 5.200  
Bundfradrag visse legater og dusører (LL § 7 O) 14.000 14.500 14.500 14.500 14.500  
Bundfradrag pr. måned for forskerstuderende, LL § 7 K  
Bundfradrag vedr. gratialer, LL § 7 O 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Bundfradrag vedr. visse legater og dusører LL § 7 O 25.500 25.900 26.200 26.800 27.400 28.000
Skattefrit beløb for reservebedsteforældre (§ 7 Æ) 3.200 3.300 3.300 3.400 3.400 3.500
Bundfradrag i skattepligtigt vederlag for pensionisters arbejde i privatsfæren (§ 7 Å) 10.200 10.400 10.500 10.700 11.000 11.200
Maks. fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. (§ 8 A) 14.800 15.000 15.200 15.600 15.900 16.300
Maksimalt fradrag for udgifter til arbejdsløn for serviceydelser i hjemmet.                       6.000 6.100
Maksimalt fradrag for udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm.
(§ 8 V, stk. 5)
                    12.000 12.200
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9 5.400 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800 5.900 6.100 6.200
Fradrag for fagligt kontingent max. 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Rejsegodtgørelse, LL § 9 A, stk. 2 kostgodtgørelse 440 455 455 455 455 455 464 471 477 487 498 509
Tillæg til rejsegodtgørelsessats (§ 9 A, stk. 2) 145 147 149 152 156 159
Rejsegodtgørelse logigodtgørelse 195 199 202 205 209 214 219
Loft over rejsefradrag (§ 9 A, stk. 7) 25.500 25.900 26.200 26.800 27.400 28.000
Indkomstgrænse for tillæg til befordringsfradrag (§ 9 C) 253.200 257.000 260.400 266.200 272.100 278.100
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse (§ 15 O) 10.200 10.400 10.500 10.700 11.000 11.200
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger gennem bureau (§ 15 O) 20.400 20.700 21.000 21.400 21.900 22.400
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år (§ 16, stk. 3) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.200
Skattefritagelse for julegaver op til kr. (§ 16, stk. 3) 800 800 800 800 800 800
Skattepligtigt beløb for fri telefon (§ 16, stk. 12) 2.600 2.600 2.700 2.700 2.800  
Minimum samlet beløb til beskatning for fri telefon for ægtepar, for at opnå 25 pct. nedslag (§ 16, stk. 12) 3.400 3.500 3.500 3.600 3.700  
Fradrag for grænsegængere, LL § 9 F 41.000 42.900 42.900 42.900 42.900  
Progressionsgrænse for lejeværdi 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000
Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - enlige 168.900 174.600 174.600 174.600 174.600 174.600 177.800 180.400 182.900 186.900 191.100 195.300
Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - ægtepar 259.800 268.600 268.600 268.600 268.600 268.600 273.500 277.500 281.300 287.500 293.900 300.300
Bagatelgrænse for frynsegodebeskatning, LL § 16 5.400 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.600 5.700 5.800 5.900 6.100 6.200
Minimumsløn pr. måned ved 26%-beskatning, KSL § 48 E 61.700 63.800 63.800 63.800 63.800 69.300 70.600 61.500 62.300 63.700 65.100 66.000
Indregningsgrænse for restskat, KSL § 61 17.700 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300 18.700 19.000 19.200 19.600 20.100 20.500
Bindende forhåndsbesked, egne forhold 2.000 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.200 2.200 2.200 2.300 2.300 2,400
Bindende forhånds-besked, andres forhold 9.800  
Bindende ligningssvar (SSL § 20 F) 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400
Klageafgift, SSL § 25 700 700 700 700 700 700 400 400 400 400 400 400
Småsaldi-/småaktivgrænse i afskrivningslovens § 5 11.900 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.600 12.800 12.900 13.200 13.500 13.800
Småaktiv- og småudgiftsgrænse (§§ 6, 11, 42 og 43) 11.900 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.600 12.800 12.900 13.200 13.500 13.800
Etableringsgrænse i etableringslovens § 5 110.100 113.900 80.000 180.000 80.000 80.000 81.500 82.700 83.800 85.600 87.600 89.500
Befordringsgodtgørelse under 20.000 km 3,35 3,47 3,56 3,67 3,80 3,82 3,73 3,70 3,63 3,53  
Befordringsgodtgørelse over 20.000 km 1,78 1,83 1,86 2,00 2,10 2,13 2,10 2,05 1,99 1,93  
Befordringsfradrag 25-120 km 2,10 2,13 2,10 2,05 1,99 1,93  
Befordringsfradrag 25-120 km 1,05 1,07 1,05 1,03 1,00 0,97  
Indkomstgrænse for tillæg LL § 9 c, stk. 4 248.700 248.700 253.200 257.000 260.400 266.200 272.100  

TfS 1998.623 DEP: Regulering af beløbsgrænser 1999.

SO 1999.250-252: Skattemæssige beløbsgrænser.

TfS 1999.720: Regulering af beløbsgrænser 2000.

TfS 2000.131: Regulering af beløbsgrænser 2000.

TfS 2000.726: Regulering af beløbsgrænser 2001.

TfS 2002.800: Regulering af beløbsgrænser 2002-2003

TfS 2003.724: Regulering af beløbsgrænser 2003-2004

TfS 2004.695: Regulering af beløbsgrænser 2004-2005

TfS 2005.709: Regulering af beløbsgrænser 2005-2006

TfS 2006.751: Regulering af beløbsgrænser 2005-2006

Spørgsmål, kommentarer og forslag til tilføjelser kan sendes til

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

19-02-19