Oversigt over beløbsgrænser i 1997-2010

Se også Oversigt vedr. dødsbobeskatning og bo- og gaveafgift

 

1997

1998

1999

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Personfradrag for alle, der ikke er fyldt 18 år senest d. 31.12. 21.900 22.500 23.200 24.000 24.800 25.600 26.500 27.300 27.900 28.600 29.300 30.600 32.200 32.200
Personfradrag for alle, der er fyldt 18 år 30.600 31.400 32.300 33.400 33.400 34.400 35.600 36.800 37.600 38.500 39.500 41.000 42.900 42.900
Skat til kommunen  - ca.  21,0%  21,0%  21,0%  21,0%  21,0%  21,0% 21,0% 21,0% 21,9% 21,9% 24,6% 24,6% 25,0% 25,0%
Skat til amtskommunen - ca.  10,0% 11,0% 11,0% 11,0%  11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 8.0% 8.0% 8,0% 8,0%
Kirkeskat - ca. 0,7%  0,7%  0,7%  0,7%  0,7.%  0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
Bundskat 10,0% 8,0% 7,5% 7,0% 6,25% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,48% 5,48% 5,04% 3,67%
Laveste samlede skat - uden kirkeskat  41,0%  40,0%  39,5% 39,0% 38,75% 38,0 38,0% 38,0% 38,0% 38,0% 38,08% 38,08% 38,04% 36,67%
Laveste samlede skat - uden kirkeskat, men incl  AM- og SP-bidrag     44,99% 44,49% 44,26% 43,58% 43,58% 42,96% 42,96% 42,96% 43,03% 43,03% 43,00% 41,74%
Mellemskat, jfr. PSL § 6 a 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6% 6% 6%  
Samlet skat inkl. mellemskat, men uden kirkeskat - ca. 47,0% 46,0% 45,5% 45,0% 44,75% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 44,0% 44,08% 44,08% 48,52%  
Samlet skat inkl. mellemskat og AMBI, men uden kirkeskat     50,40% 49,95% 49,72% 49,04% 49,04% 48,48% 48,48% 48,48% 48,48% 48,48% 48,52%  
Topskat 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) 60,0% 58,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 59,0% 49,5%
Skatteloft (ekskl. kirkeskat) men med AMBI     62,69% 62,69% 62,69% 62,69% 62,69% 62,28% 62,28% 62,28% 62,28% 62,28% 62,28% 55,38%
Grænse for mellemskat, jfr. PSL § 6 a 135.300 139.000 151.000 164.300 177.900 191.200 198.000 216.800            
ifølge forårspakken 2004               254.000 259.500 265.500 272.600 279.800 347.200  
Grænsen for topskat, jfr. PSL § 7 244.600 251.200 258.400 267.600 276.900 285.200 295.300 304.800 311.500 318.700 327.200 335.800 347.200 389.900
Grænse for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget 20.800 21.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Beskæftigelsesfradrag, jfr. LL § 9 J, på  2,5%, max               6.000       4% 4,25% 4,25%
ifølge forårspakken 2004               7.000 7.200 7.300 7.500 12.300 13.600 13.600
Arbejdsmarkedsbidrag erhvervsaktive 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8% 8% 8% 8% 8%
Pensionsbidrag erhvervsaktive   1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%            
ifølge forårspakken 2004               0,0% 0,0% 0,0% 0,0%      
Overførsel til medarb. ægtefælle, KSL § 25 A   155.100 159.600 165.200 171.000 176.100 182.300 188.200  192.300 196.800 202.000 208.500 215.500 215,500
Virksomhedsskat - maksimum for kapitalafkast overført til personlig indkomst, VSL § 23 a.   33.100 34.000 35.200 36.500 37.600 38.900 40.100 41.000 42.000 43.100 44.500 46.000 46.000
Maksimalt indskud på kapitalpension, jr. PBL § 16 32.200 33.100 34.000 35.200 36.500 37.600 38.900 40.100 41.000 42.000 43.100 44.500 46.000 46.000
Opfyldningsfradrag, jfr. PBL § 18 32.200 33.100 34.000 35.200 36.500 37.600 38.900 40.100 41.000 42.000 43.100 44.500 46.000 46.000
Konvertering af pensionsydelse, jr. PBL § 29, stk. 3 6.900 7.100 7.300 7.500 7.800 8.000 8.300 8.600 8.700 8.900 9.200 9.400 9.700 9.700
Maks. indskud af kapital ved virksomhedssalg (PBL § 15 A)         2.000.000 2060.400 2.133.100 2.201.800 2.249.800 2.302.000 2.363.800 2.425.500 2.507.900 2.507.900
Maks. indbetaling til opsparingsordning for sportsudøvere (PBL § 15 B)               1.500.000 1.532.700 1.568.200 1.610.300 1.652.400 1.708.500 1.708.500
Maks. årlig hævning for sportsudøvere (PBL § 15 B)               300.000 306.500 313.600 322.100 330.500 341.700 341.700
Progressionsgrænse for aktieindkomst, jfr. PSL § 8 a 34.000 35.000 36.000 37.200 38.500 39.700 41.100 42.400 43.300 44.300 45.500 46.700 48.300 48.300
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse - ugifte 107.300 110.200 113.300 117.300 121.400 125.100 129.500 133.700 136.600          
Grænse for aktiebeholdning for skattefritagelse - ægtefæller         242.800 250.100 258.900 267.300 273.100          
Årlig tildeling af gratisaktier (LL § 7 A)               20.000 20.500 20.900 21.500 22.000 22.800 22.800
Afgiftsfri udstedelse af medarbejderobligationer (LL § 7 A)               4.500 4.600 4.700 4.900 5.000 5.200 5.200
Bundfradrag visse legater og dusører (LL § 7 O)               12.700 13.000 13.300 13.700 14.000 14.500 14.500
Bundfradrag pr. måned for forskerstuderende, LL § 7 K 11.000 11.300 11.600 12.000 12.400 12.800 13.300 13.700          
Bundfradrag vedr. gratialer, LL § 7 O 10.200 10.500 10.800 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag, LL § 9 3.900 4.000 4.100 4.300 4.400 4.600 4.700 4.900 5.000 5.100 5.200 5.400 5.500 5,500
Rejsegodtgørelse, LL § 9 A, stk. 2     320 351 363 374 387 399 408 417 429 440 455 455
Fradrag for grænsegængere, LL § 9 F 30.600 31.400 32.300 33.400 34.600 34.400 35.600 36.800 37.600 38.500 39.500     42.900
Progressionsgrænse for lejeværdi 1.544.400 2.150.000 2.393.000 2.684.000 2.894.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000
Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - enlige       134.600 139.300 143.500 148.500 153.300 156.700 160.300 164.600 168.900 174.600 174.600
Ejendomsværdiskat - grænse for reduktion af pensionistnedslag ESL § 10 - ægtepar       207.000 214.200 220.700 228.500 235.800 241.000 246.600 253.200 259.800 268.600 268.600
Bagatelgrænse for frynsegodebeskatning, LL § 16 3.900 4.000 4.100 4.300 4.400 4.600 4.700 4.900 5.000 5.100 5.200 5.400 5.500 5.500
Minimumsløn pr. måned ved 25%-beskatning, KSL § 48 E 45.000 46.200 47.500 49.200 50.900 52.400 54.300 56.000 57.300 58.600 60.100 61.700 63.800 63.800
Indregningsgrænse for restskat, KSL § 61 12.900 13.300 13.600 14.100 14.600 15.100 15.600 16.100 16.400 16.800 17.300 17.700 18.300 18.300
Bindende forhåndsbesked, egne forhold 1.500 1.500 1.500 1.600 1.700 1.700 1.800 1.800 1.900 1.900 1.900 2.000 2.100 2.100
Bindende forhåndsbesked, andres forhold 7.100 7.300 7.500 7.800 8.100 8.300 8.600 8.900 9.100 9.300 9.500 9.800    
Bindende ligningssvar (SSL § 20 F)               300 300 300 300 300 300 300
Klageafgift, SSL § 25 600 600 600 600 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Småsaldi-/småaktivgrænse i afskrivningslovens § 5 8.700 8.900 9.200 9.500 9.800 10.100 10.500 10.800 11.000 11.300 11.600 11.900 12.300 12.300
Max. straksafskrivning for nye virksomheder 333.100 342.200 ophævet                      
Etableringsgrænse i etableringslovens § 5 162.100 166.500 171.300 177.300 183.500 189.000 195.700 202.000 102.200 104.500 107.300 110.100 113.900 80.000
Befordringsgodtgørelse under 20.000 km                           3,56
Befordringsgodtgørelse over 20.000 km                           1,86
Befordringsgodtgørelse  cykel eller knallert                           0,48

TfS 1998.623 DEP: Regulering af beløbsgrænser 1999.

SO 1999.250-252: Skattemæssige beløbsgrænser.

TfS 1999.720: Regulering af beløbsgrænser 2000.

TfS 2000.131: Regulering af beløbsgrænser 2000.

TfS 2000.726: Regulering af beløbsgrænser 2001.

TfS 2002.800: Regulering af beløbsgrænser 2002-2003

TfS 2003.724: Regulering af beløbsgrænser 2003-2004

TfS 2004.695: Regulering af beløbsgrænser 2004-2005

TfS 2005.709: Regulering af beløbsgrænser 2005-2006

Advokat Jørgen U. Grønborg