Oversigt over kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen ved anvendelse af virksomhedsordningen

  Kapitalafkastsats Rentekorrektionssats
     
2023 3% 6%
2022 0% 3%
2021 0% 3%
2020 0% 3%
2019 0% 3%
2018 0% 3%
2017 1% 4%
2016 1% 4%
2015 1% 4%
2014 2%  
2013 2%  
2012 1%  
2011 2%  
2010 4%  
2009 4%  
2008 5%  
2007 4%  
2006 4%  
2005 4%  
2004 5%  
2003 5%  
2002 6%  
2001 6%  
2000 6%  
1999 5%  
1998 5%  
1997 5%  
1996 6%  
1995 8%  
1994 6%  
1993 8%  
1992 9%  
1991 9%  
1990 11%  
1989 10%  
1988 11%  
1987 11%  

SKM2023.414 SKTST: Kapitalafkastsatsen for 2023 er 3 pct. Rentekorrektionssatsen for 2023 er 6 pct.

SKM2022.389 SKTST: Kapitalafkastsatsen for 2022 er 0 pct. Rentekorrektionssatsen for 2022 er 3 pct.

SKM2021.472 SKAT: Kapitalafkastsatsen for 2021 er 0 pct. Rentekorrektionssatsen for 2021 er 3 pct.

SKM2020.362 SKAT: Kapitalafkastsatsen for 2020 er 0 pct. Rentekorrektionssatsen for 2020 er 3 pct.

SKM2019.392 SKAT: Kapitalafkastsatsen for 2019 er 0 pct. Rentekorrektionssatsen for 2019 er 3 pct.

SKM2018.397 SKAT: Kapitalafkastsatsen for 2018 er 0 pct. Rentekorrektionssatsen for 2018 er 3 pct.

SKM2017.501 SKAT: Kapitalafkastsatsen for 2017 er 1 pct. Rentekorrektionssatsen for 2017 er 3 pct.

SKM2016.358 SKAT: Kapitalafkastsatsen for 2016 er 1 pct. Rentekorrektionssatsen for 2016 er 4 pct.

SKM2015.567 SKAT: Rentekorrektionssatsen for 2015 er 4 pct.

SKM2015.552 SKAT: Kapitalafkastsatsen for 2015 er 1 pct.

SKM2014.579 SKAT: Kapitalafkastsatsen for 2014 er 2 pct.

SKM2013.716 SR: Der gøres opmærksom på, at skattepligtige, hvis indkomstår 2013 er påbegyndt inden den 1. januar 2013, ud over de særlige muligheder for valg af kapitalafkastsats efter § 25, stk. 15, i lov nr. 1354 af 21.12.2012 kan vælge at benytte den almindelige kapitalafkastsats fastsat efter virksomhedsskattelovens § 9.

SKM2013.664 SKAT: Meddelelsen SKM2013.544.SKAT præciseres.

SKM2013.544 SKAT: Kapitalafkastsatsen for 2013 er 2 pct.

SKM2013.209 SKAT: Valgmulighed for kapitalafkastsats ved bagudforskudt indkomstår 2013 opgøres til 0 pct.

SKM2012.421 SKAT: Om kapitalafkastsatsen for 2012

SKM2011.473 SKAT: Om kapitalafkastsatsen for 2011

SKM2010.436 SKAT: Om kapitalafkastsatsen for 2010

SKM2009.473 SKAT: Skrivelse nr. 9467 af 20.07.2009 om Kapitalafkastsatsen for 2009 (4%)

TfS 2008.989 SKAT (SKM2008.616 SKAT): Om kapitalafkastsatsen for 2008

TfS 2007.698 SKAT (SKM2007.506 SKAT): Skrivelse nr. 9576 af 17.07.2007 om kapitalafkastsatsen for 2007

Skrivelse nr. 9562 af 07/07/2006 om kapitalafkastsatsen for 2006

Cirkulære nr. 59 af 18.07.2005 om kapitalafkastsatsen for 2005

Cirkulære nr. 71 af 16.08.2004 om kapitalafkastsatsen for 2004

Cirkulære nr. 87 af 18.07.2003 om kapitalafkastsatsen for 2003

Cirkulære nr. 83 af 29.07.2002 om kapitalafkastsatsen for 2002

Cirkulære nr. 153 af 09.08.2001 om kapitalafkastsatsen for 2001

TfS 2001.662: Kapitalafkastsatsen for 2001 er fastsat til 6%.

TfS 2000.600: Kapitalafkastsatsen for 2000 er fastsat til 6%.

TfS 1999.593: Kapitalafkastsatsen for 1999 er fastsat til 5%.

TfS 1998.690: Kapitalafkastsatsen for 1998 er fastsat til 5%.

TfS 1997.607: Kapitalafkastsatsen for 1997 er fastsat til 5%.

Advokat Jørgen U. Grønborg