Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 2016-2020

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder vedr. bo- og gaveafgift

Netværk i Familie- og Arveret i Aarhus

Netværksledere

Jørgen U. Grønborg, advokat og partner, Advokaterne Sankt Knuds Torv

Ulrik Grønborg, advokat og partner, Advokaterne Sankt Knuds Torv

Nyheder 2015

Nyheder 2014

Nyheder 2013

Nyheder 2012

Nyheder 2011

Nyheder 2010

Nyheder 2009

Nyheder 2008


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Cirkulæreskrivelse nr. 9419 af 30.06.2020 om antagelse af autoriserede bobestyrere (fra d. 15.07.2020)

Cirkulæreskrivelse nr. 9417 af 30.06.2020 om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager om antagelse af beneficerede advokater og autoriserede bobestyrere og bobehandlere (fra d. 15.07.2020)

Justitsministeriet har ved  bekg. nr. 1508 af 18.12.2019 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 46.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2020

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1507 af 18.12.2019 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 790.000 kr.  i 2020 og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.320.000 kr. i 2020

Dødsboskatteloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 426 af 28.03.2019.

Bekg. nr. 322 af 20.03.2019 om ændring af bekendtgørelse om fremtidsfuldmagter (fra d. 01.04.2019)

Bekg. nr. 1631 af 18.12.2018 om ændring af bekendtgørelse om bobestyrere. (fra d. 01.01.2018)

Cirkulæreskrivelse nr. 10096 af 18.12.2018 om antagelse af autoriserede bobestyrere.

Cirkulæreskrivelse nr. 10068 af 14.12.2018 om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager efter arveloven (om afgørelser efter AL §§ 52, 92 og 93)

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1478 af 07.12.2018 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 780.000 kr.  og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.290.000 kr. i 2019.

Justitsministeriet har ved  bekg. nr. 1477 af 07.12.2018 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 45.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2019.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1254 af 22.11.2017 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 760.000 kr. og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.260.000 kr. i 2018.

Justitsministeriet har ved  bekg. nr. 1253 af 22.11.2017 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 44.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2018.

Justitsministeriets redegørelse om lovovervågning af arveloven, 31.03.2017

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1281 af 27.10.2016 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 740.000 kr. og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.240.000 kr. i 2017.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1280 af 27.10.2016 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 43.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2017.

Bekg. nr. 424 af 11.05.2016 om ændring af bekendtgørelse om henstand med udbetaling af livsarvingers arv. (Gældende ved dødsfald fra og med d. 01.06.2016)


2. Nye afgørelser (de nyeste først)

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


e. Fuldmægtigen


3. Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først):

Marianne Holdgaard, Auður Magnúsdóttir, and Bodil Selmer (editors): Nordic Inheritance Law through the Ages Spaces of Action and Legal Strategies, 1. udg., juli 2020, 418 sider, Brill

Ulrik Grønborg, Kristian Ravn-Petersen og Niels Jessen i TFA 2020.93-100: Dødslejegaver i praksis

Karsten Gianelli: Dødsbobeskatning, 6. udg., juni 2019, 381 sider, Karnov Group.

Anne Kjærhus Mortensen og Svend Danielsen i TFA 2019.143-148: Fremtidsfuldmagter og arv.

Ulrik Grønborg i TFA 2018.283-290: Successionsarækkefølger set fra en praktikers synsvinkel

Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Arveret, 7. udg., nov. 2018, 423 sider, DJØF

Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Arveretten, 6. udg., aug. 2018, 308 sider, Ex Tuto

Mads Bryde Andersen og Jesper Mark: Dansk Pensionsret, 2. udg., nov. 2017, 672 sider, Gad.

Anne Louise Bormann og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven med kommentarer, 2. udg., okt. 2017, 600 sider, Karnov Group.

Marianne Holdgaard og Bodil Selmer i TFA 2017.136-146: Vil staten afstå arv til slægtninge?

Claes Dall Hersland og Kresten Trolle i FM 2017.49: Statskassens hæftelse for boomkostninger i henhold til DSLK § 69, stk. 4 - om køb af hele verden på kredit og nogle dødsboskifteretlige konsekvenser (Antager, at statskassen ikke hæfter for omkostningerne forud for skifterettens afgørelse om insolvensbehandling.)

Erik Werlauff: Arv & Skifte, 9. udg., marts 2017, 465 sider, DJØF. 6. udg. er anmeldt af Tove H. Dahl i TFA 2007.261-263. 7. udg. er omtalt i TFA 2007.513. 8. udg. er anmeldt af Ellen Marie Sørensen i TFA 2012.124-126.

Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Arveretten, 5. udg., feb. 2017, 252 sider, Gad.

Johan Hartmann Stæger i TFA 2016.452: Efterårsseminar i Danske Arveretsadvokater

Irene Nørgaard i TFA 2016.335-340: Misbrug af uskiftet bo m.v. Vederlagskrav og beregningsmodeller, jf. arvelovens § 29 og retsvirkningslovens § 23, stk. 1

Ingrid Lund Andersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Family and Succession Law in Denmark, 2. udg., okt.. 2016, 190 sider, DJØF.

Birgit Liin i UfR 2016 B.325-332: Ophavsret og arv.

Johan Hartmann Stæger: Boopgørelsen i dødsboer, 2. udg., okt. 2016, 162 sider, Karnov Group

Martin Korp Jensen i ADV nr. 6/2016 p. 38-40: Sagen henhører under skifteretten .. eller gør den?

En række afgørelser fra Advokatnævnet viser grænsedragningen mellem skifterettens og Advokatnævnets kompetence, når der klages over eksempelvis en bobestyrer.

Karsten Gianelli i R&R nr. 6/2016 p. 30-33: Værdiansættelse af fast ejendom - seneste retspraksis.

Kommentar til UfR 2016.2126 HKK.

Janne Rothmar Herrmann: Retten om de døde, 1. udg., april 2016, 191 sider, DJØF, anmeldt af Mette Hartlev i UfR 2016 B.359.

Karsten Gianelli i R&R nr. 3/2016 p. 52-56: Nyt om værdiansættelse i dødsboer fast ejendom og unoterede aktier

Advokat Jørgen U. Grønborg

Hit Counter

29-01-20