Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 2016

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder vedr. bo- og gaveafgift

Nyheder 2017

Nyheder 2015

Nyheder 2014

Nyheder 2013

Nyheder 2012

Nyheder 2011

Nyheder 2010

Nyheder 2009

Nyheder 2008


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1281 af 27.10.2016 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 740.000 kr. og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.240.000 kr. i 2017.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1280 af 27.10.2016 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 43.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2017.

Bekg. nr. 424 af 11.05.2016 om ændring af bekendtgørelse om henstand med udbetaling af livsarvingers arv. (Gældende ved dødsfald fra og med d. 01.06.2016)


2. Nye afgørelser (de nyeste først)

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


e. Fuldmægtigen


3. Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først):

Johan Hartmann Stæger i TFA 2016.452: Efterårsseminar i Danske Arveretsadvokater

Irene Nørgaard i TFA 2016.335-340: Misbrug af uskiftet bo m.v. Vederlagskrav og beregningsmodeller, jf. arvelovens § 29 og retsvirkningslovens § 23, stk. 1

Ingrid Lund Andersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Family and Succession Law in Denmark, 2. udg., okt. 2016, 190 sider, DJØF.

Birgit Liin i UfR 2016 B.325-332: Ophavsret og arv.

Johan Hartmann Stæger: Boopgørelsen i dødsboer, 2. udg., okt. 2016, 162 sider, Karnov Group

Martin Korp Jensen i ADV nr. 6/2016 p. 38-40: Sagen henhører under skifteretten .. eller gør den?

En række afgørelser fra Advokatnævnet viser grænsedragningen mellem skifterettens og Advokatnævnets kompetence, når der klages over eksempelvis en bobestyrer.

Karsten Gianelli i R&R nr. 6/2016 p. 30-33: Værdiansættelse af fast ejendom - seneste retspraksis.

Kommentar til UfR 2016.2126 HKK.

Janne Rothmar Herrmann: Retten om de døde, 1. udg., april 2016, 191 sider, DJØF. Anmeldt af Mette Hartlev i UfR 2016 B.359.

Karsten Gianelli i R&R nr. 3/2016 p. 52-56: Nyt om værdiansættelse i dødsboer fast ejendom og unoterede aktier

Advokat Jørgen U. Grønborg