Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 2017

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder vedr. bo- og gaveafgift

Nyheder 2018

Nyheder 2016

Nyheder 2015

Nyheder 2014

Nyheder 2013

Nyheder 2012

Nyheder 2011

Nyheder 2010

Nyheder 2009


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1254 af 22.11.2017 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 760.000 kr. og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.260.000 kr. i 2018.

Justitsministeriet har ved  bekg. nr. 1253 af 22.11.2017 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 44.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2018.

Justitsministeriets redegørelse om lovovervågning af arveloven, 31.03.2017


2. Nye afgørelser (de nyeste først)

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


e. Fuldmægtigen


3. Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først):

Mads Bryde Andersen og Jesper Mark: Dansk Pensionsret, 2. udg., nov. 2017, 672 sider, Gad.

Anne Louise Bormann og Ib Hounsgaard Trabjerg: Arveloven med kommentarer, 2. udg., okt. 2017, 600 sider, Karnov Group. 1. udg., 2008, er anmeldt af Rasmus Kristian Feldthusen i UfR 2009 B.122 og af Irene Nørgaard i TFA 2009.119-127

Marianne Holdgaard og Bodil Selmer i TFA 2017.136-146: Vil staten afstå arv til slægtninge?

Claes Dall Hersland og Kresten Trolle i FM 2017.49: Statskassens hæftelse for boomkostninger i henhold til DSLK § 69, stk. 4 - om køb af hele verden på kredit og nogle dødsboskifteretlige konsekvenser (Antager, at statskassen ikke hæfter for omkostningerne forud for skifterettens afgørelse om insolvensbehandling.

Erik Werlauff: Arv & Skifte, 9. udg., maj 2017, 465 sider, DJØF. 6. udg. er anmeldt af Tove H. Dahl i TFA 2007.261-263. 7. udg. er omtalt i TFA 2007.513. 8. udg. er anmeldt af Ellen Marie Sørensen i TFA 2012.124-126.

Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Arveretten, 5. udg., feb. 2017, 252 sider, Gad.

Advokat Jørgen U. Grønborg