Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 2018

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder vedr. bo- og gaveafgift

Nyheder 2020

Nyheder 2019

Nyheder 2017

Nyheder 2016

Nyheder 2015

Nyheder 2014

Nyheder 2013

Nyheder 2012

Nyheder 2011


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Bekg. nr. 1631 af 18.12.2018 om ændring af bekendtgørelse om bobestyrere. (fra d. 01.01.2018)

Cirkulæreskrivelse nr. 10096 af 18.12.2018 om antagelse af autoriserede bobestyrere.

Cirkulæreskrivelse nr. 10068 af 14.12.2018 om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager efter arveloven (om afgørelser efter AL §§ 52, 92 og 93)

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1478 af 07.12.2018 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 780.000 kr.  og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.290.000 kr. i 2019.

Justitsministeriet har ved  bekg. nr. 1477 af 07.12.2018 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 45.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2019.


2. Nye afgørelser (de nyeste først)

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


e. Fuldmægtigen


3. Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først):

Ulrik Grønborg i TFA 2018.283-290: Successionsarækkefølger set fra en praktikers synsvinkel

Irene Nørgaard, Caroline Adolphsen og Eva Naur: Arveret, 7. udg., nov. 2018, 423 sider, DJØF

Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen og Linda Nielsen: Arveretten, 6. udg., aug. 2018, 308 sider, Ex Tuto

Advokat Jørgen U. Grønborg