Nyheder i Arve- og dødsboskifteret 2019

Nye love, bekendtgørelser m.v.

Nye afgørelser

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen

Nye litteraturhenvisninger

Nyheder vedr. bo- og gaveafgift

Nyheder 2020

Nyheder 2018

Nyheder 2017

Nyheder 2016

Nyheder 2015

Nyheder 2014

Nyheder 2013

Nyheder 2012

Nyheder 2011


1. Nye love, bekendtgørelser m.v.

Justitsministeriet har ved  bekg. nr. 1508 af 18.12.2019 forhøjet beløbsgrænsen for boudlæg i dødsboskiftelovens § 18, stk. 1 til 46.000 kr. med virkning fra d. 01.01.2020

Justitsministeriet har ved bekg. nr. 1507 af 18.12.2019 om regulering af beløb i henhold til arveloven forhøjet beløbsgrænsen for suppleringsarv til 790.000 kr.  i 2020 og beløbsgrænsen for maksimering af tvangsarv til 1.320.000 kr. i 2020

Dødsboskatteloven er bekendtgjort ved lovbekg. nr. 426 af 28.03.2019


2. Nye afgørelser (de nyeste først)

a. Utrykte afgørelser

b. Ugeskrift for Retsvæsen

c. Tidsskrift for Familie- og Arveret

d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter

e. Fuldmægtigen


a. Utrykte afgørelser


b. Ugeskrift for Retsvæsen


c. Tidsskrift for Familie- og Arveret


d. Tidsskrift for Skatter og Afgifter


e. Fuldmægtigen


3. Nye litteraturhenvisninger (de nyeste først):

Karsten Gianelli: Dødsbobeskatning, 6. udg., juni 2019, 381 sider, Karnov Group. 1. udgave af Karsten Liljegren er anmeldt af Jan Pedersen i UfR 1999 B.553. 2. udg. er anmeldt af Sys Rovsing i TFA 2007.85-86. 4. udg. er anmeldt af Jakob Graff Nielsen i TFA 2013.143-144.

Anne Kjærhus Mortensen og Svend Danielsen i TFA 2019.143-148: Fremtidsfuldmagter og arv.

Advokat Jørgen U. Grønborg