Synopsis


13.634.310 besøgende

Om Synopsis:
Synopsis er en vidensportal om jura. Synopsis giver dig et hurtigt og enkelt overblik over litteraturen og den nyeste praksis inden for alle juraens mange områder. Synopsis.dk er siden 1997 drevet af advokat(H), lektor Jørgen U. Grønborg.

Hvad indeholder Synopsis:
Synopsis er et unikt juridisk hjælpemiddel, der indeholder 42.761 afgørelser fordelt på 1.035 emner, en formularsamling med 291 formularer og 15 tjeklister, 110 oversigter, en lovsamling med 242 opdaterede love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger samt 109 beregningsprogrammer.

Synopsis