Familieretssynopsis

44. udg., 322 sider, ajourført til d. 28.08.2006 er udkommet.

Familieretssynopsis indeholder emneopdelte oversigter vedr. litteratur og praksis vedr. familieret, familieskatteret og familieskifteret, og synopsis skulle gerne kunne tjene som et ajourført supplement til den omfattende litteratur vedrørende de omhandlede emner.

Jeg har ved udarbejdelsen lagt mest vægt på at medtage korte referater af trykt og utrykt retspraksis siden 1980. Der er i denne udgave referater af over 2.800 nyere afgørelser, herunder 1.433 afgørelser fra Tidsskrift for Familie- og Arveret, 606 afgørelser fra Ugeskrift for Retsvæsen, 148 landsretsafgørelser fra Fuldmægtigen, 104 afgørelser fra Tidsskrift for Skatter og Afgifter, 201 utrykte landsretsafgørelser og 60 utrykte byretsafgørelser.

Jeg har også lagt vægt på henvisninger til den omfattende nyere litteratur, herunder tidsskriftsartikler. Der er i denne udgave over 1.360 litteraturhenvisninger.

Familieretssynopsis kan købes i papirudgave for kr. 400 + moms (incl. forsendelse). Årsabonnement med halvårlig opdatering (februar og august) kan tegnes for kr. 640 + moms (incl. forsendelse).

Familieretssynopsis kan bestilles pr. e-mail til advokat Jørgen U. Grønborg