Pensioners og forsikringers behandling på skifte

1. udgave, ajourført til d. 28.10.2001.

Kompendium udarbejdet af advokat, lektor Jørgen U. Grønborg og professor, dr. jur., Linda Nielsen.

Kompendiet, der er udarbejdet i forbindelse med en række kurser, omhandler pensioners og forsikringers stilling ved separation, skilsmisse og død, herunder enkepensionsloven, pensionsordninger, der kan udtages forlods, § 56-godtgørelse og vederlagskrav, den kvalitative deling, delingsmetoder, udlodning og værdiansættelse, indsættelse af begunstigede, boafgift, længstlevendes pensionsordninger og særejebestemmelser. Der er medtaget referater af al nyere retspraksis og henvisninger til al nyere litteratur.

Kompendiet indeholder desuden en række oversigtsskemaer samt koncepter til pensionsbevarende bidragsaftale, begunstigelse af samlever, særejeklausuler, ægtepagter, udlodning af kapital- eller ratepension efter model 1, 2 og 3, udlodning af selvpensioneringskonto, udlodning af rateforsikring, uigenkaldelig begunstigelse, deling af livrente og overlevelsesrente.

Der er i første række tale om en håndbog for praktikere, hvor man kan slå op og se hvilke domme, der har været, og hvordan retsstillingen er beskrevet i teorien. Målgruppen er således især advokater, dommere samt praktikere i forsikringsverdenen, pensionsverdenen og andre steder, hvor man arbejder med pensioners og forsikringers behandling på skifte.

Kompendiet, der er på 134 A4-sider med ringryg, koster 320 kr. incl. forsendelse plus moms, og det kan bestilles på tlf. 86 13 06 00 eller pr. e-mail

E-mailbestilling.