Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 8

§ 8. Efter den tidligere ægtefælles død påvirker bortfald af pensionsretten for en af de berettigede ikke den eller de øvrige berettigedes andel af ægtefællepensionen. Er en frasepareret eller fraskilt ægtefælles pensionsret tidsbegrænset efter § 2, indtræder afdødes ægtefælle og eventuelt andre berettigede dog ved ophøret af dette tidsrum i den fraseparerede eller fraskilte ægtefælles pensionsandel.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 8


Forarbejder

Bet. nr. 1466/2005: Ægtefællers pensionsrettigheder p. 248

Ministeriets almindelige bemærkninger til ÆPL § 8 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 8 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 116-117.

Anita Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen i Familie- og arveret, 10. udg., 2018, p. 154

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 239

Irene Nørgaard i Familieret, 4. udg., 2019, p. 311

Linda Nielsen i Familieretten, 9. udg., 2019, p. 234

Kommentarer til ÆPL § 8

Bestemmelsen svarer til EPL § 2, stk. 5.

Efter bestemmelsen påvirker bortfald af pensionsretten for en af de berettigede ikke den eller de øvrige berettigedes andel af ægtefællepensionen, såfremt pensionsretten bortfalder efter den tidligere ægtefælles død.

Såfremt en frasepareret eller fraskilt ægtefælles pensionsret er tidsbegrænset efter ÆPL § 2, indtræder afdødes ægtefælle og eventuelt andre berettigede dog ved ophøret af dette tidsrum i den fraseparerede eller fraskilte ægtefælles pensionsandel, jf. ÆPL § 8, 2. pkt. Dette gælder også, hvis den fraskilte har giftet sig eller er død i den tidsbegrænsede bidragsperiode, idet de øvrige berettigedes pensionsrettigheder ellers formindskes på grund af dødsfaldet/ægteskabet, jf. Pensionsrettigheders behandling p. 117, og Familieret p. 311.

Pensionsretten for en frasepareret ægtefælle, der er berettiget til ægtefællepension efter ÆPL § 1, stk. 4, er ikke begrænset efter ÆPL § 2, selv om vedkommende kun er berettiget til bidrag i en begrænset periode, idet vedkommendes pensionsret ikke berøres af separationen.

Bestemmelsen i ÆPL § 7 om fordelingen mellem flere berettigede finder tilsvarende anvendelse.

ÆPL § 8, 2. pkt. svarer til EPL § 2, stk. 5, 2. pkt., og stk. 6..


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 8 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Bestemmelsen svarer til § 2, stk. 5, i den gældende lov.

Efter bestemmelsen påvirker bortfald af pensionsretten for en af de berettigede ikke den eller de øvrige berettigedes andel af ægtefællepensionen, såfremt pensionsretten bortfalder efter den tidligere ægtefælles død. Såfremt en frasepareret eller fraskilt ægtefælles pensionsret er tidsbegrænset efter § 2, indtræder afdødes ægtefælle og eventuelt andre berettigede dog ved ophøret af dette tidsrum i den fraseparerede eller fraskilte ægtefælles pensionsandel. Pensionsretten for en frasepareret ægtefælle, der er berettiget til ægtefællepension efter § 1, stk. 4, er ikke begrænset efter § 2, selv om vedkommende kun er berettiget til bidrag i en begrænset periode, idet vedkommendes pensionsret ikke berøres af separationen.

Bestemmelsen i forslagets § 7 om fordelingen mellem flere berettigede finder tilsvarende anvendelse.

Forslagets § 8, 2. pkt. , svarer til § 2, stk. 5, 2. pkt., og stk. 6 i den gældende lov.

Advokat Jørgen U. Grønborg