Kommentarer til ægtefællepensionslovens § 11

§ 11. Ægtefællerne eller en af dem skal anmelde bevarelse eller afkald på ægtefællepension til pensionsinstituttet.

Stk. 2. Indtil det pensionsinstitut, der har pligt til at udbetale ægtefællepension, har modtaget skriftlig underretning om en frasepareret eller fraskilt ægtefælles ret til ægtefællepension, kan ægtefællepensionen med frigørende virkning udbetales til afdødes nuværende ægtefælle og til eventuelt andre berettigede. Tilsvarende kan der med frigørende virkning ske udbetaling af godtgørelse eller tilbagekøbsværdi efter § 9 til en tidligere ægtefælle og eventuelt andre berettigede.


Forarbejder

Litteratur

Kommentarer til ÆPL § 11, stk. 1

Kommentarer til ÆPL § 11, stk. 2


Forarbejder

Bet. nr. 1466/2005: Ægtefællers pensionsrettigheder p. 250

Ministeriets almindelige bemærkninger til ÆPL § 11 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006 pkt. 3.6

Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 11 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Litteratur

Irene Nørgaard i Pensionsretttigheders behandling, 2007, p. 122-123.

Linda Nielsen i Skilsmisseret, 2. udg., 2018, p. 238

Kommentarer til ÆPL § 11, stk. 1

Ifølge ÆPL § 11, stk. 1 skal ægtefællerne eller en af dem anmelde bevarelse eller afkald på retten til ægtefællepension til den myndighed eller institution, der skal udbetale pensionen.

Dette gælder efter ÆPL § 12, stk. 3 ligeledes ægtefællepension sikret ved overlevelsesrente.

Bestemmelsen ændrer ikke ved, hvem der er meterielt berettiget til pensionsudbetalingerne

Kommentarer til ÆPL § 11 stk. 2

Bestemmelsen i ÆLP § 11, stk. 2 svarer til EPL § 2, stk. 8.

Bestemmelsen regulerer, til hvem myndigheder eller institutioner, der skal udbetale ægtefællepension eller en godtgørelse eller tilbagekøbsværdi efter ÆPL § 9, kan udbetale pensionen, godtgørelsen eller tilbagekøbsværdien med frigørende virkning.

Det fremgår af de almindelige bemærkninger, at ministeriet forudsætter,  at statsamterne - nu Familieretshuset - fortsat vejleder om rettighederne efter ægtefællepensionsloven og om, at ægtefæller skal sikre deres rettigheder efter loven ved at foretage anmeldelse til pensionsinstituttet.


Ministeriets specielle bemærkninger til ÆPL § 10 i lovforslag nr. L 147 af 26.01.2006

Med forslaget i § 11, stk. 1 , præciseres, at ægtefællerne eller en af dem skal anmelde bevarelse eller afkald på retten til ægtefællepension til den myndighed eller institution, der skal udbetale pensionen. Dette gælder efter forslagets § 12, stk. 3, ligeledes ægtefællepension sikret ved overlevelsesrente.

Bestemmelsen i forslagets § 11, stk. 2 , svarer til § 2, stk. 8, i den gældende lov.

Bestemmelsen regulerer, til hvem myndigheder eller institutioner, der skal udbetale ægtefællepension eller en godtgørelse eller tilbagekøbsværdi efter forslagets § 9, kan udbetale pensionen, godtgørelsen eller tilbagekøbsværdien med frigørende virkning.

Advokat Jørgen U. Grønborg