Koncept til klausul om pristalsregulering af leje
(
i lejemål, der ikke er omfattet af reglerne om huslejeregulering i BRL kap. II)

Word .docx

I lejekontraktens § 11 anføres følgende:

 

Lejen reguleres én gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks (2015=100). Reguleringen skal ske hver d. 1. januar på basis af udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned året før. Første regulering skal ske d. 1. januar 2023 på basis af forholdet mellem nettoprisindekset for oktober 2022 og nettoprisindekset for oktober 2021. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren

Lejen kan i øvrigt reguleres efter lejelovens § 47-52.

Advokat Jørgen U. Grønborg